Védjegy program


 Védjegy Program

Védjegyeket vezetünk be a

Felelős termék, társadalmi és ökológiai ár vállalására, a  felelősség vállalás alapját jelentő információkat felszabadító termékekre.

A közösségi működés minősítésére,

A közösségi tulajdon igazolására.

Keressük azokat a szakembereket, szervezeteket akikkel közösen dolgozhatunk az ökológiai felelősségvállalás terjesztésében.

  CSATLAKOZÁS  
Világfa Termékvédjegy


Hamvas Gábor
Báder László
Madarász Csaba

Küldje el véleményét!
sd

    DEMOKRATIKUS  SZERVEZET

A közgondolkodásban szeretnénk tudatosítani, hogy egy szervezet, vagy csak egy adott vezetői szint,  számos működési forma közül választhat. Mivel tapasztalataink szerint a közösségi döntés, a demokratikus működés nagyon ritka a mai szervezeti formákban, egy kidolgozott szempontrendszert dolgozunk ki a működési forma definiálására.
    Ennek a világfa rendszerében kiemelt szerepe van, mivel a demokratikus minősítést a közösségi tulajdonú szervezeteknél feltételként állítja, a különböző forrásteremtési lehetőségeknél.
    A világfában regisztráló szervezeteknek önkéntesen minősíteniük kell magukat, mely nem a diktatúra alkalmazása ellen szól, hanem annak tudatos vállalása melletti kiállást várja el.
    A demokratikus működés a szervezetekben hasonló a társadalomban felvázolt választási és információ áramlási szisztémákkal.
Lásd:

  KÖZÖSSÉGI  TULAJDON


A mai társadalmi berendezkedés a magánvagyonra helyezte a hangsúlyt, mely a pénzrendszer hibája fenntarthatatlan mértékben eltorzított, lehetővé téve akár azt is, hogy egy tulajdonosa legyen a földnek.

    Az önkéntes közösségi tulajdon teljesen hiányzik ma a köz ismeretéből az így elinduló fejlesztéseket kiemelten meg kell különböztetni

A jogrendszerből így a közösségi tulajdonformák eltűnőben vannak. Az állami és önkormányzati vagyon sem működik közösségi tulajdonként, hiszen eladható, bérbe adható különösebb közösségi kontroll nélkül. Az állítólagos tulajdonosok soha nincsenek szembesítve tulajdonosi felelősségvállalásukkal, mely lehetővé tenné saját érdekeik szolgálatát, a pusztító profittermelő verseny alól való természetes kivonulást. A kisközösségi, cégjogi definíciókból hiányzik a közösségi tulajdon, még a szövetkezeti forma is a tulajdonvédelem okán védi a bent lévők profittermelő státuszát.

 

Ma létszükség, hogy definiáljuk magunknak a közösségi tulajdont, mivel stratégiai kincseink birtoklásából senkit nem lehet kizárni. A verseny kényszere alól az ökológiai felelősségvállalás is, csak közösségen keresztül lehetséges.

Lásd: Közösségi tulajdon


Ez a rendszer minden tudás és fejlesztés számára biztosítani kívánja, hogy azt a teljes társadalomnak lehessen átadni, azt közkincsé tenni, és ennek sikeres felhasználása esetén garantálni az arányos jutalék közvetítését.
Lásd: Közös tudás kezeléseComments