Vårprogram

HÖSTPROGRAM 2017 för

ASTROLOGIFÖRENINGEN VINTERGATAN


Alla aktiviteter äger rum på Galleri Gallica, Helmfeltsgatan 10 i Malmö.

Tid: 18:30 till 21:00.7/9: JUPITER/SATURNUS-CYKELN I HISTORIEN OCH I FRAMTIDEN

Under minst 1200 år har Jupiter/Saturnus-cykeln använts för att göra övergripande prognoser. Jupiter och Saturnus möts i konjunktion ungefär vart 20:e år, och konjunktionerna sker i serier där de inträffar i samma element under drygt 200 år. Övergångarna mellan element präglas historiskt ofta av stor osäkerhet, och det som händer vid övergången får också stor betydelse för de närmaste 200 åren. Just nu befinner vi oss i en sådan övergångsperiod, där den slutliga övergången från jord till luft sker i och med konjunktionen mellan Jupiter och Saturnus i Vattumannen 2020. Detta märks mer än väl redan, och har gjort så en längre tid. Under kvällen kommer vi att titta lite mer i detalj på hur Jupiter/Saturnus-övergångarna märkts av historiskt, och spekulera lite om vad den nya övergången innebär för vår egen tid.


21/9: SATURNUS/PLUTO-CYKELN I HISTORIEN OCH I FRAMTIDEN

År 2020 möts Saturnus och Pluto i konjunktion i Stenbocken. Längden på Saturnus/Pluto-cyklerna varierar, beroende på Plutos elliptiska bana, men längden på innevarande är 38 år. Historiskt kan man se hur perioden från konjunktion till konjunktion har stor betydelse för samhällets socioekonomiska ordning. Särskilt den sista kvadraturen i cykeln (senast 2009/2010) markerar ofta en kris som visar på behovet av grundläggande ändringar. Konjunktionen 2020 handlar därför om vad för slags socioekonomisk struktur som kommer att ersätta nuvarande. Under kvällen kommer vi att försöka få lite perspektiv på det här genom att titta bakåt i historien, och sedan spekulera om vad som krävs framöver.


5/10: T-KORSET, EN TVINGANDE ASPEKTFIGUR

Förra hösten tittade vi på de många olika aspektfigurer som kan förekomma i ett horoskop. Den kanske mest intressanta av dem alla är t-korset; där en planet via kvadraturer aspekterar två andra planeter som befinner sig i opposition. Sannolikheten för att man skall ha ett t-kors i horoskopet är lika stor som att man skall ha en stortrigon, men t-korset är fem till sex gånger vanligare i horoskopen hos människor som lämnat avtryck i historien. T-korset skapar spänningar i psyket, men det är just dess tvingande natur som driver individer med denna aspektfigur att åstadkomma saker i livet. Hur detta fungerar skall vi titta närmare på under kvällen.


19/10: Föredrag av Adrian Ross Duncan:

FENOMENET DONALD TRUMP

Vare sig man älskar eller hatar honom, är USA:s president Donald Trump en levande manifestation av sitt horoskop. Bygg muren, stoppa invandringen, ”make America great again”, fejknyheter och mer därtill: Trumps ständiga twittrande och hans irrationella beteende ger liv åt hans horoskop. Som han själva säger: ”Hela mitt liv handlar om att vinna.” Han vann presidentvalet, men vilket öde ligger och väntar på honom – och USA – de närmaste åren?

Föredraget hålls på lättfattlig engelska.


2/11:

Ej fastställt. Innehåll meddelas senare.


16/11: Föredrag av Martin Gansten:

PROFEKTIONER: EN KRAFTFULL MEN ENKEL TEKNIK

Den prognosmetod som sedan renässansen varit känd som profektioner går tillbaka till den horoskopiska astrologins barndom i det hellenistiska Egypten. Dorotheos, Valens och Ptolemaios beskriver alla profektioner, och medeltidens arabiskspråkiga författare utvecklade tekniken vidare. Men hur fungerar egentligen profektioner? Martin Gansten visar hur en teknik så enkel att man kan räkna den i huvudet, som samtidigt ger konkreta och detaljerade förutsägelser för varje levnadsår.Inträde till föredragen är 60:- för medlemmar och 90:- för gäster.

Övriga kvällar är inträdet 40:- för medlemmar och 60:- för gäster.

Fika finns till försäljning.

Med reservation för eventuella ändringar
Tillbaka till Vintergatans indexsida.

Tillbaka till Vintergatans indexsida.