2012 - Nyt fra bestyrelsen

Post date: 09-07-2012 18:36:42

NYT fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig, se poster og kontaktdetaljer under punktet "Bestyrelse"

Ny bestyrelse er lig nye idéer:

Vi vil gerne ”effektivisere” kontingentopkrævningen fra 2013, og bestyrelsen vil derfor foreslå på næste års generalforsamling, at kontingentet nedsættes med 50,- Kr. for dem der gerne modtager opkrævning og anden information pr. e-mail fremover.

Foreningen har desuden investeret den nette sum af 99,- Kr. i en hjemmeside, som vi fremover vil bruge som informations arkiv, grundejerliste og meget mere. Grundejerlisten er adgangskode beskyttet, således det kun er grundejere der kan se denne. Koden er fremsendt på papir referatet, nyt kan fåes på mail fra formanden

Foreningens hjemmeside adresse er: www.vilestrandgaard.dk

Foreningens fælles e-mail adresse er fremover vilestrandgaard@gmail.com ( e-mail hertil sendes videre til den siddende formand)

Er du en af de grundejere der ønsker opkrævning fremover pr. e-mail, send venligst allerede nu en mail accept af dette til ovenstående e-mail vilestrandgaard@gmail.com

Vi har allerede mail adresser fra numrene : 13,19,28,50,58,60,66,70,80,84,88,92 – hvis en af de nævnte ikke ønsker opkrævning pr. mail, bedes dette også meddelt bestyrelsen ( gerne på e-mail ).