Helyi Közösségek Világfa Szövetsége

  A Helyi Közösségek Világfa Szövetsége  céljai és feladatai

   

   A Szövetség azokat a személyeket, szervezeteket, önkormányzatokat fogja össze, akik és amelyek együttműködésükkel hozzá kívánnak járulni a közösségfejlesztés és szervezés, a közösségi munka, közösségi tervezés és felelősségvállalás társadalmi súlyának növeléséhez, a részvételi demokráciák kialakításához, valamint ezek informatikai és módszertani hátterének fejlesztéséhez.

  A Szövetség alapvető célja és feladata a helyi közösségeknek és a közösségi tudatoknak, valamint mindehhez szükséges eszközöknek a fejlesztése:

  1.      A részvételi demokráciára alapuló programok, e-demokrácia programok, a kollektív tudat fejlesztésére is alapozott demokrácia modellek fejlesztése, terjesztése.

  2.      A települési közösségek és közösségi tudatok megerősítése, újraszervezése

  3.      A teljes földi életközösségbe szervesen illeszkedő társadalomszemlélet és az erre épülő helyi társadalomfejlesztés támogatása.

  4.      Közösségi és helyi demokráciafejlesztési kezdeményezések, programok  támogatása,  erősítése.

  5.      A részvételi demokrácia programok informatikai támogatása, új rendszerek fejlesztése, adaptációja és üzemeltetése, a Világfa társadalmi kommunikációs rendszer fejlesztése.  

  6.      A részvételi és az elektronikus demokrácia kultúrájának társadalmi és intézményi fejlesztése. (pl: részvételi költségvetések informatikai kiszolgálása, közösségi döntéshozatal, együttműködő információs hálózatok, szervezet és folyamat építés támogatása)

  7.      A nemzetközi részvételi és e-demokrácia fejlesztések, e-részvételi tapasztalatok hazai bemutatása, műhelyek, szakmai találkozók, tapasztalatcserék szervezése, hazai tapasztalatok nemzetközi terjesztése.

  8.      Közösségi fejlesztési programok módszertani és informatikai támogatása; regionális és kistérségi szintű közösségfejlesztési programok kezdeményezése. Konferenciák szervezése.

  9.      Társadalmi, gazdasági, oktatási (stb) jövőstratégiák tervezése, fejlesztése.

  10.  Elektronikus és nyomtatott kiadványok szerkesztése, terjesztése

  11.  Nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése  

  12.  Internet alapú, helyi és térségi közösségi pénzügyi és gazdasági menedzsment rendszerek tervezése, fejlesztése.

  13.  Védjegyek kidolgozása az ökológiai és társadalmi felelősségvállalás támogatásáért.


  A szűkebb és tágabb világunk jelentős változások előtt áll. A kialakult válság fordulópontot jelent valamennyi közösség számára.


   „Olyan időkben élünk, amelyek próbára teszik az ember lelkét, vagyis a válság elsősorban a lélek és a jellem próbája, nem a pénztárcáé. A válság a lélekben zajlik, ott  javulhat vagy romolhat el minden. A válság a fontos kérdések felvetésének időszaka. Lassan megérik a felismerés, ha nem vigyázunk önmagunkra, akkor senki sem fog ránk vigyázni. A válság jó, mert rávezet bennünket arra, hogy használjuk a józan eszünket, a tapasztalatainknak és az előző nemzedékek bölcsességének higgyünk, erősítsük lelkünket, rendbe vetett hitünket és jóindulatunkat.”


  Reméljük, hogy kezdeményezésünk a résztvevők erős elszántságával párosulva segíteni fogja a helyi közösségek útkeresését, megújulását és megerősödését.


  ***

  Szervezeti forma


  A Helyi Közösségek Világfa Szövetsége  jogi személyiségek felett álló társadalmi munkaközösség, melyet a célok elfogadása és ezekért végzett munka hoz létre. Az eddig megfogalmazott célokat a csatlakozási nyilatkozatban lehet elfogadni, és új célokat javasolni.


  A Szövetség céljai megvalósítására a tagok szervezeteit veszi igénybe, valamint speciális igényeket kielégítendő jogi személyiségeket alapít, a közösségi tulajdon jegyében.

  VILÁGFA CSATLAKOZÁS  Vélemény a Szövetség céljairól

   

  Include gadget (iframe)

  Conversation Element


Aloldalak (1): Aba R.D. 2007-ig
Comments