8. RAZRED‎ > ‎

2. Industrija i energetika Nizinske Hrvatske

ZADATAK:
Izradi tematsku kartu industrijskih grana i energetskih izvora nizinske Hrvatske, npr. naftno polje, prehrambena, kemijska, tekstilna, drvna industrija...
Stranice udžbenika: 118.-119., 132.
 1. Rad u aplikaciji Scribble Maps, izradi kartu (gumb Create Map).
 2. Izradi tumač karte (Create Legend, dolje lijevo).
 3. Odaberi odgovarajuće simbole (Marker) za grane industrije i energetske izvore za tumač karte (Change Marker).
  • Tumač treba imati osam različitih simbola (8 bodova).
  • Simboli neka asociraju na odgovarajuću industriju i energent (1 bod).
 4. Razmjesti simbole (markere) na odgovarajuća mjesta na karti.
  • Ispravno stavljen simbol na karti, barem po jedan primjer (8 bodova).
 5. Spremi kartu:
  • Menu --> Save Map
  • imenuj i opiši kartu (Title, Describe)
  • zapiši Map ID
  • gumb Save
  • karta se otvara na Menu --> Load Map
 6. Prezentiraj kartu (1 bod).

OCJENJIVANJE:

17, 18 bodova = odličan (5)

16, 15 = vrlo dobar (4)

14, 13 = dobar (3)

12 do 9 bodova = dovoljan (2)


Comments