Vårprogram

VÅRPROGRAM 2020 för

ASTROLOGIFÖRENINGEN VINTERGATAN

Plats: Galleri Gallica, Helmfeltsgatan 10 i Malmö.

Tid: 18:30 till 21:00.

OBSERVERA ATT VÅRA KVÄLLAR NU ÄGER RUM PÅ TISDAGAR!

4/2: PLANETER SOM TRIVS

En kväll som ägnas åt de viktigaste värdigheterna inom astrologin. Värdighetssystemet är helt grundläggande för astrologisk tolkning. Vi kommer att se i vilka tecken de olika planeterna trivs bäst, och diskutera varför. Genom att se vilka hus som närmast berörs av välplacerade planeter kan man också få en vink om ens starka sidor, var man har störst chans att kunna få till stånd det man önskar.

18/2: PLANETER I EXIL OCH FALL

Omvänt finns det tecken där planeterna inte trivs särskilt väl, och där de har svårt att agera för egen maskin. Om planeter i exil och fall har det sagts att när man föds så får man ingen instruktionsbok med sig som talar om hur man ska bete sig på dessa områden. Det här är svaga punkter som ofta känns ansträngande. Emellertid kan man också se att planeternas oförmåga att bete sig som förväntat ibland kan leda till nyskapande.

3/3: MÅNNODERNA OCH EKLIPSER

Förhållandet mellan Solen och Månen har alltid varit en viktig del av astrologin, eftersom det handlar om de två synligaste himlakropparna. Inte minst har sol- och månförmörkelser av tradition betraktats som särskilt viktiga, regelbundet återkommande händelser som inträffar när Solen, Månen och Jorden ställer sig på rad, vilket markeras av Månnoderna i horoskopet, som i sig är symboliskt viktiga punkter.

INSTÄLLT!

17/3: SOLEN OCH MÅNENS ASPEKTER OCH FASER

Vi fortsätter på temat Solen och Månen genom att titta närmare på deras olika aspekter och faser. Alla människor är födda vid en viss punkt i en lunationscykel, och detta kan säga något ytterligare om personligheten, bortom teckenplaceringarna. Under kvällen går vi igenom alla åtta av dessa personlighetstyper, samt de exakta aspekterna mellan Solen och Månen.

INSTÄLLT!

31/3: ELEMENTEN

Elementen – eld, jord, luft och vatten – är en grundläggande del av astrologin, som redan under antiken kopplades till olika sätt att förhålla sig till tillvaron. Vilket element som dominerar inom individen märks ofta ganska tydligt – liksom ifall det råder brist på något element. Detta har stor inverkan på hur vi orienterar oss i vardagen och relaterar till människorna i vår närhet, både privat och i arbetslivet.

Kvällen leds av Ylva Ehrnström

INSTÄLLT!

14/4: MEDICINSK ASTROLOGI

I höstas höll Anne Sofie Roald ett föredrag om medicinsk astrologi, och i vår följer vi upp det med en närmare titt på olika aspekter på hälsan sett i ljuset av de astrologiska symbolerna. Denna gång lämnas ett större utrymme att titta närmare på det egna horoskopet, och att se både möjliga problem och möjliga åtgärder.

Kvällen leds av Anne Sofie Roald

28/4: ÅRSMÖTE

Efter årsmötet diskuteras ett aktuellt ämne. Det exakta innehållet bestäms närmare årsmötet.

Endast för medlemmar!

Under alla kvällarna finns alla möjligheter att få det egna horoskopet belyst.

Inträde till vårens kvällar är 40:- för medlemmar och 60:- för övriga.

Fika finns till försäljning.

Med reservation för eventuella ändringar

www.astrologi-vintergatan.com

E-post: vintergatan@post.com

Tillbaka till Vintergatans indexsida.