Események‎ > ‎

Helyi és közösségi pénz 2010.03.26

Közösségi pénz kapcsán ajánlott eseményekVass Csabaszólj hozzá: ELTE - előadás 1.

Drábik JánosSzalay Zsuzsanna előadása 

Az előadás PPs formátumban a lap alján letölthető, mely a kiegészítő szöveget is tartalmazza.

Szegő Szilvia
Hamvas Gábor


Varga István


szólj hozzá: ELTE - előadás 6.

Az előadáson felajánlott könyvek

A lap alján letölthető Szalay Zsuzsanna által felajánlott két könyv.

Fischer József,  Dr Szász Ágoston             Pénz                                                                   1935 Bp.  szerzői kiadás
Schilling Zoltán                                               Energiatan és pénzelmélet                         1932 Bp.  A Studium kiadása

Conversation Element


Levelező Fórum:

Web címe:  http://groups.google.hu/group/kozossegipenz  (itt lehet feliratkozni)
Lista levelező címe: kozossegipenz@googlegroups.com
Kezelő címe:kozossegipenz@gmail.com

Ezen a weboldalon hozászolásokat a világfa.fejlesztes@gmail.com címre írt regisztrációval vagy a csatlakozás után lehet tenni.
Meghívó

Helyi és közösségi pénzek viszonya

Önellátó, önvezérlő közösségek– a megmaradás forgatókönyve

 

(Hívó gondolatok 2010. március 26-ra)

 

           

            Globalitások világméretű háborúja zajlik és ennek hadszínterét a helyi közösségek jelentik. Harc folyik a globálissá vált pénztőke és a helyi közösségek között is.

Logisztikai bázissá, átrakóállomássá vált országunk. A hatalmas be- és kiáramló pénzek átmossák, kilúgozzák gazdaságunkat, beöntésként hat ránk a hitelfelvétel. A pénz a magyar gazdaságban nem forog, gazdaságunk kiszárad, összezsugorodik. A bejövő pénzek csak csatornát, sínpárt váltanak, s továbbmennek.

            Széthulltak a megtartó közösségek, a család, a falu, a város és ezek közösségi tulajdonai. A széthullás térben és időben is, vagyis a nemzedékek között is bekövetkezett. Nem a munka, a munkaerő, hanem a tőke internacionalizálódott. A szétvertek tömegének most öngondoskodást javasolnak. De az önérdekkövető öngondoskodás életpusztításhoz vezet.

            A közösségeknek újra kell építeni magukat. Nem kívülről, nem felülről. Alulról. Jól kicövekelve. Versenyszabadság helyett együttműködéssel: gondolkodás- és magatartásváltásra van szükség. Ennek eszköze a közösséget szolgáló pénz. Megkülönböztetésül nevezzük őt szelíd pénznek. A pénz nem piszkos, csak a rendszer teszi azzá. Vissza kell állítanunk a pénz jogos nimbuszát. Ahogy az emberi testben a vér, ugyanúgy szállítja az információt és az energiát a pénz. Mi történik a testünkkel, ha a véráramlás valahol elakad, leáll vagy feltorlódik? Trombózis, agy-érkatasztrófa a következmény.

 A pénz közösségi tulajdon. A pénzrendszer közösségen belüli munkamegosztást, tevékenységcserét biztosító alaphálózat. Közösségi infrastruktúra.

 

A közösségi pénzek bevezetésének színterét jelenthetik

1. a helyi közösségek, vagyis a civil szervezetek,

2  a szövetkezeti formában felépülő vállalkozások és

3. az önkormányzatok.

 

Röviden szóljuk néhány szót mindegyikről.

 

1. Színtér

Helyi közösségek mindig is voltak, sőt korábban csak ezek voltak, de a globális szerveződések létrejöttével külön kell őket már értelmeznünk. Múltból gyökereztetett, szerves fejlődés által létrejött, helyhez kötött, közös szokás- és értékrenddel egybefűzött közösséget jelentenek.

Programhoz kötött, divatos szóval élve projekt általi, netalántán felülről vezérelt elindulásuk esetén a fogalom-meghatározásban szereplő sajátosságok módosulnak. Példának okáért mozgó határvonalú, rövid múltú, esetleges szerveződéseket jelenthetnek. A ránk váró gazdasági pangás idején gazdaságszervező szerepkörükben (is) épüljenek újjá, erősödjenek meg a helyi közösségek, a civil szervezetek. Kívánatos, hogy egymást átfedő, átlapoló hálózatok csomópontjai legyenek. Fontos elfogadni, hogy ezen körök pénzének a fedezete a bizalom, ezért a kiterjedtségük korlátos. Jogszabályok által a másik kettőhöz képest kevésbé irányítottak és irányíthatók. Használják ki az Internet adta lehetőségeket! Ennek a segítségével szerte a világon már ezrével létesülnek csereklubok, belső elszámolást lebonyolító, önsegítő közösségek. A külső támogatásból élő és éppen ezért a behódolás veszélyének kitett civilszervezetek lokális elszámolások működtetésével anyagi biztonságot nyernek, mert különben a támogatások piacán való verseny önfeladással járhat.

            A http://www.complementarycurrency.org/ honlap címről, vagyis kiegészítőpénz címen tudhatunk meg róluk többet. Itt kaphatunk segítséget, ötleteket, de magyar példák is vannak már. Az érdeklődők számára magyar nyelven ad széles kitekintésre lehetőséget a következő honlap: http://helyipenz.linkpark.hu/

            Az embertől emberhez, lélektől lélekhez csak számítógéppel ugyan nem lehet eljutni, de a nyújtott és kapott szolgálatok nyilvántartásában és a szervezésben mindenképpen segítenek.

 

2. Színtér

A helyi pénzt működtető vállalkozások, szövetkezetek jogszabályi kerete még teljes mértékben kidolgozásra vár. A multinacionális nagyvállalatok példáját kell követniük, mert ők a konszolidációs körükön belül már belső pénzt működtetnek. Több nagyvállalat előszeretettel alkalmaz hasonló eszközöket: lsd. pontgyűjtő akciók.  A kapcsolt vállalkozások egymás közötti árai, például a multinacionális vállalatok transzferárai is, felfoghatók belső elszámolással megvalósított pénzhelyettesítésként, még akkor is, ha kötelező a szokásos (de lényegében feltételezett) piaci ár alkalmazása.

 

3. Szintér

A területi önkormányzatokra általában jellemző helyzet az alábbi: általános pangás, kiszáradás: munkanélküliség, alacsony helyi fogyasztás, szociálisan ellátatlanok tömegei; kilúgozott, vagyis hozzáadott értékteremtő erejétől megfosztott gazdaság és agresszióval vegyülő depresszió jeleit mutató társadalom.

 

Mi a kiút? Az önkormányzatnak szub-regionális közhatalomként élnie kell gazdaságszervező jogosultságaival. Ki kell törnie a konfliktus-elnyelő, konfliktusokat magába-szippantó szerepkörből.

Ezért: A mai pénzrendszernek az átfolyó, illetve be- és kiáramlással leírható megjelenése helyett ki kell alakítani egy olyat, ahol a pénzfolyamatok önkormányzati, lokális közösségi szinten belső körfolyamatokként jelennek meg.

Ehhez: Bevezetendő egy, a helyi gazdaság fellendítését szolgáló, közösségen belül forgatható utalványrendszer. Ez elsősorban gazdaságpolitikai eszközrendszert jelent, költségvetési kihatása minimális, de igényli az önkormányzatok gazdaságszervező erejét, affinitását.  A rendszer célja, hogy összekösse a helyi fogyasztást a helyi termeléssel, s így a régió viszonylagos függetlenségéhez járuljon hozzá. Két oldalról támogatja a benne részvevők elkötelezettségét saját lakókörnyezetük iránt: nem csak helyi terméket vásárolnak, de helyben használatos pénzzel fizetnek.

A gazdálkodó közösségek létének alapja a létfenntartási képesség hosszú távú biztosítása. Az alapvető szükségleteket biztosító létfenntartási piacot (táplálkozás, ruházkodás, lakhatás, egészségmegőrzés, rászorultakról való gondoskodás, tudásmegszerzés és közbiztonság) elsődlegesen az adott közösségnek kell megteremtenie, megszerveznie. A létfenntartási piacot (tehát a termelést és a fogyasztást, bármilyen sokrétűek is ezek) hosszútávon nem lehet távoli pontokról induló anyag-, energia- és információáramlásokkal fenntartani.

 

Mindenkinek el kell fogadnia, hogy végveszélyben van a megélhetés. Ennek utolsó védő bástyáit jelentik az önkormányzatok, és egyéb helyi közösségek. Ezek végvárak: a helyi közösségek léte függ tőlük. Felszámolásukkal mindenki, még pedig mindenki atomizáltan válik kiszolgáltatottá.

 

Szalay Zsuzsanna Eszter

Mellékletek:

Vass Csaba

Gábor Hamvas, 2010. máj. 7. 6:25
Varga István

Gábor Hamvas, 2010. máj. 7. 6:15   [ 2010. máj. 7. 6:24 frissítve ]

Piliscsaba1
***************************1-2 of 2