Fejlesztés elemei

Nyílt forráskód és a linux

Gábor Hamvas, 2010. ápr. 3. 14:23   [ 2010. ápr. 3. 14:24 frissítve ]

Nyílt forráskód és a linux

Nyílt szabványok alkalmazása

Gábor Hamvas, 2009. dec. 18. 2:29   [ frissítve: 2009. dec. 28. 7:50, felhasználó: Kriszta Nagy ]

A magyar országgyűlés a heti ülésszakán törvényileg kötelezővé tette a nyílt szabványok alkalmazását a Magyarországi hivatalok, közműszolgáltatók, állampolgárok és önként csatlakozó magáncégek egymás közötti, a központi állami rendszeren keresztül folyó kommunikációjában.

E bejegyzés 10 pontban foglalja össze a témában kevésbé szakértők számára az E-közszolgáltatásról szóló (2009. évi LX.) törvény módosításának jelentőségét. Különös tekintettel a pénztárcádra:)

http://nyissz.hu/blog/10-pont-a-kotelezo-nyilt-szabvanyokrol-avagy-mitol-nohettek-volna-a-szamlaid-havi-1000-forinttal/

http://nyissz.hu/blog/10-points-on-the-mandatory-use-of-open-standards-in-hungary/

Ökológiai védjegy program

Gábor Hamvas, 2009. dec. 10. 6:27   [ 2009. dec. 13. 13:43 frissítve ]


Helyi Közösségek Világfa Szövetsége

Szerves Közösségi Információs Rendszer

 Védjegy Program


A védjegy által a termék ökológiai és társadalmi árának megjelenítése. A felelős vásárlói döntéshez a lehető legtöbb információ rendszerezett megadhatóságának biztosítása.

Vásárlói tájékozottság növelés a termék ökológiai kézjegye alapján. Koncentrált információs felület és termékadatbázis kialakítása.

 TOVÁBB

 

Közösségi pénz bevezetése a világfa szellemében

Gábor Hamvas, 2009. dec. 10. 6:03   [ 2009. dec. 13. 13:40 frissítve ]

Közösségi, „helyi” pénzek bevezetése a Világfa szellemében

 

·        Bevezető

 

A  pénz közösség létfeltételeit biztosító rendszer, hasonlóan a földhöz, vízhez, levegőhöz, így igazságosan kell szolgálja mindenki életét, és közösségi tulajdonban kell működnie. Olyan, mint az ember vérrendszere, szabadon kell áramolnia, nem állhat meg, nem halmozódhat fel és nem fogyhat el. A sejtek (emberek) átveszik a szükséges energiát, de nem halmozzák fel a közvetítő anyagot. A társadalom működésében a természeti minták segítségével kell egy szerves működési modellt meghatározni.

A szövetkezeti, önkormányzati, utalvány és helyi pénzek rendszerbefoglalása nélkül, egy kaotikus állapot felé haladunk, ahol az érdekérvényesítés durva versenyt eredményezhet lejáratva hosszú időre a közösségi pénzekbe vetett bizalmat. Nagy felelősség ebben a helyzetben megteremteni a fenntartható rendszer alapjait.

A Földi ökoszisztéma, a társadalmi rendszerek, a gazdaság és a pénzrendszer összeomlásának árnyékában, kialakult a fogadókézség új gondolkodásmód elindítására. Egy sikeres, fenntartható modell az egész világon elterjedhet és segítheti egy pozitív jövőkép megvalósulását.

Ma minden programnak segítenie kell, hogy a profit és jövedelemgazdálkodás pusztító kényszere alól, egy társadalmi és ökológiai vagyongazdálkodás elindulását segíti.

Az alábbi javaslat a törvény által adott lehetőségéhez illeszt egy olyan pénzügyi rendszert, amely a központi gyűjtő és elosztóhálózatot mellett alternatívát hoz létre. Az egyének felelősségvállalásán keresztül megvalósítja a részvételi költségvetés társadalmi működtetését.

 TOVÁBB


Fejlesztési területek

sitestemplatedata@gmail.com, 2009. okt. 19. 22:41   [ frissítve: 2009. dec. 14. 7:33, felhasználó: Kriszta Nagy ]

Fejlesztési területek

Önkéntes társadalom üzemeltetési környezet:

A természetes érdekközösségek szerves hálózatát kihasználva az élet minden területére fejlesztünk eszközöket, mely a természet, a társadalom és az egyén egységtudatát képes életre hívni és működtetni. Támogatja a felelős döntéshez szükséges tudás megszerzését. A profit, a hiány és verseny alakította társadalmi kényszer helyett, új környezetet és motivációs alapot biztosít, esélyt adva az emberiség felelős működéséhez.

Célunk, hogy a párhuzamos szigetszerű fejlesztések magas színvonalon közösen készüljenek, hangolódjanak össze.

 

Ezen felelősségvállalás mentén keressünk partnereket, támogatókat a technológiák létrehozásában, melyet minden közösség saját érdekei mentén szabadon használhat, fejleszthet, közösségi tulajdonban.
 

Kapcsoalat és nyilatkozat az együttműködésről:

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=cDIwYThJS216TkZLT3BfLTJZYUhjWFE6MA..

 

Informatikai támogató modulok:

 

Világfa Társadalmi fa:

Az egyéneket természetes érdekközösségeik szerint, kis létszámú csoportokba szervezi a szomszédság elvén. Így a lakóközösségek, társasházak, szomszédságok, utcák, tömbök, kerületek stb automatikus képviseletet kapnak. Biztosított a segítők bizalmon alapuló választása, és önkéntes támogathatósága, folyamatos forgása, a bizalom fenntartásáért.

 

Világfa szakmai képviselet:

A szervezetek Kapcsolata a Társadalmi fával. Munkacsoportok, cégek, egyesületek, clubok érdekeltségi területük és a társadalmi minősítésük alapján kapcsolódnak a megfelelő képviseleti szintekhez, átláthatóvá téve az együtt élő közösségek szakmai munkáját, érdekeit, lehetőségeit. Biztosítja, hogy a szaktudás a legoptimálisabban kapcsolódjon a társadalom kommunikációjához, a szervezetek megismerhetőek, munkájuk ellenőrizhető és könnyen támogathatóak lesznek.

 

Világfa működési szabályzat, alkotmány:

Minden természetes érdekközösségnek biztosítja, az önrendelkezés jegyében, a működés szabályainak élő ápolását. Természetes érdekeik védelmében nagyobb közösségek ajánlásokat küldhetnek, míg a kisebb szintek szabályaihoz alkalmazkodni kell a nagyobb terület képviseleti szintjének.

 

Világfa párbeszéd, kommunikáció, média, idegrendszer, társadalmi kommunikáció:

Új minőséget teremt a társadalmi kommunikációban, egy megoszthatatlan közösségi hálózatban. Az információk a társadalmi fában, az érdeklődés a megértés és a fontosság arányában terjednek. Biztosított, hogy az egyének megadják a hír ajánlott területi érdekeltségét, minősítsék és saját tudásuk szerint alakítsák és tovább juttassák.   Minden így áramló információról látható kik látták eddig és hogyan értékelték, alakították. Teljes közösségtudat megjelenítést tesz lehetővé. Külön kezeli a közvetlen képviselőtől és a képviseltektől érkező híreket, míg a távolabbi hírek a támogatottság és a nézettség arányában jelennek meg a különböző területi szintek szerint. Segítőkön keresztül biztosítja a megértést mindenki számára és az így felszabaduló kreativitást optimálisan képes szervezni. A közös tudás közösségformáló erejét felszabadítja.

 

Világfa esemény:

A megszokott szakmai és baráti körökön túl, a területi elvet emeli be. A társadalmi fa mindenkihez eljutó hálója biztosítja, hogy minden eseményről értesítést kaphassunk. Itt beállított szakmai szűrők a területi elv szerint a távolsággal más-más paramétereket kaphatnak, míg a legközelebbi események mindenképp megjelennek. A tájékozódást térképes megjelenítéssel is segíti.

 

Világfa szervezetirányítás:

Az induló és meglévő szervezeteknek, cégeknek biztosít szervezetépítési és folyamat irányítási környezetet, demokratikus döntéshozatalt, kapcsolódva a társadalmi fa előnyeihez. Ezzel teremt előnyöket az agresszív magán világcégekkel szemben.  A hagyományos cégjogi formákon túl, közösségi tulajdoni formák kezelését is biztosítja. A szervezetépítésben automatikus csoportképzést tesz lehetővé, ahol a döntéshozatalt a közösségi döntéstől a diktatúráig szabályozható. A közösségi működést választó szervezetek a közösségi tulajdon minden előnyét élvezhetik a rendszerben. Biztosítja szervezeten belül és kívül a részvételi költségvetést. Automatikusan létrehozza a cég weboldalát, ahol az ismertetésen túl, teljes körű közvélemény-kutatást,  program ismertetést, részvény-befektető gyűjtést, pályáztatást, projekt követést, elszámolást biztosít. Ezen funkciók a közösségi működést kiemelten támogatják. Közösségi célok esetén közösségi utalványok használatával is segíti.

 

Világfa Közösségi tulajdon:

A mai jogi környezet magántulajdon védelme mellett, biztosítja a közösségi tulajdon kezelését, melynek ma nincs definiált formája, közösség nem vásárolhat tulajdont, mivel nem biztosított annak közösségi fenntarthatósága. Ezen hiányosságot pótolja a többféle minőségben definiált közösségi tulajdoni forma. Ezen biztosíték mellett bizalommal lesz működtethető mindaz, ami természeténél fogva nem lehet magántulajdon. Ez a környezet ad alternatívát a profit és jövedelemgazdálkodás kényszere ahol.

 

Világfa erőforrás elosztás:

A természeti kincsek mindenkit egyenlő mértékben illetnek, ennek kezelése olyan források esetében melyeknek nem ismert mennyisége új szemléletű jogkezelést igényel. Ilyen a eszköz a Co2 kvótatörvény által megfogalmazott rendszer is. A rendszer célja hogy már a kitermelésnél is biztosítsa a jogok közösségi kezelését.

Világfa iskola:

Tudományos tudásépítés előnyeit kihasználva, minden feladatmegoldás mögé automatikus szakképzést társít, a nyitott és demokratikus folyamatirányításhoz. A fizetett és magasan képzett alkalmazottak alatt kialakul a tanulókat, laikusokat, munkát keresőket, leendő profi munkatársakat befogadó struktúra. Itt az összetett tudáshoz való előre jutást a tanítva tanulás biztosítja, mindenkinek képességei szerinti ütemben, valós szakmai gyakorlatot, részmunkákat biztosítva. A szervezet pedig folyamatos és magas szinten kvalifikált utánpótlást kap.

A tanítva tanulás és egyéni haladást biztosító demokratikus képzés jól alkalmazható minden iskolai forma esetén.

 

Világfa kutatás:

A tudományos működés demokratizálása, a szerves szemlélet lehetővé teszi, hogy mindenki számára átlátható és hozzáférhető módon, kösse össze és tegye közkincsé a tudást. Védi az alkotók munkáját, nyilvántartása jogdíjak alapja lehet. Nem engedi, hogy a vélemények erőszakkal domináljanak. Segíti a viták tudományos lefolytatását,  bizonyíthatatlanság esetén az átlátható verzió kezelést, így a szellemi szabadságot a legmagasabb fokon segíti, a tudástársadalom felé vezető úton. Továbbá biztosítja tudás követését a felhasználásokig, a területi variációk és források átlátható rendszerbe foglalásával. Az enciklopédiák nem csak egy adott pillanat erőszakolt képét mutatja, hanem minden felmerülő alternatívát is. A wiki rendszerekhez képest demokratikusan strukturálja a fejlődést és az alternatív útkeresést.

 

Világfa Jogdíj:

Az átmeneti korban a kreativitás felszabadítását az egyének munkájának automatizált könyvelése segítheti. A közösségi tudásépítésben bármely kis munka, része az egésznek. A felhasznált szellemi termékek mint az alkatrészek szabadon felhasználhatóak, és siker esetén arányos részesedést közvetít.

A szellemi alkotások, mint egy újságcikk, vagy zeneszám a felhasználótól közvetlenül juttatja a díjat az alkotóknak, ezzel kiküszöbölve a befektetői cenzúrát.

 

Világfa terméktár:

A termék-nyilvántartási rendszer a felelős vásárláshoz szükséges minden információt a termékhez csatolja, profit érdektől mentes közösségi felügyelet alatt . Rendszer kezeli a kereskedők raktárnyilvántartását, és biztosítja a magas szintű lokális Web-áruház működést, mindenki számára.

Nem csak a piaci árat mutatja meg, hanem annak valódi emberi munkaigényét, természet használatát, melyet átszámol az adott ország munka díjain egy természeti és ökológiai árra, jelezve a kizsákmányolás ma természetes léptékét. Lehetővé teszi, hogy ne csak a gyártók, de kutató intézetek és a felhasználók is társítsák véleményüket, és ezeket összehasonlíthatóan csatolja a termékhez. Elvárt szempont, hogy a termékkel kapcsolatban minden személy és munkafolyamat követhető legyen, az összes termőterület és nyersanyagforrás megjelölésével, valamint a profit területi eloszlásával, tulajdoni viszonyaival. Mindezeket grafikusan könnyen átlátható formában megmutatva.

Azon termékek, melyekhez részletes információit biztosítják, Világfa Termékvédjegy használatával támogathatóak.

 

Világfa Piac:

Egy közösségi piac, mely társadalmi vagyon és nem jövedelem gazdálkodást kívánja segíteni,  szervesen kell kapcsolódjon a társadalmi fa képviseleti szintjeihez, és azon keresztül közösségi tulajdonban és nem gazdasági érdek mentén kell üzemeljen. Lehetővé kell tegye, a közösségek önrendelkezését biztosító gazdasági függetlenséget. A helyi lehetőségek kihasználását vám jellegű sikerdíjjal segíti, melynek bevételeit az érintett közösségi szintekhez rendeli.

A közösségi érdeknek megfelelően minden termelőt megkímél a webes piacépítés versenyétől, egyenlő esélyeket biztosítva a használóinak. A háztájitól, a világtermékekig mindent a helyi érdekeknek megfelelően és térképen tesz kereshetővé, különböző szűrői a terméktár adataira támaszkodva segíti a vásárlók felelős döntését.

A rendszer támogatja a különböző elszámolási formákat, kezeli a helyi pénzeket, így nem csak forintban, valutában lehet fizetni. A termékeknek többféle bontott árképzést tesz lehetővé, így a gyártók megadhatják, hány százalékát lehet helyi pénzben fizetni, esetleg mely valutához milyen kedvezményt biztosít.

Támogatja szervezetek belső elszámolást, bármilyen nyilvántartási formában, így országos szövetkezetek belső áruforgalmát a tagok között zárt rendszerben bonyolítja, könyvelését támogatja. A termelők számára kész Web-áruházat és raktárprogramot biztosít. Ezzel kívánjuk támogatni az újjászülető gazdasági aktivitást, melynek ereje képes kiharcolni a valódi cserén alapuló közösségi termelést.

 

Világfa számvitel, közösségi pénz, Részvételi költségvetés:

Valódi közösségi számvitelt valósít meg azáltal, hogy minden csere közvetítő eszköz teremtését kamatmentesen az egyénhez rendel, azok időbeli munkafelajánlásán keresztül. A LETS rendszerű elszámolást kibővíti a közösségi pénzteremtéssel és a képviseleti szintek alapján, biztosítja az egységesen kezelhető helyi kibocsátásokat. A az EU-s jogszabályok állttal szabadjára engedett utalványok, szövetkezeti és önkormányzati pénzkibocsátásokat egy átlátható, kezelhető rendszerbe foglalja, mindenkinek egyenlő esélyeket biztosítva, a kibocsátás szervezeti és szakmai hátterét közösen biztosítva.

Közösségi pénzrendszerként időbeli elértéktelenedése a közösséget erősíti, a helyi gazdaságot forgatja, terület elértéktelenedése a helyi érdekeket és a cserekényszert támogatja, a pénzegységet munkaidőhöz rendelve, segíti az értékmérést el-inflálhatatlanságát és közérthetőségét, biztosítva a mellérendeltséget és a szakmai előmenetel értékkezelését. Lehetővé tesz a részvételi költségvetést minden közösségi szintnek, érdekközösségnek, szervezetnek egyenlő eséllyel. Ebben a rendszerben a közösségi beruházások az egyének munkaidő felajánlásaival teremthetnek helyi, vagy országos fizetőeszközt a program érdekkörének megfelelően, így csak olyan beruházások valósulnak meg melyeket az emberek megértenek és munkájuk pénzteremtését felajánlják. Az időhöz kötés biztosítja, hogy a közösség ne tervezze túl fejlesztéseit. Az országok lakosaik munkájának adóbevételeire bocsáthatnának ki pénzt, mely lehetőséget központi hatalom kiiktatásával az egyének felelősségvállalásához rendelünk, a közösségi érdekek mentén. Ebben a rendszerben a pénzmennyiség folyamatosan igazodik az egyének életéhez, világlátásához, közösségi céljaihoz. A pénz valódi életinformációkat szállít, méltóan egy élő bolygó vérrendszeréhez. Kezdeti időkben, ezen funkcióit szövetkezeti kereteken belül tudja megvalósítani.

 

Világfa befektetés:

Elsősorban a közösségi alapok kezelését támogatja, melyek pl az élet kezdéshez kapcsolódó beruházásokat kezeli, mint például a lakás kassza, ahol mindenkinek érdeke hogy inflációt kikerülő valós közösségvállalásokat működtessen. A befizetések valós idejű kapcsolatban állnak a kifizetésekkel, így kikerülve a pénzügyi rendszerek időbeli manipuláltságát, a pénzügyi kockázat kikerülését.

Ezen túlmenően támogatja a kockázat vállalással működő, tulajdon jellegű hitelezést, közvetlenül, vagy kockázati közösségeken keresztül.

A pénzrendszerén keresztül a nagy beruházásokat, mely sok ember létfeltételeit befolyásolja, inkább közösségi alapra helyezi.

 

Világfa biztosítás:

Ez a rendszer átláthatóvá teszi a közösségi szolidaritás működését. Biztosítja a tagok számára, hogy a közösségi nyugdíj és egészség biztosítást bármekkora közösségi szinthez rendelve vállalja. A családtól a településen keresztül, akár az országon túl is. Ennek könyvelését ellenőrizhető formában biztosítja. Nem az egyéni felhalmozásra, hanem az együtt élők közösségvállalását teszi átláthatóvá.

Világfa Föld és természeti forrásalap

A közösségi földvásárlást támogatja. Földutalványok kibocsátásával biztosítja az egyének ilyen irányú felelősség vállalásának érvényesülését. A Forintért vásárolt utalvány bevételein, az önkormányzatokon keresztül földterületeket vásárol, melyeket szerződésekben biztosít eladhatatlan tulajdonként. A bérleti rendszer bevételei részlegesen befektetőket jutalmazza, de meghatározott ütemben valódi közösségi tulajdonná formálja. Így biztosítja, hogy mindenki rendelkezhessen a rá jutó közösségi földről, és ezeket egyénileg vagy természetes érdekközösségein keresztül hasznosítsa. Kizárja a létfeltételek magánérdekű diktatúráját.

 

Világfa Családfa:

A világ egy nagy élő szervezet ahol minden mindennel összefügg. Ezen közös tudatosságon felül támogatjuk a nagy közös rokonság élményét. A közös családfaépítés, ahol mindenki átlelheti, hogy a világon bárki milyen közeli rokona. A rendszer specialitása, hogy a kérdéses kapcsolatokat rugalmasan és tudományos módszerességgel kezeli és automatikusan építi össze a kapcsolatokat. Nem az anyai vagy apai ágak kutatására, hanem a végtelen kapcsolati rendszer kezelésére lesz felkészítve.

 

Világfa védjegyek:

Felelős termék, Demokratikus működés, közösségi tulajdon

Védjegyeket vezetünk be a társadalmi és ökológiai ár vállalására, a  felelősség vállalás alapját jelentő információkat felszabadító termékekre. A közösségi működés minősítésére, a közösségi tulajdon igazolására.

We're on target...

sitestemplatedata@gmail.com, 2009. okt. 19. 21:47

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tristique tortor eget nulla eleifend feugiat. Donec nulla felis, vulputate fringilla ultrices id, congue et odio. Integer urna orci, pellentesque eget interdum a, iaculis tempus odio. Integer ante magna, pulvinar ut ornare nec, tempus at erat. Mauris quis sem eget arcu volutpat cursus non eget tortor.

The results of our survey...

sitestemplatedata@gmail.com, 2009. okt. 19. 21:46

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tristique tortor eget nulla eleifend feugiat. Donec nulla felis, vulputate fringilla ultrices id, congue et odio. Integer urna orci, pellentesque eget interdum a, iaculis tempus odio. Integer ante magna, pulvinar ut ornare nec, tempus at erat. Mauris quis sem eget arcu volutpat cursus non eget tortor.

We only have 10 days left...

sitestemplatedata@gmail.com, 2009. okt. 19. 21:44

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tristique tortor eget nulla eleifend feugiat. Donec nulla felis, vulputate fringilla ultrices id, congue et odio. Integer urna orci, pellentesque eget interdum a, iaculis tempus odio. Integer ante magna, pulvinar ut ornare nec, tempus at erat. Mauris quis sem eget arcu volutpat cursus non eget tortor.

1-8 of 8