Vårprogram

VÅRPROGRAM 2019 för

ASTROLOGIFÖRENINGEN VINTERGATAN


Plats: Galleri Gallica, Helmfeltsgatan 10 i Malmö.

Tid: 18:30 till 21:00.28/2: Föredrag av Derek Seagrief:

DE FYRA VINKLARNAS PSYKOLOGI

De fyra vinklarna ger horoskopet dess grundläggande struktur. De är fyra enskilda punkter, men för att tolka dem rätt behöver vi också se dem som två par eller polariteter i arbete i psyket. Ascendenten och Descendenten är 1:a respektive 7:e husspetsen och representerar jag och du (eller den andre). De befinner sig alltid mitt emot varandra, liksom MC och IC, 10:e respektive 4:e husspetsen, de högsta och lägsta punkterna i horoskopet, eller om man vill de mest offentliga och mest privata punkterna. Derek kommer att berätta om dessa punkter mot bakgrund av sin fyrtioåriga erfarenhet med klienter.

Föredraget hålls på lättfattlig engelska.


14/3: SOLEN: BLI DIN EGEN STJÄRNA

Solen ses idag ofta som den centrala punkten i horoskopet. Det är i varje fall den centrala punkten i solsystemet, och precis som Solen strålar så symboliserar den på många sätt individens unika utstrålning. Den berättar således mycket om vad vi vill visa upp för andra människor, hur vi agerar när vi är som mest medvetna. Vilka är vi när vi ställer oss i centrum och agerar egenmäktigt? Under kvällen ges tillfälle att titta på just ditt horoskop, om du önskar.

Kvällen leds av Ylva Ehrnström och Mark Beal


28/3: ASCENDENTEN: FÖRSTA INTRYCKET

Traditionellt sett är Ascendenten horoskopets viktigaste punkt. I modern astrologi ser man den mer som en punkt som beskriver hur man närmar sig omgivningen och tar sig fram i livet, kanske också det första intrycket man gör på andra, det som folk ser av en innan de lärt känna en närmare. Gemensamt för traditionell och modern astrologi är att man ser Ascendenten som kopplad till kroppen, både fysiskt utseende och hälsa och vitalitet. Under kvällen ges tillfälle att titta på just ditt horoskop, om du önskar.

Kvällen leds av Mark Beal11/4: MÅNEN: DITT GRUNDLÄGGANDE TEMPERAMENT

Precis som Månen ibland syns klart på himmeln, ibland inte alls, är Månen en himlakropp som kan vara svår att få grepp om. Den har en stark koppling till känslolivet och till det undermedvetna, men också till grundtemperamentet, till vad vi behöver för att kunna känna oss trygga i tillvaron. Som sådan är den extremt viktig, det är bara det att vi ofta inte nödvändigtvis själva är medvetna om vad den gör. Under kvällen ges tillfälle att titta på just ditt horoskop, om du önskar.

Kvällen leds av Ylva Ehrnström och Mark Beal


25/4: SOLEN, MÅNEN OCH ASCENDENTEN I KOMBINATION

När man vet vad dessa, de tre viktigaste punkterna i horoskopet har att berätta enskilt, är det dags att kombinera dem och se hur de eventuellt samverkar eller motverkar varandra. Ger man ett första intryck som inte alls överensstämmer med de människor ser när de lär känna en bättre? Är ens inre behov (Månen) i samklang med de mer offentliga punkternas (Solens och Ascendentens) uttryck? Sådana frågor kommer vi att ta upp under kvällen. Tillfälle ges att titta på just ditt horoskop, om du önskar.

Kvällen leds av Ylva Ehrnström och Mark Beal


9/5: Föredrag av Martin Gansten:

ÅRSHOROSKOP, MODERNA OCH TRADITIONELLA PERSPEKTIV

Årshoroskop eller ”solar returns” är en gammal astrologisk teknik för att granska ett levnadsår i detalj. Men hur tolkar man egentligen ett årshoroskop, och varför verkar det stämma bättre vissa gånger än andra? Med praktiska exempel jämför Martin Gansten traditionella och moderna förhållningssätt och berättar om tolkningsprinciper som i dag fallit i glömska.


23/5: ÅRSMÖTE

Astrologiföreningens årliga beslutsfattande sammankomst. Efter årsmötet kommer vi med ledning av planeternas aktuella positioner att diskutera tillståndet i världen och i Sverige.

Endast för medlemmar!


Inträde till föredragen är 60:- för medlemmar och 90:- för övriga. Den 14/3, 28/3, 11/4 och 25/4 är inträdet 40:- för medlemmar och 60:- för övriga.

Fika finns till försäljning.

Med reservation för eventuella ändringar


www.astrologi-vintergatan.com

E-post: vintergatan@post.comTillbaka till Vintergatans indexsida.