Візитка районного методичного кабінету

 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА РАЙОННОГО
МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
Підвищення інноваційного потенціалу
науково-методичної роботи з педагогічними кадрам шляхом впровадження сучасних інтерактивних методів”
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДКАБІНЕТУ
 • Науково – методичне забезпечення системи дошкільної
  • та загальної середньої освіти. 
   • Науково – методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі.
 •  Інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних
  • працівників. 
  •        
  • Консультування педагогів з проблем сучасного розвитку освіти,
   • організації навчально-виховного процесу.
 
Мета діяльності РМК

Науково – методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти.
Організація науково – методичної роботи.
Підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільного навчальних закладів у міжкурсовий період.
Розвиток творчої ініціативи педагогів у міжкурсовий період. 
 
Функції методкабінету

ЦІЛЬОВІ:

Прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і 
  

спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних
наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій.
Компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам 
інформації.  
Інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, 
яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження
 інформаційно-комунікаційних технологій.
 
    ОРГАНІЗАЦІЙНІ:
qТрансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних нових досягнень
    у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в
    педагогічну практику навчальних закладів.
q Діагностична – систематичний моніторинг навчально-виховного процесу,
    рівня знань, умінь і навичок учнів у  навчальних закладах, їх навчальних
    досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників.
qМоделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової 
    кваліфікації педагогічних працівників.
qІнформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного
    педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі
    та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів.
qОрганізаційно - координувальна – координація діяльності циклових
    методичних об'єднань району, навчальних закладів.
qСоціальна – створення належного психологічного клімату, вивчення і
    розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних
    закладів.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИЧНОГО  КАБІНЕТУ

 Завідувач
Методисти:
       по роботі з кадрами
      з виховної роботи
      з дошкільної освіти
      з початкової освіти
      з бібліотечних фондів

Завідувач районного методичного кабінету
Доброва Оксана Іванівна

здійснює загальне керівництво діяльністю РМК
qкоординує роботу керівників ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи,  вчителів української мови та літератури
qвідповідає за роботу з обдарованими дітьми
qза впровадження ІКТ
 
МЕТОДИСТИ

Методист по роботі з кадрами  - Драндалуш Світлана Григорівна
 
qвідповідає за організацію роботи з педагогічними кадрами
qза роботу з резервом керівних кадрів
qза роботу з молодими спеціалістами
qза атестацію педагогічних працівників

 Методист з дошкільної освіти  - Тішкова Єва Андріївна
 
qкоординує діяльність дошкільних навчальних закладів
qстворює відповідні умови для теоретичної підготовки та вдосконалення фахової майстерності педагогів - дошкільників

Методист з виховної роботи  - Євсєєва Алла Леонідівна

qнадає методичну допомогу з питань виховної роботи загальноосвітнім навчальним закладам та ЦДЮТ
qкоординує роботу вчителів природничого циклу
qвідповідає за організацію та проведення оздоровлення дітей

Методист з початкової освіти -  Абажей Людмила Ігорівна
qВідповідає за роботу з вчителями початкової ланки
qнадає методичну допомогу та координує роботу вчителів основ здоров'я, художньо-естетичного циклу
qвідповідає за організацію та проведення моніторингів

Методист з бібліотечних фондів - Лучанінова Тетяна Федорівна
qздійснює інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в школах і відділі освіти
qвідповідає за стан викладання світової літератури та іноземної мови
qвідповідає за організацію соціального захисту дітей пільгових категорій
 
Comments