Julkort från 1918

I början på 1900-talet byggde AB Norrvikens Villastad upp en trädgårdsstad i Norrviken,  där de styckade av tomter som de sålde. Under de första 10 åren byggdes det ca. 150 villor.

Fram till 1932 hade inte gatorna i Norrviken några officiella namn, och inga gatunummer heller. Alla villorna hade i stället ett namn som användes bl.a. för postutdelningen.

Vissa hade namn efter ägaren, t.ex. Villa Westholm, men flertalet hade egna namn som Sunnanlid och Rödegård. Namnen var i bland delvis tagna efter de som ägde villan, som Gunhildsborg efter den första ägaren J G Löfgrens dotter Gunhild. Några villor byter namn, oftast då namnet var tydligt knutet till en tidigare ägare, men även att de byter till namn efter en ny ägare.

Nedan listas de villor i Norrviken som har egna namn och som ingick i Norrvikens municipalsamhälle. Källan för namnen i de flesta fall kyrkböckerna, och i övrigt adressuppgifter och muntlig tradition. Samtliga namn i kyrkböckerna är med i listan, men listan behöver fler källor med namn i muntlig tradition.

Den som har mer information får gärna skicka den till

Registersida i Kyrkboken 1912

Inflyttningsår är när den första mantalsskrivningen sker på villan. För perioden 1906 till 1912 är kyrkböckerna dock lite oorganiserade. Om det har varit korta mantalsskrivningar precis när villan blev beboelig kan de ha fallit bort.

Norrvikens villastads benämning på tomterna är tämligen rörig då tre numreringssystem används parallellt. Dels tomtnummer, dels lägenhetsnummer och dels en fastighetsbeteckning. Som exempel ligger Rödegård på Norrvikentomten 182, eller lägenheten Norrviken 212B, eller fastigheten Kista 2:83.  Några villor har flera tomtnummer, oftast då de ligger på en gräns mellan stamfastigheterna Kista 2 och 3. Gäller bland annat Sjökulla som har en fastighetsgräns rakt genom huset. I bland har man även köpt angränsande tomter för att få en större.

Nedan har villornas tomtnummer angetts då det är den numreringen som används i kyrkböckerna.

Gatuadresserna nedan är de nuvarande. Många gator har bytt namn och numrering sedan 1932. Bland annat så har Upplandsvägen bytt namn till först Sollentunavägen, och senare till delvis Skolvägen och delvis Landsvägen.

De villor som har rivits är inte med i listan.


Namn Tomtnummer Address Inflyttningsår
Backebo 239 Bergstigen 4 1917
Blixtbo 114 Brunkebergsåsen 3A 1909
Strandhyddan 25 Brunkebergsåsen 8 1910
Framnäs 129 Brunkebergsåsen 9A 1911
Sunnanlid 20 Brunkebergsåsen 10 1907
Lillgården 9, 36 Brunkebergsåsen 14 1908
Dala 76 Brunkebergsåsen 15 1908
Vidkulla, även Widkulla 5 Brunkebergsåsen 17 1908
Westholm 47 Brunkebergsåsen 20B 1908
Furusäter 46 Brunkebergsåsen 22 1911
Ahnsätra 50 Brunkebergsåsen 38A 1909
Enbo, senare Ernevi 51 Brunkebergsåsen 39 1910
Rödegård 182 Brunkebergsåsen 41 1912
Tallmon Brunkebergsåsen 42A 1926
Solbacka 28, 29 Brunkebergsåsen 43 1909
Gunbo 1 Brunkebergsåsen 45B 1908
Sjökulla 60, 61 Brunkebergsåsen 46 1911
Ahlinska villan 54 Idrottsvägen 19A 1900
Sveaborg 80 Idrottsvägen 29 1910
Gammalstorp 58 Idrottsvägen 31 1911
Vårgård, även Vårgårda 77, 78 Idrottsvägen 33 1908
Dalom 52 Idrottsvägen 35 1909
Norreboda 26 Idrottsvägen 46B 1908
Lyckås 108 Idrottsvägen 50 1910
Sernhof, även Pumphuset Idrottsvägen 56 1905
Hörntomta 11 Karlslundsvägen 1 1920
Grantorp 44 Kistavägen 6B 1908
Furubo 152 Kistavägen 12A 1910
Granebo 150 Kistavägen 14 1911
Kurrebo Kistavägen 20 A 1918
Sollentuna Komunalkontor 72 Landsvägen 3 1928
Lithnerska villan, tidigare Svenstorp och Borgen 81 Landsvägen 4 1909
Trollebo 71 Landsvägen 7 1909
Björkhäll 23 Landsvägen 11 1913
Våråker 12 Landsvägen 23 1910
Rosengård 69 Landsvägen 31 1911
Kistaborg 10 Lexandsvägen 1A 1910
Solbacken 154 Lexandsvägen 1B 1911
Avesro 89 Lexandsvägen 2 1909
Solbacka 90 Lexandsvägen 4 1909
Perstorp 233 Lexandsvägen 5A 1914
Flor 138 Lexandsvägen 9 1910
Norrvikens Folkskola, senare Norrvikenskolan Lindvägen 16 1927
Björksätra 100 Lindvägen 22B 1917
Björnbacken 159 Lindvägen 26 1909
Solbacka 43 Lindvägen 32 1909
Bo Lindvägen 33 1921
Gunhildsborg 39 Lindvägen 34 1908
Lillbo 115 Lindvägen 37 1909
Tomtebo 37 Lindvägen 38 1908
Karlsro 92 Lindvägen 43 1927
Nyhem 45 Lindvägen 47A 1909
Höja 126 Lindvägen 51A 1910
Norrvikens Småskola eller Röda Skolan Nåsvägen 3B 1917
Zolla Nåsvägen 4 1918
Carlslund 194, 195, 210 Nåsvägen 10 1912
Tararp 40 Skolvägen 25 1915
Vårbacka 30 Skolvägen 27 1909
Björknäs 202A Vintervägen 1 1911
Solhem 122 Solvägen 8A 1910
Lotterivillan, senare Alicero (1926) 142 Solvägen 10A 1912
Wilhelminadal, senare Vilhelminadal 103, 161 Stationsallén 5 1910
Tallbo 19 Stationsvägen 1 1908
Lyckebo 130 Stationsvägen 7 1911
Ardala, även Kontorsvillan Stationsvägen 9 1908
Torpet 153 Stationsvägen 32 1910
Granliden 15 Strandpromenaden 4B 1911
Kullen 169 Sätersvägen 3 1910
Vibo 56 Sätersvägen 4 1909
Ufbo, senare Uvbo 184 Sätersvägen 6 1911
Gläntan 160 Sätersvägen 8 1910
Granbacken 68 Sätersvägen 10 1919
Bell Hill 252 Torsvägen 7 1918
Björkebo 238 Torsvägen 10 1920
Solbo 250 Tunvägen 11 1900
Backgården 123 Tunvägen 25 1910
Lillebo, tidigare Nannylund 24 Tunvägen 27 1909
Skogshäll 31 Västra Stationsvägen 19 1907
Elinsro (1919) 55 Västra Stationsvägen 25 1910
Biörkborn Okänd
Björkbacken Okänd
Furugården, senare Tungården Okänd
Furulid Okänd
Solberga Okänd
Solgården Okänd
Solinge Okänd
Solåker Okänd
Tykö Okänd
Vårtomta Okänd