Study Corner‎ > ‎

ENGLISH

Quán cafe MasterCup ở Panorama cạnh Starbuck Cafe
Reference

 

Từ điển- Tra từ điển Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, viết tắt

- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nga, máy tính

 

- Từ điển thuật ngữ máy tính

- Từ điển viết tắt

- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nôm; dịch đoạn văn

- Từ điển bằng tranh

- Bách khoa toàn thư Encylopedia

- Bách khoa toàn thư Britannica

- Tra cứu mọi thứ

- MSN EncartaEnglish-Listening
RACHELS ENGLISH.com

VOA ENGLISH
VOA ENGLISH: vocabulary
English Speaking
English-Entertainment
English Reference

16 ways of saying: "DO YOU UNDERSTAND?"

posted Oct 23, 2015, 7:23 PM by Tropic Space


 • Do you know what I mean? (Bạn hiểu ý tôi chứ?)
 • Do you know what I’m talking about?
 • Does that make any sense? (Bạn thấy có lí không?)
 • Am I making any sense? (Tôi nói bạn có hiểu không?)
 • Are you following me? (Bạn vẫn theo kịp ý tôi chứ?)
 • Know what I’m saying?
 • Do you see what I mean?
 • Don’t you see (Bạn hiểu chứ)
 • Do you get the message? /Do you get the picture? (Bạn có hiểu đại ý không?)
 • Get my drift? (Hiếu ý tôi chứ?)
 • Do you get it? / Get it? (Hiểu chưa)
 • Dig? (từ lóng) = Understand?
 • Do you hear what I’m saying?
 • Do you see where I’m coming from? (Bạn có hiểu quan điểm của tôi không?)
 • You’re with me right? (Bạn đồng ý với tôi chứ?)
 • Are you with me on this? (Bạn đồng ý chứ?)
 • TỔNG HỢP 5000 TỪ TIẾNG ANH Tiếng Anh chuyên ngành Điện - Tự Động Hóa

  posted Sep 24, 2015, 8:24 AM by Vinh Doan

  TỔNG HỢP 5000 TỪ TIẾNG ANH NGÀNH ĐIỆN- CHUYÊN NGÀNH TĐH, ĐCN, HTĐ:
  1. Electric power system: hệ thống điện (HTĐ)
  2. Electric network/grid :mạng (lưới) điện
  - low voltage grid:lưới hạ thế
  - medium voltage grid:lưới trung thế
  - high voltage grid:lưới cao thế
  - extra high voltage grid:lưới siêu cao thế
  - extremely high voltage grid: lưới cực cao thế
  3. Electricity generation: Phát điện
  4. Power plant: nhà máy điện
  - Thermal power plant: nhà máy nhiệt điện
  - Hydroelectric power plant: nhà máy điện
  - Wind power plant: nhà máy điện gió
  - Tidal power plant: nhà máy điện thủy triều
  5. Electricity transmission: truyền tải điện
  - transmission lines: đường dây truyền tải
  6. Electricity distribution: phân phối điện
  7. Consumption :tiêu thụ
  - consumer: hộ tiêu thụ
  8. Load: phụ tải điện
  - load curve: biểu đồ phụ tải
  - load shedding: sa thải phụ tải
  - unblanced load: phụ tải không cân bằng
  - peak load: phụ tải đỉnh, cực đại
  - symmetrical load: phụ tải đối xứng
  9. Power: công suất
  - power factor : hệ số công suất
  - reactive power: công suất phản kháng
  - apparent power: công suất biểu kiến
  10. Frequency : tần số
  - frequency range: Dải tần số
  1. (System diagram) = Sơ đồ hệ thống điện
  2. (System operational diagram) = Sơ đồ vận hành hệ thống điện
  3. (Power system planning)= Quy hoạch hệ thống điện
  4. (Interconnection of power systems)= Liên kết hệ thống điện
  5. (Connection point) = Điểm đấu nối
  6. (National load dispatch center) = Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
  7. (Steady state of a power system) = Chế độ xác lập của hệ thống điện
  8. (Transient state of a power system) = Chế độ quá độ của hệ thống điện
  9. Operation regulation = Tiêu chuẩn vận hành
  10. Synchronous operation of a system = Vận hành đồng bộ hệ thống điện
  11. Power system stability = Độ ổn định của hệ thống điện
  12. Steady state stability of a power system = Ổn định tĩnh của hệ thống điện
  13. Transient stability of a power system = Ổn định quá độ (ổn định động) của hệ thống điện
  14. Conditional stability of a power system = Ổn định có điều kiện của hệ thống điện
  15. Balanced state of a polyphase network = Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha
  16. Unbalanced state of a polyphase network = Trạng thái không cân bằng của một lưới điện nhiều pha
  1. Electric generator: Máy phát điện
  2. Main generator: Máy phát điện chính
  3. Hydraulic generator: máy phát điện thủy lực
  4. Magneto hydro dynamic generator (MHD): máy phát từ thủy động
  5. Synchronous generator: máy phát đồng bộ
  6. Turbine: Tuabin
  - Steam turbine: Tuabin hơi
  - Air turbine: Tuabin khí
  - Wind turbine: Tuabin gió
  7. Exitation system : Hệ thống kích từ
  - Separately excited generator: máy phát điện kích từ độc lập
  - Series generator: máy phát kích từ nối tiếp
  - Shunt generator: máy phát kích từ song song
  - Brushless exitation system: Hệ thống kích từ không chổi than
  - Excitation switch (EXS): công tắc kích từ ( mồi từ)
  8. Governor : Bộ điều tốc
  - Centrifugal governor: Bộ điều tốc ly tâm
  - Turbine governor: Bộ điều tốc tuabin
  9. Synchronizing (SYN): Hòa đồng bộ
  - Auto synchronizing device (ASD): Thiết bị hòa đồng bộ tự động
  - Synchronizing lamp (SYL): Đèn hòa đồng bộ
  1. (System diagram) = Sơ đồ hệ thống điện
  2. (System operational diagram) = Sơ đồ vận hành hệ thống điện
  3. (Power system planning)= Quy hoạch hệ thống điện
  4. (Interconnection of power systems)= Liên kết hệ thống điện
  5. (Connection point) = Điểm đấu nối
  6. (National load dispatch center) = Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia
  7. (Steady state of a power system) = Chế độ xác lập của hệ thống điện
  8. (Transient state of a power system) = Chế độ quá độ của hệ thống điện
  9. Operation regulation = Tiêu chuẩn vận hành
  10. Synchronous operation of a system = Vận hành đồng bộ hệ thống điện
  11. Power system stability = Độ ổn định của hệ thống điện
  12. Steady state stability of a power system = Ổn định tĩnh của hệ thống điện
  13. Transient stability of a power system = Ổn định quá độ (ổn định động) của hệ thống điện
  14. Conditional stability of a power system = Ổn định có điều kiện của hệ thống điện
  15. Balanced state of a polyphase network = Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha
  16. Unbalanced state of a polyphase network = Trạng thái không cân bằng của một lưới điện nhiều pha

  Từ vựng liên quan đến việc Cung Cấp Điện:
  1. Service reliability = Độ tin cậy cung cấp điện
  2. Service security = Độ an toàn cung cấp điện
  3. Economic loading schedule = Phân phối kinh tế phụ tải
  4. Balancing of a distribution network = Sự cân bằng của lưới phân phối
  5. Load stability = Độ ổn định của tải
  6. Overload capacity = Khả năng quá tải
  7. Load forecast = Dự báo phụ tải
  8. System demand control = Kiểm soát nhu cầu hệ thống
  9. Management forecast of a system = Dự báo quản lý của hệ thống điện
  10. Reinforcement of a system = Tăng cường hệ thống điện
  Từ vựng về Máy biến áp (Transformer):
  1. Two-winding transformer: Máy biến áp 2 cuộn dây
  2. Three-winding transformer: Máy biến áp 3 cuộn dây
  3. Auto transformer : Máy biến áp tự ngẫu
  4. Primary voltage : điện áp sơ cấp
  5. Secondary voltage : điện áp thứ cấp
  6. Step-up transformer: MBA tăng áp
  7. Step-down transformer: MBA giảm áp
  8. Tap changer: Bộ chuyển nấc (MBA)
  OLTC – on load tap changer: Bộ chuyển nấc dưới tải (MBA)

  Punching: lá thép đã được dập định hình.
  3p cỉrcuit breaker: hông phải là máy cắt 3 pha đâu à nha. Nó là máy cắt 3 cực. 3p = 3 poles.
  Rơ le Mho: Rơ le tổng dẫn. Ngược lại với rơ le tổng trở, thường dùng để bảo vệ mất kích thích cho máy phát.
  Winding: dây quấn (trong máy điện).
  Wiring: công việc đi dây.
  Bushing: sứ xuyên.
  Differential amplifyer: mạch khuếch đại vi sai.
  Differential relay: rơ le so lệch.
  Different gear box: trong xe ô tô, nó là cầu vi sai.
  Autotransformer: hông phải biến áp tự động, mà là biến áp tự ngẫu.
  Varỉac: từ ngắn gọn của variable autotransformer: biến áp tự ngẫu điều chỉnh được bằng cách xoay.
  PT: Potention transformer: máy biến áp đo lường. Cũng dùng VT: voltage transformer.
  Cell: Trong ắc quy thì nó là 1 hộc (2.2 V) Trong quang điện thì nó là tế bào quang điện.
  Fault: sự cố, thường dùng để chỉ sự cố ngắn mạch.
  Earth fault: sự cố chạm đất.
  Reactor: trong hệ thống điện thì nó là cuộn cảm. Trong lò phản ứng hạt nhân thì nó là bộ phận không chế tốc độ phản ứng.
  Trip: máy bị ngưng hoạt động do sự cố.
  Field: trong lý thuyết thì nó là trường. (như điện trường, từ trường…). Trong máy điện nó là cuộn dây kích thích. Trong triết học nó là lĩnh vực. thông thường, nó là.. cánh đồng.
  Loss of field: mất kích từ.
  Coupling: trong điện tử nó là phương pháp nối tầng. Nhưng trong cơ điện, nó lại là khớp nối, dùng để kết nối giữa động cơ và tải (bơm chẳng hạn).
  Orifice: lỗ tiết lưu.
  Oring: vòng cao su có thiết diện tròn, thường dùng để làm kín.
  Check valve: van một chiều
  Từ vựng liên quan đến Hệ thống phát điện:
  1. Electric generator: Máy phát điện
  2. Main generator: Máy phát điện chính
  3. Hydraulic generator: máy phát điện thủy lực
  4. Magneto hydro dynamic generator (MHD): máy phát từ thủy động
  5. Synchronous generator: máy phát đồng bộ
  6. Turbine: Tuabin
  - Steam turbine: Tuabin hơi
  - Air turbine: Tuabin khí
  - Wind turbine: Tuabin gió
  7. Exitation system : Hệ thống kích từ
  - Separately excited generator: máy phát điện kích từ độc lập
  - Series generator: máy phát kích từ nối tiếp
  - Shunt generator: máy phát kích từ song song
  - Brushless exitation system: Hệ thống kích từ không chổi than
  - Excitation switch (EXS): công tắc kích từ ( mồi từ)
  8. Governor : Bộ điều tốc
  - Centrifugal governor: Bộ điều tốc ly tâm
  - Turbine governor: Bộ điều tốc tuabin
  9. Synchronizing (SYN): Hòa đồng bộ
  - Auto synchronizing device (ASD): Thiết bị hòa đồng bộ tự động
  - Synchronizing lamp (SYL): Đèn hòa đồng bộ
  Từ vựng liên quan đến việc Cung Cấp Điện:
  1. Service reliability = Độ tin cậy cung cấp điện
  2. Service security = Độ an toàn cung cấp điện
  3. Economic loading schedule = Phân phối kinh tế phụ tải
  4. Balancing of a distribution network = Sự cân bằng của lưới phân phối
  5. Load stability = Độ ổn định của tải
  6. Overload capacity = Khả năng quá tải
  7. Load forecast = Dự báo phụ tải
  8. System demand control = Kiểm soát nhu cầu hệ thống
  9. Management forecast of a system = Dự báo quản lý của hệ thống điện
  10. Reinforcement of a system = Tăng cường hệ thống điện
  Từ vựng về Máy biến áp (Transformer):
  1. Two-winding transformer: Máy biến áp 2 cuộn dây
  2. Three-winding transformer: Máy biến áp 3 cuộn dây
  3. Auto transformer : Máy biến áp tự ngẫu
  4. Primary voltage : điện áp sơ cấp
  5. Secondary voltage : điện áp thứ cấp
  6. Step-up transformer: MBA tăng áp
  7. Step-down transformer: MBA giảm áp
  8. Tap changer: Bộ chuyển nấc (MBA)
  OLTC – on load tap changer: Bộ chuyển nấc dưới tải (MBA)
  Air distribution system : Hệ thống điều phối khí
  Ammeter : Ampe kế
  Busbar : Thanh dẫn
  Cast-Resin dry transformer: Máy biến áp khô
  Circuit Breaker :Aptomat hoặc máy cắt
  Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang
  Contactor : Công tắc tơ
  Current carrying capacity: Khả năng mang tải
  Dielectric insulation :Điện môi cách điện
  Distribution Board : Tủ/bảng phân phối điện
  Downstream circuit breaker:Bộ ngắt điện cuối nguồn
  Earth conductor : Dây nối đất
  Earthing system :Hệ thống nối đất
  Equipotential bonding :Liên kết đẳng thế
  Fire retardant : Chất cản cháy
  Galvanised component :Cấu kiện mạ kẽm
  Impedance Earth : Điện trở kháng đất
  Instantaneous current : Dòng điện tức thời
  Light emitting diode : Điốt phát sáng
  Neutral bar : Thanh trung hoà
  Oil-immersed transformer: Máy biến áp dầu
  Outer Sheath : Vỏ bọc dây điện
  Relay : Rơ le
  Sensor / Detector : Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm
  Switching Panel : Bảng đóng ngắt mạch
  Tubular fluorescent lamp: Đèn ống huỳnh quang
  Upstream circuit breaker: Bộ ngắt điện đầu nguồn
  Voltage drop : Sụt ápaccesssories : phụ kiện
  alarm bell : chuông báo tự động
  burglar alarm : chuông báo trộm
  cable :cáp điện
  conduit :ống bọc
  current :dòng điện
  Direct current :điện 1 chiều
  electric door opener : thiết bị mở cửa
  electrical appliances : thiết bị điện gia dụng
  electrical insulating material : vật liệu cách điện
  fixture :bộ đèn
  high voltage :cao thế
  illuminance : sự chiếu sáng
  jack :đầu cắm
  lamp :đèn
  leakage current : dòng rò
  live wire :dây nóng
  low voltage : hạ thế
  neutral wire :dây nguội
  photoelectric cell : tế bào quang điện
  relay : rơ-le
  smoke bell : chuông báo khói
  smoke detector : đầu dò khói
  wire :dây điện
  Capacitor : Tụ điện
  Compensate capacitor : Tụ bù
  Cooling fan : Quạt làm mát
  Copper equipotential bonding bar : Tấm nối đẳng thế bằng đồng
  Current transformer : Máy biến dòng
  Disruptive discharge : Sự phóng điện đánh thủng
  Disruptive discharge switch : Bộ kích mồi
  Earthing leads : Dây tiếp địa
  Incoming Circuit Breaker : Aptomat tổng
  Lifting lug : Vấu cầu
  Magnetic contact : công tắc điện từ
  Magnetic Brake : bộ hãm từ
  Overhead Concealed Loser : Tay nắm thuỷ lực
  Phase reversal : Độ lệch pha
  Potential pulse : Điện áp xung
  Rated current : Dòng định mức
  Selector switch : Công tắc chuyển mạch
  Starting current : Dòng khởi động
  Vector group : Tổ đầu dây”Magnetic contact : Hãm từ” có phải là: Công tắc (tiếp điểm) từ
  Bác xem lại giúp với:
  low voltage :trung thế
  relay : công tắc điện tự động
  Circuit Breaker : Cầu dao điện Aptomat hoặc máy cắt
  Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang
  Current carrying capacity: Khả năng tải dòng Khả năng mang tải
  Earth conductor : Dây dẫn đất Dây nối đất
  Fire retardant : Chất cản cháy
  Power station: trạm điện.
  Bushing: sứ xuyên.
  Disconnecting switch: Dao cách ly.
  Circuit breaker: máy cắt.
  Power transformer: Biến áp lực.
  Voltage transformer (VT) Potention transformer (PT): máy biến áp đo lường.
  Current transformer: máy biến dòng đo lường.
  bushing type CT: Biến dòng chân sứ.
  Winding type CT: Biến dòng kiểu dây quấn.
  Auxiliary contact, auxiliary switch: tiếp điểm phụ.
  Limit switch: tiếp điểm giới hạn.
  Thermometer: đồng hồ nhiệt độ.
  Thermostat, thermal switch: công tắc nhiệt.
  pressure gause: đồng hồ áp suất.
  Pressure switch: công tắc áp suất.
  Sudden pressure relay: rơ le đột biến áp suất.
  Radiator, cooler: bộ giải nhiệt của máy biến áp.
  Auxiliary oil tank: bồn dầu phụ, thùng giãn dầu.
  Position switch: tiếp điểm vị trí.
  Control board: bảng điều khiển.
  Rotary switch: bộ tiếp điểm xoay.
  control switch: cần điều khiển.
  selector switch: cần lựa chọn.
  Synchro switch: cần cho phép hòa đồng bộ.
  Synchro scope: đồng bộ kế, đồng hồ đo góc pha khi hòa điện.
  Alarm: cảnh báo, báo động.
  Announciation: báo động bằng âm thanh (chuông hoặc còi).
  Protective relay: rơ le bảo vệ.
  Differential relay: rơ le so lệch.
  Transformer Differential relay: rơ le so lệch máy biến áp.
  Line Differential relay: rơ le so lệch đường dây.
  Busbar Differential relay: rơ le so lệch thanh cái.
  Distance relay: rơ le khoảng cách.
  Over current relay: Rơ le quá dòng.
  Time over current relay: Rơ le quá dòngcó thời gian.
  Time delay relay: rơ le thời gian.
  Directional time overcurrent relay: Rơ le quá dòng định hướng có thời gian.
  Negative sequence time overcurrent relay: Rơ le qúa dòng thứ tự nghịch có thời gian.
  Under voltage relay: rơ le thấp áp.
  Over voltage relay: rơ le quá áp.
  Earth fault relay: rơ le chạm đất.
  Synchronizising relay: rơ le hòa đồng bộ.
  Synchro check relay: rơ le chống hòa sai.
  Indicator lamp, indicating lamp: đèn báo hiệu, đèn chỉ thị.
  Voltmetter, ampmetter, wattmetter, PF metter… các dụng cụ đo lường V, A, W, cos phi…
  Phase shifting transformer: Biến thế dời pha.
  -Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system)
  - Giá trị định mức (Rated value)
  - Điện áp vận hành hệ thống điện (Operating voltage in a system)
  - Điện áp cao nhất (hoặc thấp nhất) của hệ thống (Highest (lowest) voltage of a system)
  - Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment)
  - Cấp điện áp (Voltage level)
  - Độ lệch điện áp (Voltage deviation)
  - Độ sụt điện áp đường dây (Line voltage drop)
  - Dao độngđiện áp (Voltage fluctuation)
  - Quá điện áp (trong hệ thống) (Overvoltage (in a system))
  - Quá điện áp tạm thời (Temporary overvoltage)
  - Quá điện áp quá độ (Transient overvoltage)
  - Dâng điện áp (Voltage surge)
  - Phục hồi điện áp (Voltage recovery)
  - Sự không cân bằng điện áp (Voltage unbalance)
  - Quá điện áp thao tác (Switching overvoltage)
  - Quá điện áp sét (Lightning overvoltage
  - Quá điện áp cộng hưởng (Resonant overvoltage)
  - Hệ số không cân bằng (Unbalance factor)
  - Cấp cách điện (Insulation level)
  - Cách điện ngoài (External insulation)
  - Cách điện trong (Internal insulation)
  - Cách điện tự phục hồi (Self-restoring insulation)
  - Cách điện không tự phục hồi (Non-self-restoring insulation)
  - Cách điện chính (Main insulation)
  - Cách điện phụ (Auxiliary insulation)
  - Cách điện kép (Double insulation)
  - Phối hợp cách điện (Insulation co-ordination)
  - Truyền tải điện (Transmission of electricity)
  - Phân phối điện (Distribution of electricity)
  - Liên kết hệ thống điện (Interconnection of power systems)
  - Điểm đấu nối (Connection point)
  - Sơ đồ hệ thống điện (System diagram)
  - Sơ đồ vận hành hệ thống điện (System operational diagram)
  - Quy hoạch hệ thống điện (Power system planning)
  - Độ ổn định của hệ thống điện (Power system stability)
  - Độ ổn định của tải (Load stability)
  - Ổn định tĩnh của hệ thống điện (Steady state stability of a power system)
  - Ổn định quá độ (ổn định động) của hệ thống điện (Transient stability of a power system)
  - Ổn định có điều kiện của hệ thống điện (Conditional stability of a power system)
  - Vận hành đồng bộ hệ thống điện (Synchronous operation of a system)
  -Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (National load dispatch center)
  - Hệ thống SCADA (Supervisory control and data acquisition system)
  - Tiêu chuẩn vận hành (Operation regulation)
  - Quản lý nhu cầu hệ thống (System demand control)
  - Dự báo quản lý hệ thống điện (Management forecast of a system)
  - Tăng cường hệ thống điện (Reinforcement of a system)
  - Khoảng cách làm việc tối thiểu (Minimum working distance)
  - Khoảng trống cách điện tối thiểu (Minimum insulation clearance)
  - Khởi động lạnh tổ máy nhiệt điện (Cold start-up thermal generating set)
  - Khởi động nóng tổ máy nhiệt điện (Hot start-up thermal generating set)
  - Khả năng quá tải (Overload capacity)
  - Sa thải phụ tải (Load shedding)
  - Công suất sẵn sàng của một tổ máy (hoặc một nhà máy điện) (Available capacity of a unit (of a power station)
  - Công suất dự phòng của một hệ thống điện (Reserve power of a system)
  - Dự phòng nóng (Hot stand-by)
  - Dự phòng nguội (Cold reserve) I.1.79. Dự phòng sự cố (Outage reserve)
  - Dự báo phụ tải (Load forecast)
  - Dự báo cấu trúc phát điện (Generation mix forecast)
  - Chế độ xác lập của hệ thống điện (Steady state of a power system)
  - Chế độ quá độ của hệ thống điện (Transient state of a power system)
  - Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha (Balanced state of a polyphase network)
  - Trạng thái không cân bằng của một lưới điện nhiều pha (Unbalanced state of a polyphase network)
  - Độ tin cậy cung cấp điện (Service reliability)
  - Độ an toàn cung cấp điện (Service security)
  - Phân phối kinh tế phụ tải (Economic loading schedule)
  - Sự cân bằng của lưới phân phối (Balancing of a distribution network)
  - Sự phục hồi tải (Load recovery)
  Power plant: nhà máy điện.
  Generator: máy phát điện.
  Field: cuộn dây kích thích.
  Winding: dây quấn.
  Connector: dây nối.
  Lead: dây đo của đồng hồ.
  Wire: dây dẫn điện.
  Exciter: máy kích thích.
  Exciter field: kích thích của… máy kích thích.
  Field amp: dòng điện kích thích.
  Field volt: điện áp kích thích.
  Active power: công suất hữu công, công suất tác dụng, công suất ảo.
  Reactive power: Công suất phản kháng, công suất vô công, công suất ảo.
  Governor: bộ điều tốc.
  AVR : Automatic Voltage Regulator: bộ điều áp tự động.
  Armature: phần cảm.
  Hydrolic: thủy lực.
  Lub oil: = lubricating oil: dầu bôi trơn.
  AOP: Auxiliary oil pump: Bơm dầu phụ.
  Boiler Feed pump: bơm nước cấp cho lò hơi.
  Condensat pump: Bơm nước ngưng.
  Circulating water pump: Bơm nước tuần hoàn.
  Bearing: gối trục, bợ trục, ổ đỡ…
  Ball bearing: vòng bi, bạc đạn.
  Bearing seal oil pump: Bơm dầu làm kín gối trục.
  Brush: chổi than.
  Tachometer: tốc độ kế
  Tachogenerator: máy phát tốc.
  Vibration detector, Vibration sensor: cảm biến độ rung.
  Coupling: khớp nối
  Fire detector: cảm biến lửa (dùng cho báo cháy).
  Flame detector: cảm biến lửa, dùng phát hiện lửa buồng đốt.
  Ignition transformer: biến áp đánh lửa.
  Spark plug: nến lửa, Bu gi.
  Burner: vòi đốt.
  Solenoid valve: Van điện từ.
  Check valve: van một chiều.
  Control valve: van điều khiển được.
  Motor operated control valve: Van điều chỉnh bằng động cơ điện.
  Hydrolic control valve: vn điều khiển bằng thủy lực.
  Phneumatic control valve: van điều khiển bằng khí áp.
  Air circuit breakers (ACB)………………………….. Máy cắt không khí.
  Automatic circuit recloser (ACR)………………… Máy cắt tự đóng lại.
  Area control error (ACE)……………………………… Khu vực kiểm soát lỗi.
  Analog digital converter (ADC)……………………. Bộ biến đổi tương tự số.
  Automatic frequency control (AFC)………………. Điều khiển tần số tự động.
  Arithmatic logic unit (ALU)………………………… Bộ số học và logic (một mạch điện tử thực hiện phép tính số học và logic).
  Automatic generation control (AGC)………………. Điều khiển phân phối công suất tự động.
  Automated meter reading (AMR )………………… Đọc điện kế tự động.
  Automatic transfer switch (ATS)……………………. Thiết bị chuyển nguồn tự động.
  Autoreclosing schemes (ARS)……………………….. Sơ đồ tự đóng lại tự động.
  Direction…………………………………………………….. Chiều hướng, phương hướng.
  Straight forward……………………………………………. Thẳng tới.
  Complicated……………………………………………….. Phức tạp.
  Spinning………………………………………………………. Xoay tròn.
  Coil……………………………………………………………. Cuộn dây.
  Magnetic field………………………………………………… Từ trường.
  Constant………………………………………………………… Liên tục, liên tiếp.
  Motion…………………………………………………………… Chuyển động.
  Brushes…………………………………………………………. Chổi than trong các động cơ.
  Slip rings………………………………………………………. Vòng quét trên trục, nơi tiếp xúc với chổi quét.
  Air distribution system……………………………………. Hệ thống điều phối khí.
  Ammeter……………………………………………………….. Ampe kế.
  Busbar………………………………………………………….. Thanh dẫn.
  Cast resin dry transformer………………………………. Máy biến áp khô.
  Circuit breaker………………………………………………. Aptomat hoặc máy cắt.
  Compact fluorescent lamp…………………………….. Đèn huỳnh quang.
  Contactor……………………………………………………… Công tắc tơ.
  Current carrying capacity……………………………….. Khả năng mang tải.
  Dielectric insulation……………………………………….. Điện môi cách điện.
  Distribution Board………………………………………….. Tủ/bảng phân phối điện.
  Downstream circuit breaker……………………………. Bộ ngắt điện cuối nguồn.
  Earth conductor……………………………………………… Dây nối đất.
  Earthing system…………………………………………….. Hệ thống nối đất.
  Equipotential bonding…………………………………… Liên kết đẳng thế.
  Fire retardant………………………………………………. Chất cản cháy.
  Galvanised component…………………………………. Cấu kiện mạ kẽm.
  Impedance earth…………………………………………… Điện trở kháng đất.
  Instantaneous current……………………………………. Dòng điện tức thời.
  Light emitting diode……………………………………. Điốt phát sáng.
  Neutral bar ……………………………………………….. Thanh trung tính.
  Oil immersed transformer……………………………. Máy biến áp dầu.
  Outer sheath………………………………………………. Vỏ bọc dây điện.
  Relay………………………………………………………….. Rơ le.
  Sensor / Detector ………………………………………… Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm.
  Switching panel …………………………………………… Bảng đóng ngắt mạch.
  Tubular fluorescent lam………………………………… Đèn ống huỳnh quang.
  Upstream circuit breaker……………………………….. Bộ ngắt điện đầu nguồn.
  Voltage drop………………………………………………. Sụt áp.
  Accesssories………………………………………………. Phụ kiện.
  Alarm bell………………………………………………….. Chuông báo tự động.
  Burglar alarm……………………………………………….. Chuông báo trộm.
  FM _ Frequency Modulation : Biến điệu tần số.
  AC _ Alterating Current : Dòng điện xoay chiều.
  DC _ Direct Current : Dòng điện một chiều.
  FCO _ Fuse Cut Out : Cầu chì tự rơi
  LBFOC _ Load Breaker Fuse Cut Out : Cầu chì tự rơi có cắt tải
  CB _ Circuit Breaker : Máy cắt.
  ACB _ Air Circuit Breaker : Máy cắt bằng không khí
  MCCB _ Moduled Case Circuit Breaker : Máy cắt khối có dòng cắt > 100A
  MCB _ Miniature Circuit Breaker : Bộ ngắt mạch loại nhỏ
  VCB _ Vacuum Circuit Breaker : Máy cắt chân không.
  RCD _ Residual Current Device : Thiết bị chống dòng điện dư.
  DF : Distortion Factor : hệ số méo dạng
  THD : Total Harmonic Distortion : độ méo dạng tổng do sóng hài
  BJT: Bipolar Junction Transistor : hehe cái này ai cũng bít , khỏi nói nhỉ ^ ^
  MOSFET: metal-oxide-Semiconductor Field Effect transistor
  trong đó FET : field efect transistor là transistor hiệu ứng trường
  reference input : tín hiệu vào , tín hiệu chuẩn
  controlled output : tín hiệu ra
  SISO : single input single output : hệ thống 1 ngõ vào 1 ngõ ra
  MIMO : multi input multi output : hệ thống nhìu ngõ vào , nhìu ngõ ra
  Air distribution system ……………………………: Hệ thống điều phối khí
  Ammeter ………………………………………….. .: Ampe kế
  Busbar ………………………………………….. ….: Thanh dẫn
  Cast-Resin dry transformer……………………….: Máy biến áp khô
  Circuit Breaker ……………………………………..: Aptomat hoặc máy cắt
  Compact fluorescent lamp…………………………: Đèn huỳnh quang
  Contactor ………………………………………….. : Công tắc tơ
  Current carrying capacity………………………….: Khả năng mang tải
  Dielectric insulation ………………………………..: Điện môi cách điện
  Distribution Board …………………………………..: Tủ/bảng phân phối điện
  Downstream circuit breaker………………………..: Bộ ngắt điện cuối nguồn
  Earth conductor …………………………………….: Dây nối đất
  Earthing system …………………………………….: Hệ thống nối đất
  Equipotential bonding ………………………………: Liên kết đẳng thế
  Fire retardant ……………………………………….: Chất cản cháy
  Galvanised component ……………………………..:Cấu kiện mạ kẽm
  Impedance Earth ……………………………………: Điện trở kháng đất
  Instantaneous current ……………………………..: Dòng điện tức thời
  Light emitting diode ………………………………..: Điốt phát sáng
  Neutral bar ………………………………………….. : Thanh trung hoà
  Oil-immersed transformer……………………………: Máy biến áp dầu
  Outer Sheath ………………………………………..: Vỏ bọc dây điện
  Relay ………………………………………….. ……..: Rơ le
  Sensor / Detector ………………………….: Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm
  Switching Panel ……………………………………..: Bảng đóng ngắt mạch
  Tubular fluorescent lamp……………………………: Đèn ống huỳnh quang
  Upstream circuit breaker…………………………….: Bộ ngắt điện đầu nguồn
  Voltage drop ………………………………………….: Sụt áp
  accesssories ………………………………………….: phụ kiện
  alarm bell ………………………………………….. ….: chuông báo tự động
  burglar alarm ………………………………………….. : chuông báo trộm
  cable ………………………………………….. ……….:cáp điện
  conduit ………………………………………….. …….:ống bọc
  current ………………………………………….. …….:dòng điện
  Direct current ………………………………………….: điện 1 chiều
  electric door opener …………………………………..: thiết bị mở cửa
  electrical appliances …………………………………..: thiết bị điện gia dụng
  electrical insulating material ………………………….: vật liệu cách điện
  fixture ………………………………………….. ………:bộ đèn
  high voltage ………………………………………….. .:cao thế
  illuminance ………………………………………….. …: sự chiếu sáng
  jack ………………………………………….. …………:đầu cắm
  lamp ………………………………………….. …………:đèn
  leakage current ………………………………………..: dòng rò
  live wire ………………………………………….. …….:dây nóng
  low voltage ………………………………………….. …: hạ thế
  neutral wire ………………………………………….. ..:dây nguội
  photoelectric cell ………………………………………: tế bào quang điện
  relay……………………………………… ……………..: rơ-le
  smoke bell ………………………………………….. ….: chuông báo khói
  smoke detector ………………………………………..: đầu dò khói
  wire ………………………………………….. …………:dây điện
  Capacitor ………………………………………….. …..: Tụ điện
  Compensate capacitor ………………………………..: Tụ bù
  Cooling fan ………………………………………….. …: Quạt làm mát
  Copper equipotential bonding bar ……………….: Tấm nối đẳng thế bằng đồng
  Current transformer ……………………………………: Máy biến dòng
  Disruptive discharge …………………………………: Sự phóng điện đánh thủng
  Disruptive discharge switch …………………………: Bộ kích mồi
  Earthing leads …………………………………………: Dây tiếp địa
  Incoming Circuit Breaker ……………………………..: Aptomat tổng
  Lifting lug ………………………………………….. ….: Vấu cầu
  Magnetic contact …………………………………….: công tắc điện từ
  Magnetic Brake ………………………………………..: bộ hãm từ
  Overhead Concealed Loser ………………………….: Tay nắm thuỷ lực
  Phase reversal …………………………………………: Độ lệch pha
  Potential pulse …………………………………………: Điện áp xung
  Rated current……………………………………. …….: Dòng định mức
  Selector switch ……………………………………….: Công tắc chuyển mạch
  Starting current ……………………………………….: Dòng khởi động
  Vector group ………………………………………….. : Tổ đầu dây
  Mấy từ lạ lạ, nhiều khi nghĩ hông ra nè:
  Punching: lá thép đã được dập định hình.
  3p cỉrcuit breaker: hông phải là máy cắt 3 pha đâu à nha. Nó là máy cắt 3 cực. 3p = 3 poles.
  Winding: dây quấn (trong máy điện).
  Wiring: công việc đi dây.
  Bushing: sứ xuyên.
  Differential amplifyer: mạch khuếch đại vi sai.
  Differential relay: rơ le so lệch.
  Different gear box: trong xe ô tô, nó là cầu vi sai.
  Autotransformer: hông phải biến áp tự động, mà là biến áp tự ngẫu.
  Varỉac: từ ngắn gọn của variable autotransformer: biến áp tự ngẫu điều chỉnh được bằng cách xoay.
  PT: Potention transformer: máy biến áp đo lường. Cũng dùng VT: voltage transformer.
  Cell: Trong ắc quy thì nó là 1 hộc (2.2 V) Trong quang điện thì nó là tế bào quang điện. Còn cell phone là…
  Fault: sự cố, thường dùng để chỉ sự cố ngắn mạch.
  Earth fault: sự cố chạm đất.
  Reactor: trong hệ thống điện thì nó là cuộn cảm. Trong lò phản ứng hạt nhân thì nó là bộ phận không chế tốc độ phản ứng.
  Trip: máy bị ngưng hoạt động do sự cố.
  Field: trong lý thuyết thì nó là trường. (như điện trường, từ trường…). Trong máy điện nó là cuộn dây kích thích. Trong triết học nó là lĩnh vực. thông thường, nó là.. cánh đồng.
  Loss of field: mất kích từ.
  Coupling: trong điện tử nó là phương pháp nối tầng. Nhưng trong cơ điện, nó lại là khớp nối, dùng để kết nối giữa động cơ và tải (bơm chẳng hạn).
  Orifice: lỗ tiết lưu.
  Oring: vòng cao su có thiết diện tròn, thường dùng để làm kín.
  Air distribution system : Hệ thống điều phối khí
  Ammeter : Ampe kế
  Busbar : Thanh dẫn
  Cast-Resin dry transformer: Máy biến áp khô
  Circuit Breaker : Aptomat hoặc máy cắt
  Compact fluorescent lamp: Đèn huỳnh quang
  Contactor : Công tắc tơ
  Current carrying capacity: Khả năng mang tải
  Dielectric insulation : Điện môi cách điện
  Distribution Board : Tủ/bảng phân phối điện
  Downstream circuit breaker: Bộ ngắt điện cuối nguồn
  Earth conductor : Dây nối đất
  Earthing system : Hệ thống nối đất
  Equipotential bonding : Liên kết đẳng thế
  Fire retardant : Chất cản cháy
  Galvanised component :Cấu kiện mạ kẽm
  Impedance Earth : Điện trở kháng đất
  Instantaneous current : Dòng điện tức thời
  Light emitting diode : Điốt phát sáng
  Neutral bar : Thanh trung hoà
  Oil-immersed transformer: Máy biến áp dầu
  Outer Sheath : Vỏ bọc dây điện
  Relay : Rơ le
  Sensor / Detector : Thiết bị cảm biến, thiết bị dò tìm
  Switching Panel : Bảng đóng ngắt mạch
  Tubular fluorescent lamp: Đèn ống huỳnh quang
  Upstream circuit breaker: Bộ ngắt điện đầu nguồn
  Voltage drop : Sụt áp
  accesssories : phụ kiện
  alarm bell : chuông báo tự động
  burglar alarm : chuông báo trộm
  cable :cáp điện
  conduit :ống bọc
  current :dòng điện
  Direct current :điện 1 chiều
  electric door opener : thiết bị mở cửa
  electrical appliances : thiết bị điện gia dụng
  electrical insulating material : vật liệu cách điện
  fixture :bộ đèn
  high voltage :cao thế
  illuminance : sự chiếu sáng
  jack :đầu cắm
  lamp :đèn
  leakage current : dòng rò
  live wire :dây nóng
  low voltage : hạ thế
  neutral wire :dây nguội
  photoelectric cell : tế bào quang điện
  relay : rơ-le
  smoke bell : chuông báo khói
  smoke detector : đầu dò khói
  wire :dây điện
  Capacitor : Tụ điện
  Compensate capacitor : Tụ bù
  Cooling fan : Quạt làm mát
  Copper equipotential bonding bar : Tấm nối đẳng thế bằng đồng
  Current transformer : Máy biến dòng
  Disruptive discharge : Sự phóng điện đánh thủng
  Disruptive discharge switch : Bộ kích mồi
  Earthing leads : Dây tiếp địa
  Incoming Circuit Breaker : Aptomat tổng
  Lifting lug : Vấu cầu
  Magnetic contact : công tắc điện từ
  Magnetic Brake : bộ hãm từ
  Overhead Concealed Loser : Tay nắm thuỷ lực
  Phase reversal : Độ lệch pha
  Potential pulse : Điện áp xung
  Rated current : Dòng định mức
  Selector switch : Công tắc chuyển mạch
  Starting current : Dòng khởi động
  Vector group : Tổ đầu dây
  Power station: trạm điện.
  Bushing: sứ xuyên.
  Disconnecting switch: Dao cách ly.
  Circuit breaker: máy cắt.
  Power transformer: Biến áp lực.
  Voltage transformer (VT) Potention transformer (PT): máy biến áp đo lường.
  Current transformer: máy biến dòng đo lường.
  bushing type CT: Biến dòng chân sứ.
  Winding type CT: Biến dòng kiểu dây quấn.
  Auxiliary contact, auxiliary switch: tiếp điểm phụ.
  Limit switch: tiếp điểm giới hạn.
  Thermometer: đồng hồ nhiệt độ.
  Thermostat, thermal switch: công tắc nhiệt.
  pressure gause: đồng hồ áp suất.
  Pressure switch: công tắc áp suất.
  Sudden pressure relay: rơ le đột biến áp suất.
  Radiator, cooler: bộ giải nhiệt của máy biến áp.
  Auxiliary oil tank: bồn dầu phụ, thùng giãn dầu.
  Position switch: tiếp điểm vị trí.
  Control board: bảng điều khiển.
  Rotary switch: bộ tiếp điểm xoay.
  control switch: cần điều khiển.
  selector switch: cần lựa chọn.
  Synchro switch: cần cho phép hòa đồng bộ.
  Synchro scope: đồng bộ kế, đồng hồ đo góc pha khi hòa điện.
  Alarm: cảnh báo, báo động.
  Announciation: báo động bằng âm thanh (chuông hoặc còi).
  Protective relay: rơ le bảo vệ.
  Differential relay: rơ le so lệch.
  Transformer Differential relay: rơ le so lệch máy biến áp.
  Line Differential relay: rơ le so lệch đường dây.
  Busbar Differential relay: rơ le so lệch thanh cái.
  Distance relay: rơ le khoảng cách.
  Over current relay: Rơ le quá dòng.
  Time over current relay: Rơ le quá dòngcó thời gian.
  Time delay relay: rơ le thời gian.
  Directional time overcurrent relay: Rơ le quá dòng định hướng có thời gian.
  Negative sequence time overcurrent relay: Rơ le qúa dòng thứ tự nghịch có thời gian.
  Under voltage relay: rơ le thấp áp.
  Over voltage relay: rơ le quá áp.
  Earth fault relay: rơ le chạm đất.
  Synchronizising relay: rơ le hòa đồng bộ.
  Synchro check relay: rơ le chống hòa sai.
  Indicator lamp, indicating lamp: đèn báo hiệu, đèn chỉ thị.
  Voltmetter, ampmetter, wattmetter, PF metter… các dụng cụ đo lường V, A, W, cos phi…
  Phase shifting transformer: Biến thế dời pha.
  Và … nhà máy điện:
  Power plant: nhà máy điện.
  Generator: máy phát điện.
  Field: cuộn dây kích thích.
  Winding: dây quấn.
  Connector: dây nối.
  Lead: dây đo của đồng hồ.
  Wire: dây dẫn điện.
  Exciter: máy kích thích.
  Exciter field: kích thích của… máy kích thích.
  Field amp: dòng điện kích thích.
  Field volt: điện áp kích thích.
  Active power: công suất hữu công, công suất tác dụng, công suất ảo.
  Reactive power: Công suất phản kháng, công suất vô công, công suất ảo.
  Governor: bộ điều tốc.
  AVR : Automatic Voltage Regulator: bộ điều áp tự động.
  Armature: phần cảm.
  Hydrolic: thủy lực.
  Lub oil: = lubricating oil: dầu bôi trơn.
  AOP: Auxiliary oil pump: Bơm dầu phụ.
  Boiler Feed pump: bơm nước cấp cho lò hơi.
  Condensat pump: Bơm nước ngưng.
  Circulating water pump: Bơm nước tuần hoàn.
  Bearing: gối trục, bợ trục, ổ đỡ…
  Ball bearing: vòng bi, bạc đạn.
  Bearing seal oil pump: Bơm dầu làm kín gối trục.
  Brush: chổi than.
  Tachometer: tốc độ kế
  Tachogenerator: máy phát tốc.
  Vibration detector, Vibration sensor: cảm biến độ rung.
  Coupling: khớp nối
  Fire detector: cảm biến lửa (dùng cho báo cháy).
  Flame detector: cảm biến lửa, dùng phát hiện lửa buồng đốt.
  Ignition transformer: biến áp đánh lửa.
  Spark plug: nến lửa, Bu gi.
  Burner: vòi đốt.
  Solenoid valve: Van điện từ.
  Check valve: van một chiều.
  Control valve: van điều khiển được.
  Motor operated control valve: Van điều chỉnh bằng động cơ điện.
  Hydrolic control valve: vn điều khiển bằng thủy lực.
  Phneumatic control valve: van điều khiển bằng khí áp.
  1 Introduction Nhập môn, giới thiệu
  2 Philosophy Triết lý
  3 Linear Tuyến tính
  4 Ideal Lý tưởng
  5 Voltage source Nguồn áp
  6 Current source Nguồn dòng
  7 Voltage divider Bộ/mạch phân áp
  8 Current divider Bộ/mạch phân dòng
  9 Superposition (Nguyên tắc) xếp chồng
  10 Ohm’s law Định luật Ôm
  11 Concept Khái niệm
  12 Signal source Nguồn tín hiệu
  13 Amplifier Bộ/mạch khuếch đại
  14 Load Tải
  15 Ground terminal Cực (nối) đất
  16 Input Ngõ vào
  17 Output Ngõ ra
  18 Open-circuit Hở mạch
  19 Gain Hệ số khuếch đại (HSKĐ), độ lợi
  20 Voltage gain Hệ số khuếch đại (độ lợi) điện áp
  21 Current gain Hệ số khuếch đại (độ lợi) dòng điện
  22 Power gain Hệ số khuếch đại (độ lợi) công suất
  23 Power supply Nguồn (năng lượng)
  24 Power conservation Bảo toàn công suất
  25 Efficiency Hiệu suất
  26 Cascade Nối tầng
  27 Notation Cách ký hiệu
  28 Specific Cụ thể
  29 Magnitude Độ lớn
  30 Phase Pha
  31 Model Mô hình
  32 Transconductance Điện dẫn truyền
  33 Transresistance Điện trở truyền
  34 Resistance Điện trở
  35 Uniqueness Tính độc nhất
  36 Response Đáp ứng
  37 Differential Vi sai (so lệch)
  38 Differential-mode Chế độ vi sai (so lệch)
  39 Common-mode Chế độ cách chung
  40 Rejection Ratio Tỷ số khử
  41 Operational amplifier Bộ khuếch đại thuật toán
  42 Operation Sự hoạt động
  43 Negative Âm
  44 Feedback Hồi tiếp
  45 Slew rate Tốc độ thay đổi
  46 Inverting Đảo (dấu)
  47 Noninverting Không đảo (dấu)
  48 Voltage follower Bộ/mạch theo điện áp
  49 Summer Bộ/mạch cộng
  50 Diffential amplifier Bộ/mạch khuếch đại vi sai
  51 Integrator Bộ/mạch tích phân
  52 Differentiator Bộ/mạch vi phân
  53 Tolerance Dung sai
  54 Simultaneous equations Hệ phương trình
  55 Diode Đi-ốt (linh kiện chỉnh lưu 2 cực)
  56 Load-line Đường tải (đặc tuyến tải)
  57 Analysis Phân tích
  58 Piecewise-linear Tuyến tính từng đoạn
  59 Application Ứng dụng
  60 Regulator Bộ/mạch ổn định
  61 Numerical analysis Phân tích bằng phương pháp số
  62 Loaded Có mang tải
  63 Half-wave Nửa sóng
  64 Rectifier Bộ/mạch chỉnh lưu
  65 Charging Nạp (điện tích)
  66 Capacitance Điện dung
  67 Ripple Độ nhấp nhô
  68 Half-cycle Nửa chu kỳ
  69 Peak Đỉnh (của dạng sóng)
  70 Inverse voltage Điện áp ngược (đặt lên linh kiện chỉnh lưu)
  71 Bridge rectifier Bộ/mạch chỉnh lưu cầu
  72 Bipolar Lưỡng cực
  73 Junction Mối nối (bán dẫn)
  74 Transistor Tran-zi-to (linh kiện tích cực 3 cực)
  75 Qualitative Định tính
  76 Description (Sự) mô tả
  77 Region Vùng/khu vực
  78 Active-region Vùng khuếch đại
  79 Quantitative Định lượng
  80 Emitter Cực phát
  81 Common-emitter Cực phát chung
  82 Characteristic Đặc tính
  83 Cutoff Ngắt (đối với BJT)
  84 Saturation Bão hòa
  85 Secondary Thứ cấp
  86 Effect Hiệu ứng
  87 n-Channel Kênh N
  88 Governing Chi phối
  89 Triode Linh kiện 3 cực
  90 Pinch-off Thắt (đối với FET)
  91 Boundary Biên
  92 Transfer (Sự) truyền (năng lượng, tín hiệu …)
  93 Comparison Sự so sánh
  94 Metal-Oxide-Semiconductor Bán dẫn ô-xít kim loại
  95 Depletion (Sự) suy giảm
  96 Enhancement (Sự) tăng cường
  97 Consideration Xem xét
  98 Gate Cổng
  99 Protection Bảo vệ
  100 Structure Cấu trúc
  101 Diagram Sơ đồ
  102 Distortion Méo dạng
  103 Biasing (Việc) phân cực
  104 Bias stability Độ ổn định phân cực
  105 Four-resistor Bốn-điện trở
  106 Fixed Cố định
  107 Bias circuit Mạch phân cực
  108 Constant base Dòng nền không đổi
  109 Self bias Tự phân cực
  110 Discrete Rời rạc
  111 Dual-supply Nguồn đôi
  112 Grounded-emitter Cực phát nối đất
  113 Diode-based (Phát triển) trên nền đi-ốt
  114 Current mirror Bộ/mạch gương dòng điện
  115 Reference Tham chiếu
  116 Compliance Tuân thủ
  117 Relationship Mối quan hệ
  118 Multiple Nhiều (đa)
  119 Small-signal Tín hiệu nhỏ
  120 Equivalent circuit Mạch tương đương
  121 Constructing Xây dựng
  122 Emitter follower Mạch theo điện áp (cực phát)
  123 Common collector Cực thu chung
  124 Bode plot Giản đồ (lược đồ) Bode
  125 Single-pole Đơn cực (chỉ có một cực)
  126 Low-pass Thông thấp
  127 High-pass Thông cao
  128 Coupling (Việc) ghép
  129 RC-coupled Ghép bằng RC
  130 Low-frequency Tần số thấp
  131 Mid-frequency Tần số trung
  132 Performance Hiệu năng
  133 Bypass Nối tắt
  134 Deriving (Việc) rút ra (công thức, mối quan hệ, …)
  135 Hybrid Lai
  136 High-frequency Tần số cao
  137 Nonideal Không lý tưởng
  138 Imperfection Không hoàn hảo
  139 Bandwidth Băng thông (dải thông)
  140 Nonlinear Phi tuyến
  141 Voltage swing Biên điện áp (dao động)
  142 Current limits Các giới hạn dòng điện
  143 Error model Mô hình sai số
  144 Worst-case Trường hợp xấu nhất
  145 Instrumentation amplifier Bộ/mạch khuếch đại dụng cụ (trong đo lường)
  146 Simplified Đơn giản hóa
  147 Noise Nhiễu
  148 Johnson noise Nhiễu Johnson
  149 Shot noise Nhiễu Schottky
  150 Flicker noise Nhiễu hồng, nhiễu 1/f
  151 Interference Sự nhiễu loạn
  152 Noise performance Hiệu năng nhiễu
  153 Term Thuật ngữ
  154 Definition Định nghĩa
  155 Convention Quy ước
  156 Signal-to-noise ratio Tỷ số tín hiệu-nhiễu
  157 Noise figure Chỉ số nhiễu
  158 Noise temperature Nhiệt độ nhiễu
  159 Converting Chuyển đổi
  160 Adding Thêm vào
  161 Subtracting Bớt ra
  162 Uncorrelated Không tương quan
  163 Quantity Đại lượng
  164 Calculation (Việc) tính toán, phép tính
  165 Data Dữ liệu
  166 Logic gate Cổng luận lý
  167 Inverter Bộ/mạch đảo (luận lý)
  168 Ideal case Trường hợp lý tưởng
  169 Actual case Trường hợp thực tế
  170 Manufacturer Nhà sản xuất
  171 Specification Chỉ tiêu kỹ thuật
  172 Noise margin Biên chống nhiễu
  173 Fan-out Khả năng kéo tải
  174 Consumption Sự tiêu thụ
  175 Static Tĩnh
  176 Dynamic Động
  177 Rise time Thời gian tăng
  178 Fall time Thời gian giảm
  179 Propagation delay Trễ lan truyền
  180 Logic family Họ (vi mạch) luận lý
  181 Pull-up Kéo lên
  182 Drawback Nhược điểm
  183 Large-signal Tín hiệu lớn
  184 Half-circuit Nửa mạch (vi sai)
  185 Visualize Trực quan hóa
  186 Node Nút
  187 Mesh Lưới
  188 Closed loop Vòng kín
  189 Microphone Đầu thu âm
  190 Sensor Cảm biến
  191 Loudspeaker Loa
  192 Microwave Vi ba
  193 Oven Lò
  194 Loading effect Hiệu ứng đặt tải
  195 rms value Giá trị hiệu dụng
  196 figure of merit Chỉ số (không thứ nguyên)
  197 Visualization Sự trực quan hóa
  198 Short-circuit Ngắn mạch
  199 Voltmeter Vôn kế
  200 Ammeter Ampe kế
  201 Scale Thang đo
  202 Fundamental Cơ bản
  203 Product Tích
  204 Derivation Sự rút ra
  205 Level Mức
  206 Simplicity Sự đơn giản
  207 Conceptualize Khái niệm hóa
  208 Phasor Vectơ
  209 Terminology Thuật ngữ
  210 Common-Mode Rejection Ratio Tỷ số khử (tín hiệu) cách chung
  211 Voltage-dependent Phụ thuộc điện áp
  212 Current-dependent Phụ thuộc dòng điện
  213 Fraction Một phần
  214 Quadrant Góc phần tư
  215 Breakdown Đánh thủng
  216 Avalanche Thác lũ
  217 Graphical analysis Phân tích bằng đồ thị
  218 Emission Sự phát xạ
  219 Thermal (Thuộc về) nhiệt
  220 Approximation Sự xấp xỉ
  221 Generalization Sự khái quát hóa
  222 Topology Sơ đồ
  223 Topologically Theo sơ đồ
  224 w.r.t So với
  225 Threshold Ngưỡng
  226 Quiescent Tĩnh (điểm làm việc)
  227 Swing Biên dao động
  228 Power dissipation Tiêu tán công suất
  229 Transcendental Siêu việt
  230 Numerator Tử số
  231 Denominator Mẫu số
  232 Asymptote Tiệm cận
  233 Leakage Rò (rỉ)
  Low Voltage (LV) :…………. Hạ thế
  Medium Voltage (MV) :…………. Trung thế
  High Voltage (HV) :…………. Cao thế
  Extremely High Voltage (EHV) :…………. Siêu cao thế
  Điện áp danh định của hệ thống điện………….Nominal voltage of a system)
  Giá trị định mức………….Rated value)
  Điện áp vận hành hệ thống điện (Operating voltage in a system)
  Điện áp cao nhất (hoặc thấp nhất) của hệ thống (Highest (lowest) voltage of a system)
  Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment)
  Cấp điện áp (Voltage level)
  Độ lệch điện áp (Voltage deviation)
  Độ sụt điện áp đường dây (Line voltage drop)
  Dao động điện áp (Voltage fluctuation)
  Quá điện áp (trong hệ thống) (Overvoltage (in a system))
  Quá điện áp tạm thời (Temporary overvoltage)
  Quá điện áp quá độ (Transient overvoltage)
  Dâng điện áp (Voltage surge)
  Phục hồi điện áp (Voltage recovery)
  Sự không cân bằng điện áp (Voltage unbalance)
  Quá điện áp thao tác (Switching overvoltage)
  Quá điện áp sét (Lightning overvoltage
  Quá điện áp cộng hưởng (Resonant overvoltage)
  Hệ số không cân bằng (Unbalance factor)
  Cấp cách điện (Insulation level)
  Cách điện ngoài (External insulation)
  Cách điện trong (Internal insulation)
  Cách điện tự phục hồi (Self-restoring insulation)
  Cách điện không tự phục hồi (Non-self-restoring insulation)
  Cách điện chính (Main insulation)
  Cách điện phụ (Auxiliary insulation)
  Cách điện kép (Double insulation)
  Phối hợp cách điện (Insulation co-ordination)
  Truyền tải điện (Transmission of electricity)
  Phân phối điện (Distribution of electricity)
  Liên kết hệ thống điện (Interconnection of power systems)
  Điểm đấu nối (Connection point)
  Sơ đồ hệ thống điện (System diagram)
  Sơ đồ vận hành hệ thống điện (System operational diagram)
  Quy hoạch hệ thống điện (Power system planning)
  Độ ổn định của hệ thống điện (Power system stability)
  Độ ổn định của tải (Load stability)
  Ổn định tĩnh của hệ thống điện (Steady state stability of a power system)
  Ổn định quá độ (ổn định động) của hệ thống điện (Transient stability of a power system)
  Ổn định có điều kiện của hệ thống điện (Conditional stability of a power system)
  Vận hành đồng bộ hệ thống điện (Synchronous operation of a system)
  Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (National load dispatch center)
  Hệ thống SCADA (Supervisory control and data acquisition system)
  Tiêu chuẩn vận hành (Operation regulation)
  Quản lý nhu cầu hệ thống (System demand control)
  Dự báo quản lý hệ thống điện (Management forecast of a system)
  Tăng cường hệ thống điện (Reinforcement of a system)
  Khoảng cách làm việc tối thiểu (Minimum working distance)
  Khoảng trống cách điện tối thiểu (Minimum insulation clearance)
  Khởi động lạnh tổ máy nhiệt điện (Cold start-up thermal generating set)
  Khởi động nóng tổ máy nhiệt điện (Hot start-up thermal generating set)
  Khả năng quá tải (Overload capacity)
  Sa thải phụ tải (Load shedding)
  Công suất sẵn sàng của một tổ máy (hoặc một nhà máy điện) (Available capacity of a it (of a power station)
  Công suất dự phòng của một hệ thống điện (Reserve power of a system)
  Dự phòng nóng (Hot stand-by)
  Dự phòng nguội (Cold reserve) I.1.79. Dự phòng sự cố (Outage reserve)
  Dự báo phụ tải (Load forecast)
  Dự báo cấu trúc phát điện (Generation mix forecast)
  Chế độ xác lập của hệ thống điện (Steady state of a power system)
  Chế độ quá độ của hệ thống điện (Transient state of a power system)
  Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha (Balanced state of a polyphase network)
  Trạng thái không cân bằng của một lưới điện nhiều pha (Unbalanced state of a polyphase network)
  Độ tin cậy cung cấp điện (Service reliability)
  Độ an toàn cung cấp điện (Service security)
  Phân phối kinh tế phụ tải (Economic loading schedule)
  Sự cân bằng của lưới phân phối (Balancing of a distribution network)
  A/M Automatic/Manual
  AAAC All Aluminum Alloy Conductor
  AAC All Aluminum Conductor
  ACAR Aluminum Conductor Alloy Reinforced
  ACB Air Circuit Breaker
  ACSR Aluminum Conductor Steel Reinforced
  AFC Approved For Construction
  AFD Approved For Design
  AHU Air Handling Unit
  ANSI American National Standards Institute
  APFR Automatic Power Factor Regulator
  AR Auto Reclose (Relay)
  ASAP As Soon As Possible
  ATS Automatic Transfer Switch
  AUX Auxiliary
  AVR Automatic Voltage Regulator
  AWA Aluminum Wire Armoured (Cable)
  AWG American Wire Gauge
  BB Bus Bar (Protection)
  BCT Bushing Current Transformer
  BFP Boiler Feed-water Pump
  BHP Brake Horse Power
  BIL Basic Impulse Level
  BKR Breaker
  B/L Bill of Lading
  BM(BOM) Bill of Material
  BOO Build Own Operate
  BOP Balance Of Plant
  BOT Build Own Transfer
  BS British Standards (institute)
  BSDG Black Start Diesel Generator
  C&F Cost & Freight
  CAR Construction All Risk (Insurance)
  CBF Circuit Breaker Fail (Protection)
  CBM CuBic Meter (M³)
  CCPD Coupling Capacitor Potential Device
  CCPP Combined Cycle Power Plant
  CCW Counter Clock Wise
  CED Chiep Executive Director
  CEO Chiep Executive Officer
  CFO Chiep Financial Officer
  CFR Cost,and Freight
  CHU Chiller Handling Unit
  C/I Commercial Invoice
  CIF Cost Insurance and Freight
  CIP Carriage and Insurance Paid To
  CLR Current Limiting Reactor
  CM Construction Management
  C/O Certificate of Origin
  COS Cut Out Switch
  CPT Carriage Paid To
  CS Control Switch
  CT Current Transformer
  CTT Current Transformer Test Terminal
  CUB Cubicle
  CVT Capacitive Voltage Transformer
  CU Copper conductor
  CW Clock Wise
  C/W Certificate of Weight
  CWP Cooling Water Pump (Circulating Water Pump)
  DAF Delivered At Frontier
  D/G Diesel Generator
  DCS Distributed Control System
  DEF Delivered Ex Ship
  DIFB Biased Differential (Relay)
  DIFF. Differenfial (Relay)
  DO Diesel Oil
  DOL Direct On Line (Motor starting)
  DS Disconnecting Switch
  DTR Digital Transient Recorder
  EF Earth Fault (Relay)
  EFF. Efficiency
  E/L Export License
  ELCB Earth Leakage Circuit Breaker
  ELR Earth Leakage Relay
  EM Engineering Manager / Earth Mast
  EMS Energy Management System
  EOCR Electronic Over Current Relay
  EPC Engineering Procurenment Construction
  ES Earthing Switch
  ESD Emergency Shut Down
  ETA Estimated Time of Arrival
  ETD Estimated Time of Departure
  EX Excitor
  EXW Ex Works
  FAS Free Alongside Ship
  FAT Factory (or Field or Final) Acceptance Test
  FCA Free Carrier
  FD Forced Draft ↔ ID(Induced Draft)
  FDR Feeder
  FL Fluorescent Light (Lamp)
  FOB Free On Board
  FOR Forced Outage Rate / Free On Rail
  FRLS Flame Retardent(or Fire Resistant) Low Smoked
  FSA Fuel Supply Agreement
  FSD Fire Shut Down
  GCB Gas Circuit Breaker
  GEN Generator
  GIS Gas Insulated Switchgear
  GIS Geographic Information System
  GPS Global Positioning System
  GPT Grounding Potential Transformer
  GT(G) Gas Turbine (Generator)
  GTY Gantry
  HFO Heavy Fuel Oil
  HPS High Pressure Sodium
  HRSG Heat Recovery Steam Generator
  HVAC Heating, Ventilation & Air Conditioning
  I/C Inspection Certiviate
  ICT Interposing CT
  ID Induced Draft ↔ FD(Induced Draft)
  IDMT Inverse Definite Minimum Time
  IEC International Electrotechnical Commission
  IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  IFA Issued For Approval
  IFC Issued For Construction
  IFD Issued For Design
  IOM Inter Office Memorandum
  I/P Inusrance Policy
  IPB Isolated Phase Busduct
  IPP Independant Power Producer
  ISF Instrument Safety Factor
  ITB Invitation To Bid
  ITP Inspection (and) Test Plan
  JB(J/B) Junction Box
  JCS The Japanese Cable Manufacturer’s Association Standard
  JEC Standard of the Japanese Electrotechnical Committee
  JEM The Standard of Japan Electrical Manufacturer’s Association
  JIS Japanese Industrial Standards
  L.O. Lube Oil
  L/C Letter of Credit
  L/I Letter of Intent
  LA Linghtning Arrester
  LC Load Center
  LCD Liquid Crystal Display
  LCP Local Control Panel
  LCS Local Control Station
  LE / LE Lead Engineer / Loss of Excitation (Relay)
  LED Light Emitting Diode
  LFO Light Fuel Oil
  LOR Lock Out Relay
  LRC Load Ratio Controller
  LT Line Trap
  LTG Lighting
  M/H Man Hour
  M/M Man Month
  MC Magnetic Contactor
  MCC Motor Control Center
  MDF Main Distribution Frame
  MF Maintenance Free / Multiplying Factor
  MK Marshalling Kiosk
  MMI Man-Machine Interface
  MOF Metering Outfit
  MOM Minutes Of Meeting
  MOU Memorandom Of Understanding
  MOV Motor Operating Valve
  MPR Motor Projection Relay / Monthly Progress Report
  MTBF Mean Time Between Failure
  MTO Material Take Off
  MVR Manual Voltage Regulator
  NEC National Electrical Code
  NEMA National Electrical Manufacturer’s Association
  NGR(NER) Neutral Grounding Resister(Neutral Earthing Resister)
  NGT(NGTR) Neutral Grounding Transformer
  NLTC No Load Tap Changer
  NPS Negative Phase Sequence (Relay)
  NSPB Non Segregate Phase Busduct
  NVD Neutral Voltage Displacement
  O&M Operation & Maintenance
  OCB / MOCB Oil Circuit Breaker / Minmum Oil Circuit Breaker
  OCR Over Current Relay
  OJT On the Job Training
  OLTC On Load Tap Changer
  ONAN/ONAF Oil Nature Air Nature / Oil Nature Air Forced
  OV Over Voltage (Relay)
  P&ID Piping and Instrument Diagram
  P.U Pressurization Unit / Per Unit
  P/O Purchase Order
  PABX Private Automatic Branch Exchanger
  PB Push Button
  PC Procurement Coordinator
  PCB Poly Chlorinated Bi-phenyl / Printed Circuit Board
  PCS Pieces
  PD Project Director
  PE Project Engineer
  PFD Process Flow Diagram
  PI Post Insulator
  PJT Project
  P/L Packing List
  PLC Programmable Logic Controller
  PLCC Power Line Carrier Communication
  PM Project Manager
  PMT Project Management Team
  PN Plant North
  PNL Panel
  PPA Power Purchase Agreement
  PQ Pre-Qualification
  PS Purchase Specification
  PSS Power System Stabilizer
  PT Potential Transformer
  PTT Potential Transformer Test Terminal
  PVC Poly Vinyl Chloride
  R/L Remote/Local
  RCP Remote Control Panel
  REF Restriced Earth Fault (Relay)
  RFQ(RFP) Request For Quotation (Proposal)
  RIV Radio Inflenced Voltage
  RM. Ringgit Malaysia
  Rp. Rupiah
  RP Reverse Power (Relay)
  RPM Revolution Per Minute
  Rs. Rupees
  RTD Resistance Temperature Detector
  RTU Remote Terminal Unit
  RY Relay
  S.C Static Condenser
  S.R Series Reactor
  S/S Substation
  SA Surge Arrester
  SBEF StandBy Earth Fault (Relay)
  SCADA Supervisory Control And Data Acquisition
  SCR Silicon Controlled Rectifier / Short Circuit Ratio
  SCS Substation Control System
  SER Sequence Event Recorder
  SIL Surge Impedance Loading
  SLD Single Line Diagram
  SLS Synchronizing Switch
  SPB Segregated Phase Busduct
  SPST Single Pole Single Throw
  SS Selector Switch or Syncro Switch
  SSTD Solid State Trip Device
  ST(G) Steam Turbine (Generator)
  STP Sewage Treatment Plant
  SW Switch
  SWA (Galavinized) Steel Wire Armoured (Cable)
  SWGR SWITCHGEAR
  SWYD SWITCHYARD
  SYN Synchronizing
  T/L Transmission Line
  TB Terminal Board
  TBE, TBA Technical Bid Evaluation (Analysis)
  TBN Turbine
  TCS Trip Circuit Supervision (Relay)
  TCU Tele Counting Unit
  TE Electrical reset Trip (Relay)
  TEFC Totally Enclosed Fan Cooled
  TEWAC Totally Enclosed Water (to) Air Cooled
  TLP Transformer Local Panel
  TPN Triple Pole Neutral
  TR Transformer
  TRV Transient Recovery Voltage
  UPS Uninterruptable Power Supply
  UV Under Voltage (Relay)
  VCB Vacuum Circuit Breaker
  VCS Vacuum Combination Starter
  VRO Voltage Restrained Overcurrent (Relay)
  VSAT Very Small Aperture Terminal
  VT Voltage Transformer
  WHRH Waste Heat Recovery Boiler
  XLPE Cross Linked Poly Ethylene (Insulation)
  Y2K Year 2000 (millenium bug)
  ZCT Zero-phase Current Transformer

  TOP 10 LỜI KHUYÊN VÀ CÔNG CỤ HỮU ÍCH NHẤT DÀNH CHO VIỆC HỌC NGOẠI NGỮ

  posted Jun 29, 2015, 6:16 PM by Vinh Doan

  Biết thêm một ngôn ngữ là tăng thêm một kỹ năng quý giá, có thể giúp bạn tăng thêm thu nhập và thúc đẩy não bộ. Dù có nhiều cách để học một ngoại ngữ, dưới đây là mười cách đã được thử nghiệm và thành công nhất để có thể thành thạo hai ngoại ngữ hay thậm chí là đa thứ tiếng.

  10. HỌC KHI BẠN ĐANG LƯỚT WEB

  Khả năng cao các bạn là những người dùng Internet rất nhiều. Nếu bạn đang cố gắng để tìm hiểu một ngôn ngữ mới, hãy biến thời gian lướt web thành thời gian học tập. Tiện ích mở rộng Language Immersion dành cho Chrome giúp bạn xây dựng vốn từ vựng và kiến ​​thức về ngôn ngữ bằng cách dịch các phần của trang web bạn đang truy cập sang ngôn ngữ bạn mong muốn. Công cụ Readlang cũng tương tự, nhưng ngoài ra nó còn tạo ra các thẻ học từ cho bạn và cung cấp các công cụ học tập khác. Mẹo khác: hãy đọc các trang web viết bằng ngôn ngữ bạn muốn học để thực hành được nhiều hơn.

  9. TẬN DỤNG KHÔNG GIAN VÀ CÁC TIỆN ÍCH

  Ngoài việc sử dụng trình duyệt, các đối tượng hàng ngày mà bạn tiếp xúc với cũng có thể là một nguồn học tốt. Bạn không cần phải dán ghi chú lên vật nuôi của bạn, thay vào đó hãy chuyển ngôn ngữ trong điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc hệ thống chơi game  để có thể khắc sâu nhiều từ vựng ngoại ngữ vào trí nhớ hơn.

  8. SỬ DỤNG ANKI CHO VIỆC THỰC HÀNH TỪ VỰNG THÔNG MINH

  Anki là một trong những công cụ được đề xuất nhiều nhất cho việc học nói. Phần mềm thẻ học từ thông minh này dạy bạn thông qua việc lặp đi lặp lại và được tùy biến cho phù hợp vớii những điểm mạnh hay yếu của bạn.

  7. SỬ DỤNG DUOLINGO ĐỂ TỰ HỌC

  Duolingo là công cụ học ngôn ngữ yêu thích của chúng tôi (Saga đã có bài viết về ứng dụng này). Ứng dụng miễn phí dành cho web và điện thoại này giúp bạn theo dõi tiến độ, kết nối với một cộng đồng học tiếng, và thúc đẩy bạn học hỏi nhiều hơn với những phần thưởng ảo và danh hiệu.

  6. THAM GIA MỘT LỚP HỌC TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ VÀ DOWNLOAD MỘT CUỐN SÁCH NÓI DẠY NGOẠI NGỮ

  Có các lớp học trực tuyến miễn phí cho gần như tất cả những môn học hiện nay, và ngoại ngữ cũng không ngoại lệ. Bộ sưu tập các nguồn học ngoại ngữ miễn phí của Open Culture (gồm có sách nói, các trang web, sách giáo khoa, và nhiều hơn thế nữa) vẫn luôn là một kho tàng quý báu. Nó bao gồm 48 ngôn ngữ khác nhau, từ Amharic đến Yiddish.

  5. SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI ĐAN XEN VỚI THỜI GIAN HỌC

  Khoảng thời gian rảnh rỗi ví dụ như khi bạn đang trả lời điện thoại hoặc đang đi lại, là thời gian quý báu để ôn lại kiến thức về ngôn ngữ. Ngoài Duolingo và Anki, chúng tôi đã phát triển rất nhiều các ứng dụng di động có thể giúp bạn rèn luyện kĩ năng trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ với chiếc điện thoại thông minh của mình. Ứng dụng vui nhộn CatAcademy, luyện tập 5 phút một ngày với Drops (hệ điều hành iOS), ứng dụng khóa nhanh màn hình Quizlet (dành cho Facebook trên di động và máy tính để bàn), và Lingua.ly (cho Android) là một vài ví dụ tiêu biểu.

  4. GHI LẠI TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN NGHE ĐƯỢC KHI HỌC MỘT NGOẠI NGỮ

  Chúng ta học hiệu quả hơn khi viết ra. Chỉ riêng thao tác viết đã có thể giúp thông tin khắc sâu vào não bộ. Một trong những cách hiệu quả nhất để học một ngôn ngữ mới, đặc biệt là khi bạn không có bất cứ ai khác để thực hành cùng thì đơn giản nhất là hãy viết lại như. Trong khi nghe những bài giảng  ngoại ngữ, hãy viết hết tất cả những gì bạn nghe được. Điều này sẽ luyện cho tai của bạn âm điệu chuẩn và quan trọng nhất là giúp bạn tập trung.

  3. HỌC BẰNG CÁCH GIẢI TRÍ

  Việc học một ngoại ngữ có thể khiến bạn cảm thấy buồn tẻ, nhất là khi bạn đang cố nhớ đến  1000 từ quan trọng. Trong khi đó, văn hóa nghe nhạc Pop lại là một cách tuyệt vời để học một ngoại ngữ mới. Xem các chương trình tivi, nghe nhạc và giải trí thú vị hơn nhiều so với việc cắm đầu vào các quyển sách giáo khoa. Hãy dành thời gian xem phim bằng các ngôn ngữ khác (sử dụng phụ đề), nghe các podcasts, và / hoặc học thông qua các video âm nhạc.

  2. LIÊN TỤC NÓI CHUYỆN BẰNG NGÔN NGỮ KHÁC

  Thực hành ứng dụng là chìa khóa để học một ngôn ngữ nước ngoài nhanh nhất có thể (mà không quên những gì bạn đã học). Benny Lewis khuyên nên nói chuyện với một người bản xứ trong ít nhất 30 phút một ngày nếu có thể. Nếu bạn không có ai gần bên để thực hành cùng, WeSpeke và Verbling là hai công cụ có thể giúp bạn giao tiếp thông qua việc thực hành cùng với một người khác .

  1. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LẶP LẠI CÁCH QUÃNG, HỌC TRƯỚC KHI NGỦ, VÀ SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHOA HỌC CHỨNG MINH

  Với người lớn, việc học một ngoại ngữ mới không hề dễ dàng như những đứa trẻ với bộ óc nhanh nhạy. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nắm vững một ngôn ngữ mới và học hiệu quả nếu bạn hiểu về hoạt động của não bộ khi đối mặt với thử thách này. Nghiên cứu khoa học về việc học một ngôn ngữ mới chỉ ra tại sao lặp lại cách quãng là phương pháp tốt nhất, bạn nên học vào buổi tối, tìm tòi nội dung môn học bằng ngôn ngữ mà bạn thích và bạn nên kết hợp học đan xen các khái niệm cũ và mới trong quá trình học.

   

  NGUỒN : THEO SAGA.VN

  Giọng Anh

  posted Jun 15, 2015, 5:41 PM by Vinh Doan

  Sau thời gian làm việc chung với một số quốc tịch, rút ra vài so sánh mang tính chất vui (không có ý định phân biệt chủng tộc hay vùng miền).

  Giọng Anh
  Giọng Anh hơi nặng và cách đọc khá kiểu cách (chỉ bàn tới giọng Anh British, không tính Ireland, Scotland,... do chưa có dịp làm việc chung - nghe nói giọng Scotland rất là khó nghe).
  --> Giọng Anh chính là giọng Hà Nội.

  Giọng Mỹ
  Hồi xưa là dân giang hồ di cư, chất cao bồi trọng nghĩa khinh tài, chữ nghĩa không cần phải văn hoa bay bướm miễn sao giao tiếp hiệu quả.
  Ví dụ: colour/color, centre/center,... và cộng thêm một mớ tiếng lóng địa phương.
  --> Giọng Mỹ rất gần với giọng Miền Tây.

  Giọng Canada
  Đây là giọng mình thích nhất, rất chuẩn dễ nghe dễ hiểu. Rất gần với giọng Mỹ nhưng rõ ràng hơn và ít tiếng lóng hơn.
  --> Giọng Canada giống như giọng Sài Gòn.

  Giọng Úc
  Theo cùng cách ví von thì giọng Úc chính là giọng... Huế.
  Tuy nhiên nếu người Huế nói chậm rãi từ tốn thì tụi Úc khùng nói rất nhanh và accent vô cùng khó nghe, cộng thêm vô số tiếng lóng/tiếng địa phương. Hồi mới qua đây, cái mình bị sốc nhất không phải là văn hóa mà chính là ngôn ngữ. Hồi trước ở VN làm việc với Sing, Mỹ, nếu lúc đó được cho giao tiếp 7 điểm thì qua Úc thời gian đầu chắc rớt còn 3-4. Cũng may sống lâu ngày cũng quen quen.

  Bonus thêm giọng NZ.
  Nếu giọng Úc là giọng Huế thì NZ cũng không kém cạnh, chắc đâu đó khu Quảng Bình, Quảng Trị.

  Giọng Sing.
  Đích thị đây là giọng của mấy anh ba tàu trong Chợ Lớn nói tiếng Việt.

  Giọng Anh kiểu Ấn Độ
  Đây là giọng của người... Ê Đê, Cơ Ho khi họ nói tiếng Kinh.

  Tư duy ngôn ngữ tiếng Anh và bài học từ Singapore

  posted Jun 14, 2015, 8:07 PM by Vinh Doan   [ updated Jun 14, 2015, 8:07 PM ]

  Trước sự phản đối kịch liệt của cộng đồng người gốc Hoa ở Singapore khi quyết định dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức trong các trường học, ông Lý Quang Diệu nói: 'Muốn chống lại thì hãy bước qua xác tôi".

  Trẻ em Singapore ngày nay được học trong một nền giáo dục mà ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh. Về mặt lịch sử, đây là một quyết định đau đớn của Lý Quang Diệu và của đất nước này trong những ngày đầu lập quốc.

  Lý Quang Diệu hiểu rõ một điều sự thật: muốn thịnh vượng về kinh tế và vươn lên tầm cao thế giới để biến Singapore thành một quốc gia kỹ trị thì không có con đường nào khác ngoài việc phải làm cho trẻ con giỏi tiếng Anh thật sự, ngay từ bé khi bước chân vào nhà trường.  Trẻ em Singapore có thể dễ dàng giao tiếp bằng tiếng Anh từ nhỏ do được đắm chìm trong hệ thống giáo dục bằng thứ ngôn ngữ quốc tế này.

  Sau hơn 10 năm theo đuổi hệ thống giáo dục bằng ngôn ngữ tiếng Anh kể từ sau ngày lập quốc, Singapore đã có một thế hệ trẻ em tốt về tiếng Anh mà không hề bị kém đi về tiếng Hoa. Những đứa trẻ giỏi tiếng Anh thế hệ đầu này của Singapore vốn xuất thân từ những gia đình mà cha mẹ chúng chỉ là những người đánh cá ở một làng chài nhỏ trên hòn đảo Singapore trước khi Sir Stamford Raffles đặt chân đến.

  Nhờ có thế hệ trẻ em giỏi tiếng Anh đầu tiên này, Singapore đã cất cánh đi thẳng vào thế giới thứ nhất của các nước tiên tiến, từ thế giới thứ ba.

  Mấu chốt của triết lý giáo dục của Lý Quang Diệu là trẻ em phải được học tiếng Anh như là một ngôn ngữ thực thụ của chúng. Trẻ cần được nhúng hoàn toàn vào bể ngôn ngữ tiếng Anh. Chúng phải được dạy những thứ sau: kiến thức, cảm xúc, và suy nghĩ bằng tiếng Anh từ nhỏ. Từ đó, trẻ em có được cái gọi là tư duy ngôn ngữ thẳng bằng tiếng Anh.

  Trẻ học tiếng Anh để làm sao phải cảm được ngôn ngữ này. Và trẻ em Singapore ngày nay đã đạt được điều đó. Giờ đây, họ ở trên đỉnh của thế giới sau một chặng đường dài gian khó nhưng đúng đắn.
  Nguyễn Tuấn Hải

  Chuyện bi hài khi Ta nói Tây không hiểu

  posted Jun 8, 2015, 7:48 PM by Vinh Doan

  'Ở Việt Nam, tôi tự hào vì IELTS 7.5, Speaking 7.0, nhưng sau một tháng du học ở châu Âu, tôi mới tẽn tò nhận ra mình nói tiếng Anh rất tệ, chả ai hiểu được', bạn đọc Lê Thị Mị chia sẻ về năm đầu tiên du học.

  Lúc còn ở Việt Nam, tôi có niềm tin sắc đá là tiếng Anh của tôi rất ngon lành. Tôi rất tự hào vì là dân tỉnh lẻ, không tốn một đồng luyện thi nhưng vẫn được IELTS 7.5. Nhưng sau một tháng du học ở châu Âu, tôi mới tẽn tò nhận ra, tôi nói tiếng Anh rất tệ.

  Lúc đầu, tôi thích nói tiếng Anh nhanh, vậy cho có phong thái của người giỏi tiếng Anh. Nhưng sau một tháng, tôi cay đắng thừa nhận, chỉ có bạn Scotland là hiểu tôi nói gì. Còn các bạn Đức, Pháp, Thụy Điển... thì chỉ gật đầu giả bộ hiểu!

  Khi đã thân hơn, bạn người Italy mới tiết lộ: “Mỗi lần mày nói, tụi tao gật đầu lia lịa vậy thôi. Thiệt ra, tụi tao hổng có hiểu gì hết. Mày phát âm lạ quá hà. Tụi tao sợ mày giận nên hổng dám nói”.

  Cả ngày hôm đó, tôi bàng hoàng nhận ra nhiều điều. Bạn Scotland từng qua Việt Nam 6 tháng nên đã quen với tiếng Anh kiểu Việt Nam. Đối với các bạn khác, tôi nói tiếng Anh như nói ngọng.

  Nỗi buồn của người thi IELTS 7.5, Speaking 7.0 chưa dừng lại ở đây mà thậm chí trở nên trầm trọng hơn khi tôi gặp các bạn Phillipines. Niềm vui nho nhỏ của hội Phillipines này là nhái giọng Việt Nam.  Tới lúc xách cặp đi học nước ngoài tôi mới thấm thía câu "Chửi cha không bằng pha tiếng".

  Thay vì lên Facebook than vãn, tôi quyết tâm cải thiện phát âm tiếng Anh. Tôi le te ra chợ mua cuốn sổ thật đẹp, đặt tên nó là “Những câu chuyện rùng rợn về lỗi phát âm của một người Việt”, tên ngắn gọn là “Ta nói Tây không hiểu”.

  Chuyện số 1: Thầy hướng dẫn và tôi thảo luận cách bố trí thí nghiệm. Nhưng tôi nói mãi chữ “food” mà thầy không hiểu tôi nói cái chi. Tối hôm đó, tôi lủi thủi lên youtube coi người bản xứ nói chữ “food” thế nào.

  Sau 30 phút vật vã, tôi mới bần thần phát hiện, hơn 10 năm nay, tôi toàn phát âm bậy chữ “food”. Nói chữ “food”, phải nói âm “u dài” mới đúng. Trong khi đó, tôi lại quen miệng nói thành “u ngắn”, như chữ “u” trong tiếng Việt. Đau lòng thay.

  Chuyện số 2: Gần hết giờ học, nhưng tôi hậu đậu làm mất sheet trong Excel. Hết cả hồn, tôi mới nói với cô giáo “I can’t find my sheet”. Cô giáo sững sờ nhìn, tôi càng run hơn. Hít một hơi tôi mới lắp bắp “Can you help me find my sheet”.

  30 giây im lặng trôi qua, không ai nói gì. Giây 31, cả lớp cười ầm lên. Nhờ công các bạn, tôi đau khổ nhận ra, tôi đã nói bậy chữ “sheet” thành “shit”! Sheet và Shit, quê độ thay. Những chuyện rùng rợn về lỗi phát âm vẫn còn nhiều, nhưng tôi chỉ kể 2 chuyện làm tôi xấu hổ nhất.

  Nhưng thật may mắn, sau một học kỳ vật vã chỉnh phát âm, tôi đã tiến bộ. Với những người mới gặp lần đầu, tôi kể chuyện cười thì ai cũng hiểu rồi cùng pha trò theo. Điều này chứng tỏ tôi đã phát âm chính xác hơn, người ta nghe là hiểu liền.

  Sau một năm dùng tiếng Anh với Tây, châu Á, châu Phi, tôi kết luận thế này. Học tiếng Anh thì phải học phát âm (pronunciation) cho thật chính xác. Bạn nào giỏi thì luyện thêm cái intonation, nói tiếng Anh trầm bổng, nói thành American accent, British accent. Còn không, mình học phát âm cho thiệt đàng hoàng, nói chữ nào rõ chữ nấy. Được như vậy, các bạn Phillipines cũng hết cớ mà chọc International accent của mình.

  Đều là người học tiếng Anh, nhưng các bạn Bắc Âu, đặc biệt là Thụy Điển, nói tiếng Anh rất tốt. Từ năm 3 tuổi, các bạn đã xem các kênh truyền hình tiếng Anh, làm quen với phát âm của người bản xứ. Nên lớn lên, các bạn ấy giao tiếp rất giỏi.

  Nhưng bù lại, nhiều bạn viết tiếng Anh khá là thấy ghê. Mỗi lần đọc mail của 2 bạn học Thụy Điển là tôi cười hí hí. Chính tả với văn phạm thua xa Việt Nam mình. Như nhiều người Việt Nam khác, tôi văn phạm cứng, viết email tài tình, nhưng nói thì không ai hiểu.

  Bởi vì tôi chỉ cắm đầu học mặt chữ mà không học phiên âm, tự tiện phát âm nghêu ngao, nói cho nhanh, nói ào ào rồi tự phong mình giỏi tiếng Anh. Nói tiếng Anh nhanh mà phát âm lạ đời thì không có ai nể hết trội. Vì có ai hiểu được gì đâu.

  Tương tự, mỗi lần các bạn Ấn và châu Phi thuyết trình là cả lớp chỉ biết le lưỡi. Các bạn ấy đã quen sử dụng tiếng Anh từ nhỏ nên có khả năng nói nhanh mà không cà lăm. Tuy nhiên, cách phát âm lại nặng tính bản địa. Thành ra, các bạn ấy cứ ung dung chém tiếng Anh phần phật, còn chúng tôi thì cố căng não ra mà đoán.

  Tổng kết lại, học tiếng Anh thì phải học phát âm. Học càng sớm càng tốt bởi vì càng lớn thì càng khó chỉnh. Ai không muốn vô trung tâm thì cứ mở youtube lên mà học. Có nhiều kênh hay như Coach Shane, Rachel’s English, tha hồ mà học miễn phí. Nếu bạn còn lười biếng, hãy gõ thử “vietnamese accent in english” trên youtube, coi người bản xứ họ nhái giọng người Việt Nam nói tiếng Anh. Coi để thấy quê, thấy mắc cỡ mà có động lực học.

  Lê Thị Mị

  Sưu tầm các clip v/v Các lãnh đạo nói ngoại ngữ

  posted May 15, 2015, 7:08 PM by Tropic Space   [ updated May 15, 2015, 7:20 PM ]

  QUAN CHỨC VIỆT NAM.

  Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân
  https://www.youtube.com/watch?v=lNtT1s09Bxc

  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
  https://www.youtube.com/watch?v=A9fl5sID0v8

  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Pham Binh Minh
  https://www.youtube.com/watch?v=xq_7Sny0FGk

  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
  https://www.youtube.com/watch?v=N-jadairKAA


  Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
  https://www.youtube.com/watch?v=p5QAco1EzAM


  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hoàng Thị Điệp 
  https://www.youtube.com/watch?v=vWV66vEGZdA

  Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn

  https://www.youtube.com/watch?v=dSKxhzy0Ybs

  Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai
  https://www.youtube.com/watch?v=Y_qzGHU3NiA

  Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông
  https://www.youtube.com/watch?v=lg4Izi4N27Q

  Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương
  https://www.youtube.com/watch?v=uvYYeisg4_w

  Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường
  https://www.youtube.com/watch?v=Iq2UDnSYSZA


  Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
  https://www.youtube.com/watch?v=g5FN3Ti28dc


  Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung
  https://www.youtube.com/watch?v=mroC70jLIAs

  Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh
  https://www.youtube.com/watch?v=CsGNNSPByUc

  Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh
  https://www.youtube.com/watch?v=8-sdK_2RfeE

  Vụ trưởng Vụ châu Mỹ Nguyễn Bá Hùng
  https://www.youtube.com/watch?v=BG0CnJ-jW3Y

  ...

  LÃNH ĐẠO VIỆT NAM THẾ HỆ TRƯỚC.

  Chủ tịch Hồ Chí Minh (tiếng Pháp)
  https://www.youtube.com/watch?v=kB-sNSiY8Vc

  Chủ tịch Hồ Chí Minh (tiếng Anh)
  https://www.youtube.com/watch?v=yTwJse0KCvI

  Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
  https://www.youtube.com/watch?v=0HI--tPjyEk

  Phó thủ tướng Trần Văn Đôn
  https://www.youtube.com/watch?v=_cdJEDVUfTA

  Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  https://www.youtube.com/watch?v=v4ngg7LgONQ

  Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ
  https://www.youtube.com/watch?v=RWbvLE9XRgE

  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Tôn Nữ Thị Ninh
  https://www.youtube.com/watch?v=dPjPrVS9roY

  Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Dy Niên
  https://www.youtube.com/watch?v=6B14mQvGmvk

  Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch
  https://www.youtube.com/watch?v=_9QD7uiunyg

  Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (tiếng Pháp)
  https://www.youtube.com/watch?v=2kQZxgjCPjg

  Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (tiếng Anh)
  https://www.youtube.com/watch?v=H6f4O_Rpra8

  Bà Trần Lệ Xuân
  https://www.youtube.com/watch?v=Kxwbs5Iy7-8

  Tổng thống Ngô Đình Diệm

  https://www.youtube.com/watch?v=2P46ArjFmbY (có tiếng thuyết minh)

  .....

  LÃNH ĐẠO NƯỚC NGOÀI.

  Thủ tướng Anh David Cameron: từng học tiếng Pháp, nhưng báo Anh tường thuật ông học ngoại ngữ kém và không chắc còn nhớ gì không.

  Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nói tiếng Pháp:
  https://www.youtube.com/watch?v=P6Cu9187tCY

  Tổng thống Nga Vladimir Putin biết tiếng Đức và có vẻ một chút tiếng Anh:
  https://www.youtube.com/watch?t=27&v=FiFAeluRtao

  Thủ tướng Đức Angela Merkel biết tiếng Nga và từng nói tiếng Anh trước Quốc hội Anh:
  https://www.youtube.com/watch?t=39&v=cGZWR5S1lCo

  Francois Hollande tuyên bố tổng thống Pháp thì phải nói tiếng Pháp, nhưng ông cũng biết tiếng Anh:
  https://www.youtube.com/watch?v=M2wyG8Kt3fA

  Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2008 thú nhận "không biết ngoại ngữ", mặc dù do thời gian sống ở Indonesia nên có thể ông vẫn còn nói được chút tiếng Bahasa.

  Không rõ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình biết ngoại ngữ nào, nhưng Thủ tướng Lý Khắc Cường từng nói tiếng Anh:
  https://www.youtube.com/watch?v=9TIf5ozFUGw

  Huang Youyi, người dịch các diễn văn của lãnh đạo Trung Quốc, được Wall Street Journal hỏi ông Tập có nói tiếng Anh không. Ông này đáp: "Tôi không nghĩ ông Tập giỏi tiếng Anh lắm. Ông Lý thì thông thạo."

  Thủ tướng Úc Tony Abbott, qua clip này, hình như đã quên hết tiếng Pháp:
  https://www.youtube.com/watch?v=VyEBDqJoUHI

  Cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd trả lời phỏng vấn bằng tiếng Hoa thành thạo:
  https://www.youtube.com/watch?v=Bro4mkb_VKc

  Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vất vả nói tiếng Anh:
  https://www.youtube.com/watch?v=LU8VWyg-QqA

  - Nguồn: Tran Le Quynh wink emoticon

  20 câu nói cảm thán tiếng Anh bạn nên biết

  posted May 11, 2015, 7:25 PM by Vinh Doan

  Kinh nghiệm tự học tiếng Anh

  posted Mar 21, 2015, 5:43 AM by Vinh Doan

  http://tuanvannguyen.blogspot.com.au/2014/07/kinh-nghiem-tu-hoc-tieng-anh.html

  Hôm nọ, trong một lần trả lời phỏng vấn một tờ báo bên nhà, phóng viên hỏi tôi về kinh nghiệm học tiếng Anh. Câu hỏi này làm tôi suy nghĩ và nhớ lại ngày xưa khi mới qua đây mình học tiếng Anh như thế nào. Hôm nay, nhân lúc dưỡng bệnh, tôi viết ra để chia sẻ cùng bạn đọc xa gần.


  Thật ra, từ ngày qua Úc đến nay, tôi chẳng bao giờ có dịp học tiếng Anh một cách bài bản trong trường lớp. Những ngày đầu mới đến hostel dành cho người tị nạn, tôi cũng được cho đi học một lớp tiếng Anh, nhưng là loại dành cho người đi xin việc. Lúc nào cũng “How are you today”, “I am fine, thank you”, “Where were you from?”, “How long have you been here?”, v.v. Chỉ đâu một tuần là tôi bỏ học, chịu không nổi với cách dạy như thế. Tôi bắt đầu tự học. Nói đúng ra, tôi bắt đầu tự học từ lúc còn trong trại tị nạn bên Thái Lan. Kinh nghiệm của tôi gói gọn trong 4 điểm: từ điển & trầm mình trong tiếng Anh, học từng chữ một, mạnh dạn nói, và học từ báo chí & truyền thông.

  1.  Có một cuốn từ điển Anh – Anh, và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh

   Kinh nghiệm học tiếng Anh của tôi là phải trầm mình trong thế giới tiếng Anh. Trong một thời gian dài, tôi không hề tiếp xúc với tiếng Việt, không đọc báo tiếng Việt, không đọc sách tiếng Việt (thời đó cũng chẳng có mà đọc!), không nghe đài tiếng Việt (cho đến bây giờ tôi vẫn không nghe đài phát thanh tiếng Việt ở đây). Thay vào đó, thả mình trong thế giới tiếng Anh, với sách báo, radio, và tivi. Cần mở ngoặc thêm để nói là thời đó thì dễ, còn bây giờ thì chắc khó, do có internet làm sao lãng việc học.

  Phải có một cuốn từ điển tốt để học tiếng Anh. Quên đi những từ điển Anh – Việt, hay tệ hơn nữa là Việt – Anh! Tìm một cuốn từ điển Anh – Anh. Một từ điển tốt có thể ví như kinh thánh! Thời còn ở trại tị nạn, tôi may mắn tiếp xúc cuốn từ điển LONGMAN, và tôi thích cuốn này ngay từ ngày đầu.  Hình như cuốn này được soạn cho người nước ngoài (tức không dùng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ).  Từ điển giải thích thật rõ ràng về ý nghĩa của chữ, cách dùng như thế nào, và cách phát âm.  Thời đó, rất hiếm có một cuốn từ điển nào đầy đủ và thực tế như Longman. Sau này khi sang Úc và cho đến nay tôi vẫn dùng Longman làm từ điển.

  Tôi nghiệm ra một điều là cách sử dụng tiếng Anh cho đúng còn quan trọng hơn cả văn phạm tiếng Anh. Cũng trong thời còn ở trong trại tị nạn Thái Lan tôi may mắn tiếp xúc với cuốn Practical English Usage của Michael Swan, đúng là cuốn sách gối đầu giường của tôi.  Thoạt đầu tôi chỉ đọc để nhập tâm, nhưng sau này tôi thấy như vậy chưa khá, phải viết xuống.  Viết xuống bằng tiếng Việt. Sau vài tháng tôi phát hiện quyển vở của mình đã trở thành một bản dịch của cuốn sách mình học! Bài học ở đây là cách học hay nhất là mình phải viết xuống những gì mình học (chứ đọc hay nhập tâm vẫn chưa đủ), và nếu cần dịch sang tiếng Việt.

  2.  Học từng chữ và học từ gốc

  Mỗi ngày, cố gắng học một chữ tiếng Anh. Nhưng phải học cẩn thận và học cho hết chữ đó. Tôi muốn nói đến ngoài việc học để biết nghĩa của chữ đó, còn phải học (a) nguồn gốc của chữ này đến từ đâu; (b) những biến thể tính từ, động từ, danh từ của chữ; và (c) cách sử dụng như thế nào.  Chẳng hạn như học chữ produce (động từ và danh từ), cần phải học thêm những biến thể như production, product, productive, v.v. phải học cho thật kĩ và biết tận ngọn ngành của chữ. Từ điển Longman rất có ích cho việc học này. Do đó, nói là học một chữ một ngày, nhưng thật ra là có khi học được 10 chữ. Cách học này rất tốt, vì nó giúp cho chúng ta có căn bản tốt và biết chữ từ gốc chứ không phải từ ngọn.  Biết cái gì từ gốc vẫn hay hơn biết từ ngọn.

  Ngữ vựng cực kì quan trọng. Theo tôi, có một kho tàng ngữ vựng tốt còn có giá trị hơn là am hiểu cú pháp và văn phạm. Thời gian chúng ta có thể tiếp thu ngữ vựng có hạn, còn thời gian chúng ta học văn phạm thì không giới hạn. Do đó, tranh thủ mọi cơ hội để học ngữ vựng.  

  3. Mạnh dạn nói

  Học tiếng Anh là phải học nói. Nhưng một trong những điểm yếu của người Việt là chúng ta phát âm không tốt, từ đó dẫn đến ngại nói chuyện, vì sợ người đối diện không hiểu. Cá nhân tôi cũng trải qua kinh nghiệm này khi còn làm trong nhà bếp. Những ngày đó, tôi rất yếu về tiếng Anh và nói nhiều khi chẳng ai hiểu, nên cứ mỗi lần có điện thoại reo là tôi rất … sợ. Sợ trả lời vì mình nói mà bên kia không hiểu thì rất phiền phức cho công việc. Nhưng anh bạn làm chung biết điểm yếu đó và muốn giúp tôi, nên cứ mỗi lần điện thoại reo, anh ta chỉ tôi phải nghe và trả lời điện thoại. Ấy thế mà vài lần tôi quen, quen với những câu chữ mình phải/nên nói khi bắt điện thoại, quen với phát âm, quen với chữ trong nghề (lúc nào cũng học ngữ vựng), và quen với cách nhấn giọng, v.v. Từ quen tôi trở thành tự tin hồi nào không hay. Do đó, bài học tiếng Anh có hiệu quả là phải mạnh dạn nói. Nói sai thì sửa. Nói người ta không hiểu thì nói lại. Nói chữ nào người ta không rõ thì mình đánh vần cho họ hiểu.

  Tôi cũng phải mở ngoặc để chia sẻ một kinh nghiệm lí thú ở đây về chuyện phát âm. Có một số người ngoại quốc, vì lí do nào đó (có thể muốn trêu chọc hoặc muốn làm nhục) nên giả bộ họ không hiểu mình nói. Cách họ làm thường là “I beg your pardon” 2,3 lần, hoặc nghễnh tai làm như họ không nghe hay nghe mà không hiểu. Tôi có quá nhiều kinh nghiệm, nên chỉ cần nhìn qua là biết người không hiểu thật là là người muốn hạ nhục. Họ đặc biệt thích làm điều đó (hạ nhục / trêu chọc) với các nạn nhân người Á châu. Nếu chúng ta tự tin rằng chúng ta nói rõ mà họ làm điều đó, thì chúng ta có thể nói thẳng cho họ biết “đừng chơi trò với tao”. Tôi đã làm vài lần với vài người. Có một lần một tay người Úc, hắn cứ đưa cái tai gần tôi làm như hắn không hiểu tôi nói gì; cách tôi phản ứng là tôi thản nhiên ghé vào tai hắn và nói thật lớn để mọi người chung quanh nghe: “Tao nói cho hàng trăm, hàng ngàn người, và họ hiểu & ghi chép những gì tao nói. Vậy thì mày đừng có giả bộ không hiểu nhé. Cái trò này xưa lắm con ạ.” Một lần khác trong hội nghị, tôi cũng bị một người giả bộ “I beg your pardon” 2 lần dù tôi đã giải thích khá rõ và ban chủ toạ cũng đồng ý, nhưng đến lần thứ hai thì tôi mất kiên nhẫn và có phản ứng: cả hội trường này gần 1000 người, ai cũng hiểu tao nói, những thuật ngữ tao dùng dân trong nghề đều biết, vậy mà mày không hiểu và không biết, tao nghĩ đó là vấn đề của mày chứ không phải vấn đề của tao, tao không có nhu cầu nói lại, ok.  Đừng bao giờ tỏ ra thấp khi đối đầu với những kẻ muốn gây chuyện.

  4. Học từ báo chí và truyền thông

  Báo chí và truyền thông là phương tiện rất có ích để học phát âm. Thời 1980s, dĩ nhiên là chưa có internet, nên mỗi ngày tôi phải mua tờ nhật báo Sydney Morning Herald về, và đọc những bản tin chính. Đó là một tờ báo cực kì nổi tiếng và hay. Chắc chắn không bằng tờ New York Times, nhưng phong phú thì chẳng kém gì Los Angeles Times.  Thông thường, mỗi bản tin thời sự, họ có dùng một vài chữ “mới” (mới với tôi), hay những chữ mang tính địa phương.  Dĩ nhiên, tôi chưa đủ trình độ để hiểu hết nội dung bản tin, nhưng mò mẩm bằng từ điển thì cũng nắm được những bản tin chính.  Chẳng hạn như có lần báo chí nói đến thái độ của đương kim thủ tướng lúc đó (Paul Keating) làrecalcitrant.  Tôi chẳng hiểu chữ này có nghĩa gì đến khi truy trong từ điển Longman.  Nhưng mỗi ngày “khám phá” được một chữ mới như thế làm cho mình có lí do để vui sống và học tập. 

  Điều quan trọng là biết phát âm những chữ mới, và tôi phải đợi đến buổi chiều, bậc tivi để nghe người đọc tin, và học cách phát âm từ họ.  Ở Úc (và nơi khác chắc cũng vậy), các bản tin chính in trên mặt báo thường được các đài truyền hình phát lại trong bản tin buổi tối của họ.  Mặc dù họ không dùng những chữ giống như trên mặt báo (vì như thế là đạo văn) nhưng cách họ phát âm tên của nhân vật, những danh từ quan trọng trong câu chuyện, hay những chữ mà tôi rõ nghĩa nhưng không rõ cách phát âm, tôi đều học qua bản tin này.  Có lần tôi không biết đọc chữ allowance ra sao, thì may quá, buổi chiều có tranh cãi về vụ này nên tôi mới biết cách phát âm. Học từ báo chí và tivi phải nói là rất có ích.

  Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là đọc tin, mà học cách viết trong các bài chính luận.  Những tay bỉnh bút viết chính luận thường là bậc thầy về tiếng Anh. Họ rất giỏi về viết và từ ngữ. Không chữ nào họ dùng trong bài viết là thừa. Có những người kì cựu như Alan Ramsey thì mỗi bài viết là mỗi bài học tuyệt vời cho tôi. Tôi học cách cấu trúc câu văn, dùng chữ cho tốt, và tinh tế. Sau này, khi hướng dẫn các bạn thế hệ sau về cách viết bài báo khoa học tôi vẫn lấy ví dụ của Alan Ramsey ra làm ví dụ.

  Sau này, tôi còn học thêm một người khác về kĩ năng tiếng Anh: người đó là Samuel P. Huntington. Ông là một giáo sư chính trị học nổi tiếng của Mĩ. Nhưng ngoài chuyên môn đó, ông là một người viết văn tuyệt vời. Các bạn nếu có dịp nên tìm đọc những bài luận văn của ông ấy, và sẽ thấy từ cấu trúc ý tưởng, đến triển khai bằng tiếng Anh, tất cả đều xảy ra một cách logic. Quan trọng hơn là ông dùng chữ chính xác, những câu văn trong đoạn văn ăn khớp với nhau một cách nhịp nhàng, không chê vào đâu được. Tôi thấy mỗi bài luận văn của ông là mỗi bài học mới về viết bằng tiếng Anh. 

  Những kinh nghiệm trên, dĩ nhiên, chỉ áp dụng cho những người mới học tiếng Anh. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa là học phải có cuốn sổ ghi chép. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ đọc và nhập tâm là đủ. Đừng bao giờ nghĩ như thế! Tôi nghiệm ra là học là phải có sờ, phải viết xuống, phải có “action” thì mới có hiệu quả. Sờ con chữ có nghĩa là lấy bút màu tô đậm những chỗ mình thích. Viết xuống để mình nhớ, để có cảm nhận trực tiếp. Nếu chỉ đọc một qui định văn phạm thì chưa đủ, mà phải viết xuống thì mới dễ nhớ. Viết có hiệu quả rất tuyệt vời trong cảm nhận mà có khi chúng ta không để ý.

  Nguyên tắc học hành là phải có outcome – thành quả. Mỗi ngày phải học được một cái gì mới, hoặc là một chữ mới, hoặc là một câu văn hay, hoặc là một luật văn phạm, v.v. nhưng phải có một cái mới. Học mà không có cái mới thì rất dễ chán. Do đó, phải tự đặt mục tiêu outcome mỗi ngày như tôi vừa nói.

  Trên đây là vài kinh nghiệm cá nhân về tự học tiếng Anh của tôi.  Mỗi người có vài kinh nghiệm, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân. Nếu tập hợp nhiều kinh nghiệm và phân loại tôi nghĩ sẽ giúp ích rất nhiều người. Nói ví von một chút, tiếng Anh là một chìa khoá quan trọng để mở cánh cửa tri thức. Do đó, trang bị cho mình một số kĩ năng quan trọng về tiếng Anh là một lợi thế vô cùng quan trọng khi tiếp xúc với người nước ngoài. Hi vọng những kinh nghiệm này có thể giúp ích các bạn đôi ba điều trong việc tự học tiếng Anh.

  Thuật ngữ chuyên ngành du lịch

  posted Mar 10, 2015, 3:22 AM by Vinh Doan


  Chào các bạn,

  Trong công việc kinh doanh lữ hành, bạn sẽ gặp một số các từ viết tắt và các thuật ngữ chuyên môn mà không được giảng tại nhà trường. Việc này sẽ gây khó khăn khi các bạn lần đầu tiếp xúc với các sản phẩm du lịch và khi tiếp xúc với du khách cũng như trong điều hành tour.

  Bài viết này sẽ từng bước tổng hợp các khái niệm, các từ viết tắt và các thuật ngữ thường dùng dựa trên kinh nghiệm cá nhân người viết. Các bạn cùng đóng góp để mở rộng bài viết này và giúp nhau tiếp cận tốt hơn các nghiệp vụ trước khi rời ghế nhà trường.

  1.  Phân loại các khái niệm

  Inbound: Khách du lịch quốc tế, người Việt tại Hải ngoại đến thăm quan du lịch Việt Nam.

  Outbound: Người Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam đi thăm quan đi thăm quan các nước khác

  Nội địa: Người Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam đi thăm quan đi thăm quan du lịch Việt Nam
   

  Leisure Travel: Chỉ loại hình du lịch phổ thông cho khách thăm quan , nghỉ dưỡng theo các hành trình thăm quan thông thường. Loại hình này phù hợp với hầu hết các đối tượng khách.
   

  Adventure travel: Chỉ loại hình khám phá và hơi có chút mạo hiểm. Loại hình này thường phù hợp với khách trẻ và thích tự do khám phá. Trong loại hình này các công ty lữ hành còn đặt cho các cái tên cụ thể hóa hình thức tour như Biking, Bird watching tour…

  Trekking: Đây thực sự là tour khám phá, mạo hiểm bởi khách tham gia các hành trình này sẽ tới những nơi ít người qua hoặc những vùng thường chỉ dành cho người bản xứ. Tour này đòi hỏi sức khỏe tốt, khả năng chịu đựng và thích nghi cao cùng với các điều kiện dịch vụ ở mức tối thiều

  Kayaking: Là tour khám phá mà khách du lịch  tham gia trực tiếp chèo 1 loại thuyền được thiết kế đặc biệt có khả nảng vượt các ghềnh thác hoặc vũng biển. Tham gia loại hình này thường yêu cầu sức khỏe rất tốt và sự can đảm trước mọi thử thách của thiên nhiên.

  Homestay: Tham gia loại hình này du khách sẽ không ở khách sạn mà ở tại nhà người dân, sinh hoạt cùng người dân bản xứ.

  Diving tour: Là loại hình tour tham gia lặn biển khám phá các rặng san hô, ngắm cá và cả thử thách sức chịu đựng của bản thân. Tham gia tour này bạn được cung cấp bình dưỡng khí, bộ đồ lặn và cả huấn luyện viên đi kèm nếu bạn lặn lần đầu. Thông thường bạn có thể lặn được xuống tới độ sâu 7-10m mà không vấn đề gì cho lần thử đầu tiên.

  Nếu không can đảm lặn sâu (diving) bạn có thể thử bơi (snokling) với ống thở và kính bơi. Với hình thức này, bạn bơi trên mặt nước và úp mặt xuống nước để ngắm đại dương qua kính. Nếu bạn không biết bơi thì đây cũng không hẳn đã đơn giản.

  Incentive: Là loại tour khen thưởng. Thông thường chỉ các đoàn khách là các đại lý hoặc nhân viên một công ty nào đó được thưởng cho đi du lịch. Đây thường là tour cao cấp với các dịch vụ đặc biệt.

  MICE tour: Là khái niệm chung chỉ loại hình tour Hội thảo (Meeting), Khen thưởng (Incentive), Hội nghị (Conference) và hội chợ (Exhibition).  Khách hàng tham gia các tour này với mục đích hội họp, triển lãm là chính và tham quan chỉ là kết hợp trong thời gian rỗi.

  1. Các từ viết tắt trên lịch trình tour


  Thông thường bạn sẽ thấy một số từ viết tắt trên hành trình tour:

  ABF: American breakfast: Bữa ăn sáng kiểu Mỹ, gồm: 2 trứng, 1 lát thịt hun khói hoặc xúc xích, vài lát bánh mỳ nướng với mứt, bơ, bánh pancake (một loại bánh bột mỳ mỏng)…nước hoa quả, trà, cà phê.

  Continental breakfast: Bữa ăn sáng kiểu lục địa, thường có vài lát bánh mì bơ, pho mát, mứt, bánh sừng bò, bánh ngọt kiểu Đan Mạch, nước quả, trà, cà phê. Kiểu ăn sáng này phổ biến tại các khách sạn tại Châu Âu.

  Buffet breakfast: Ăn sáng tự chọn: thông thường có từ 20-40 món cho khách tự chọn món ăn theo sở thích. Hầu hết các khách sạn tầm trung tới cao cấp đều phục vụ kiểu ăn sáng này

  Set breakfast: Ăn sáng đơn giản phổ biến tại các khách sạn mini chỉ với 1 món hoặc bánh mỳ ốp la hoặc phở, mỳ với hoa quả, trà hoặc cà phê.

  L = Lunch: Bữa ăn trưa

  D = Dinner: Bữa ăn tối

  S = Supper: bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ

  Trên một hành trình tour, nếu bạn nhìn thấy ký hiệu (B/L/D) phía sau thông tin ngày tour nghĩa là ngày đó bạn được phục vụ cả 3 bữa ăn trong chương trình.

  Soft drinks: Các loại đồ uống không cồn

  Free flow soft drink: Thường tại các bữa tiệc;đồ uống nhẹ không cồn được phục vụ liên tục dang bình lớn cho khách tự do lấy suốt bữa tiệc.

  1.  Các khái niệm liên quan tới khách sạn

  ROH: Run of the house: khách sạn sẽ xếp phòng cho bạn bất cứ phòng nào còn trống bất kể đó là loại phòng nào. Thông thường với khách đoàn khách sạn sẽ cung cấp dạng này cho khách. Với mỗi khách sạn sẽ có cách đặt tên và phân loại phòng khác nhau. Không có bất cứ quy chuẩn nào cho cách đặt tên này nên bạn phải xem xét kỹ loại phòng của từng khách sạn tương ứng với giá tiền khác nhau. Tuy nhiên, thông thường gồm các loại như sau:

  STD = Standard: Phòng tiêu chuẩn và thường nhỏ nhất, tầng thấp, hướng nhìn xấu, trang bị tối thiểu và giá thấp nhất

  SUP = Superior: Cao hơn phòng Standard với tiện nghi tương đương nhưng diện tích lớn hơn hoặc hướng nhìn đẹp hơn. Giá cao hơn STD.

  DLX = Deluxe: Loại phòng cao hơn SUP, thường ở tầng cao, diện tích rộng, hướng nhìn đẹp và trang bị cao cấp.

  Suite: Loại phòng cao cấp nhất và thường ở tầng cao nhất với các trang bị và dịch vụ đặc biệt kèm theo. Thông thường mỗi phòng Suite gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh và nhiều ban công hướng đẹp nhất. Các khách sạn khách nhau đặt tên phòng loại này khác nhau nhằm tăng thêm mức độ VIP để bán giá cao hơn như: President (Tỏng thống), Royal Suite (Hoàng gia)…

  Connecting room: 2 phòng riêng biệt có cửa thông nhau. Loại phòng này thường được bố trí cho gia đình ở nhiều phòng sát nhau.

  SGL = Single bed room: Phòng có 1 giường cho 1 người ở

  TWN = Twin bed room: Phòng có 2 giường cho 2 người ở

  DBL = Double bed room: Phòng có 1 giường lớn cho 2 người ở. Thường dành cho vợ chồng.

  TRPL = Triple bed room: Phòng cho 3 người ở hoặc có 3 giường nhỏ hoặc có 1 giường lớn và 1 giường nhỏ

  Extra bed: Giường kê thêm để tạo thành phòng Triple từ phòng TWN hoặc DBL.

  Full board package: Tour trọn gói gồm tất cả các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối bao gồm trong chi phí tour.

  Half board package: Tour trọn gói nhưng chỉ gồm các bữa ăn sáng và bữa ăn trưa hoặc ăn tối bao gồm trong chi phí tour. Bữa ăn còn lại để khách tự do.

  Free & Easy package: Là loại gói dịch vụ cơ bản chỉ bao gồm phương tiện vận chuyển (vé máy bay, xe đón tiễn sân bay), phòng nghỉ và các bữa ăn sáng tại khách sạn. Các dịch vụ khác khách tự lo.

  1.  Phương tiện vận chuyển:

  Thông thường thì xe khách phục vụ khách du lịch được gọi là Coach thay vì bus dùng cho xe buýt chạy tuyến.

  SIC: Seat in coach:  Loại xe buýt chuyên thăm quan thành phố chạy theo các lịch trình cố định và có hệ thống thuyết mình qua hệ thống âm thanh tự động trên xe. Khách có thể mua vé và lên xe tại các điểm cố định.
   

  First class: Vé hạng sang nhất trên máy bay và giá cao nhất

  C class: business class: Vé hạng thương gia trên máy bay, dưới hạng First

  Economy class: Hạng phổ thông: các ghế còn. Hạng ghế này thường được các hãng hàng không đánh số Y, M, L…nhằm mục đích thương mại.

  OW: one way: Vé máy bay 1 chiều

  RT: return: Vé máy bay khứ hồi

  STA: Scheduled time arrival: Giờ đến theo kế hoạch

  ETA: Estimated time arival: Giờ đến dự kiến

  STD: Scheduled time departure: Giờ khới hành theo kế hoạch

  ETD: Estimated time departure: Giờ khởi hành dự kiến

  Ferry: Phà: Đây thực sự không phải là Phà theo khái niệm nhận diện tại Việt Nam với loại phương tiện cũ kỹ vận chuyển ngang sông thay cho đò ngang. Ferry có thể là những con tàu du lịch vận chuyển dài ngày theo những tuyến cố định với khả năng chuyên chở nhiều nghìn khách và nhiều loại phương tiện giao thông đường bộ trên đó. Ferry cũng có những phòng nghỉ tương đương khách sạn 5*, những bể bơi, sân tennis, câu lạc bộ…

  1. Giấy tờ

  Hộ chiếu: passport: Có thể hiểu là CMT Quốc tế do một quốc gia cấp cho công dân của mình. Hộ chiếu giúp xác định nhân thân một cá nhân tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Một số dạng khác của hộ chiếu dùng trong một số trường hợp đặc biệt:

  • Hộ chiếu nhóm (Group Passport): Một số quốc gia cấp loại hộ chiếu này cho một nhóm công dân dùng để đi du lịch 1 lần nhằm giảm chi phí.
  • Hộ chiếu khẩn: Emergency passport: Thường được cấp trong trường hợp một người nào đó mất hộ chiếu chính thức. Hộ chiếu khẩn thường không có giá trị dùng đi di lịch ngoại trừ mục đích giúp người được cấp quay trở về nhà.
  • Hộ chiếu phổ thông: Normal passport: Loại thông thường dùng cho mọi công dân
  • Hộ chiếu công vụ: Official Passport: Cấp cho quan chức đi công vụ
  • Hộ chiếu ngoại giao: Diplomatic passport: Cấp người làm công tác ngoại giao như Đại sứ quán…

  Visa: Thị thực: Được hiểu là cấp phép của một quốc gia nào đó cho một công dân nước ngoài được phép vào lãnh thổ quốc gia đó trong một thời gian nhất định. Một số nước miễn trừ thủ tục này cho công dân một số nước khác. Visa cũng có nhiều loại.

  • Visa thường: Loại thông thường dành cho khách du lịch và cấp bới Đại sứ quán trước chuyến đi.
  • Visa làm việc, học tập…: Cấp theo mục đích cụ thể ngoài du lịch
  • Visa của khẩu: Visa on arrival (VOA): Cấp trực tiếp cho khách tại cửa khẩu.
  • Visa transit: Dùng mục đích quá cảnh thời gian ngắn để khách nối chuyến bay. Thường là tối đa 72h quá cảnh.
  • Giấy thông hành: Giống như visa nhưng có những giới hạn riêng về thời gian và địa điểm được phép đến thăm.

  asianwaytravel.com

  1-10 of 43