2013 Sikke en fest !

Den 27. Juli afholdt grundejerforeningen en "store fællesdag", afsluttende med en 40 års Jubilæums fest om aftenen. Bestyrelsen vil gerne takke de i alt 59 deltagere gennem dagen, for en forrygende god stemning. Til selve festen kl. 18 var der tilmeldt 47 voksne samt 5 børn.

Dagen startede med fælles rundstykker i teltet, hvorefter deltagerne fordelte sig til forskellige opgaver.:

1: Buskads langs stier og fællesarealer blev beskåret

2: Der blev etableret en ny vandresti -Se kort Klik her samt renset resterende affald fra stranden langs samme rute

3: Renovering af bådslippet, hvor Hans Kolding bidragede med motorkraft, mens vi andre brugte håndkraft.

Hans på traktoren

KL 13.00 blev der serveret smørrebrød til alle i teltet, inden vores årlige petanqua stævne.

Vinderen i år blev Andreas Rasmussen, Følvigvej Nr. 13

KL 18.00 blev teltet igen fyldt op af forventningsfulde grundejere, hvor der var grill selv menu leveret af Slagterens Gårdbutik, Kåstrup.

Hen på aftenene optrådte Hans, i ly af mørket, med sørøver historier :-)

Hans til højre

Økonomisk set blev arrangementet afholdt således, at foreningen afholdte udgifter til maden, bestyrelsen medbragte selv diverse remedier som telt,grill mm, og hver grundejer sørgede så selv for at medbringe drikkevarerne. Derudover har grundejerforeningen indkøbt 5 stk. nye bord/bænke sæt til erstatning for de to aldrende sekskantede bord/bænke på banen, der nu er flyttet ned langs stranden til fri afbenyttelse.

Som vedtaget på Generalforsamlingen 2013, så står foreningen fremover "kun" for en forårs fællesdag samt Skt.Hans, derudover fastsætter vi en dato hvor grundejerne kan afholde en fælles pentangua dag.

Er der nogen af deltagerne i år der har andre ideer eller gerne selv vil deltage mere aktivt i planlægningen af petanquadagen 2014, tager vi gerne en snak om dette på Generalforsamlingen 2014.

Vel mødt til forårs fællesdagen samt kommende generalforsamling 2014