Balog Béla : A tudatalatti tíz parancsolata

Gábor Hamvas, 2010. ápr. 5. 14:29   [ 2010. ápr. 5. 14:53 frissítve ]
A tudatalatti tízparancsolataJó szándékkal, pozitív gondolatokkal, nagy lendülettel és szép reményekkel hozzá kezdünk valamihez, ám az eredmény messze elmarad elvárásainktól. Van, aki párkapcsolati viszonyait rontja el sorozatosan, mások anyagi nehézségeiktől nem tudnak szabadulni, és nagyon sokan egészségi állapotukra panaszkodnak. A tudatos gondolkodás és döntés úgy tűnik nem mindig segít. 

A titok nyitja a tudatalattiban rögzült programjainkban rejlik. Csakhogy a rosszul működő programok, beidegződések, sorozatos kudarcokhoz vezető hitrendszerek felülírhatók, kicserélhetők. Csupán legalább annyiszor kell meghallgatni a jó programot ahányszor szüleink, nevelőink vagy a média elültette bennünk a rosszat. 

Hogyan valósítható ez meg a gyakorlatban? 

Egy tudatalattiról szóló könyvet biztosan senki sem olvas el négyszázszor, de egy kellemes zenei aláfestéssel készült CD napi kétszeri meghallgatásával akár hat hónap alatt csodálatos eredményt érhetünk el!


A szerző hozzájárulásával letölthető

A könyv:

balogh_bela_a_tudatalatti_tizparancsolata_hu_nncl2526-697v2.zip


A cd: /javítva / 


Ha hasznosnak tartod,
küldd tovább a levelet.
szólj hozzá: Balogh Béla előadása - 1. rész

szólj hozzá: Balogh Béla előadása - 2. rész

szólj hozzá: Balogh Béla előadása - 3. rész

szólj hozzá: Balogh Béla előadása - 4. rész

szólj hozzá: Balogh Béla előadása - 5. rész

Részlet a könyvből:

A TUDATALATTI TÍZPARANCSOLATA

„Hatalmas energiák szabadulnak fel az emberi életben akkor, amikor nincs eltérés abban, ahogy gondolkodunk, amiben hiszünk, és ahogyan élünk.”

J. Krishnamurti

 

Most pedig arra kérlek, olvasd át alaposan a szöveget, amely a CD tartalmát alkotja. Vizsgáld meg mélyrehatóan, gondold át, és tedd fel magadnak a kérdést, hogy el tudod-e fogadni azt, ami elhangzik. Szeretnéd-e, hogy az életed ezen új vagy részben új paraméterek irányítása alatt működjék? Biztosan lesznek olyanok, akik mindezt „agymosás”-nak neveznék. Én inkább mélytudat frissítésnek, mélytudat tisztításnak tartom. Mint ahogy rendszeresen tisztálkodunk, és ruháinkat is rendszeresen kimossuk, ugyanúgy kellene vigyáznunk arra is, hogy az életünket alapvetően meghatározó gondolatok a szépséget, a jót, a tisztát juttassák kifejezésre.

Egészen biztos, hogy lesznek e könyvnek olyan olvasói is, akik A végső valóság c. könyvet még nem olvasták. Ezért előfordulhat, hogy számukra bizonyos kijelentések furcsának, vagy éppenséggel értelmetlennek tűnnek. Mondhatnám, hogy „kérem, higgyék el, nem azok”, de ez ellenkezne saját természetemmel, hiszen én sem hittem el semmit, amíg ki nem próbáltam és meg nem győződtem róla. Így csak azt mondhatom: ne hidd el. Nézz utána, próbáld ki, győződj meg. Hinni bármit lehet, és mindaddig, amíg a hit nem kerül összeütközésbe az univerzum törvényeivel, működik is. A hit a mélytudat gondolati ereje, amely teret, időt és formát teremt. Ahol a hit nem működik, ott már nagy szükséged lesz a biztos belső tudásra, ha tovább szeretnél lépni.

Soha ne feledd: minden gondolatodnak teremtő ereje van! Nem mindegy, mit gondolsz, nem mindegy, mit teremtesz. Kigyógyulhatsz minden betegségből, kilábalhatsz a szűk-ségből, élhetsz sikeresen és boldogan, megtalálhatod ideális társadat.

Soha ne hidd el, ha valaki az ellenkezőjét állítja.

Egyedül tőled függ.

És attól, hogy mennyire engeded át az irányítást a szívedben lévő isteni Fénynek...

1. EGYSÉGTUDAT

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, minden teljes, egész és tökéletes.

Felismerem, hogy az egyetemes teremtő erő és intelligencia elválaszthatatlan részeként létezem.

Lélek és tudatformájában bennem van az egyetemes erő és értelem. Harmónia, egészség, békesség, öröm, bőség, igaz szó és ihlet formájában áramlik át rajtam.

Felismerem, hogy gondolataim teremtő erővel rendelkeznek.

Az történik velem, amit érzek, és azzá válok, amit elképzelek. Minden fontos lépésemet az egyetemes bölcsesség irányítja.

Ha bármikor félelem vagy aggodalom uralkodna el a tudatomon, azonnal azt gondolom: most az egyetemes bölcsesség vezérel engem, és az egyetemes bölcsesség a legjobb megoldást választja.

A bennem lévő teremtő erőt szabadon használhatom.

Teremtő erőmet a közösség javának szolgálatába állítom.

Amint ezeket az igazságokat érzem, és gondolom, megteremtem a tudatosság új ciklusát, és átalakul az életem.

Az egységtudat és öröm természetes lelkiállapotom.

Világomban minden rendben van.

2. MEGBOCSÁTÁS

Szeretem magamat, ezért a régi sérelmeket elengedem és megbocsátom.

Kivétel nélkül mindenkit elengedek, aki valaha megsértett engem, és mindannyiuknak egészséget, boldogságot, és az élet minden örömét kívánom.

Valahányszor eszembe jut a neve valakinek, aki bántott, ezt gondolom: „Elengedlek. Az élet minden öröme a tiéd. Szabad vagy, és én is szabad vagyok.”

A megbocsátás után szeretet, béke és nyugalom költözik a szívembe. Teremtő erőm felszabadul, és építő módon használhatom.

Együttérzéssel és megértéssel fordulok mindazok felé, akik lelkileg, szellemileg és testileg betegek.

Örömmel tölt el, ha másokért valamit tehetek.

Világomban minden rendben van.

3. ELFOGADÁS

Embertársaimat teljes szívvel elfogadom, és tartózkodom az ítélkezéstől gondolatban, szóban, és cselekedetben. Felismerem, hogy minden emberben a világegyetem végtelen intelligenciája dolgozik, és ennek az intelligenciának végtelenül sok, egymástól különböző megnyilvánulási formájával találkozhatom. Ezen erő, intelligencia és szeretet minden megnyilvánulását ítélkezés nélkül elfogadom. Ha valaki idegesít vagy zavar, annak okát elsősorban magamban kutatom.

Saját világom egyetlen gondolkodója én vagyok.

Én felelek azért, amit az embertársaimról gondolok.

Egészséget, sikert, lelki békét és boldogságot kívánok minden embernek, akivel közelebbi vagy távolabbi kapcsolatba kerülök. Jókívánságaim őszinték, hisz mindezt szívem szeretetéből sugárzom.

Világomban minden rendben van.

4. JÓVÁTÉTEL

A változás életem természetes rendje. A változást örömmel fogadom.

Kész vagyok megváltozni. Kész vagyok változtatni nézeteimen, kész vagyok változtatni beszédemen.

Ha felismerem, hogy valakit megbántottam, kész vagyok bocsánatot kérni. Könnyen rászánom magam, hogy bocsánatot kérjek, mert tudom, hogy ezzel a bennem lévő feszültséget is feloldhatom. Mindig megkérdezem, van-e lehetőség arra, hogy tévedésemet jóvátegyem.

Amint ezt megteszem, magamnak is megbocsátok.

A régitől az új felé könnyű szívvel haladok. A változást egyre jobban érzem magamon. Örömmel élem át a jelen perceit. Életemben mind gyakoribb a belső béke és a nyugalom. Világomban minden rendben van.

5. EGÉSZSÉG

Szeretem magamat, ezért testemnek szeretettel gondját viselem. Tápláló ételekkel és italokkal látom el, szeretettel ápolom és öltöztetem.

Figyelek a jelekre, amelyekkel testem üzen nekem, és üzeneteit mindig figyelembe veszem.

A testem szeretettel viszonozza gondoskodásomat.

Egészségtől és energiától duzzad.

Tudom, hogy testem minden sejtjére kihat minden gondolatom. A panaszkodástól minden körülmények között tartózkodom. Önmagamról és másokról mindig jót gondolok. Tudom, hogy a jó gondolatok, a belső béke és a szeretet mindig egészséges testet teremtenek. Gondolataim teremtő erővel rendelkeznek, ezért valahányszor a testemre vagy annak valamely részére figyelek, gondolatban mindig egészségesnek, teljesnek, és tökéletesnek látom.

Az egészséget és szabadságot választom.

Az engem is megalkotó erőnek a gyógyító szeretete most felold és eltávolít minden üledéket a testemből.

Bízom tiszta gondolataim teremtő erejében és bízom a változásban.

Boldog vagyok, mert felismerem, hogy testem tisztuló gondolataim és érzelmeim tükörképe. Világomban minden rendben van.

6. IDEÁLIS TÁRS — Csak saját felelősségre!

Most becsületes, őszinte, lojális, hűséges, boldog és sikeres társat vonzok tapasztalataim körébe.

Ezek az értékes jellemvonások máris részemmé válnak, és a tudatalattimba merülnek.

Azt vonzom, amit tudat alatt igaznak hiszek.

Ismerem a vonzás egyetemes törvényét, és a tudatalatti hitemnek megfelelő társat magamhoz vonzom.

Tudom, hogy ideális társam békéjét és boldogságát gyarapíthatom.

Szereti eszményeimet, és az övéit én is szeretni tudom.

Kapcsolatunkat kölcsönös szeretet, szabadság és nagyrabecsülés jellemzi. Az isteni szeretet olyan valakinek a személyiségén keresztül ragyog rám, akivel tökéletesen kiegészítjük egymást.

Ideális társamat megérdemlem és elfogadom.

Érzem, és hiszem, hogy életét teljessé és hiánytalanná teszem.

Világomban minden rendben van.

7. SIKER

Szeretem magamat, ezért olyan munkát végzek, amiben örömömet lelem, amiben tehetségemet és alkotóképességemet szabadon kamatoztathatom.

Olyan emberekkel és olyan emberekért dolgozom, akiket szeretek, és akik szeretnek engem, munkámért pedig bőséges ellenszolgáltatás a jutalom.

Tudom, hogy mindazt, amit embertársaim felé nyújtok, megsokszorozva visszakapom.

Mindig kedves emberekkel találkozom, hisz bennük saját magamat látom.

Tehetségem és alkotóképességem birtokában olyan dolgokat teszek, amelyek belső igényeimet kielégítik.

Mindig vannak emberek, akik az én szolgáltatásaimat keresik.

Szükség van rám, ezért a felkínálkozó lehetőségekből életkoromtól függetlenül kedvem szerint válogathatok.

Munkámmal és jövedelmemmel elégedett vagyok.

Örömöm telik abban, amit csinálok.

Egy vagyok a hatalommal, amely megteremtett.

A siker feltételei eleve adottak bennem.

Akaratom erejével, gazdag képzelőerőm segítségével és kitartásommal életemet boldoggá és sikeressé teszem.

Bármire szól is a küldetésem, sikerre viszem.

Minden élményből tanulok.

Sikerről sikerre haladok.

A múltnak nincs hatalma fölöttem, mert az új befogadására és a változásra gondolatban és tettekben kész vagyok.

Világomban minden rendben van.

8. BŐSÉG

Azért születtem a világra, hogy egész életemet bőségben, boldogságban, szabadon és sugárzó módon éljem.

Arra születtem, hogy lelkileg, szellemileg és anyagilag növekedjem, fejlődjem, kibontakozzam, és életem minden területén tökéletesen kifejezzem és megvalósítsam önmagam.

Tudom, hogy külső világom gazdag tudatom tükörképe, és bármikor újrateremthetem, vagy megváltoztathatom.

Szeretem magamat, ezért kényelmes otthonban élek, amely kielégíti igényeimet. A hazatérés gondolata mindig örömmel tölti el szívemet.

Otthonomban szeretet és harmónia uralkodik, ezért aki csak belép, részesül a szeretet gyógyító erejében.

A világegyetem határtalan gazdagságából korlátlan mennyiségben részesedem. A szépség és a bőség életem természetes része. Az élet ajándékait hálásan fogadom.

Szívből örvendek a mások sikerének, mert tudom, jut bőven mindenkinek.

Kedvelem a pénzt. Szeretem a pénzt. Tudom, hogy a pénz a rajtam keresztül áramló energia része. Ezt az energiát bölcsen és építőén használom.

A pénz folyamatosan áramlik életemben. Élvezettel osztogatom, és csodálatosan megsokszorozva visszakapom. Olyan célokra fordítom, amelyek a szépség és jóság gyarapodását segítik.

Minden döntésem a javamra válik. Saját értékemnek mindig tudatában vagyok. Bő kézzel mérem képességeimet, és bőséges anyagi áldás a jutalmam.

Jólétemért, és elmém teremtő gazdagságáért hálás vagyok.

Világomban minden rendben van.

9. BÉKE ÉS HARMÓNIA

Lényem középpontjában a szeretet végtelen forrása van, ezért békében és harmóniában élek mindenkivel, akit ismerek.

Ez a szeretet megtölti a szívemet, a testemet, a tudatomat, egész lényemet.

Szétárad belőlem minden irányba, majd visszatér hozzám megsokszorozva.

Akkor érzem jól magam, ha szeretek.

Szeretem magamat, ezért teljesen a jelenben élek, minden perc szépségét felismerem. A szeretet törvényét betartom és tisztelem.

Az univerzum szeretett gyermeke vagyok, ezért a jövőmet fényesnek, boldognak, biztonságosnak tudom.

Segítek magamon, és az élet is megsegít.

Rajtam kívül, akárcsak bennem, az egyetemes rend működik.

Mindent szórakozva tanulok.

Hálás szívvel, vidáman kezdem a napot. Lelkesen várom a mai eseményeket, hisz tudom, hogy életemben csak a Jó kaphat helyet. Szeretet, békesség és tökéletes egészség tölti el a tudatomat és a testemet.

Szeretem azt, aki vagyok, és amit cselekszem.

Lényemmel, szeretetemmel az élet szépségét hirdetem.

Világomban minden rendben van.

10. BÖLCSESSÉG

Az élet végtelen körforgásában, ahol most vagyok, nincs kezdet, és nincs vég, csupán az anyag és a tudat állandó egymásba fordulása.

Életem téren és időn kívüli létező, tudatom teret és időt teremtő.

A szeretet törvényét szívemben ismerem. Biztonságos magamba néznem. Biztonságos a múltba tekintenem. Örömmel tölt el, ha a határtalan élet elém tárul.

Folyton megújul az életem.

Minden pillanata új, friss, és eleven.

Pozitív gondolkodással érem el mindazt, amit akarok.

Tudom, hogy elmémet egyedüli irányítóként bármire használhatom.

Életemet magam irányítom.

Mindenben a szépet és a jót keresem.

Gondolataimmal a szépet és a jót erősítem.

Új valóságom új gondolkodásom tükörképe.

Bízom az egyetemes erőben, bölcsességben és szeretetben, hisz tudom, hogy bármit szeretnék is tudni, feltárul előttem az, bármire van is szükségem, megkapom azt a megfelelő helyen, időben és összefüggésben.

Világomban minden rendben van.


Comments