Közösségi információ áramlás


Közösségi információ áramlás

A szerves társadalomszemléletben, mikor a föld egy egészséges lényként öntudatra ébred, az emberek közössége, mint a sejtek az emberi testben, egy új minőségű kommunikációt hoznak létre, ebben a párhuzamban a világfa az idegrendszer szerepét tölti be, hasonlatosan az emberi idegrendszerhez. A kollektív tudat, a mindenség és a szervek szintjén is működik, de a mindennapi cselekvés, a fájdalom ingerek, a szervezet rutinszerű munkája elsősorban az idegrendszert használja a információ áramlás alapjaként. Ennek jelei képesek aktiválni más, magasabb szintű kommunikációs síkokat, a sikeres cselekvés érdekében.  Ma ez az idegháló szétszakadt, kialakulatlan, manipulált, ezért mint földi társadalom, daganatos sejtekként működünk. Ahogy egy izomsejt sincs feltétlen tisztában azzal hogy milyen teremtő gondolat miatt teszi a feladatát, úgy az sem tragédia ha az egyén nem érti környezete minden működését, de a rendszer mégis jó irányba halad.

Ennek a rendszerének az elsődleges szerepe, hogy olyan ideghálót hozzon létre, amiből senki nem marad ki. Akkor sem, ha egyesek soha nem kerülnek közvetlen kapcsolatba vele, de lesz a szomszédságában valaki, aki ismeri mindennapjait, képességeit, lehetőségeit és ennek tudatában dönt, a közösség érdekében, és meséli el a nagyobb célokat az adott egyén számára, fordítja le az ő nyelvére, élethelyzetére az adott feladatot.

Ez a rendszer nem informatika függő, a közösségek és különböző szintű segítők személyes összejöveteleik alkalmával beszélik meg a feladatokat, majd a nagyobb közösségek felől érkező és számukra fontos információkat a világfa rendszerében hatékonyan tudják közvetíteni, szervezni.4.1.1      Milyen információk áramolhatnak:

Bármilyen témájú és formátumú. Szórakozástól a gazdaságon át a tudományig, videótól a szöveges üzenetekig bármi. Amit méltónak tartasz arra hogy családoddal, szomszédaiddal, barátaiddal, szakmai kollégáiddal, akikkel együtt élsz megoszd. Ebből a szűk körből az információ a csoportod tudat szintje szerint letisztulva megy tovább, ha arra méltó.

 

4.1.2      Az információk minősítése, építése:

 Az egyénhez eljutó információkat minősíteni kell, melynek szempontjait szabadon lehet bővíteni. Továbbá a saját tudásom szerint véleményezhetem, átírhatom, fejleszthetem, akár csoportommal közösen vagy bevonva szakmai szervezeteket is, ha az éppen olyan fontosságú. Az egyén a hozzá vezető úton követheti visszamenőleg az információ épülését, „verzióit”.

  Megadható az információ szakmai kapcsolata is, egészségügy, oktatás, ami a szakágak információ követését segíti.

  Minden tudásnak az egyénhez lebomló magyarázó ága van. A segítői szintek a fel vagy lefelé áramló információkat a saját tudásuk, helyi egyedi szempontok szerint építik, így mire az egyénekhez eljut, magyarázat és cselekvési javaslat épül mellé.


 

4.1.3       Információk továbbjutása:

1. Az első amit az információnál meg kell adni, hogy véleményed szerint mekkora területi közösségnek fontos az adott információ (így akkor is túljuthat egy szinten a tudás, ha az adott szint nem továbbítaná, de az egyének adott százaléka fontosnak tartja a legalsó szinten), ezzel meghatározzuk hogy az információ egy magasabb szintre jusson e feljebb vagy lejjebb. Az információ ennek eredményeként lép le vagy fel egy szintet, ahol arra reagálni kell.

  Fontos látni hogy egy felső szintű ajánlás sem azonnal a személyes fokokba érkezik, hanem a szinteken magyarázva jut le.

2.  A segítő privilégiuma hogy ezt megteheti saját felelősségére, akár véleményezve is, de ha a csoport bármely tagja úgy gondolja, hogy a továbbított tudás 3. szavazást, vagy 4. konszenzust igényel, akkor az a már továbbított információ mellett láthatóvá válik.

3. Szavazás: Egyszerű tételek esetén hagyományos 2/3 szavazás. Ha mindenki elfogadja lehet 50%+1 a szavazás, de ezt külön be kell jelölni a szavazásnál. (Opció: hogy a szavazás százaléka se legyen vita, mindenki megadhatja 51-100% között az igényét, és mellé a szavazatát, így a továbbjutás százalékát a javaslat átlaga adja meg.)

4. Konszenzus: Ez általában egy közös dokumentum létrehozását jelenti, melyet munka közben folyamatosan minősítenek, mindaddig míg annak elfogadása legalább 2/3 nem lesz. Kérhető a teljes belegyezés is, ahol rögzíthető az ellenvélemény de már beleegyezem a tovább küldésbe.

5. Kérhető hogy az információ lefelé vélemény köteles legyen, ennek elsősorban figyelem felhívó hatása van hogy a segítők alttal kiemelten fontosnak tartott információk külön kezelhetőek legyenek.

6. Bármely segítő kérhet általános szavazást az általa képviseltek között, (hagyományos népszavazás) A megadott időtartamban bármikor szavazhatnak.


4.1.4       Az információk követése, böngészése, postaláda típusok.

  Az egyén a felsőbb szintek munkáját, akár a véleményformálás fázisában is nyomon követheti. Megjegyzés szinten üzenetet is küldhet segítendő a munkájukat. A szint a véleményformálásba bárkit bevonhat, de alap működésben nem kell reagálniuk távolabbi szintek közvetlen hozzászólásaira, azoknak minden szinten meg kell mérettetődniük.

  Az egyének tehát ráléphetnek a különböző szintekre és az ott aktuális témákat követhetik. Az ehhez kapcsolódó gondolatait , javaslatait azonnal elindíthatja felfelé, ha közvetlenül nem tudna bekapcsolódni a munkába.

   Az egyén saját szintjein az információk kétféle csoportba oszthatóak:

1.      Közvetlen csoportomtól, vagy az alatta felette lévő szintről érkező információk, melyekre már elvárt hogy reagáljak, elolvassam, pontozzam, továbbítsam.

2.      Ajánlott hírek, melyeket az alsó vagy felső szintek az aktuális szintemnek, címeztek de még nem jutott le a többi szinten keresztül. Ide tartozik egy direkt népszavazási kérés is. Ezeket különböző szakmai, területi , támogatási szűrők segítségével rangsorolhatom.

 

- Az ajánlott levelek sorba rendezhetőek a támogatottság % szerint, preferált közösségi szintekre lebontva. Ha egy hírt a preferált területeken 100%-ban ajánlanak nekem, megnézem még mielőtt közvetlenül beérkezik. A felülről érkező üzeneteknél területenként megadhatom az ingerküszöb létszámot, akár képviseleti szinthez rendelve. (Távoli csoportok lelkesedéséből kezelhetetlen mennyiség lenne .)

Azok akik több szinten szerepelnek, értelem szerűen szintenként rendelkeznek  „postafiókkal”, azon túl minden munkacsoportjában, minden képviseleti szintjén elkülönített postafiókot kap.

 

 

4.1.5       Személyes felelősség:

 Minden információ mely ebben a rendszerben hozzád eljut, azért került oda mert addig senki nem volt aki megoldja, tehát neked kötelező arra reagálni, megoldani, továbbítani, ha azt te nem tudod megoldani, vagy nagyobb közösséget érint, tovább kell vinned egy magasabb szintre, hogy egy nagyobb közösség válaszolhasson rá. Ez a működés teszi lehetővé, hogy a nagy kérdések is lefordítódjanak a lokális szintre, az egyén aktuális tudására, hiszen a közvetítő ismeri élethelyzetét, a környék lehetőségeit, és meg tudja ítélni, milyen tudás hiányzik a jónak vélt cselekvés eléréséhez. Ha benne ébred kétely vagy hiány, van egy fórum, amihez bármikor bizalommal fordulhat.

 

4.1.6       Statisztika:

Minden információhoz szabadon bővíthető minősítő rendszer társul, ahol mindig látható területi és szintbeli elkülönítésben, hogy az adott információt hányan látták, hogyan értékelték akár az alap pontozásban, vagy azon felül, a közösségek által hozzátett  egyedi szempontok szerint. Ez segíti, hogy a vélemény formálásunkat, cselekvésünket az általunk legfontosabb formában és helyen tegyük meg.

 

4.1.7       Hogyan áramlik az információ egy ilyen rendszerben:

Felmerül egy gondolat, probléma vagy hír, ami bekerül a rendszerbe az egyénen keresztül. ha azt a csoportjában nem tudják megoldani, vagy fejlesztendőnek érzik vagy csak mások számára is fontosnak, elindítják egy nagyobb közösség felé úgy, hogy a csoport a maga tudását, véleményét  először hozzáteszi, véleményezi, megszavaztatja, választ készít, konszenzust hoz létre. Majd meghatározzák a kérdés aktuális érdekterületét, falu vagy megye, stb. Ha ez nagyobb az adott szintnél akkor tovább lép egy szintet az információ, ahol újra minősítik. Így feljutó információ minden lépésnél egy nagyság renddel nagyobb közösség kapja meg, akik a maguk élethelyzete szerint értékelik. Ötleteket, kételyeket vetnek fel. Ezek a gondolatok elindulnak felfelé keresve a válaszokat, vagy megmérettetődve arra, hogy az eredeti információt a legmagasabb szinten építsék. Azért fontos ez, mert így mindenkihez egyénileg lefordítódik az információ és azt az apró kérdést, ami esetleg a megértéshez hiányzott, lesz aki megválaszolja. Így lehetővé téve, hogy mindenki tudása, ötletei  legjavát indíthassa el, és azok ne kallódjanak el, ne ragadjanak be.

Informatikailag minden tételnek az egyénhez lebomló magyarázó építő ága van.

Ez a működés lehetővé teszi, hogy egy közös tudás építésben, mindenki úgy vehessen részt, hogy építő gondolatai a közösség által, a fontosságát tükrözve, nyilvántartva legyenek, lehetővé téve, hogy az egyénhez a hír támogatottsága szerint jusson el. 

4.1.1       A személyes kapcsolat ösztönzése:

A rendszer az információ áramlásban nyújtott előnyök használata közben tanítja meg, hogy milyen logika mentén kell a közösségekben működni és ezt a tudást az Internet nélkül is hasznosítani. Célunk hogy ezt a közösségi modellt a falvak szintjén személyes Internet elérés nélkül is használni tudják, hogy kialakuljon a rendszeres kisközösségi döntéshozatal és ehhez a közösségek az e-pontokban rendszeresen megtartott összejöveteleken, közösen reagálnak a saját feladataikra és ott kapcsolódnak a rendszer segítségével a nagyvilág cselekvéseihez.

 

Érdeklődési körök összekötése a lokalitás jegyében:

A felhasználók érdeklődési körük megadásával, és a rendszer az egyén statisztikái alapján a közel eseményekről értesítést küld, akkor is ha a rendezvény szervezőit csoportjait nem ismeri de közelben történik és amúgy érdeklődési körébe tartozik.


4.1.1                        E-pontok hasznosítása:

A fenti cél az Internet használatot közösségi eseménnyé emelné, ahol döntéseket hoznak, eközben a technika lehetőségeit, használatát önsegélyezéssel sajátítanák el, szemben az általános és gyenge hatásfokú tanfolyamokkal, itt mindig az aktuális helyzethez szükséges segítséget a gyakorlatban kapnák meg egymástól.

 

4.1.1.1                 Ügyfélkapu szolgáltatásai

A rendszer használói főleg az átmeneti időszakban, a mai rendszerekben is működnek. A mindennapi és a gazdasági élet segítésére számtalan hasznos funkciót hoztak létre e-állam jegyében. Ezeket a hasznos funkciókat elérhetővé szeretnénk tenni a felhasználóknak, témájuk szerint kiemelve az adott feladathoz kapcsolódókat. Pl.: egy üzleti szerződés, vagy ajánlatok elbírálásánál az üzleti partner lekérdezésének linkje automatikusan kiemelt helyre kerül.


Küldje el véleményét!


Comments