Månadskalender


KALENDER FÖR APRIL 2019

Nedan ser du alla aspekter och ingresser för Månen under månaden, samt aspekter och ingresser för Solen, och aspekter, ingresser och retrograda och direkta vändningar för de övriga åtta vanligen använda himlakropparna inom astrologin. Aspekterna är de traditionella; konjunktion, opposition, trigon, kvadratur och sextil. Ingresser markeras med domicil, exaltation, fall och exil i förekommande fall. Lägg märke till tiden mellan Månens inträde i ett nytt tecken och närmast föregående aspekt. Då går Månen på tomgång (är void-of-course). Dessa tider är olämpliga för alla former av nya aktiviteter, men lämpar sig väl för nöjen. Klockslagen avser svensk sommartid.


Datum

Tid

Månens aspekter och ingresser

Andra aspekter och händelser

1 apr

05:02

Sextil Jupiter16:48

Går in i Fiskarna18:44

Kvadratur Mars19:30

Sextil Uranus


2 apr

08:31

Konjunkt Venus11:36


Merkurius konjunkt Neptunus

3 apr

03:25

Konjunkt Neptunus03:58

Konjunkt Merkurius08:58

Sextil Saturnus15:09

Sextil Pluto17:36

Kvadratur Jupiter


4 apr

04:56

Går in i Väduren10:16

Sextil Mars


5 apr

10:50

Konjunkt Solen (nymåne 15 Väduren)20:01

Kvadratur Saturnus


6 apr

01:51

Kvadratur Pluto04:15

Trigon Jupiter15:06

Går in i Oxen (exalterad)18:09

Konjunkt Uranus


7 apr

11:17


Merkurius sextil Saturnus


18:04

Sextil Venus23:46

Sextil Neptunus


8 apr

04:59

Trigon Saturnus06:04

Sextil Merkurius10:29

Trigon Pluto23:15

Går in i Tvillingarna


9 apr

10:15

Konjunkt Mars


10 apr

06:51

Kvadratur Venus06:58

Kvadratur Neptunus08:13


Venus konjunkt Neptunus


10:47


Solen kvadratur Saturnus


12:06

Sextil Solen16:43

Kvadratur Merkurius19:01


Jupiter vänder retrograd (24 Skytten)


19:27

Opposition Jupiter23:45


Merkurius sextil Pluto

11 apr

05:31

Går in i Kräftan (domicil)08:49

Sextil Uranus


12 apr

06:18


Merkurius kvadratur Jupiter


12:14

Trigon Neptunus17:05

Trigon Venus17:05

Opposition Saturnus17:08


Venus sextil Saturnus


21:06

Kvadratur Solen22:01

Opposition Pluto


13 apr

01:33

Trigon Merkurius09:50

Går in i Lejonet10:07


Solen kvadratur Pluto


13:13

Kvadratur Uranus


14 apr

01:13

Sextil Mars15:40


Solen trigon Jupiter

15 apr

01:51


Venus sextil Pluto


02:49

Trigon Jupiter03:38

Trigon Solen12:14

Går in i Jungfrun15:42

Trigon Uranus


16 apr

01:15


Venus kvadratur Jupiter


05:28

Kvadratur Mars17:09

Opposition Neptunus21:40

Trigon Saturnus


17 apr

02:10

Trigon Pluto04:03

Kvadratur Jupiter06:29

Opposition Venus08:01


Merkurius går in i Väduren


13:22

Går in i Vågen13:51

Opposition Merkurius


18 apr

08:46

Trigon Mars22:48

Kvadratur Saturnus


19 apr

03:18

Kvadratur Pluto05:06

Sextil Jupiter13:12

Opposition Solen (fullmåne 29 Vågen)14:40

Går in i Skorpionen (fall)18:35

Opposition Uranus


20 apr

10:55


Solen går in i Oxen


18:10


Venus går in i Väduren (exil)


20:39

Trigon Neptunus


21 apr

01:20

Sextil Saturnus05:59

Sextil Pluto17:59

Går in i Skytten20:19

Trigon Venus


22 apr

05:18

Trigon Merkurius20:35

Opposition Mars


23 apr

01:07


Solen konjunkt Uranus


02:03

Kvadratur Neptunus13:43

Konjunkt Jupiter


24 apr

00:50

Går in i Stenbocken (exil)05:46

Trigon Uranus08:02

Trigon Solen09:12

Kvadratur Venus


20:14

Kvadratur Merkurius20:48


Pluto vänder retrograd (23 Stenbocken)

25 apr

11:22

Sextil Neptunus16:33

Konjunkt Saturnus21:48

Konjunkt Pluto


26 apr

11:27

Går in i Vattumannen16:57

Kvadratur Uranus


27 apr

00:18

Kvadratur Solen02:58

Sextil Venus15:03


Mars kvadratur Neptunus


16:35

Sextil Merkurius


28 apr

00:11

Trigon Mars11:44

Sextil Jupiter


29 apr

00:11

Går in i Fiskarna06:02

Sextil Uranus18:34

Sextil Solen


30 apr

02:54


Saturnus vänder retrograd (20 Stenbocken)


12:33

Konjunkt Neptunus16:22

Kvadratur Mars17:34

Sextil Saturnus22:48

Sextil Pluto23:57

Kvadratur Jupiter


Tillbaka till Vintergatans indexsida.