Események‎ > ‎

Tervező fórum Solymár 2

Gábor Hamvas, 2010. márc. 19. 22:38   [ 2010. ápr. 16. 3:04 frissítve ]

A Helyi Közösségek Világfa Szövetsége

Részvételi területek, a jövő együttműködési formái

Élő társadalom víziók

Címmel tervező fórumot tart

Helyszín: Solymár önkormányzat nagyterem 2083 Solymár József Attila u. 1

2010 Március. 27. Szombat 10:00-16:00

***************

Beszámoló hamarosan.

Alábbi ábrát a közösség elfogadta a tudatos munka vázaként:

Ki mit vár:

A közösségi részvétel (részvételi demokrácia) meghatározása, jövőkép meghatározása.

Helyi termékà önrendelkezés, lokális szabadság lehetőségei

Értékrend, és együttélési minimum szabályok tisztázása

Önkormányzatok igényeinek felismerése, kiszolgálása

Fejlesztő közösség tudatosodása, szervezett munka elindulása.

 

 

 

Helyzet:

 • Jelen gondolkodásmód a kreatív embereknek nem ad pozitív jövőképet
 • Szellemi, erkölcsi értékrend újra a megoldás alapját jeélenti
 • Az új utakat újra a kályhától próbálják végigjárni, saját családi és mikroközösségek helyes működéséből felépítve
 • Minden módszertani, informatikai eszközt erről a szintről építkezve kell biztosítani, ha a legkisebb szinten nem működik nem lehet tovább lépni.

 

Mit csinál a szervezet: Lásd a szövetség céljai

 • Jövőképet épít
 •  Módszereket dolgoz ki, tananyagot, forgatókönyveket készít
 • Informatikai rendszerrel támogatja az önrendelkező közösségek működését az élet minden területén
 • Önkormányzatoknak, közösségeknek személyes támogatást ad

 

 

Értékrend és szabályok:

 

Az együttműködés legfőbb szabálya:

 

Senki munkáját, a természetből rá jutó forrásokat az ő tudatos beleegyezése nélkül nem lehet felhasználni.

 

Hármas tagozódás:

 

Értékrendet nem bírálhatunk,  munkánk annak kialakulását lehetővé tevő feltételek megértésére irányulhat, csak azt mérlegelhetjük, hogy másokat akaratuk ellenére mennyire befojásolnak.

 

Irányelvek a belső hozzáálláshoz:

 

 • Szeretet
 • A nem ártás szabálya
 • Mindenhez pozitív képpel viszonyulunk
 • Az erkölcs az együttélés ösi tapasztalatainak összessége, melyek cselekvéseink kiinduló pontja kell legyenek.
 • Bizalom építése, ennek működését kell keresni. Kis közösségek hálózata.
 • Bizalmat csak úgy érhetünk el, ha nincs negatív érzelem
 • Befogadás, türelem
 • Mindenki teremtő, jó minőség, utunk a jócselekedetek tanulása, ahol sokszor túl keveseknek akarunk jót.
 • Nincs ellenség, negatív ember, csak hiányos ismereten hozott döntés
 • Hibás döntéseket ismerettel kell gyógyítani, ha esélye van, hogy másokat akarata ellenére újra kényszer alá vonja, eme lehetőségre minden érintettet figyelmét fel kell hívni.
 • Döntés kontrolja, hogyan illeszkedik a teremtés céljához
 • A személyes és kollektív tudat összefügg, Tudati tanulás lehetőségei
 • Erkölcs vezérelt közösség újraélesztése, minimális szabályok közösségi elfogadása
 • Közösség és részvétel fontossága

 

 

 

Értékek

 

Gondolatok:

 • Homogén vagy heterogén közösség? à társadalmi sokszínűség – „biodiverzitás” az alkalmazkodó kézség, túlélés alapja. Az együttműködés viszont világszinten életre hívott kollektív öntudatot igényel. Lény társadalom tudatossága.
 • Olyan módszerekkel és eszközökkel segíteni, ahol a közösség öngyogyító, építő erői működni tudnak. Ha nincs mentor, külső segítő, akkor is épülni tudjon a közösség.
 • A mentori segítség, kiemelt pozitív minták életre hívását segítse, a minta inspirációja, az új eszközök, tananyagok önálló építkezést tegyenek lehetővé.
 • Kis közösségek működésének és jellemző tönkremenetelük elemzésével, majd okaik elhárítását lehetővé tevő tervezéssel alapozzuk meg munkánkat.
 • Egyénnek és közösségnek, bármely fejletségi szinten segíteni tudjunk az új környezet lehetőségeivel.
 •  
 •  

Közösség fejlesztés megalapozása,

Világfa fejlesztők munkaközössége:

 • Saját jövőképünk, értékrendünk letisztázása, közérthető megfogalmazása
 • Informatikai rendszerterv megismerése, fejlesztése
 • Belső képzés elindítása, közösségért tenni akarók képzése
 • Felhasználói kézikönyv összeállítása. Mi a világfa, mire ad választ segítséget, hogyan működik, szervezetileg, mentorhálózatával, informatikai eszközeivel.
 • Mentorhálózat működtetése, belső működésben, új tagok személyes csoportsegítőkön keresztül lépnek be, majd találják meg a nekik megfelelő munkahelyet.

 

Közösségeknek, önkormányzatoknak:

 • A fejlesztés hátterének megteremtés, önkormányzati szervezetei, céges és egyéni támogatások feltételeinek kidolgozása. Befektetés a jövőbe.
 • Településeknek mentorok, közösségfejlesztők biztosítása, felkészítése
 • Településfejlesztési folyamat követés, segítés.
 • Mintaprojektek kiemelt támogatása
 • MIT, MIÉRT, HOGYAN
 • Élménybeszámolók, minták összegyűjtése, élménybeszámolók publikálása
 • Képviselői segédanyagok készítése
 • Személyiség érlelés, autonóm egyének tudatosodása, pszihoterápia
 • Egymásra utaltság, társadalom érlelés, hálózat építés
 • Érdek, igény, módszer, eszköz, ember

 

Előkészítés

Bevezetés

Megvalósítás

Működés

 

 

 

Szervetlenben hogyan lehet szervesen szervezni?

Lépések kidolgozása

Csak emberek tudják végigvinni. Kik alkalmasak mentornak

Belső hit és elkötelezettség

Tényleges tudáshoz jutás biztosítása, fél információkra nem lehet alapozni

Legyen szervező képessége

Kit kell megszólítani: önkormányzat, emberek, civil közösségek, az egész helyi társadalmat

Kovász emberek megtalálása

Kollektív tudat fejlesztés

Program letisztítása, több alternatíva: 3000 kísérlet legalább 100 alternatíva

Mentor képzés, továbbképzés

Informatikai hálózat, tudástár, e-közig

Erkölcsi minimumszabályok működtetése

Források

Alkalmazási kézikönyv

Globál lokál- helyi tudat, világszintű összefogás

 

Együttdolgozó közösségépítés, a cselekvő munka ereje

 

 


a tiszta hangok rádió filmje from tisztahangok on Vimeo.

****************************************************

Meghívó 2

A Helyi Közösségek Világfa Szövetsége

Részvételi területek, a jövő együttműködési formái

Élő társadalom víziók

Címmel tervező fórumot tart

Helyszín: Solymár önkormányzat nagyterem 2083 Solymár József Attila u. 1

2010 Március. 27. Szombat 10:00-16:00

Részletek : www.vilagfa.org.hu

Az összejövetel célja

Összehangolni az együttműködő partnereket, megismerni az eddigi eredményeket, közös gondolkodásban a megvalósítást tervezni.

Program.

1. rész
Beszámolók az eddigi eredményekről.
Körkérdés: Ki milyen képet hozott
Vitaindítók, témakiválasztás.

2. rész
Témák szerint csoportos munka.

3.rész
Csillagtérképes ötletélés

4.rész
Ajánlások, programok, vállalások megfogalmazása.

Körkérdés

Ki mit ért részvételi demokrácián, hogyan képviselhető egy új jövőkép?
Mit nyernek az önkormányzatok, hogyan győzhetők meg?
Hogyan segíthetjük a tömeges elterjedést, a szűkös mentori feladatokon túl.
Milyen jövőképet jelent?
Milyen értékrendet képvisel?
A részvétel mely területeken a legfontosabb?


***


Világfa célja

A részvételi demokrácia legfontosabb feladata, létrehozni a hiteles társadalmi párbeszéd rendszerét, mely alapja bármely együttműködés elindításának.

Célja az egyének bizalmon alapuló párbeszédének kiépítse, ami strukturált rendszerében képes igények közvetíttetésére, megoldások építésére, átlátható köztudat megjelenítésére, hiteles informálódás kiszolgálására az együttélési közösségvállalás talaján. Célja szakmai tudás hozzárendelése a közösségi párbeszédhez, és a közösség szolgálatában működő önkormányzatok hatékonyabb  támogatása.

Az így kiérlelt ismeretek, tervek megvalósításához módszereket, eszközöket, szakmai támogatást biztosít, hogy az egyének értékrendjük alapján könnyen csatlakozhassanak a számukra fontos programokhoz. Működtethető legyen a részvételi költségvetés rendszere a gazdasági, pénzügyi, szervezeti, társadalmi folyamatokban, az önrendelkezés biztosítása mellet. Lehetővé teszi a közösség versenyképes működését, biztosítva az egészséges magánérdek kereteit.

A világfa szemlélete, hogy új társadalmi gondolkodásmód akkor születhet meg és fejlődhet a gyakorlatban, ha az élet minden területén értékrendje alapján, alternatívát biztosít. A világfa komplex rendszert kíván fejleszteni az egyéneknek, önkormányzatoknak, szervezeteknek, cégeknek  közösségi tulajdonban.


Csillagtérkép:
http://fejlesztes.publ-iq.hu/forum/elotemalista.php?tema_id=14A Javaslap írja március 27.-ére:

Ezen a napon "jő fel a föld fagya", ennél korábban nem vetnek, mert a mag "fölpárolódna". Mától viszont elkezdődik a tavaszi vetési időszak, amikor pedig épp időben kell elkezdeni  a magok vetését. Jó alkalom ez arra is, hogy mi is meghányjuk-vessük magunkban, hogy a bennünk most elvetett magból mit kívánunk kicsíráztatni, mit kívánunk megteremni, megteremteni s mit tehetünk el a termésből, önnön "magunkból" az esztendő végére, Karácsonyra. Ettől kezdve érdemes bármit elindítani, például szervezést, alkotást, mert mostantól megjelennek a támogató erők.

ć
Gábor Hamvas,
2010. márc. 30. 0:10
Comments