Vårprogram

VÅRPROGRAM 2018 för

ASTROLOGIFÖRENINGEN VINTERGATAN


Plats: Galleri Gallica, Helmfeltsgatan 10 i Malmö.

Tid: 18:30 till 21:00.8/2: MÅNNODERNA PÅ GOTT OCH ONT

Månnoderna har funnits med i astrologin i princip sedan allra första början, eftersom skärningspunkterna mellan Solens och Månens banor ger upphov till eklipser, som man fäste mycket stor betydelse vid. Men trots detta kan det vara svårt att riktigt sätta fingret på exakt vad månnoderna har att berätta i ett horoskop – inte minst därför att en del idéer är motsägelsefulla. Mer esoteriska inriktningar i modern tid betonar betydelsen av karma, medan äldre författare är mer intresserade av huruvida noderna varslar om bra eller dåliga saker. Under kvällen kommer vi att ta avstamp i några kända idéer om månnoderna, för att sedan diskutera dem i termer av vändpunkter, arketyper, historiska samband och den välbekanta idén om att man går från södra mot norra månnoden.

Kvällen om Månnoderna leds av Mark Beal.


22/2: Föredrag av Stefan Stenudd: DIN HÄLSA I DITT HOROSKOP

Stefan Stenudd pratar om vad födelsehoroskopet kan säga om hälsotillståndet, med utgångspunkt i hans bok Your Health in Your Horoscope. Det handlar framför allt om vilka hälsorisker som kan anas och vad som verkar kunna leda till dem. Stefan använder sig mestadels av den basala ptolemaiska astrologins komponenter, men experimenterar lite med hur de ska tolkas. På svenska har han skrivit böckerna Ställ och tolka ditt horoskop, samt Horoskop för nya millenniet.


8/3: Föredrag av Derek Seagrief: CHIRON, REGNBÅGSBRON

MELLAN DE INRE OCH YTTRE PLANETERNA

Sedan Chiron upptäcktes 1977 har allt fler astrologer börjat använda småplaneten i sitt arbete med rådgivning och psykologiskt orienterat arbete. Det är ofta saker som kan relateras till Chiron som får människor att söka hjälp (vid en lämplig transit). I vår kommer Chiron att lämna Fiskarna och gå in i Väduren. Vilka kollektiva skeenden har varit viktiga när Chiron vandrat genom Fiskarna, och vad kan vi förvänta oss av den i Väduren? Genom Chirons placering i horoskopet kan vi se på vilka livsområden vi kan förvänta oss att uppleva smärta och svårigheter, men också var vi söker uttrycka vår unika individualitet. I myten undervisade Chiron grekiska hjältar, och kvällens föredrag kommer att utforska en pågående process av att lära sig att lita på den Inre Läraren eller Guiden, genom att förstå Chirons, cykel, tecken- och husplaceringar och aspekter, och mittpunkten mellan Saturnus och Uranus. Vi kommer också att utforska Chirons tre grundläggande arketyper; den som sårats, den som såras, och den som helar.

Föredraget hålls på lättfattlig engelska.22/3: VILKA PLANETER SPELAR STÖRST ROLL FÖR VÅRA RELATIONER?

Vad är det viktigaste att titta på i samband med relationer? Ja, 7:e huset naturligtvis, och 7:e husets härskare, men sen då? Det finns en hel rad finesser att ta hänsyn till när man bedömer vad de olika planeterna har att berätta om långvariga relationer – i synnerhet Solen, Månen, Venus och Mars. På senare tid har olika astrologer också börjat titta på asteroiden Juno och fråga vad den kan ha att berätta om äktenskapet. Allt detta skall vi utforska i närmare detalj under kvällen.

Kvällen om Relationer leds av Mark Beal.5/4: MARS OCH SATURNUS – HOROSKOPETS BUSAR

Traditionellt sett finns mycket lite som är bra med Mars och Saturnus. Mars är aggressiv och krigisk, och Saturnus är hämmande och asketisk – såvida de inte råkar vara placerade på ett sätt så att deras negativa sidor mattas av. Men erfarenheten visar att individer som präglas av dessa två planeter ofta kan uträtta en hel del. Det behöver inte alltid vara så lätt, men förr eller senare ger det sig. Under kvällen kommer vi att titta närmare på Mars och Saturnus goda och dåliga sidor, främst genom att betrakta vad som händer när de aspekterar varandra på olika sätt.

Kvällen om Mars och Saturnus leds av Mark Beal.


19/4: Föredrag av Agneta Oreheim: PLANETERNA SOM COACH

OCH VÄGVISARE UNDER ÅRET

Astronomen/astrologen Tycho Brahe uttryckte redan på 1500-talet att "Planeterna är Guds sätt att tala till människorna" - ett synsätt som gäller fortfarande. Genom att vi förstår de olika planeternas budskap kan vi få hjälp med att lättare orientera oss i livet och bättre förstå meningen och syftet med de olika utmaningar vi står inför. Under kvällens föreläsning kommer astrolog Agneta Oreheim att gå igenom de olika generationsplaneternas respektive budskap och hur vi bäst handskas med dem.


3/5: ÅRSMÖTE

Astrologiföreningens årliga beslutsfattande sammankomst.

Endast för medlemmar!


Inträde till föredragen är 60:- för medlemmar och 90:- för övriga. Den 8/2, 22/3, 5/4 och 3/5 är inträdet 40:- för medlemmar och 60:- för övriga.

Fika finns till försäljning.

Med reservation för eventuella ändringar


www.astrologi-vintergatan.com

E-post: vintergatan@post.com
Tillbaka till Vintergatans indexsida.

Tillbaka till Vintergatans indexsida.