Dịch Vụ‎ > ‎

Nhận Làm Dịch Vụ Pháp Lý Dự Án Bất Động Sản - Nhà Đất

       Nhận Làm Dịch Vụ Pháp Lý Giấy Tờ Nhà Đất, Bất Động Sản

Trình tự, thủ tục pháp lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở, đất ở

1. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm:
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 50 Luật đất đai

2. Về trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
- Bước 1: Một trong các bên tham gia giao dịch nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
- Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra và gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.
- Bước 3: Sau khi nhận thông báo của cơ quan thuế, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thông báo cho các bên chuyển nhượng đi nộp nghĩa vụ tài chính.
- Bước 4: Các bên chuyển nhượng nộp nghĩa vụ tài chính và chuyển biên lai nộp tài chính cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
- Bước 5: Các bên chuyển nhượng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

 Trình tự, thủ tục mua bán nhà ở

A. Mua bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở
1. Về hồ sơ mua bán nhà ở nộp cho cơ quan quản lý nhà ở bao gồm:
- Hợp đồng mua bán có chứng nhận của công chứng Nhà nước
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nhận nhà ở…
- Bản khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và Bản khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (do cơ quan quản lý nhà ở cung cấp tại nơi tiếp nhận hồ sơ).
Đối với cá nhân là người Việt kiều còn phải kèm theo giấy tờ như: bản sao Hộ chiếu hợp lệ chưa hết hạn do Việt Nam cấp hoặc Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam

2. Về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở:
- Bước 1: Các bên mua bán đến lập hợp đồng mua bán tại cơ quan công chứng (không phân biệt địa bàn), kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở và giấy tờ tuỳ thân. Hợp đồng có thể được soạn sẵn hoặc do công chứng viên soạn.
- Bước 2: Một trong hai bên nộp hồ sơ mua bán tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện (nếu là cá nhân), cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu là tổ chức).
Trường hợp bán một phần nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở thì phải kèm theo bản vẽ sơ đồ diện tích nhà ở, đất ở có thẩm tra của của cơ quan quản lý nhà ở nếu tại đô thị, có xác nhận của UBND cấp xã nếu tại nông thôn.
- Bước 3: Căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có).
- Bước 4: Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà ở sẽ gửi thông báo nộp thuế để chủ nhà đi nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế.
- Bước 5: Sau khi đã nộp thuế, chủ nhà nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước bạ cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
Thời gian làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người mua tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính vào thời gian chủ nhà đi nộp các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước.
Theo quy định của pháp luật, các tỉnh, thành phố sẽ có quy định cụ thể trình tự chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở cho phù hợp với từng địa phương.

B. Mua bán nhà ở không có quyền sử dụng đất ở
1. Về hồ sơ mua bán bao gồm:
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo quy định của Luật nhà ở (chỉ có quyền sở hữu nhà ở trên đất của người khác như xây dựng nhà ở trên đất thuê, đất mượn);
- Hợp đồng mua bán nhà ở có chứng nhận của công chứng Nhà nước;
- Bản kê khai nộp lệ phí trước bạ nhà ở.
Đối với cá nhân là người Việt kiều còn phải kèm theo giấy tờ như: bản sao Hộ chiếu hợp lệ chưa hết hạn do Việt Nam cấp hoặc Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam

2. Về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở
Trình tự, thủ tục mua bán nhà ở trong trường hợp này được thực hiện như quy định đối với trường hợp mua bán nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở nêu tại phần a trên đây.
Trong trường hợp này bên bán không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất mà bên mua chỉ phải nộp lệ phí trước bạ (bằng 1% giá trị nhà ở theo quy định).
Người mua chỉ được quyền sở hữu nhà ở theo thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

VẤN ĐỀ LƯU Ý: Hướng dẫn trên đây chỉ mang tính quy định chung. Căn cứ vào tình hình cụ thể, các địa phương hoặc Ngân hàng sẽ ban hành quy trình cụ thể để áp dụng cho từng trường hợp. Do vậy, những người có nhu cầu nên đến cơ quan quản lý nhà ở nơi có nhà ở hoặc Ngân hàng nơi cần vay tiền để được giải thích và hướng dẫn cụ thể hơn.

Trình tự, thủ tục cho thuê nhà ở

 -Việc cho thuê nhà ở được thực hiện như sau:
1. Các bên tự thoả thuận lập hợp đồng thuê nhà ở hoặc đến cơ quan công chứng đề nghị lập hợp đồng thuê nhà ở.
2. Hợp đồng thuê nhà ở phải có chữ ký của bên cho thuê và bên thuê.
3. Hợp đồng thuê nhà ở có thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên giữa cá nhân với cá nhân phải có chứng nhận của công chứng Nhà nước. Trường hợp bên cho thuê nhà ở là công ty kinh doanh nhà thì hợp đồng không phải công chứng.
4. Nếu bên cho thuê nhà ở là cá nhân thì phải nộp hợp đồng thuê nhà ở tại cơ quan thuế để làm thu tục kê khai nộp thuế cho Nhà nước.
5. Thời hạn bàn giao nhà cho thuê và chấm dứt việc thuê nhà thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng.
Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài ký hợp đồng thuê nhà ở thì phải có visa nhập cảnh vào Việt Nam từ 03 tháng liên tục trở lên.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở LẦN ĐẦU

A. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu)
- Bản sao giấy tờ chứng minh tạo lập nhà ở hợp pháp như Giấy phép xây dựng; hợp đồng mua bán nhà ở có xác nhận của UBND cấp xã…
- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở do chủ nhà thuê đơn vị có chức năng đo vẽ thực hiện. Nếu do chủ nhà tự đo vẽ thì phải có thẩm tra của cơ quan quản lý nhà ở cấp quận nếu tại đô thị, có thẩm tra của UBND xã nếu tại nông thôn.
chưa hết hạn do Việt Nam cấp hoặc Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam

2. Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
- Bước 1: Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ và lệ phí cấp giấy tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện. Nếu là nhà ở tại nông thôn thì có thể nộp hồ sơ tại UBND xã, UBND xã sẽ chuyển hồ sơ lên cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện.
Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ giấy tờ theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn cụ thể để bổ sung hồ sơ.
- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện xem xét, nếu đủ điều kiện thì làm thủ trình UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận và thông báo cho chủ nhà nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì phải có thông báo và trả lại lệ phí cấp Giấy cho người nộp hồ sơ. Nếu UBND xã nhận hồ sơ thì cơ quan quản lý nhà chuyển cho UBND xã để thông báo có người nộp hồ sơ biết lý do không được cấp Giấy chứng nhận
- Bước 3: Chủ nhà đi nộp các khoản thuế theo quy định và chuyển biên lai thuế cho cơ quan thụ lý hồ sơ.
- Bước 4: Chủ nhà nộp lại giấy tờ gốc về sở hữu nhà ở, ký nhận vào Sổ đăng ký sở hữu và nhận Giấy chứng nhận tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện.
Nếu chủ sở hữu đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tại UBND xã thì nhận Giấy chứng nhận và nộp giấy tờ gốc về sở hữu nhà ở tại UBND xã đẻ chuyển cho cơ quan quản lý nhà ở lưu.
Nếu chủ sở hữu uỷ quyền cho người khác đi nhận thay thì phải có Giấy uỷ quyền có xác nhận của UBND cấp xã.

B. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu)
- Bản sao giấy tờ chứng minh tạo lập nhà ở hợp pháp như Giấy phép xây dựng, hợp đồng mua bán nhà ở có xác nhận của UBND cấp xã…
- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở do chủ nhà thuê đơn vị có chức năng đo vẽ thực hiện. Nếu do chủ nhà tự đo vẽ thì phải có thẩm tra của cơ quan quản lý nhà ở cấp quận nếu tại đô thị, có thẩm tra của UBND xã nếu tại nông thôn.

2. Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
- Bước 1: Tổ chức cử người đại diện để nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận và nộp lệ phí cấp giấy tại Sở Xây dựng.
- Bước 2: Sở Xây dựng xem xét, nếu đủ điều kiện thì làm thủ ký Giấy chứng nhận hoặc trình UBND cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận và thông báo cho chủ nhà nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì phải có thông báo và trả lại lệ phí cấp Giấy cho người nộp hồ sơ.
- Bước 3: Người đại diện đi nộp các khoản thuế theo quy định và chuyển biên lai thuế cho cơ quan thụ lý hồ sơ (trường hợp không thuộc diện hoặc không phải nộp thì không có bước này),
- Bước 4: Người đại diện nộp lại giấy tờ gốc về sở hữu nhà ở và nhận giấy chứng nhận tại Sở Xây dựng.
Người đi nhận Giấy chứng nhận phải có văn bản uỷ quyền của tổ chức.

C. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp mua nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh nhà ở

Người mua nhà ở thực hiện kê khai vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận và nộp tiền lệ phí trước bạ cho doanh nghiệp để bên bán nhà làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua.

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận của doanh nghiệp kèm theo danh sách những người đã ký hợp đồng mua nhà ở
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của người mua nhà ở;
- Hợp đồng mua bán nhà ở;
- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Bản vẽ mặt bằng căn hộ nếu mua căn hộ hoặc bản vẽ sơ đồ nhà ở riêng lẻ nếu mua nhà ở riêng lẻ có đóng dấu xác nhận của bên bán nhà ở.

2. Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong trường hợp này được thực hiện như cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
- Nếu người mua nhà ở cá nhân thì doanh nghiệp bán nhà ở nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện. Nếu người mua nhà ở là tổ chức thì doanh nghiệp bán nhà ở nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng.
- Khi nhận Giấy chứng nhận, các doanh nghiệp không phải nộp bản gốc Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư klèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Sau khi nhận Giấy chứng nhận, doanh nghiệp trao Giấy chứng nhận cho người mua nhà. Việc giao nhận Giấy chứng nhận phải có Sổ theo dõi.

Công chứng hợp đồng, giao dịch về nhà ở

Các hợp đồng, văn bản nhà ở bắt buộc phải có công chứng gồm:
+ Hợp đồng mua bán nhà ở giữa cá nhân với cá nhân,
+ Hợp đồng tặng cho nhà ở giữa cá nhân với cá nhân,
+ Hợp đồng thế chấp nhà ở,
+ Hợp đồng thuê nhà ở của cá nhân có thời hạn từ 6 tháng trở lên,
+ Biên bản phân chia di sản thừa kế;
+ Văn bản khai nhận di sản thừa kế.

A. Công chứng hợp đồng, giao dịch được soạn sẵn

1. Hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch về nhà ở
- Phiếu yêu cầu công chứng (do cơ quan công chứng cũng cấp);
- Dự thảo hợp đồng, giao dịch;
- Bản sao giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở;
- Bản sao giấy tờ tuỳ thân;
Nếu là Việt kiều phải kèm theo các giấy tờ chứnh minh đủ điều kiện được tham gia giao dịch về nhà ở như Hộ chiếu hợp lệ, Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam…

2. Thủ tục công chứng
- Bước 1: Các bên đến công chứng nộp hồ sơ cho công chứng viên, khi đi đem theo bản chính giấy tờ sở hữu nhà ở để công chứng viên đối chiếu
- Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và vào sổ công chứng
Trường hợp cần làm rõ các vấn đề liên quan thì yêu cầu người đề nghị công chứng giải trình hoặc tiến hành thẩm tra, xác minh. Nếu không làm rõ được thì trả lại hồ sơ công chứng
- Bước 3: Công chứng viên kiểm tra dự thảo, nếu có nội dung sai pháp luật thì yêu cầu người đề nghị công chứng chỉnh sửa lại dự thảo. Nếu dự thảo không được chỉnh sửa lại thì từ chối công chứng và trả lại hồ sơ công chứng
- Bước 4: Các bên đọc lại dự thảo và ký vào hợp đồng, giao dịch. Côg chứng viên chứng nhận vào hợp đồng, giao dịch.
- Bước 5: Bên yêu cầu công chứng nộp lệ phí công chứng và nhận lại hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.B. Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo

1. Hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch về nhà ở
- Phiếu yêu cầu công chứng;
- Bản sao giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở;
- Bản sao giấy tờ tuỳ thân;
Nếu là Việt kiều phải kèm theo các giấy tờ chứnh minh đủ điều kiện được tham gia giao dịch về nhà ở như Hộ chiếu hợp lệ, Giấy xác nhận gốc là công dân Việt Nam…

2. Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch
- Bước 1: Các bên đến công chứng nộp hồ sơ cho công chứng viên, khi đi đem theo bản chính giấy tờ sở hữu nhà ở để công chứng viên đối chiếu
- Bước 2: Cơ quan công chứng xem xét, nếu các bên đủ điều kiện tham gia giao dịch thì lập hợp đồng. Nếu thấy cần thiết thì kiểm tra, xác minh.
- Bước 3: Các bên đọc lại hợp đồng, giao dịch, nếu đồng ý thì ký vào hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên chứng nhận vào hợp đồng, giao dịch
- Bước 4: Người đề nghị công chứng nộp lệ phí công chứng và nhận lại hợp đồng, giao dịch đã công chứng. Thời hạn công chứng: không quá 02 ngày làm việc. Nếu hợp đồng, giao dịch phức tạp thì tối đa không quá 10 ngày làm việc. Thời hạn kiểm tra, xác minh (nếu có) không tính vào thời hạn công chứng

Nhận Tư Vấn Mua Đất Lớn Làm Dự Án Đông Nam Bộ

 • Dự Án Bất Động Sản Sơ Cấp Bà Rịa - Vũng Tàu                  Dự Án Bất Động Sản Sơ Cấp Vũng Tàu    Bán Toàn Bộ Dự Án Khu Biệt Thự Huyện Long Phước, Bà Rịa Vũng Tàu Liền Kề Khu Biệt Thự Lan ...
  Được đăng 02:56, 24 thg 7, 2012 bởi Mr Vinh
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

Hỗ Trợ Tư Vấn Giải Chấp Vốn Vây - Vây Vốn Ngân Hàng

 • Giải Chấp Vốn Vay - Đảo Nợ Vay - Vay Vốn Ngân Hàng                                   Giải Chấp Vốn Vay - Đảo Nợ VayNhững cái bẫy người bỏ tiền ra làm giải chấp lưu ýMột số "sự cố"  lưu ý quan trọng cho người bỏ ...
  Được đăng 02:33, 30 thg 3, 2012 bởi Mr Vinh
 • Tư Vấn Hỗ Trợ Vay Vốn Ngân Hàng           Dich Vụ Tư Vấn Hổ Trợ Vay Vốn - Thủ Tục Nhanh - Lãi Suất Cạnh TranhVAY THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN - XE ÔTÔCHO VAY THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN ...
  Được đăng 21:33, 13 thg 4, 2012 bởi Mr Vinh
 • Dịch Vụ Tài Chính                                                   Dịch Vụ Tài Chính1. Hinh thuc thu nhap tu luong:Hop dong lao dong (bang photo)ban goc Sao ke tai khoan nhan luong 03 thang gan nhat co ...
  Được đăng 20:07, 3 thg 2, 2012 bởi Mr Vinh
 • Dịch Vụ Ngân Hàng Tài Chính                               Dịch Vụ Tài Chính Chương Trình Vay Tiêu Dùng Với vay tiêu dùng của Ngân hàng , Quý khách có thể thực hiện tất cả các kế hoạch của mình thật ...
  Được đăng 11:33, 24 thg 5, 2015 bởi Mr Vinh
 • Hồ Sơ Vay Ngân Hàng Mua Bất Động Sản              Hồ Sơ Vay Ngân Hàng Mua Bất Động Sản DANH MỤC HỒ SƠ CẦN CUNG CẤP DANH MỤC HỒ SƠ               Hồ sơ yêu cầu cung cấp Gốc Copy Hồ sơ ...
  Được đăng 19:21, 16 thg 12, 2011 bởi Mr Vinh
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 5. Xem nội dung khác »

Thế Cây Xanh - Nghệ Thuật Rước Tài Lộc

 • Cây Cảnh Thế Vũ Trụ                                                 Cây Cảnh Thế Vũ Trụ Thế vũ trụ trước tiên phải là cây cổ thụ, gốc rễ lồi lõm, xoè ra bốn phía, thân to xù xì, đứng thẳng, phân ...
  Được đăng 19:56, 12 thg 12, 2011 bởi Mr Vinh
 • Cây Cảnh Phong Cách Xoáy Vặn                                 Cây Cảnh Phong Cách Xoáy Vặn     Thiên nhiên đã ban cho ta rất ít ỏi về các mẫu cây thuộc phong cách này mà trong đó vỏ cây xoáy theo ...
  Được đăng 19:51, 12 thg 12, 2011 bởi Mr Vinh
 • Cây Cảnh Thế Hạc Lập                                                Cây Cảnh Thế Hạc Lập Thế này biến đổi từ thế phượng vũ, nhưng hai cánh không xòe ra, đầu ngẩng lên cao hơn nữa, đuôi cũng không xòe ra ...
  Được đăng 19:49, 12 thg 12, 2011 bởi Mr Vinh
 • Cây Cảnh Thế Huyền Chi Lạc Địa                                     Cây Cảnh Thế Huyền Chi Lạc Địa Thế này càng ít thấy, là cây kiểng trên núi non bị bão táp, đổ ngã cong queo qua cơn thiên tai, cành ...
  Được đăng 19:46, 12 thg 12, 2011 bởi Mr Vinh
 • Cây Cảnh Thế Trực Quân Tử Liên Chi                            Cây Cảnh Thế Trực Quân Tử Liên Chi Thế trực quân tử liên chi: thế này cũng giống như hai thế trên nhưng lại có hai ba cây tử ở ...
  Được đăng 19:44, 12 thg 12, 2011 bởi Mr Vinh
 • Cây Cảnh Thế Long Giáng                                           Cây Cảnh Thế Long Giáng Thế này dễ uốn hơn thế long thăng, hình dáng điệu bộ ngược lại với thế long thăng là được. Đầu chúi xuống, ngực nằm ...
  Được đăng 19:41, 12 thg 12, 2011 bởi Mr Vinh
 • Cây Cảnh Thế Quần Thụ Tam Sơn                                    Cây Cảnh Thế Quần Thụ Tam Sơn Là ba cây kiểng nằm chung trong một chậu to. Còn gọi là tam tài, ba cây kiểng trực thọ đứng gần ngay ...
  Được đăng 19:37, 12 thg 12, 2011 bởi Mr Vinh
 • Cây Cảnh Thế Bạt Phong Hồi Đầu                                    Cây Cảnh Thế Bạt Phong Hồi Đầu Thế này bị gió xô đẩy mạnh nên thân cây nghiêng ngã nhiều hơn, có khi đến 60-70 độ, cành nhánh đều ...
  Được đăng 19:34, 12 thg 12, 2011 bởi Mr Vinh
 • Cây Cảnh Thế Ngũ Phúc                                                     Cây Cảnh Thế Ngũ Phúc Thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau, hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc năm từng, có ...
  Được đăng 19:31, 12 thg 12, 2011 bởi Mr Vinh
Hiển thị bài đăng 1 - 9trong tổng số 21. Xem nội dung khác »

Tư Vấn Hỗ Trợ Pháp Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản

đăng 17:58, 6 thg 2, 2012 bởi Mr Vinh   [ đã cập nhật 17:58, 6 thg 2, 2012 ]

            Tư Vấn Hỗ Trợ Pháp Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản

  

STT

  
  

Thủ tục

  
  

Cơ quan nhà nước

  
  

Thời hạn

  

(Ngày)

  
  

Văn bản

  
  

01

  
  

Cung cấp thông tin về quy hoạch

  
  

Sở QHKT/XD

  
      

CV cung cấp thông  tin (bản cung cấp thông tin)

  
  

02

  
  

Giới thiệu địa điểm dự án (Đối  với dự án chưa có đất)

  
  

Sở QHKT

  
      

VB chấp thuận

  
  

03

  
  

Xác nhận ranh giới đất không có  tranh chấp, khiếu kiện (Đối với dự án có đất)

  
  

UBND cấp phường/quận

  
      

VB xác nhận

  
  

04

  
  

Thỏa thuận về địa điểm dự án  (nơi có đất)

  
  

UBND cấp phường/quận

  
      

VB thỏa thuận

  
  

05

  
  

Xác định chỉ giới đường đỏ và  các số liệu hạ tầng kỹ thuật

  
  

Sở QHKT

  

Viện QHXD

  
      

VB cung cấp, xác  nhận

  
  

06

  
  

Chấp thuận giao cho chủ đầu tư  lập Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 (nếu chưa có quy hoạch chi tiết này)

  
  

UBND tỉnh/TP

  
      

Quyết định UBND

  
  

07

  
  

Thẩm định nhiệm vụ QHXDCT tỉ lệ  1/2000

  
  

Sở QHKT/XD

  
      

VB chấp thuận

  
  

08

  
  

Phê duyệt nhiệm vụ QHXDCT tỉ lệ  1/2000

  
  

UBND tỉnh/TP

  
      

Quyết định UBND

  
  

09

  
  

Thẩm định đồ án QHXDCT tỉ lệ  1/2000

  
  

Sở QHKT/XD

  
      

VB chấp thuận

  
  

10

  
  

Phê duyệt đồ án QHXDCT tỉ lệ  1/2000

  
  

UBND tỉnh/TP

  
      

Quyết định UBND

  
  

11

  
  

Chấp thuận đề cương nhiệm vụ đồ  án QHXDCT 1/500

  
  

Sở QHKT/XD

  
      

VB chấp thuận

  
  

12

  
  

Chấp thuận lập nhiệm vụ đồ án  QHXDCT 1/500

  
  

Sở QHKT/XD

  
      

VB chấp thuận

  
  

13

  
  

Chấp thuận ranh giới, mốc giới  và diện tích ô đất lập QHXDCT 1/500; lập đồ án

  
  

Sở QHKT/XD

  
      

VB chấp thuận

  
  

14

  
  

Chấp thuận ranh giới ô đất lập  QHXDCT 1/500 và lập dự án tại địa phương có đất

  
  

UBND quận/huyện

  
      

VB chấp thuận

  
  

15

  
  

Thẩm định nhiệm vụ QHXDCT 1/500

  
  

Sở QHKT/XD

  
      

VB chấp thuận

  
  

16

  
  

Phê duyệt nhiệm vụ QHXDCT 1/500

  
  

UBND tỉnh/TP

  
      

Quyết định UBND

  
  

17

  
  

Thẩm định đồ án QHXDCT 1/500

  
  

Sở QHKT/XD

  
      

VB chấp thuận

  
  

18

  
  

Phê duyệt đồ án QHXDCT 1/500

  
  

UBND tỉnh/TP hoặc UBND quận

  
      

Quyết định UBND

  
  

19

  
  

Thẩm định, phê duyệt báo cáo  đánh giá tác động môi trường

  
  

Sở TNMT và liên ngành thẩm định;

  

UBND TP phê duyệt

  
      

VB chấp thuận

  
  

20

  
  

Giao chủ đầu tư dự án

  
  

UBND TP

  
      

Quyết định UBND

  
  

21

  
  

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy  chứng nhận đầu tư

  
  

UBND TP/ Sở KH-ĐT

  
        
  

22

  
  

Phê duyệt phương án
tổng thể dự kiến bồi thường hỗ trợ GPMB và  thông báo thu hồi đất

  
  

UBND TP;

  

UBND quận/huyện

  
      

Quyết định UBND

  
  

23

  
  

Giao đất, cho thuê đất;

  

Ký hợp đồng thuê đất (nếu là  đất thuê)

  
  

UBND TP;

  

UBND quận/huyện;

  

Sở TN-MT

  
      

Hợp đồng/Quyết định  UBND

  
  

24

  
  

Đo đạc, lập hồ sơ địa chính  (phục vụ thu hồi đất và GPMB)

  
  

Chủ đầu tư;

  

Phòng địa chính xã/phường;

  

Ban GPMB

  
      

Hồ sơ kèm theo

  
  

25

  
  

Đo đạc, cắm mốc giới phục vụ  GPMB và giao mốc giới dự án

  
  

Sở TNMT/Phòng TNMT

  
      

Hồ sơ kèm theo

  
  

26

  
  

Các thỏa thuận chuyên ngành  (điện, nước, thoát nước…)

  
  

Các sở, ban, ngành, công ty…

  
      

Hồ sơ kèm theo

  
  

27

  
  

Các thủ tục về chiều cao tĩnh  không

  
  

Bộ quốc phòng/bộ chỉ huy quân sự

  
      

VB chấp thuận

  
  

28

  
  

Các chấp thuận liên quan đến  đặc điểm riêng của đất

  
  

Sở ban ngành liên quan

  
      

VB chấp thuận

  
  

29

  
  

Thủ tục về phòng cháy chữa cháy

  
  

Bộ công an/Sở công an

  
      

VB chấp thuận

  
  

30

  
  

Thỏa thuận kiến trúc

  
  

Sở QHKT

  
      

VB chấp thuận

  
  

31

  
  

Thẩm định thiết kế cơ sở

  
  

Bộ XD/Sở XD

  
      

VB chấp thuận

  
  

32

  
  

Cấp phép xây dựng

  
  

Sở XD

  
      

Giấy phép xây dựng

  
  

33

  
  

Công tác GPMB

  
  

Chủ đầu tư – UBND các cấp – Ban GPMB

  
      

Hồ sơ kèm theo

  “Nút thắt” trong hợp đồng góp vốn

đăng 00:48, 26 thg 8, 2011 bởi Mr Vinh   [ đã cập nhật 20:13, 3 thg 2, 2012 ]

“Nút thắt” trong hợp đồng góp vốn

LS. Huỳnh Trung Hiếu (*)
    (TBKTSG) - Trong bối cảnh khó khăn về tài chính hiện nay, tìm ra giải pháp dung hòa giữa quy định và nhu cầu thực tế về huy động vốn cho doanh nghiệp bất động sản là một vấn đề không dễ. Có quá nhiều quy định bó buộc, không rõ ràng.

Khó khăn

    Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở, chủ đầu tư được quyền huy động vốn bằng cách bên góp vốn ứng tiền trước. Nhưng để được phép huy động vốn theo kiểu này, dự án đầu tư phải hoàn thành xong phần móng công trình (điều 39, Luật Nhà ở). Trong quá trình triển khai dự án, các chủ đầu tư thường lách quy định, huy động vốn bằng các hình thức: hợp đồng góp vốn, hợp tác kinh doanh hoặc vay vốn với người mua nhà (kể cả việc huy động vốn ngay sau khi dự án đầu tư được phê duyệt).

    Theo Nghị định 71 chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải sử dụng vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng dự án phát triển nhà ở. Những trường hợp huy động vốn không đúng các hình thức và không đáp ứng đủ các điều kiện quy định thì hợp đồng không có giá trị pháp lý và bên huy động vốn bị xử lý theo quy định hiện hành. Chính vì thế các giao dịch liên quan đến hợp đồng có “yếu tố góp vốn” (nhất là các giao dịch góp vốn trước khi Nghị định 71 có hiệu lực) bị cấm hoàn toàn. Đa số các phòng công chứng, các cơ quan nhà nước không triển khai các nghiệp vụ có liên quan đến loại hợp đồng này (công chứng, chứng thực,…).

    Thực tế, các loại hợp đồng dạng góp vốn giữa chủ đầu tư và người mua nhà chiếm số lượng rất lớn trong các giao dịch mua bán chuyển nhượng. Tuy nhiên người mua nhà muốn chuyển nhượng, thực hiện các giao dịch liên quan đến hợp đồng góp vốn không biết dựa vào quy định nào. Điều này gây không ít khó khăn, phiền toái, ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên đã lỡ góp vốn mua nhà.

    Ngoài ra, pháp luật quy định việc huy động vốn cho dự án bất động sản chỉ được thực hiện trong phạm vi 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án. Đối với nhiều nhà đầu tư con số 20% là không đủ cho nhu cầu vốn ban đầu và nếu muốn có thêm nguồn vốn để đầu tư xây dựng, doanh nghiệp buộc phải tìm cách tự cứu mình bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó, nguồn đầu tư của chính khách hàng (góp vốn ngoài 20%) vẫn là kênh huy động vốn “truyền thống”, nhưng do bị cấm nên chủ đầu tư buộc phải lách các quy định có lợi cho mình.

… những hệ lụy

    Trong quá trình chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, nếu chủ đầu tư không xác nhận giao dịch hợp đồng góp vốn thì bên mua nhà có thể ép chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng góp vốn và đòi lại số tiền đã thanh toán. Người mua nhà nếu được trang bị chút kiến thức về pháp luật thì việc yêu cầu chấm dứt càng trở nên đơn giản vì nếu chủ đầu tư không đồng ý phương án họ đưa ra, họ có thể dựa vào yếu tố pháp lý giao dịch để “dọa” chủ đầu tư hủy hợp đồng góp vốn.

    Trường hợp người mua nhà gây khó dễ cho chủ đầu tư như nói trên không phải hiếm, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn về tài chính như hiện nay. Trong khi đó, chủ đầu tư không thể cam kết với khách hàng của mình trường hợp chuyển nhượng và xác nhận chuyển nhượng hợp đồng góp vốn có đảm bảo cơ sở pháp lý hay không, vì Nghị định 71 không có quy định chuyển tiếp xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng góp vốn đã ký trước ngày nghị định này có hiệu lực.

    Nhằm gỡ thế bí, nhiều chủ đầu tư thực hiện phương án ký chuyển đổi hợp đồng góp vốn sang hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai sau khi dự án đáp ứng các yêu cầu pháp lý mua bán theo đúng Nghị định 71. Việc này sẽ giúp khách hàng của họ yên tâm hơn khi mua bán vì giao dịch được trả về đúng bản chất của nó, điều quan trọng hơn là việc chuyển đổi sẽ hợp thức hóa giao dịch góp vốn. Ngoài ra, thông qua hợp đồng mua bán, các bên sẽ dễ dàng hơn khi đề nghị chuyển nhượng hợp đồng cho người có nhu cầu. Tuy nhiên do không có quy định hướng dẫn cụ thể nên không ai dám chắc việc chuyển đổi này có được chấp thuận hay không và quyền lợi của chủ đầu tư cũng như người mua nhà vẫn không có gì đảm bảo.

Chủ đầu tư loay hoay tìm “phao”

    Bất chấp các quy định cấm, trên thực tế nhiều chủ đầu tư vẫn thực hiện các giao dịch mua bán nhà hình thành trong tương lai nhưng núp dưới bóng huy động vốn như trước đây. Để hợp thức hóa hợp đồng huy động vốn, một số chủ đầu tư thậm chí còn thu tiền của khách nhưng không cung cấp hóa đơn tài chính theo quy định mà thay bằng phiếu thu thực tế (nhằm tránh những rắc rối thủ tục xử lý thu hồi hóa đơn đã cung cấp cho khách hàng trong giao dịch góp vốn trước đó). Chủ đầu tư cam kết sẽ giữ số tiền cho khách để triển khai xây dựng các hạng mục công trình. Sau này khi dự án đã đảm bảo yếu tố pháp lý chuyển nhượng, hai bên sẽ ký lại hợp đồng mua bán và thanh lý hợp đồng góp vốn.

    Tuy nhiên theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 của Bộ Tài chính, việc làm này hoàn toàn bị cấm vì cứ mỗi thời điểm huy động vốn, chủ đầu tư (bên bán) phải xuất hóa đơn cho bên mua dù hình thức giao dịch như thế nào. Do cơ quan thuế chỉ thực hiện thu thuế, đảm bảo tránh thất thu, không có trách nhiệm xem xét tính chất pháp lý giao dịch trước khi thu thuế nên vấn đề này thường xuyên bị bỏ qua.

    Một cách lách khác, chủ đầu tư sẽ ký thỏa thuận đặt cọc với khách hàng. Điều khác thường là số tiền đặt cọc do các bên thỏa thuận thường rất lớn, thậm chí giá trị cọc có thể lên tới 50-70% giá trị hợp đồng. Số tiền này vừa là một khoản cọc theo quy định nhưng thực tế đây là cách huy động vốn trá hình. Nhiều khách hàng đặt vấn đề số tiền cọc lớn đến thế thì khi bên mua không tiếp tục thực hiện hợp đồng xử lý cọc sẽ thực hiện như thế nào để tránh rủi ro thiệt thòi cho mình.

    Từ thực tế trên cho thấy hàng loạt giao dịch góp vốn hiện nay đang có nguy cơ rơi vào “bẫy kép” do chính các bên tự tạo ra, thậm chí biết nhưng vẫn làm và sẵn sàng gánh chịu các rủi ro, hậu quả. Điều này sẽ làm méo mó các giao dịch pháp lý, góp phần gia tăng các khiếu nại, tranh chấp, cũng như gây thiệt hại cho các bên có liên quan. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên sớm có quy định giải quyết, tháo gỡ những khó khăn của các nhà đầu tư và người mua nhà. Đặc biệt cần có quy định rõ ràng hơn cách thức xử lý các giao dịch góp vốn phân chia nhà được ký trước thời điểm Nghị định 71 có hiệu lực, có cơ chế hài hòa giữa các quy định bắt buộc, nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình khó khăn chung như hiện nay.

Nhà Đất Quận 2 Giá Sẽ Phóng Khi Thông Hầm Thủ Thiêm

 • Dự Án Đất Nền Biệt Thự Đại Quang Minh        Dự Án Đất Nền Biệt Thự Đại Quang Minh     Vị trí : Trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm , cách hầm Thủ Thiêm 550m.    Diện tích quy hoạch : 37ha    Phân ...
  Được đăng 04:06, 24 thg 5, 2015 bởi Mr Vinh
 • Khu Đô Thị City Horse  Khu Dân Cư City Horse - Khu Đô Thị City HorseThủ Đức House City Horse: A46: 9 x 18.6 -> 150m2. thanh toán 100%. Giá: 51 Tr/m2 Bán Rồi ...
  Được đăng 12:32, 24 thg 5, 2015 bởi Mr Vinh
 • Khu Dân Cư Phú Nhuận Lương Định Của                Khu Dân Cư Phú Nhuận Lương Định CủaPhóng To HìnhDiện Tích: 7x21=147 m2, Giá 100 Triệu/m2
  Được đăng 01:29, 8 thg 2, 2012 bởi Mr Vinh
 • Nhà Đất Bất Động Sản Quận 2 Nhà Đất Bất Động Sản Quận 2Đất Nền An Phú An KhánhĐất Nền Bình Trưng ĐôngĐất Nền Thạnh Mỹ LợiĐất Nền Cát LáiĐất Lớn Xây ...
  Được đăng 12:43, 24 thg 5, 2015 bởi Mr Vinh
 • Nhà Đất Khu Thảo Điền             Nhà Đất Khu Thảo Điền - Quận 2 - Đông Sài Gòn1100m Đường Lê Văn Miếng, Thổ Cư, Giá 23 Tỷ (Khu Thảo Điền), Trần Nảo: 4 Nền, 600 m2, Có ...
  Được đăng 12:31, 24 thg 5, 2015 bởi Mr Vinh
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

1-2 of 2