Velkommen

Denne nettsiden gir en kort oversikt over meditasjonsundervisningen til U Wunnathiri, en burmesisk munk bosatt i Norge. U Wunnathiri er en "meditasjonsmunk".

Det vil si at han sterkt hevder at sann forståelse ikke kommer gjennom teoretisk kunnskap, men gjennom praktisk handling og direkte erfaring. Det er først når ting går opp for oss på et dypt og personlig plan at vi gjør framskritt på veien mot oppvåkning. Derfor er meditasjon - vipassana - så viktig.

For ordens skyld: han er munk i buddhismens theravada-tradisjon. Denne tradisjonen bygger på en skriftsamling skrevet på det gamle indiske språket pali. Samlingen refereres til som palikanon, og er felles for theravadabuddhister. Den består av nedtegnelser av Buddhas samtaler (suttaer), regler for munker og nonner (vinaya), samt en mer systematisk, filosofisk del som kalles abhidhamma.

U Wunnathiri bor på Kløfta, ca. tre mil nord for Oslo. Materialet er blitt til etter samtaler med U Wunnathiri og er redigert av Per Arne Kobbevik, som har kjent munken siden 2005.

Les mer om læren og meditasjon.