Élő Alkotmány

4.1.1      Belső működési szabályzat (alkotmány-társadalmi szerződés)

 

A rendszer lehetővé teszi a közösségi döntések közösségi kiérlelését, minden feladatnál egy alkotmányozási minőségű döntést lehetővé téve. Ez a társadalom valós szabadságát teszi lehetővé, ahol nem a törvények gúzsba kötő merev rendszeréhez kell alkalmazkodni, hanem a közösség kollektív bölcsességéből kiérlelt közös akaratot lehet megvalósítani.

A törvényeket nem valami jobb dolog vágya hozza létre, hanem az a folyamat amikor  a  mindenség szíven átszűrődő alap igazságainak ösztönei elvesznek. Ilyenkor az őrzők kőbe vésik az elvesző értéket - törvényeket hoznak, melyek szerepe emlékeztetni az utókort, és a tudatlanság korában mankót adni. Senki nem írja le azt, hogy ne ölj, addig amíg ez meg nem történik, nem írja le, hogy ne lopj amíg ez nem általános. Ma tele vagyunk törvényekkel, tehát már egyáltalán nem a szívünk, erkölcsünk, hitünk és szerető figyelmességünk vezet minket, nem halljuk a mindenség hangját, mely bennünk szólal meg. A törvények nem a világ jobbítására jöttek létre, hiszen pont azok takaróznak vele, akik azt megszegik, de segít az újra eszmélőknek a régi tapasztalatokat meglátni, hogy az adott törvényt újra fölöslegessé tegyék.

A rendszer a lehető legrugalmasabban segíti az együttélés szabályainak kezelését. Minden közösségi szintnek megadja az alkotmányozás jogát, mely csak alulról kötelezett, hogy ne lehessen senki ellen dönteni, egyedül a meggyőzés erejével lehet azt elfogadtatni.

A szabályokra nem törvényi minőségében van szükség, hanem a folyamatosan fejlődő tudások segítő felhasználásának emlékeztetőjeként, hogy ne lehessen az ősök tapasztalatát feledve, már megfejtett hibákat elkövetni. Ne lehessen a történelmi alkotmány tapasztalatait kidobva, egy közösséget tönkre tenni.

 

Szabályokat a társadalmi fában és a munkacsoportokban is fel lehet állítani, szintekhez rendelve, így határozhatják meg a munkacsoporthoz való csatlakozás feltételeit, a működési szabályzatot.

Az együtt működés szabályzata egy folyamatosan fejlődő speciális adatbázis, a rendszer alap paraméterei itt definiálódnak a felhasználók állttal fejlesztve. A szabályok szintekhez rendelve kerülnek nyilvántartásba, így minden területnek egyedi szabályrendszere lehet, mely a legalsó szinten az együttélés speciális szabályaival kezdődik, pl.: a lépcsőház takarítási rendje, és tart az ország vagy a nagyvilág legmagasabb erkölcsi útmutatásáig.

A szabályzatot nem kötelező a felhasználóknak ismerni, és elfogadni, mivel ez bonyolult kérdéseket is tartalmazhat, de működés közben a különböző szintű pozíciók, feladatok, beavatások,  az ahhoz tartozó pontok elfogadása nélkül nem tölthetőek be, végezhetőek el. Nyilván egy iskolás gyermek csak az életkorának és a tananyagnak megfelelő pontokat kell ismerje, ha ezt az ő nevelői fontosnak tartják, de a közösséget képviselő személyeknek már felelősséget kell vállalniuk a szabályok alapján, így ha nem fogadja el, nem tölthet be funkciót.

 A pontokat nem csak elfogadniuk kell, hanem minősíteniük is. Ez azért fontos, hogy ha a működés közben egy egy adott helyzethez rendelt szabályzati pont már nem megfelelő, hátráltatja az életet, egyre több felhasználó által lepontozódhat, dátumhoz rendelve, az elfogadás ellenére. Az időskálán látható, hogyan alakult az adott pont támogatottsága. Ha egy egy pont bizonyos szint alá süllyed, a közösség rájön, hogy meg kell változtatni, hiszen már senkinek nem felel meg, de egy új feladat alkalmával, ha a régi szabály alapján nem lehet azt jól megoldani, kötelesek a szabályt módosítani. Ilyen esetben megszaporodnak a javaslatok a változtatásra, mindig azoktól, akiket ez a napi munkában hátráltat. Ezek a felvetések az adott szabályzati pontnál rögzülnek, így a változtatás idején, melyet csak a tarthatatlanság határoz meg, a felhalmozódott információk birtokában lehet az újat kialakítani. Ez egy élő, rugalmas közösségi szabályozást-alkotmányozást tesz lehetővé.

Az egyes pontok közösségi szintekhez vannak rendelve így azokat az adott szint tudja módosítani és ha kell, szavazásra bocsátani akár nagyobb közösségekben is.

Az alulról kötelezettség értelmében a szabályok javaslatként jelennek meg az alsóbb szinteken, melyeket ott elbírálva döntenek annak elfogadásáról. Van mód egy magasabb szinten kialakított szabálynál az alatta lévő közösséget egyszerre megszavaztatni, így egy lépésben sok szinten elfogadtatni. Ha egy szint a szabály alkotásánál azt is meghatározza, hogy mekkora közösségre javasolja az adott pontot, akkor a felettük lévő szintet véleményformálásra kötelezheti.Alapelvek


ĉ
Gábor Hamvas,
2010. márc. 27. 0:15
Comments