STREET OF DREAMS

                                                                                                                        

                                  All photos under Copyright by: PentaxPix//VintageAudio                             

DMCA.com Protection Status

De apparater vi læste og drømte om for år tilbage, nærstudier af testresultater, udklip med ideer til forbedring af højttalere og andre apparater, uddrag af de tykke salgskataloger fra datidens Hifi-butikker osv. osv. Et udpluk som mange vil kunne huske, en slags ønskeseddel over skønne dimser som mange os gerne ville have haft råd til dengang man forsøgte at eksistere for f.eks en SU eller stod i lære, var cykelbud osv. Købe dem kunne vi ikke så ofte, men læse om dem kunne vi. Og det gjorde vi. Der vil fremover være mulighed for at finde skiftende udpluk fra en snart 35 år gammel scrapbog over Hifi påbegyndt af to skoleammerater med Hifi på hjernen og på det seneste suppleret af medlemmer fra Thisted Hifi Klub. 
Siden udbygges over de kommende uger, et par eksempler er lagt på herunder. 
-------------------
The appliances we read and dreamed about years ago, test results, ideas for trimming i.e. speakers for better performance etc. etc.
However written in Danish language, many will recall the nice gizmos on the pages below. They will stay here on "Street of Dreams"
in future, beginning with app. 250 pages in the viewer below. A scrapbook which was collected and begun more than 35 years ago by two school friends
with Hifi on their brains and recently supplemented by members of Thisted Hifi Klub.

 

NOTICE COPYRIGHT ON THE PICTURES BELOW - FOR READING ONLY !             

Street of Dreams

                        
     

Undersider (1): TESTS & TECHS
Comments