Kalendár - liturgický prehľad

Všetky budúce udalosti vzdialené viac ako aktuálny týždeň sú predbežne plánované. Ak sa Vám časy nezobrazujú v 24 hod. formáte, zmeňte si nastavenia Vášho Google kalendára na "Formát času: 13:00". 
Ak sú farské oznamy uvedené v kalendári, sú uvedené v dni, v ktorom boli vyhlásené (zvyčajne v nedeľu).
Prosíme všetky domácnosti, ktoré ešte nevyrovnali príspevok na službu údržby za rok 2016 alebo aj skoršie roky, aby tak urobili čo najskôr. Príspevky na službu údržby sa zapisujú na rok 2017Ďakujeme za pochopenie.