Fejlesztés Ismertető

„Miféle intézményeknek kell léteznie ahhoz, hogy az emberek képesek legyenek helyesen gondolkodni a szociális ügyekről, és miféle gondolatoknak kell létezniük, hogy ezek a helyesen működő szociális intézmények megjelenhessenek?” -  Rudolf Steiner

Út a szerves társadalom felé

Bevezető

Világfa Szövetség

Közösségi informatika fejlesztése

„Világfa.org”

„Szocio Mátrix”  „Szerves Társadalom” „lény társadalom”  „Élő Bolygó” „Tízes Rendtartás”  „Hetedik Tudat” „Organikum” „Részvételi Demokrácia” „Intelligens Társadalom” „Minta” „Esély” „Társadalom 2.” „Szakrális Társadalom”„?”

„k.ö.r” Közösségi önellátó rendszerA társadalom története során és kivált a mai információs korban, részleteiben megfogalmazta a jövőt. A tudományok, hitrendszerek, jogszabályok, alkotmányok mind tartalmazzák már a társadalmi együttélés  fő szabályait az új gondolkodásmód elemeit. 

Az eddigi próbálkozások mindig egy lépésben  szerettek volna a jövőből, egy egy elemet bevezetni. Egy önmagában élettelen testrészt, egy teljesen más elveken működő társadalmi lényre ráoperálva, igen kétes eredményt kaphatunk. A legszebb eszméket is saját képére formálja és alkalmazza. Figyelmen kívül hagyták azt is, hogy minden közösség  egy lénytudatot alkot, mely küzd a túlélésért. Ezek között a lények között létre lehet hozni  új közösséget és gondolkodást, mely az együttélés örömével nő és veszi át a szerepeket az elöregedő közösségektől.

A sikerhez fontos, hogy az, új gondolkodásmódot az élet minden területén működőképesen létrehozzuk, eszközökkel segítsük, a különböző szerveket egy új szervezetbe illesszük.  Így megszülethessen az új társadalom, mely ugyan gyermek, de mindene a helyén van és életképes. Kezdeti bukdácsolásai örömteli tanulás lesz és nem kockázatos műtétek. Eredménye egy egészséges, erős fiatal világ és nem egy agyonplasztikázott zsémbes, halálfélelemtől terhelt világrend. A kettő boldog családként élhet párhuzamosan a maguk szerepét betöltve és háború helyett az öreg átadja tapasztalatát okulás képen.

Ez az idős hölgy (mai társadalmi rendszer) hordozza az egyetemes bölcsességet, hiszen egy agysejtje (ember) fejében elegendő, hogy meglegyen, egy ember is képes felismerni az értéket, igazságot, a rendszer hibáját, képes újat alkotni, lásd Jézus, Budha, stb. Ha nem ijesztjük meg a társadalmat, nem hagyjuk, hogy forradalmak és pánik legyen, akkor a nyugodt csendben, akár meditatív állapotban,  felszínre kerülhet a bölcsesség. Ekkor a jelenlegi rendszert képesek vagyunk optimalizálni, a “hőlgyet” gyógyítani, míg felépítjük apránként azt, ami alapjaiban más, tehát már nem mondhatjuk hogy a régit plasztikáztuk, hiszen új minőség született. Ilyen a jézusi értékrend alapján időszakosan, lokálisan  működő közösségek, de az a szerves létforma is, amit a mai sorvasztott el.  

Ennek a szemléletnek a sikerességét mutatja sok szövetkezeti példa, ahol az önkéntes belső közösségvállalás képes volt sikeres életre  a mai gazdasági környezetben, akkor is, ha csak részben dolgozott ki eszközöket ennek támogatására. De ilyen minta minden szellemi közösség is, mely gyakran vallási közösséget alkotva működik teljesen más értékrend alapján, mint a politikai, gazdasági társadalom. Ezek egyik hiányossága, hogy elvárja csatlakozóitól a teljes azonosulást az adott gyakran befagyott renddel, kihagyva az átmenetet és a fejlődés lehetőségét. Olyan nyitott rendszert kell létrehozni, mely mindenkinek saját szintjén tud segíteni és képes az onnan érkező teremtést befogadni.

Kommunikáció!

Itt jutunk el a kommunikáció halvány árnyékához, amikor már nem csak az információ áramlás magyarázza a jövőt, hanem minden cselekvés, szolgáltatás, közösségforma, szervezet, szabály, tulajdonviszony ugyan azt a jövőképet világítja meg. Itt nem lehet engedményeket tenni látszólagos előnyökért, amit a mai rendszer juttat, mert az veszélyezteti az egész megértését.

Rendszer

Olyan eszközrendszert kell létrehozni, ami mindenkinek ott tud segíteni, ahol tart az életében. Ha belátja, hogy a jelenlegi működés fenntarthatatlan, eszközöket, közösséget talál egy új rendszertől támogatva. A cél eléréséhez a legfontosabb elindítani egy közösségi információs rendszert, ami nem megosztható, manipulálható,  mindenki képviselve van benne az együttélés bizalmas szálain, mely  valóban láthatóvá teszi a közösség véleményét, a helyes döntések alapját adva. Ez az információs háló segít bevezetni a számtalan szolgáltatást az élő bolygó szellemében.

A jólét fedezete

Az emberiség a mai termelési szinten is boldogan élhetne, még úgy is, hogy termelésünk döntő többsége teljesen felesleges, eleve szemétként jön létre, így az erre fordított munka fölösleges. Fölösleges a rablás és kizsákmányolás miatt fenntartott hatalmi, bürokrata gépezet. Ma is csak  a dolgozók harmada foglalkozik használható célok érdekében.
De ezzel együtt, ha a megtermelt javakat a társadalmi jólétre fordítanánk, akkor a világ GDP-jét szétosztva négy fős  családok között, a kereső 640 606 Ft/hó fizetést kaphatna. De ha a magyar GDP vesszük alapul 989 798 Ft/hó lenne a fizetésünk. Ezt a vagyont azok hozzák létre, akik ma is dolgoznak! Ma az átlagfizetés négy főre vetítve 177 000 Ft/hó . Továbbá a GDP nem számolja az önellátó, szabad közösségek értékteremtését, a jólét könyveletlen csodáit.
BÁRMIT JAVÍTUNK TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNKÖN, EBBŐL A KÜLÖNBSÉGBŐL EGYRE TÖBBET KÖLTHETÜNK MAGUNKRA ÉS EGYRE KEVESEBBET DOLGOZUNK, KÍMÉLVE A TERMÉSZET RENDSZERÉT.
Azt kell megérteni, amíg a jelenlegi profittermelő gazdaságban futsz matematikai kényszer szintjén magadat rabolod ki! Szerintem megéri a fáradságot megérteni a MÁTRIXOT!

Szellem-is-ég

               A Világfa szimbolikája

  Fa elem – Az asztrozófiában

  A Fa a legősibb jelkép, a Világfa, az Égig érő tetejetlen Fa, a Lélekfa.

  Az égen a tejút az isteni minőséget jelképezi, a napút az evilági életet. A Világfa ott nő ahol e kettő keresztezi egymást a világ tengelyében.

  A világfa szimbolizálja azt az utat, amin felmászhatunk a magasabb szellemi világokba, azaz itt találkozik a földi halandó útja az Istenek útjával, ennél a kereszteződésnél léphetünk át egy magasabb világba. Ez a mostani találkozás hasonló jelentőségű, mint amikor megszületett az élet az ősóceánban, vagy az emberi tudat kialakulása a szervezetben..

  A Magyar hagyományban a Fa az egyik legjelentősebb motívum, erre akár a magyar népmesékben is rengeteg utalást találunk. Az égen erre több jel is utal.

   

  Az emberiség feladata eljutni a Tejútra – illetve megtalálni az utat oda.

   

  A választott fa motívum egy fraktál rajz, mely ugyanazokból az elemekből épül fel a legapróbb részletektől az aktuális legnagyobb képig. A természeti minták is erre tanítanak, ahogy lent úgy fent, fizikai világunk is minden szinten párhuzamba állítható, ahogy szellemi fejlődésünk is.

  Az ismert teremtési folyamat is arról szól, ahogy a rezgések egyre bonyolódó összefüggései, újra egy teremtő minőséget hozzanak létre, felhalmozva évmilliárdok tudását. A Világfa gyökere az ősrobbanás atomi rezgése, ahogy haladunk felfelé a törzsén egyre összetettebb világok születnek, ágainál már teremtésre képes ember jelenik meg, tanulva a jó és a rossz közötti különbséget. Jelen világunk a közös tudat megélését, az egyéni teremtőképességek magasabb szintű összekapcsolódását hozza, egy magasabb szintű teremtő megszületését. Ha vissza gondolunk az atomok primitív szintjére, látható hogy mi felé halad a folyamat, az új teremtő minőségeket mi magunk alkotjuk, lassan eljutva arra a szintre, mely az ősrobbanást is képes volt elindítani.   

  Ezen az úton legfőbb fonalunk, hogy társadalmunk működését párhuzamban figyeljük saját emberi működésünkkel, sejtekként megalkotva az élő bolygót. A szerves társadalom már eleinknél is ebből a képből született.

  A Világfa nagyon konkrét javaslatai az együttműködésre, ebben a képben születnek. Igyekszünk megmutatni, hogy mai gondolataink, cselekedeteink, hogyan teremtik meg a jövőt.

  Ez a teremtő folyamat évmilliárdok óta fejlődik, nincs az a gonoszság mely ennek kerékkötője lehet, a jót és a rosszat minden szinten meg kellett hogy tapasztaljuk, hogy felismerhessük és egy magasabb dimenzióba léphessünk, erről szól minden szellemi tanítás..

Célok

  Világfa Szövetség

  1.      A Szövetség céljai és feladatai

   A Szövetség azokat a személyeket, szervezeteket, önkormányzatokat fogja össze, akik és amelyek együttműködésükkel hozzá kívánnak járulni a közösségfejlesztés és szervezés, a közösségi munka, közösségi tervezés és felelősség vállalás társadalmi súlyának növeléséhez, a részvételi demokráciák kialakításához, valamint ezek informatikai és módszertani hátterének fejlesztéséhez.

  A Szövetség alapvető célja és feladata a helyi közösségeknek és a közösségi tudatoknak, valamint mindehhez szükséges eszközöknek a fejlesztése:

  1.1.   A részvételi demokrácia és e-demokrácia programok, a kollektív tudat fejlesztésére is alapozott demokrácia modellek elterjesztése

  1.2.   A települési közösségek és közösségi tudatok megerősítése, újraszervezése

  1.3.   A szerves közösségszemlélet és az erre épülő helyi társadalom fejlesztése, terjesztése

  1.4.   A közösség és a helyi demokrácia fejlesztéséhez szükséges tudások megszerzésének támogatása

  1.5.   A részvételi demokrácia kiszolgálására informatikai rendszerek fejlesztése, adaptációja és üzemeltetése, a Világfa organikus közösségi informatikai rendszer fejlesztése 

  1.6.   A részvételi és az elektronikus demokrácia tudásminőségének, kultúrájának fejlesztése a helyi közösségekben és önkormányzati intézményekben

  1.7.   Önkormányzatok, szervezetek, közösségek részvételi kultúrájának fejlesztése, konkrét támogató szolgáltatások megvalósítása (pl: költségvetések informatikai kiszolgálása, közösségi döntéshozatal, együttműködő információs hálózatok, részvételi költségvetés kiszolgálása)

  1.8.   A nemzetközi részvételi és e-demokrácia fejlesztések vívmányainak, valamint az e-részvételi tapasztalatok hazai bemutatása, műhelyek, szakmai találkozók, tapasztalatcserék szervezése, hazai tapasztalatok nemzetközi terjesztése

  1.9.   Meglévő nemzetközi informatikai rendszerek bemutatása, adaptálása, fejlesztése, különös tekintettel az ingyenes, illetve a nyílt forráskódú rendszerekre

  1.10.                      Közösségi fejlesztési programok módszertani és informatikai támogatása; regionális és kistérségi szintű közösségfejlesztési programok kezdeményezése

  1.11.                      Közösségfejlesztéssel, közösségi munkával és helyi társadalom fejlesztéssel foglalkozó szakmai konferenciák és programok szervezés

  1.12.                      Társadalmi, gazdasági, oktatási (stb) jövőstratégiák kutatása, fejlesztés

  1.13.                      Elektronikus és nyomtatott kiadványok szerkesztése, terjesztése

  1.14.                      Nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése

  1.15.                   Közösségi pénzek, utalványok, szociális kártyák összehangolása. A közösségi igényeket és az egyén munkáját összekötő számviteli rendszer tervezése.

  1.16.                      Közösségi piacfejlesztés: A fenntartható gazdálkodás számára nélkülözhetetlen internetes termék- szolgáltatás nyilvántartás és piaci rendszer fejlesztés.

  1.17.                      Védjegy kidolgozása az ökológiai és társadalmi felelősségvállalás átélhetőségéért.

Alapelvek

·        Az  egyén egységet képez a társadalommal, a társadalom a természettel.

·        Az emberek viselkedését javarészt a társadalmi környezetükhöz való alkalmazkodás határozza meg, így a problémák megoldását a környezet megváltoztatásában is kell keresni.

·        A társadalom felelős döntéshozatalához nélkülözhetetlen a lehetőségek tudományos feltárása, így a tudásnak teljes felszabadítása.

·        Az újra nem teremthető természeti javak, a föld, közös örökségünk. Az erőforrások a teljes emberiség számára ingyen állnak rendelkezésre.

·        Piacképes termék csak munka árán keletkezhet, bevétel is csak abból képződhet.

·        Mindenki a saját munkájának tulajdonosa, csak afelett dönthet, amit maga képes létrehozni.

·        Jövedelem gazdálkodás helyett társadalmi vagyongazdálkodás támogatása. Ahol a termék piaci haszna helyett a kapcsolódó társadalmi és természeti költség határozza meg a valódi árat.

·        A profitkényszer és a verseny romboló hatásának, a tudatos hiánygazdálkodásnak és a profitmaximalizálás alapján tervezett élettartam közösségi kompenzálása, új gazdasági együttműködés feltételeinek megteremtése szükségszerű.

·        Az önrendelkező közösségi működés támogatása

·        Az egyén életét érintő, az ő munkavégzését igénylő közösségi döntéseket az érintetteknek kell vállalniuk.

·        Igazság, igazságosság gyakorlatának biztosítása

·         Szeretet, (szolidaritás) feltétlen elfogadás, a megértés és mellérendeltség. Mindenkinek ott segíts, ahol van, szellemi életében, fizikai világában, tapasztalatában, hitében, munkájában. Senki nem ugorhatja át az utat, ami egy fenntartható világba vezet! 

·        A hármas minőség szerinti kontroll:

·        Szabadság a szellem szintjén, hogy a sokszínű gondolkodás szárnyalhasson. A tudások szabadon épülhessenek, a hitét szabadon építse, gyakorolja mindenki. A sokszínűség a lehetséges válaszok, jövőképek tárháza, fontos, hogy minden kötöttségtől mentesen fejlődhessen.  A szabad gondolatok teremtik a jogot és a cselekvést.

·        Egyenlőség a jogok és kötelezettségek szintjén, érzelem, a lélek minősége. Mindenki azonos lehetőségekkel kerül a világba, élete során azonos mércékkel mérettetik meg. A jogoknak a gondolatok által folyamatos megújulást kell biztosítani.

·        Testvériség a test, a cselekvés szintjén, ahol olyat nem tehetek, ami bárkinek hátrányt okoz a jelenben, a jövőben, de a múltban sem. Ezen a szinten működik a szolidaritás, a felelősségvállalás, az odafigyelés, a gondviselés, a szociális érzék.

·        A problémák, feladatok megoldása, nem a rendszerek fenntartása a cél.

·        Az önrendelkező közösségi szintek szövetségi összefogásban közös akaratból kell működjenek, a megértés alapján.

·        A tudások a közösség jobblétét kell szolgálják, azt mindenkinek elérhetővé kell tenni.

   

Fejlesztési területek

Önkéntes társadalom üzemeltetési környezet:

A természetes érdekközösségek szerves hálózatát kihasználva az élet minden területére fejlesztünk eszközöket, mely a természet, a társadalom és az egyén egységtudatát képes életre hívni és működtetni. Támogatja a felelős döntéshez szükséges tudás megszerzését. A profit, a hiány és verseny alakította társadalmi kényszer helyett, új környezetet és motivációs alapot biztosít, esélyt adva az emberiség felelős működéséhez.

Célunk, hogy a párhuzamos szigetszerű fejlesztések magas színvonalon közösen készüljenek, hangolódjanak össze.

 

Ezen felelősségvállalás mentén keressünk partnereket, támogatókat a technológiák létrehozásában, melyet minden közösség saját érdekei mentén szabadon használhat, fejleszthet, közösségi tulajdonban.
 

Kapcsolat és nyilatkozat az együttműködésről:

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=cDIwYThJS216TkZLT3BfLTJZYUhjWFE6MA..

 

Informatikai támogató modulok:

 

Világfa Társadalmi fa:

Az egyéneket természetes érdekközösségeik szerint, kis létszámú csoportokba szervezi a szomszédság elvén. Így a lakóközösségek, társasházak, szomszédságok, utcák, tömbök, kerületek stb automatikus képviseletet kapnak. Biztosított a segítők bizalmon alapuló választása, és önkéntes támogathatósága, folyamatos forgása, a bizalom fenntartásáért. Ez a hálózat a elsősorban a szabad kommunikációért jön létre, éppen ezért semmilyen körülírható munkakört nem jelenthet. Portást, házfelügyelőt, bármilyen képviselőt szakmai rendszerben jelenítünk meg, választása az annak megfelelő módszer szerint történik.

 

Világfa szakmai képviselet:

A szervezetek Kapcsolata a Társadalmi fával. Munkacsoportok, cégek, egyesületek, képviseletek, klubok érdekeltségi területük és a társadalmi minősítésük alapján kapcsolódnak a megfelelő kommunikációs szintekhez, átláthatóvá téve az együtt élő közösségek szakmai munkáját, érdekeit, lehetőségeit. Biztosítja, hogy a szaktudás a legoptimálisabban kapcsolódjon a társadalom kommunikációjához, a szervezetek megismerhetőek, munkájuk ellenőrizhető és könnyen támogathatóak lesznek.

 

Világfa működési szabályzat, alkotmány:

Minden természetes érdekközösségnek biztosítja, az önrendelkezés jegyében, a működés szabályainak élő ápolását. Természetes érdekeik védelmében nagyobb közösségek ajánlásokat küldhetnek, míg a kisebb szintek szabályaihoz alkalmazkodni kell a nagyobb terület képviseleti szintjének.

 

Világfa párbeszéd, kommunikáció, média, idegrendszer, társadalmi kommunikáció:

Új minőséget teremt a társadalmi kommunikációban, egy megoszthatatlan közösségi hálózatban. Az információk a társadalmi fában, az érdeklődés a megértés és a fontosság arányában terjednek. Biztosított, hogy az egyének megadják a hír ajánlott területi érdekeltségét, minősítsék és saját tudásuk szerint alakítsák és tovább juttassák.   Minden így áramló információról látható kik látták eddig és hogyan értékelték, alakították. Teljes közösségtudat megjelenítést tesz lehetővé. Külön kezeli a közvetlen képviselőtől és a képviseltektől érkező híreket, míg a távolabbi hírek a támogatottság és a nézettség arányában jelennek meg a különböző területi szűrők szerint. Segítőkön keresztül biztosítja a megértést mindenki számára és az így felszabaduló kreativitást optimálisan képes szervezni. A közös tudás közösségformáló erejét felszabadítja. Az információáramlás ezen minőségét a szervezeteken belül is biztosítja.

 

Világfa esemény:

A megszokott szakmai és baráti körökön túl, a területi elvet emeli be. A társadalmi fa mindenkihez eljutó hálója biztosítja, hogy minden eseményről értesítést kaphassunk. Itt beállított szakmai szűrők a területi elv szerint a távolsággal más-más paramétereket kaphatnak, míg a legközelebbi események mindenképp megjelennek. A tájékozódást térképes megjelenítéssel is segíti.

 

Világfa szervezetirányítás:

Az induló és meglévő szervezeteknek, cégeknek biztosít szervezetépítési és folyamat irányítási környezetet, demokratikus döntéshozatalt, kapcsolódva a társadalmi fa előnyeihez. Ezzel teremt előnyöket az agresszív magán világcégekkel szemben.  A hagyományos cégjogi formákon túl, közösségi tulajdoni formák kezelését is biztosítja. A szervezetépítésben automatikus csoportképzést tesz lehetővé, ahol a döntéshozatalt a közösségi döntéstől a diktatúráig szabályozható. A közösségi működést választó szervezetek a közösségi tulajdon minden előnyét élvezhetik a rendszerben. Biztosítja szervezeten belül és kívül a részvételi költségvetést. Automatikusan létrehozza a cég weboldalát, ahol az ismertetésen túl, teljes körű közvélemény-kutatást,  program ismertetést, részvény-befektető gyűjtést, pályáztatást, projekt követést, elszámolást biztosít. Ezen funkciók a közösségi műkést kiemelten támogatják. Közösségi célok esetén közösségi utalványok használatával is segíti.

 

Világfa Közösségi tulajdon:

A mai jogi környezet magántulajdon védelme mellett, biztosítja a közösségi tulajdon kezelését, melynek ma nincs definiált formája, közösség nem vásárolhat tulajdont, mivel nem biztosított annak közösségi fenntarthatósága. Ezen hiányosságot pótolja a többféle minőségben definiált közösségi tulajdoni forma. Ezen biztosíték mellett bizalommal lesz működtethető mindaz, ami természeténél fogva nem lehet magántulajdon. Ez a környezet ad alternatívát a profit és jövedelemgazdálkodás kényszere alól.

Mivel a piac két szerves részéből a közösségi Kontról elveszett, az állami közösségi összefogás mangánosodása által, a piac törvényszerűen felborul, hiszen a mértéktelen profittal szemben nincs ami alternatívát hozhatna létre.

 

Világfa erőforrás elosztás:

A természeti kincsek mindenkit egyenlő mértékben illetnek, ennek kezelése olyan források esetében melyeknek nem ismert mennyisége új szemléletű jogkezelést igényel. Ilyen a eszköz a Co2 kvótatörvény által megfogalmazott rendszer is. A rendszer célja hogy már a kitermelésnél is biztosítsa a jogok közösségi kezelését.

Világfa iskola:

Tudományos tudásépítés előnyeit kihasználva, minden feladatmegoldás mögé automatikus szakképzést társít, a nyitott és demokratikus folyamatirányításhoz. A fizetett és magasan képzett alkalmazottak alatt kialakul a tanulókat, laikusokat, munkát keresőket, leendő profi munkatársakat befogadó struktúra. Itt az összetett tudáshoz való előre jutást a tanítva tanulás biztosítja, mindenkinek képességei szerinti ütemben, valós szakmai gyakorlatot, részmunkákat biztosítva. A szervezet pedig folyamatos és magas szinten kvalifikált utánpótlást kap.

A tanítva tanulás és egyéni haladást biztosító demokratikus képzés jól alkalmazható minden iskolai forma esetén.

 

Világfa kutatás:

A tudományos működés demokratizálása, a szerves szemlélet lehetővé teszi, hogy mindenki számára átlátható és hozzáférhető módon, kösse össze és tegye közkincsé a tudást. Védi az alkotók munkáját, nyilvántartása jogdíjak alapja lehet. Nem engedi, hogy a vélemények erőszakkal domináljanak. Segíti a viták tudományos lefolytatását,  bizonyíthatatlanság esetén az átlátható verzió kezelést, így a szellemi szabadságot a legmagasabb fokon segíti, a tudástársadalom felé vezető úton. Továbbá biztosítja tudás követését a felhasználásokig, a területi variációk és források átlátható rendszerbe foglalásával. Az enciklopédiák nem csak egy adott pillanat erőszakolt képét mutatja, hanem minden felmerülő alternatívát is. A wiki rendszerekhez képest demokratikusan strukturálja a fejlődést és az alternatív útkeresést.

 

Világfa Jogdíj:

Az átmeneti korban a kreativitás felszabadítását az egyének munkájának automatizált könyvelése segítheti. A közösségi tudásépítésben bármely kis munka, része az egésznek. A felhasznált szellemi termékek mint az alkatrészek szabadon felhasználhatóak, és siker esetén arányos részesedést közvetít.

A szellemi alkotások, mint egy újságcikk, vagy zeneszám a felhasználótól közvetlenül juttatja a díjat az alkotóknak. Ezzel kiküszöbölve a befektetői cenzúrát.

 

Világfa terméktár:

A termék-nyilvántartási rendszer a felelős vásárláshoz szükséges minden információt a termékhez csatolja, profit érdektől mentes közösségi felügyelet alatt . Rendszer kezeli a kereskedők raktárnyilvántartását, és biztosítja a magas szintű lokális Web-áruház működést, mindenki számára.

Nem csak a piaci árat mutatja meg, hanem annak valódi emberi munkaigényét, természet használatát, melyet átszámol az adott ország munka díjain egy természeti és ökológiai árra, jelezve a kizsákmányolás ma természetes léptékét. Lehetővé teszi, hogy ne csak a gyártók, de kutató intézetek és a felhasználók is társítsák véleményüket, és ezeket összehasonlíthatóan csatolja a termékhez. Elvárt szempont, hogy a termékkel kapcsolatban minden személy és munkafolyamat követhető legyen, az összes termőterület és nyersanyagforrás megjelölésével, valamint a profit területi eloszlásával, tulajdoni viszonyaival. Mindezeket grafikusan könnyen átlátható formában megmutatva.

Azon termékek, melyekhez részletes információit biztosítják, Világfa Termékvédjegy használatával támogathatóak.

 

Világfa Piac:

Egy közösségi piac, mely társadalmi vagyon és nem jövedelem gazdálkodást kívánja segíteni,  szervesen kell kapcsolódjon a társadalmi fa képviseleti szintjeihez, és azon keresztül közösségi tulajdonban és nem gazdasági érdek mentén kell üzemeljen. Lehetővé kell tegye, a közösségek önrendelkezését biztosító gazdasági függetlenséget. A helyi lehetőségek kihasználását vám jellegű sikerdíjjal segíti, melynek bevételeit az érintett közösségi szintekhez rendeli.

A közösségi érdeknek megfelelően minden termelőt megkímél a webes piacépítés versenyétől, egyenlő esélyeket biztosítva a használóinak. A háztájitól, a világtermékekig mindent a helyi érdekeknek megfelelően és térképen tesz kereshetővé, különböző szűrői a terméktár adataira támaszkodva segíti a vásárlók felelős döntését.

A rendszer támogatja a különböző elszámolási formákat, kezeli a helyi pénzeket, így nem csak forintban, valutában lehet fizetni. A termékeknek többféle bontott árképzést tesz lehetővé, így a gyártók megadhatják, hány százalékát lehet helyi pénzben fizetni, esetleg mely valutához milyen kedvezményt biztosít.

Támogatja szervezetek belső elszámolást, bármilyen nyilvántartási formában, így országos szövetkezetek belső áruforgalmát a tagok között zárt rendszerben bonyolítja, könyvelését támogatja. A termelők számára kész Web-áruházat és raktárprogramot biztosít. Ezzel kívánjuk támogatni az újjászülető gazdasági aktivitást, melynek ereje képes kiharcolni a valódi cserén alapuló közösségi termelést.

 

Világfa számvitel, közösségi pénz, Részvételi költségvetés:

Valódi közösségi számvitelt valósít meg azáltal, hogy minden csere közvetítő eszköz teremtését kamatmentesen az egyénhez rendel, azok időbeli munkafelajánlásán keresztül. A LETS rendszerű elszámolást kibővíti a közösségi pénzteremtéssel és a képviseleti szintek alapján, biztosítja az egységesen kezelhető helyi kibocsátásokat. A az EU-s jogszabályok állttal szabadjára engedett utalványok, szövetkezeti és önkormányzati pénzkibocsátásokat egy átlátható, kezelhető rendszerbe foglalja, mindenkinek egyenlő esélyeket biztosítva, a kibocsátás szervezeti és szakmai hátterét közösen biztosítva.

Közösségi pénzrendszerként időbeli elértéktelenedése a közösséget erősíti, a helyi gazdaságot forgatja, terület elértéktelenedése a helyi érdekeket és a cserekényszert támogatja, a pénzegységet munkaidőhöz rendelve, segíti az értékmérést el-inflálhatatlanságát és közérthetőségét, biztosítva a mellérendeltséget és a szakmai előmenetel értékkezelését. Lehetővé tesz a részvételi költségvetést minden közösségi szintnek, érdekközösségnek, szervezetnek egyenlő eséllyel. Ebben a rendszerben a közösségi beruházások az egyének munkaidő felajánlásaival teremthetnek helyi, vagy országos fizetőeszközt a program érdekkörének megfelelően, így csak olyan beruházások valósulnak meg melyeket az emberek megértenek és munkájuk pénzteremtését felajánlják. Az időhöz kötés biztosítja, hogy a közösség ne tervezze túl fejlesztéseit. Az országok lakosaik munkájának adóbevételeire bocsáthatnának ki pénzt, mely lehetőséget központi hatalom kiiktatásával az egyének felelősségvállalásához rendelünk, a közösségi érdekek mentén. Ebben a rendszerben a pénzmennyiség folyamatosan igazodik az egyének életéhez, világlátásához, közösségi céljaihoz. A pénz valódi életinformációkat szállít, méltóan egy élő bolygó vérrendszeréhez. Kezdeti időkben, ezen funkcióit szövetkezeti kereteken belül tudja megvalósítani.

 

Világfa befektetés:

Elsősorban a közösségi alapok kezelését támogatja, melyek pl az élet kezdéshez kapcsolódó beruházásokat kezeli, mint például a lakás kassza, ahol mindenkinek érdeke hogy inflációt kikerülő valós közösségvállalásokat működtessen. A befizetések valós idejű kapcsolatban állnak a kifizetésekkel, így kikerülve a pénzügyi rendszerek időbeli manipuláltságát, a pénzügyi kockázat kikerülését.

Ezen túlmenően támogatja a kockázat vállalással működő, tulajdon jellegű hitelezést, közvetlenül, vagy kockázati közösségeken keresztül.

A pénzrendszerén keresztül a nagy beruházásokat, mely sok ember létfeltételeit befolyásolja, inkább közösségi alapra helyezi.

 

Világfa biztosítás:

Ez a rendszer átláthatóvá teszi a közösségi szolidaritás működését. Biztosítja a tagok számára, hogy a közösségi nyugdíj és egészség biztosítást bármekkora közösségi szinthez rendelve vállalja. A családtól a településen keresztül, akár az országon túl is. Ennek könyvelését ellenőrizhető formában biztosítja. Nem az egyéni felhalmozásra, hanem az együtt élők közösségvállalását teszi átláthatóvá.

Világfa Föld és természeti forrásalap

A közösségi földvásárlást támogatja. Földutalványok kibocsátásával biztosítja az egyének ilyen irányú felelősség vállalásának érvényesülését. A Forintért vásárolt utalvány bevételein, az önkormányzatokon keresztül földterületeket vásárol, melyeket szerződésekben biztosít eladhatatlan tulajdonként. A bérleti rendszer bevételei részlegesen befektetőket jutalmazza, de meghatározott ütemben valódi közösségi tulajdonná formálja. Így biztosítja, hogy mindenki rendelkezhessen a rá jutó közösségi földről, és ezeket egyénileg vagy természetes érdekközösségein keresztül hasznosítsa. Kizárja a létfeltételek magánérdekű diktatúráját.

 

Világfa Családfa:

A világ egy nagy élő szervezet ahol minden mindennel összefügg. Ezen közös tudatosságon felül támogatjuk a nagy közös rokonság élményét. A közös családfaépítés, ahol mindenki átlelheti, hogy a világon bárki milyen közeli rokona. A rendszer specialitása, hogy a kérdéses kapcsolatokat rugalmasan és tudományos módszerességgel kezeli és automatikusan építi össze a kapcsolatokat. Nem az anyai vagy apai ágak kutatására, hanem a végtelen kapcsolati rendszer kezelésére lesz felkészítve.

 

Világfa védjegyek:

Felelős termék, Demokratikus működés, közösségi tulajdon

Védjegyeket vezetünk be a társadalmi és ökológiai ár vállalására, a  felelősség vállalás alapját jelentő információkat felszabadító termékekre. A közösségi működés minősítésére, a közösségi tulajdon igazolására.

Szervezetek

Világfa Szövetség:  akik az új gondolkodásmód kidolgozásában, a változás támogatásában részt kívánnak venni.

Világfa vagyonkezelő alapítvány: Az informatikai rendszer, és bármilyen közösségi tulajdon védelmét, kezelését végzi.

Világfa gazdasági társaság: A világfa fejlesztésben, üzemeltetésbe dolgozók, és a befektetőket, önkormányzatokat, adományozókat befogadó szervezet, mely a közösségi tulajdon szabályai szerint működik.

Etikus Bank, mely bármely más pénzintézet mellett a közösségi szolgáltatásokat forgalmazza, a közösségi pénz hátterét biztosítja.

Világfa Hálózat: Az az informatikai rendszer, melyben bármely világkép és közösség saját identitását, kommunikációját szervezheti, beillesztve a közös értékrendbe.

Mérhető eredmények:

 1. A

Termékek:


Közösségi tulajdonban lévő informatikai rendszer.
Számviteli és etikus banki szolgáltatások.
Közösségi pénzszolgáltatás
Szakmai támogatás a bevezetéshez.
Rendszertervek önkormányzatok számára

Ütemterv

1.      Az informatikai és módszertani fejlesztések ütemterve:

 

·        Szakmai, informatikus fejlesztő munka szabad bővülésének biztosítása

·        A fejlesztés hátterét biztosító önkormányzati, civil szervezetek összefogásának erősítése.

·        A fejlesztések részfeladatait önállóan pályázó szervezetek koordinálása.

·        Oktató, felvilágosító, bemutató és reklám filmek anyagok készítése

·        A részvételi demokrácia alapját jelentő területi segítői és szervezeti hálózat építő modul.

·        Az információk, feladatok terjedését építését, magyarázatát kezelő modul.

·        Közösségi működési szabályzat szintenként önrendelkező kezelése

·        Szellemi termékek támogathatósága a felhasználás szerint, közösségi média finanszírozás.

·        Szervezetépítési, feladat ismertető és közvélemény kutató kommunikációs modul.

·        Közösségi tulajdont üzemeltető modul

·        Közösségi célok támogathatóságát biztosító pénzügyi modul.

·        Részvételi költségvetési modul. Szervezetek, önkormányzatok részére.

·        Lokális termelést támogató piac és terméknyilvántartó, minősítő rendszer, közösségi vámkezelés

·        Közösségi munkaidő utalványok számviteli rendszere, helyi pénzek, utalványok összehangolása, kibocsátásának támogatása. A társadalom jövőbeli munkavégzésének kezelése a közösségi célok megvalósításában.

·        Közösségi hitelezés üzemeltetése, hitelező és igénylő közvetlen összeszervezése, részesedési rendszerben

·        Lokális tudásbázisok kezelése rendszerbe foglalása. A tudásépítés és tanítás összekötése a teremtő munkával.

·        Közösségi biztosítási rendszerek kidolgozása, üzemeltetése

Comments