TALÁLKOZÓ


Kezdeményezés Abán 2009.09

Találkozó 2010.01.23

Csatlakozása Szövetséghez


Helyi Közösségek Világfa Szövetsége -Részvételi demokrácia Találkozó

A rendezvényt segítették:

Előadóink, akik fontosnak érzik a közös munkát.

Solymári Önkormányzat
Ezerjófű Gyogynövénybolt - Ligeti Ágnes
Jókenyér Ludwig & Mentesi Pékség
Életfa Alapítvány- Koszeck Sándor
Venczel Norbert
Vida László
Somos Móni
Hamvas Pincészet
Miskolci Zoltán
Szebényi Zsuzsanna
Máté Gergő
Drevena Csaba
A rendezvényen résztvevők:

Agócs Zsolt    Kőbánya Önkorm.
Báder László    Palocsa Egyesület
Bécsi Lászlóné    Polgári Kult. Egyesület "Zöld Sziget"
Bódog Norbert    Szentendrei R.D. kezdeményezés
Bődi Szabolcs    Kunszentmiklós Polgármestere
Buczkó Barbara    Kárpátok Nemzetközi Alapítvány
Czető Zsolt    Solymár
Czetőné Deák Tünde    Solymár
Csízi Imre    Vállalkozók Szövetsége- Családképviselő
Dr Solti Gábor    Piliscsaba Polgármestere
Dr Szente Kálmán    Solymár Polgármestere

Drevena Csaba     Solymár

Faragó Mária    Nap Klub Egyesület
Hamvas Gábor    Világfa
Hargitai Katalin    Szentendrei R.D. kezdeményezés
Hegedűs András    Fix Pont Solymár
Horváth Judit    Nap Klub Alapítvány
Huszka Zsolt   
Jablonkai Sándor    Solymári Földrendező Bizottság
Kleer László    Solymári Hírmondó
Kocsi Gabriella   
Kossa Lajos    Aba Polgármestere
Kovács Zoltán Ákos    Morális Hitel Egyesület
László János    Lokálinfo
Ligeti Ágnes    Solymár
Lóska Anikó    Megbeszélő Kör
Madarász Csaba    Közösségfejlesztő Egyesület
Máté Gergő    Solymár
Mezei Tünde    Pilisszentkereszt
Mezős Tamás    Informatikai vezető

Miskolci Zoltán Dunaújváros

Őri Beáta    Cromo Alapítvány
Rédei Balázs     Megbeszélő Kör
Simonyi Béla    Publ-IQ
Somos Móni    Fix Pont
Szabó Gellért    Magyar Faluszövetség
Szalay Zsuzsanna

Szalay Csaba    Zöld Hullám Rádió   

Szalay György    Gyöngyös

Szarvas Hajnalka      Új Reformkort

Szebényi Zsuzsanna Dunaújváros

Szentesi Tamás   Telki
Takáts
Péter    Mai Camphill Egy.
Táncos Mihály    Solymár
Udvardi Zsolt    MSZ Aranykorona Szövetkezet
Ugrin András    Piliscsaba Képviselő - Pilisi Csereklub
Ugrin Emese    Strartégiakutató Intézet
Válóczy István    Valorg Bt
Váradi Tamás    Hazatalálás Alapítvány
Varga Csaba    Stratégiakutató Intézet
Vida László    Solymár


   
   
   
   
   
   
   

  Előadók:

A rendezvényen elhangzott anyagokat, videókat, hangfelvételeket és összegző véleményeket folyamatosan töltjük fel.

Takáts Péter

Kultúrális kreatívok, Magyarországi Camphill Egyesület, Tiszta Hangok Rádió


A NYUGATI ÉS A KELETI
VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL

Kedves Barátaim,
néhány nappal ez előtt egy bejegyzésben megemlítettem azt, hogy a Kulturális kreatívok tennivalói között előkelő helyet foglal el a közvetlen vagy részvételi demokrácia kiharcolása és megvalósítása Magyarországon, mivel ez az egyetlen lehetséges alternatíva ennek a jelenlegi rendszernek a megreformálására. Akkor azt is megígértem, hogy ha ezzel kapcsolatban valami új fejleményről tudok, akkor arról beszámolok az olvasóknak.

 

Nos ma, szombaton, egy olyan megbeszélésen vettem részt, amit Solymáron a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartottak és a címe „Helyi Közösségek Világfa Szövetsége – a részvételi demokrácia kísérletek találkozója” volt. A jelenlévők, polgármesterek, civilek és közösségi tevékenységek támogatásával foglalkozó szakemberek beszámoltak arról, hogy milyen kezdeményezések vannak ma Magyarországon és azok hogyan is állnak. Örömmel kell elmondanom, hogy – bár több blog hozzászóló és én magam is ebben a kérdésben egy kissé pesszimista voltam – Magyarországon már 2004 óta vannak közvetlen vagy részvételi demokrácia próbálkozások és működő példák is.

 

Elsőként Aba (www.aba.hu) polgármestere mutatkozott be és elmondta, hogy Abán a Stratégiakutató Intézet Kht. (Varga Csaba vezetésével) 2004-2005 között felmérést készített abból a célból, hogy megvizsgálja a helyi demokrácia kiszélesítésének esélyét, a társadalmi szerződés létrehozásának lehetőségét a településen. Ennek eredménye az lett, hogy utcaközösségeket hoztak létre, összesen 24 db-ot és ezek egy-egy képviselőt választottak, akik a lakosok véleményét és akaratát képviselve vesznek részt az Abai Magisztrátus ülésein. Ez egy tanácskozó testület, aminek nincsen törvény által biztosított hatalma, de az Abaiak úgy határoztak, hogy egy Társadalmi Szerződésben szabályozzák ezeket a kérdéseket és a képviselő testület jogait ill. viszonyát a Magisztrátushoz. Vagyis elindultak egy úton, ami az emberek bevonását hozta a politikai döntésekbe és ma már az emberek nélkül nem születik döntés Abán, de ellenükre sem! Nagyon tiszteletre méltó a kezdeményezés és minden problémája ellenére ez a jövő útja.

 

Aba példáján felbuzdulva nemrég Solymár, Szentendre és Piliscsaba is elindultak ezen az úton, csak ők jóval később kezdték, így ma még ilyen mértékű eredményekről, mint Abán, ők nem tudtak beszámolni.

 

De nem csak ezeket a példákat mutatták be. A Cromo Alapítvány (http://www.cromo.hu/?l=hu) képviselője elmondta nekünk, hogy ők az állampolgári tanács módszert használják a sokféle közösségfejlesztő hatású demokrácia technika közül. (Ez egy Amerikában ismert és elterjedten alkalmazott technika, amit ott Citizens Jury-nek neveznek és olyan állampolgári jog, mint az esküdtszéki tagság.) A Cromo Alapítvány az aktív állampolgárság programban minden lehetséges eszközzel segít abban, hogy egyre több ember váljon a csak a saját egyéni érdekeit és boldogulását szem előtt tartó fogyasztóból a döntéseiért, a környezetéért, és a közösségért felelősséget vállaló tudatos állampolgárrá. 2005-ben kezdték meg a települési szintű Állampolgári Tanács rendezvények rendezését és az utóbbi években több településen és helyi közösségben rendeztek Állampolgári Tanács fórumokat helyi konfliktusok megoldása, helyi projektek elindítása, településfejlesztési koncepciók megvitatása érdekében.

 

Vagyis nagy örömmel kellett tapasztalnom, hogy nálunk is elindult valami, de az jól látszik, hogy egy folyamatnak a kezdetén vagyunk. A résztvevők véleménye szerint miután ez a mai demokratikusnak nevezett forma működésképtelen és csakis a jelenlegi hatalmi állapot és struktúra bebetonozására, a fennálló viszonyok konzerválására képes és hajlandó erőfeszítéseket tenni, ezért nekünk kulturális kreatívoknak kell tennünk. Mert ha nem cselekszünk, akkor végünk, mert ez a világ elnyel minden értéket és elpusztít minden emberit, hiszen a hatalom változás iránti fogékonysága a nullával egyenlő és tőle nem várható el a javulás.

 

Azoknak akik nem bíznak abban, hogy meg tudjuk tenni és nem hiszik, hogy változásokat lehet generálni egy ilyen nehéz helyzetben is, azt üzenhetem a tanácskozásról, hogy gondoljanak csak arra, hogy alig 100 éve még csak a férfiak szavazhattak és a nőkről azt mondták, hogy ők nem képesek felelősen dönteni. Sőt, voltak olyan idők is, amikor annak, akinek több pénze volt, több szavazata is volt. Ma viszont nem is hisszük, hogy ez valóban lehetséges volt Európában, hogy emberek ezt így komolyan gondolhatták. Mint egy hihetetlen mesére gondolunk ma az ilyen eseményekre.

 

Ezért aztán a hitetleneknek azt üzenem, hogy ha cselekszünk, akkor a gyermekeink néhány évtized múlva mint egy hihetetlen mesére gondolnak majd arra, hogy voltak Európában olyan idők, amikor az emberek lemondtak a saját életük, sorsuk feletti rendelkezési jogukról és 4 évre egy ellenőrzés nélküli ember és embercsoport kezébe adták át! Őrület, fogják mondani. Ez nem lehet igaz, pedig most ebben élünk. De a kulturális kreatívok a saját sorsukról saját maguk akarnak dönteni és nem akarnak pártpolitikai érdekek eszközeként párt és egyéni célokat szolgáló sakkfiguraként élni a világban, ezért cselekedni kell. A közös gondolkodás ideje lejárt, a gondolkodás ugyanis nem változtat meg semmit sem!

 

Ma eközben egész Európában a demokrácia fejlődésének szemtanúi lehetünk, amikor a demokrácia egyik formája átalakul egy másik fejlettebb formába, de csak az állampolgárok által kikényszerítve. Ezért itt Magyarországon is meg kell alakítani azokat a közösségeket, akik kikényszerítik a polgármesterekből, politikusokból, hogy ezeket a részvételi demokratikus eszközöket elfogadják, a közösségi véleményeket ne csak meghallgassák, hanem e szerint cselekedjenek. Akik erre nem hajlandóak, azokat nem szabad megválasztani.

 

2010 választási év. Itt a lehetőség, hogy csak azokra szavazzunk, akik a részvételi vagy közvetlen demokráciát elfogadják, és az emberek akarata szerint, az embereket szolgálva akarnak kormányozni falvakat, községeket, városokat, vagy akár az országot. Aki pedig nem hajlandó erre, arra ne szavazzunk és akkor hamarosan búcsút mondhat a politikai karrierjének. De ne sajnáljuk, nem kár érte.

 

Mindenkit sok szeretettel üdvözöl
Takáts PéterKossa Lajos Aba Polgármestere


Abával kapcsolatos anyagokat ide rakjuk fel

Az abai részvételi demokrácia kiépítésének kezdeti története.
A film bemutatja a társadalmi szerződés megkötését és a hősök napján megtartott Magisztrátus alapítását.
(google chrom alatt nem jelenik meg, menj a http://vilagfa.blip.tv/ )


"Ahhoz, hogy egy közösség sikeresen működhessen, a kapcsolatokat fel kell szabadítani az előítéletektől, félelemtől, érdektől és a kishitűségtől."

Az abai részvételi demokrácia modell ismertetése


Horvát Judit - Nap Klub Alapítvány


Magunkról                                                             

   Civil szervezetünk – a Nap Klub Alapítvány –több mint másfél évtizede munkálkodik a Nap utcai lakótelepen és környékén a szolidaritáson és kölcsönös segítségnyújtáson alapuló közösségek megteremtésén, fejlesztésén. 
   A Nap Klub Alapítvány 17 éve működő lakóterületi közösségfejlesztő szervezet, elkötelezett civil identitással, elkötelezett motivációval az állampolgári részvételben, a civil szféra fejlesztésében, a civil érdekérvényesítésben, a civil kontroll gyakorlásában. Az alapítvány szakmai közössége az itt élő civilekkel tervszerűen kimunkálta a nagyvárosi közösségfejlesztés, a nagyvárosi szomszédság modelljét. Kiadványainkban megjelentettük e munkának eszmeiségét, módszertanát, eredményeit.
  
   A szomszédságunkban élő emberek összefogásával és a Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával 1992 decemberében hoztuk létre a Nap Klubot, amely azóta is közösségépítő munkánk bázisa. A Nap Klubban az elmúlt tizenöt évben sok gyermek és felnőtt talált társakra, barátokra; közösségekre, amelyekhez jó volt tartozni. A családoknak hirdetett szülői hatékonysági tréninget mintegy hatvanan végezték el 1993-ban. A tréning idejére a kisgyermekeknek  foglalkozásokat szerveztünk.      
                     
   Tíz éven  át segítette Tehetséggondozó Műhelyünk a halmozottan hátrányos helyzetű családok tehetséges gyermekeinek a fejlesztését, a továbbtanulási lehetőségeik megalapozását, majd a Védő-óvó műhelyünk a napközbeni gyermekellátást, a sikeres iskolai tanulást. Folytatásként öt éve működik a Grund Tehetséggondozó Műhely.  Az utcára szorult gyerekeknek szerveztük meg az Ifjúsági Klubunkat, amely az egyik legeredményesebb prevenciós munka terepe volt. Több civil szervezettel összefogva és az önkormányzat támogatásával kosárlabdapályát építettünk. Folytatásként több ifjúsági csoport jött létre, szervezünk ifjúsági programokat, rendezvényeket.    
                                                                                                                                                                                                                                               Tíz éven át csaknem ezer gyerek és fiatal nyaralt a Naptáborral az ország legszebb tájain. A Grund minden évben nyári táborral zárta programját.  Hagyományosan a nyári  Nap Napok keretében minden évben szervezünk vakációs játékokat sok száz gyermek, szülő és nagyszülő részvételével.
 
   A Tiszta, virágos lakótelepért! mozgalom keretében támogattuk, segítettük szomszédságunk öntevékeny munkáját lakóhelyünk szépítéséért, lakhatóbbá tételéért. Varrótanodánkban közel kétszázan sajátították el a szabás-varrás ismereteit, az önsegítő körökben pedig a kölcsönös segítségnyújtás gyakorlatát. Játszóházi foglalkozásainkra gyerekek és felnőttek egyaránt örömmel járnak.
   Kezdeményezésünkre a kilencvenes években létrejött a kerületünkben működő civil szervezetek összefogása, a Józsefvárosi Civil Kerekasztal társaság. Erre a szervezeti együttműködésre alapozta a kerületi önkormányzat civil stratégiáját. Az utóbbi négy évben ennek a körét bővítettük- segítettük kiépülni az uniós pályázatok támogatásával a kerületi szociális és oktatási területen működő civil és önkormányzati szervezetek és intézmények együttműködő hálózatát.
 
   Civil szervezeteink tevékenységének és programjainak ismertetésére időszakonként kiadjuk a Naplapot. A helyi újságot a lakótelepen élő polgárokból alakult szerkesztőbizottság készíti, amit negyedévente, majd két éven át havi rendszerességgel tudtunk kiadni. A honlapunk a Soros Alapítvány pályázati támogatásával született.
 
   Egyesületünk közhasznú, alapítványunk kiemelten közhasznú szervezetként tevékenykedik 1998-tól. Munkatársaink között vannak pedagógusok, pszichológusok, szociális munkások, egyetemi és főiskolai hallgatók.
Munkatársaink, önkéntes segítőink, a szomszédság tagjai a tizenöt év során több mint 84 ezer önkéntes munkaórát fordítottak közösségi céljaink megvalósítására.
 

Őry Beáta   -  Cromo Alapítvány

Egy civil szervezet, egy közösség sikeressége, hatékonysága a benne dolgozó emberek készségein, tudásán múlik, ami fejleszthető!


Ugrin András - Piliscsabai R.D.  - Pilis CsereklubBódog Norbert  -  Szentendrei R. D. Kezdeményezés
Bődi Szabolcs -  Kunszentmiklós polgármestere


Ugrin Emese - Startégiakutató Intézet

Beszélgetés Ugrin Emesével Piliscsabán a Részvételi demokráciáról
Varga Csaba  -  Stratégiakutató IntézetMadarász Csaba

Különböző tisztségekben évek óta a demokrácia (kiemelten az elektronikus térben való) fejlesztésében veszek részt. Dolgoztam önkormányzatok oldalán elektronikus kistérségi önkormányzati rendszer fejlesztésén,  másodmagammal képviseltem az Európa Tanács CAHDE kormányközi munkacsoporjában az Európa-i civil társadalmat (szavazati jogok nélkül), Közép-Kelet-európai állampolgársággal és közösségfejlesztéssel foglalkozó nemzetközi és hazai szervezeteket képviselek a Pán-európai Elektronikus Részvételi Hálózatban (PEP-NET), ami az Európai Bizottság e témájú zászlóshajó projektje, valamint az elektronikus kormányzás és az állampolgári digitális aktivizmus kapcsolatai terén működöm szakértőként, kutatóként, tanácsadóként.

Eredendően újságíró, kommunikációs szakember vagyok, erős társadalom-pedagógiai, oktatásmódszertani orietáltsággal.

Az elhangzott rövid előadásom a közvetkező témákkal foglalkozott.


 Milyen kapcsolódó folyamatok zajlanak Európában? Hogyan kényszerítik ki az állampolgárok a vezetőiktől a közösség-részvételi kultúrára való átállást?

 Milyen tartalmi, szakmai forrásokhoz lehet hozzáférni? 

 Milyen új, demokrácia erősítő állampolgári/közösségi cselekvési mintázatokat lehet látni?


Egy korábbi bevezető prezentációm, magyarul az elektronikus demokrácia témakörében

http://prezi.com/dpzmmeo_dd7w/Simonyi Béla - Publ-IQ


Kulcskérdés:
Hagyományos megbeszélésben hogyan születik olyan összkép, amely:
- annyira koherens, mintha egy fejben született volna,
mégsem egy egyén szubjektív terméke, válogatása,
- közös felületen (és valós időben) átlátható, ezért feleslegessé teszi azt,
hogy mindenki külön beleássa magát, kivonatoljon, összeállítani próbáljon,
- nem függ attól, hogy a vitavezető mennyire intelligens, fáradt-e már a nap
végére és képes-e kézben tartani vitát,
- tárgyilagosan mutatja a következetlenségeket, a hiányfoltokat, (hol
szükséges még alaposabb tisztázás),
- és sorolhatnánk tovább...


Válóczy István    Valorg Bt

ALAPVETŐ  FELADATOK 

FÓRUMOT TEREMTENI 

 • Az önkéntesen csatlakozni szándékozó, és csatlakozó, természetes és jogi személyek, hazai, kis és közepes önkormányzatok részéről jelentkező, és részükre biztosítandó összefogáshoz.
 
 • A közösségek által elfogadott és deklarált jövőképek elérése érdekében, a részvételi demokrácia, mint az önkormányzati elv egyik megvalósítási formája létrehozásának
  • Előkészítési
  • Bevezetési
  • Megvalósítási
  • Működtetési

  feladatainak elvégzését segítő, személyes és dokumentációs tudástár kialakításához. 

 • Az Aba-i önkormányzatnak, 2004 óta a részvételi demokrácia
  • Előkészítési
  • Bevezetési
  • Megvalósítási
  • Működtetési

  tevékenysége során szerzett, általánosítható, formai és tartalmi, elméleti és gyakorlati tudásának, tapasztalatainak hasznosításához.  

 • A szakaszonként jelentkező, igények szerinti folyamatos támogatási lehetőség biztosításához, a jövőképek elérését biztosító, helyi feltételek kialakításához és átalakításához,
  • A tapasztalatok általánosításával (absztrakciójával),
  • Az internetes és információtechnikai lehetőségek igénybevételével,
  • Tapasztalatcserék, előadások, tájékoztatások szervezésével,
  • Dokumentációs anyagok átadásával.

SZOLGÁLTATÁSI HÁTTERET TEREMTENI

 
 • A VILÁGFA internetes honlapjának kialakítása és karbantartása
 • „Törzsanyagok” kialakítása és elhelyezése a honlapon.
 • Véleménycsere és levelezési rovat kialakítása, gondozása.
 • Hírrovat kialakítása a települési közösségek és közösségi tudatok megerősítése, szervezése érdekében.
 • Elektronikus és nyomtatott kiadványok szerkesztése, terjesztése, irodalom-figyelés.

KAPCSOLATÉPÍTÉS

 • A hazai és nemzetközi részvételi és e-demokrácia fejlesztési eredményeinek bemutatása, műhelyek, szakmai találkozók, tapasztalatcserék szervezése, hazai tapasztalatok nemzetközi terjesztése.
 • Közösségfejlesztéssel, közösségi munkával és helyi társadalomfejlesztéssel foglalkozó  szakmai konferenciák és programok szervezése.
 • Nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése.

KUTATÁSI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA

 • A közösségi tudatfejlesztést, szemléletfejlesztést megalapozó módszertani programok kialakítása.
 • Regionális és kistérségi szintű közösségfejlesztési programok kezdeményezése.
 • Társadalmi, gazdasági, oktatási tudatformálási jövőstratégiák kutatási eredményeinek hasznosítása.
 • A közösség  és a helyi demokrácia fejlesztéséhez szükséges tudások megszerzésének támogatása.

Mező Tamás  - Világfa informatika

Hamvas Gábor  - Helyi Közösségek Világfa Szövetsége fejlesztés

A Helyi Közösségek Világfa Szövetsége

által szervezett  részvételi demokrácia találkozó gondolatai

 

 

A rendezvény célja, hogy összehozza azokat, akik a társadalmi részvétel bármilyen szintű támogatásán dolgoznak. Célunk, hogy megismerjük mind a hazai, mind a külföldi programok eredményeit, azok tanulságain továbblépve közös munkát végezzünk.

 

Ma az általános közvélekedés, hogy nincs lehetőség a döntésekben részt venni, sajnos a legelterjedtebb hozzáállás, hogy tőlünk független rendszertől várjuk a megoldást.

 

Saját sorsodról dönteni az igazi haszon.

Azt szeretnénk megismertetni a társadalommal, hogy a jobblétük csak a saját aktív részvételükkel lehetséges, ha abban nem vesz részt, helyette senki nem tud jól dönteni. Ma részese vagyunk egy olyan gazdasági berendezkedésnek, ahol minden tehetségünk, munkánk és kreatív döntésünk a profittermelésnek van alárendelve, így minden döntésünk a saját jobblétünket távolítja el, pusztítva a természetet, gyártva a szemetet, biztosítva a fenyegetés apparátusát. Ebben olyan sikeresen veszünk részt, hogy a családonként megtermelt GDP  960 000 Ft/hó/család értékből 160 000 Ft/hó/család értéket sikerül magunkra fordítani, valamint reális veszélyé vált az ökoszisztéma összeomlása is. Be kell látni, hogy minden a közösségi döntésre fordított munka csökkenti ezt a felesleges herdálást és pusztítást.

Azt is látni kell, hogy a részvétel elsősorban nem politikai döntést jelen. Jelenti az információ szabad áramlását, a feladatok megfogalmazását, tervezését, megvalósítását. Döntést elsősorban a saját munkánk sorsáról kell hozzunk, olyan kérdésekben melyek közvetve vagy közvetlenül azt igénylik. Részvétel további fontos elemei a részvételi költségvetés, a csere és közösségi akaratot szállító közösségi pénzhasználat is. Mindezek használatához ma európai irányelvek, jogi támogatások és sikeres minták állnak rendelkezésünkre itthoni és nemzetközi példákban.

 

A részvétel az információhoz jutással kezdődik:

A Részvételi Demokrácia modellek épen azt az utat igyekeznek segíteni, amikor a társadalom, település, közössége strukturált párbeszédének kiépítésével kezdi a változást, amely biztosítja a bizalmat, feloldja az előítéleteket, félelmeket, kishitűséget, önzést, melyek a közösségi működést akadályozzák.

Az egyéneknek segít abban, hogy saját érdekeiket felismerjék, azok megvalósításához társakat, közösséget találjanak és munkájukat saját jobblétünkre fordítsák.

Az önkormányzatok felszabadítják az emberekben működő kreativitást, felpörgő helyi gazdaságok új forrásokat teremtenek. A ma kötelezettségként vállalt feladatok társadalmi támogatottságot kapnak. A döntéshozók az egyszemélyi felelősség helyett a közös vállalást, az értő támogatást élhetik meg. A képviselő testület jelenleg az operatív munkában teljesen le van kötve, és csak néhánynak adatott a szerencsés véletlen, hogy magabiztos fejlesztési elképzelésekkel választották meg, melynek keresztül vitele már-már lehetetlen feladatnak minősül. Azt kell látni, ha támogatjuk a részvételi demokráciát, akkor vele együtt az egész település keresni fogja a lehetséges kiutakat és az ehhez szükséges erőforrásokat.

 

Mire tanítanak a minták:

Ahol ezeket a módszereket alkalmazni kezdték, a közösség ma megszokott 5%-os aktivitása 90%-os részvételre nőtt. Ma Magyarországon az abai modell tapasztalatain azt mondhatjuk, hogy az utca szintű közösségekben, ahol még a személyes ismertség aktív visszacsatolást jelent, az együttműködés könnyen életre hívható. Ha az így elindult gondolkodásnak eszközöket, módszereket, tudunk adni, támogatjuk a cégekhez hasonló szervezetséget, akkor a kulturális közösségteremtésen túl, gazdasági sikereket is életre hívhatunk. Abán  ezt társadalmi szerződéssel és közös jövőkép megfogalmazásával kezdték el, kiépítették a szakmai és társadalmi párbeszéd alapjait, és a továbblépés lehetőségeit innen érlelik tovább.

 

Kihasználatlan lehetőségek:

Ebben a munkában az összefogásnak kiemelt szerepe van, hogy a forráshiány miatt új lehetőségeket szabadítsunk fel a kommunikációs eszközök, a döntéstámogatás, a szervezetépítés, közösségi pénz, a részvételi költségvetés, a befektetés típusú adózás, és számtalan részvételi eszköz életre hívásával.

 

Gondolkodásmód váltás, új világ születése:

A találkozón megfogalmazásra került az is, hogy a mai társadalmi, gazdasági, politikai gondolkodásmód minden kétséget kizáróan a végéhez közeledik, hogy az emberiség és az ökoszisztéma fennmaradása feltétlen függ az új gondolkodásmód kialakulásától. Hatalmas a felelősség a mai gondolkodók számára, hogy részesei legyenek a az újító munkának.

Kimondhatjuk, hogy olyan kihívásokkal áll szemben a világ, amit a képviseleti demokrácia, a jövedelemgazdálkodás matematikai kényszerek miatt sem képes megoldani. A mai társadalom a hatalomból való döntésre rendezkedett be. De kevesek kreativitása kevés a problémák megoldásához, közös tudatunk intelligenciáját kell felszabadítanunk.

Ebből következeik, hogy egy elöregedett társadalmi rendszert saját eszközeivel megmenteni, megfiatalítani nem lehet, más értékrend alapján ráerőltetett szépségtapaszok csak kétes plasztikai műtétek, mely az elmúlást nem állítják meg. Energiáinkat az új nevelésére, gondozására fordítsuk, amely felcseperedve átveheti a terheket. Ennek a képnek  segítségével arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a megfogalmazott alap emberi értékek mentén együttműködve, úgy mint a vallási vagy gazdasági közösségek ma is teszik, sikeresen  működhetünk együtt, alulról építkezve társadalmi léptékben is.

 

Munkánkat igyekezni kell megszabadítani minden érzelemtől egyéni és kollektív érdektől, hogy a mai megosztottság a legkevésbé érvényesítse hatását, hogy minden közösség számára vállalható legyen a közös munka. Ebben a munkában a múlt tanításait képesnek kell lennünk hasznosítani. Ennek a tapasztalatnak a használata a társadalom és a természeti minták, az élő szervezetek rendszereinek párhuzamba állítása a közösségi működéssel. A szervesség itt azt jelenti, hogy élő kapcsolatot ápol környezetével, múltjával, tudatával, és a teljes élő bolygónak képes egy egészséges szerv szerepét ellátni, szemben a társadalom mai rákos burjánzással.

 

Együtt  működés:

Ezek szellemében Született a Helyi Közösségek Világfa Szövetsége mely e munkát megpróbálja beindítani. A szövetség jogi személyiség nélküli összefogásként működik, melynek létét a célok elfogadása és az azokért végzett munka jelenti. Céljait a tagok szervezetein és a speciális igények szerint alapítandó jogi személyiségeken keresztül valósítja meg.

 

Reméljük, hogy kezdeményezésünk a résztvevők erős elszántságával párosulva segíteni fogja a helyi közösségek útkeresését, megújulását és megerősödését.

 

Bízunk benne, hogy Önt is szövetségeseink

Célok és csatlakozás:

Meghívó

Akiket már megkerestünk vagy keressünk

Helyi közösségek Világfa Szövetsége találkozó

Időpont:             január. 23. szombat. 10:00

Helyszín:           Solymár önkormányzat nagyterem

                                   2083 Solymár, József A. u. 1.


Célja összehozni azokat a településeket és szervezeteket, akik a Részvételi Demokrácia útjára léptek, vagy keresik ennek lehetőségeit.  A rendezvény célja, hogy tapasztalataikat megosszák és a közös fejlesztéseket, érdekképviseletet megteremtsék.


9:30 regisztráció

10:00-12:00 Felvezetés Takács Péter, Részvételi Demokrácia bemutatkozások

12:00 13:00 Nemzetközi példák, jogi háttér, EU irányelvek

13:00-14:00 Fejlesztés lehetőségei, Világfa rendszerelemek, Szövetség kötés

14:00 -től Kerekasztal beszélgetések

Vilagfa MEGHÍVÓ 20100123


Részvétel a találkozón

Fontos események  jelképes napokra kerülnek, bár mi azt hittük csak a praktikum miatt választottuk .

A javaslap január 23.-ára írja:                Ma az Emesék ünneplik névnapjukat. Emese a legelső ismert magyar asszony, hiszen ő Álmos édesanyja. A krónika szerint az áldott állapotban levő Emese álmot látott. Álmában egy sasmadár     szállott reá és ágyékából folyó fakadt. Ez egy ősi, mitikus képet örökít át:  Emese a Teremtő Isten erejének közvetítőjétől,          a Turultól termékenyült meg, ő maga a női teremtő elvet-azaz Boldogasszonyt - képviseli, hiszen neve szarvast jelent, amely    a Világfával analóg, ágyékából forrás fakad,mint a Világfa tövéből,amelyet a tetején a Napot szimbolizáló sassal is ábrázoltak  

ĉ
Gábor Hamvas,
2010. jan. 7. 2:07
ĉ
Gábor Hamvas,
2010. jan. 9. 3:09
Comments