.
พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ได้เดินทางไป พุทธคยา( สถานที่ตรัสรู้ ) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552
และ ได้เริ่มออก
เดินธรรมยาตรา เดินทางไกลระยะทาง 700 กว่ากิโลเมตรโดยเการเดินท้าเปล่า ( บางท่าน เรียก เดินธุดงค์ )
จากสังเวชนียสถานแห่งหนึ่ง ไปยังอีก 3 แห่ง
ได้เริ่มออกเดินทางเมื่อ วันที่ 5 มี.ค. 52
ไปยัง
สารนาถ : สถานที่แสดงปฐมเทศนา( ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน )
กุสินารา : สถานที่ปรินิพพาน   ลุมพินี : สถานที่ประสูติ ใช้เวลาเดินทาง 29 วัน
และได้เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนรุ่งอรุณของ วันที่ 5 เม.ย. 52
ดงคสิริ สถานที่บำเพ็ญทุกรกิริยา : พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
http://gotoknow.org/
ภาพประวัติศาสตร์  ธุดงค์อินเดีย - หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ


วิดีโอ YouTube

ประวัติวัดสังฆทาน เชิงสะพานพระราม ๕
Story about Wat Sanghathan, Nonthaburi, Thailand.

เขาดงคศิริ  สถานที่ที่พระสิทธัตถะ บำเพ็ญภาวนา

 ก่อนที่จะทรงตรัสรู้ อนุตตร สัมมาสัมโพธิญาณ