Társadalmi Fa

Világfa Társadalmi fa:

Az egyéneket természetes érdekközösségeik szerint kis létszámú csoportokba szervezi a szomszédság elvén. Így a lakóközösségek, társasházak, szomszédságok, utcák, tömbök, kerületek stb. automatikus képviseletet kapnak. Biztosított a segítők bizalmon alapuló választása és önkéntes támogathatósága, folyamatos forgása a bizalom fenntartásáért.

Miért más és mit szolgáltat a rendszer?

Elsősorban megoszthatatlan információs hálózatot hoz létre, ahol a segítők feladata ennek hatékony biztosítása.

Meg kell alkotni azt a közösségi hálót, mely nem megosztható, mely hatékony munkára képes, a bizalmat építi és legfőbb társadalmi kincsként őrzi. Mely átlátható, minden természetes érdekközösséget képvisel, és azoknak teljes értékű hatékony képviseletet, önrendelkezést biztosít, mely kiküszöböl minden központosított újraelosztást.

            A nagyon hatékony cégrendszerek mellett egy ezekkel versenyképes társadalmi működést kíván létrehozni. Látjuk, hogy a gazdaságban kialakított verseny mind a természeti mind társadalmi erőforrásainkat felemészti. A magánvagyon végtelen összpontosulása és hatalmi viselkedése minden társadalmi rendszerre kétes hatással van. A mai rendszer jó úton halad afelé, hogy a földnek egyetlen tulajdonosa legyen.

Azt kell belátni, hogy fegyelmezett, precíz munkába fogott kreativitásunk, munkaképességünk eredménye töredékében fordítódik saját jobblétünkre, és ha a cégekhez hasonló szervezettségben tennénk társadalmi szinten ugyanezt, nagyságrenddel jobb életet élhetnénk. Ha megnézzük, hogy a cégeknél a siker érdekében hány felelős vezetői pozíciót hoznak létre, belátható, hogy a legfontosabb társadalmi vezetés működésképtelen. Meg kell teremteni azt az együttműködési formát, ami ezt a potenciált valóban a közösség és az egyén jobblétére képes fordítani.

A program minden funkciójában az életet próbálja modellezni és segíteni úgy, hogy az az informatikai hálózatok nélkül is fenntartható minta maradjon. Létrehoz egy bizalmon alapuló információs csoport rendszert, ahol a legoptimálisabban épülhet és terjedhet a tudás, helyes cselekvést eredményezve.

 

Fizikai korlát ami nem átléphető:

 

4.1.1      Emberi csoport-dinamika:

A mindennapjainkból ismerjük hogy bizonyos létszám felett már nehéz közösen gondolkodni és kisebb körökre, hangadókra szakad a beszélgetés. A szociológusok megfigyelése szerint hét fő esetén még stabilan fenntartható, utána már felbomlik.

A bizalom fenntarthatósága a fentinél nagyobb csoportban nem biztosítható, hiszen az kölcsönös odafigyelést igényel a mindennapokban is, mely időt vesz el a család, a lelki jó barátok rovására, de nem elkerülhető, hogy minimális szinten ezt a társadalom felé ne biztosítsuk. 

 

4.1.2      Csoport képzés:

Első lépésként a regisztrálókat az egyetlen fix koordináta rendszerben, a tájban, csoportokra bontjuk 3, maximum 15 fővel. A csoportok területi alapon, szomszédság elvén alakulnak ki, hiszen egyedül így van esély arra, hogy senki ne maradjon ki, mert így átélhetővé válik a társadalmi felelősségvállalás, és a mai megosztottság csak az együttélés alapján oldható fel. Így ha egy faluból két ember jelentkezik akkor biztos hogy egy csoportba kerülnek, és felelősséget vállalnak a körülöttük élőkért, azokért is, akik soha nem fognak ilyen rendszereket használni.

 

 

4.1.3      Az információ áramlást segítők kiválasztása:

Az így létrejövő csoportokban akár az adott nap vagy időszak problémái, kihívásai szerint, a közösség adott tudati állapota szerint, és az egyén napi lelkesedése szerint választódik ki a legfelkészültebb, leglelkesebb, legtapasztaltabb segítő, aki a problémák megoldására, a közösség képviseletére vagy az információk, vélemények, továbbítására, de legfőképpen közössége segítésére hivatott.  

Bizalmi sorrendjét akár naponta átírhatják az egyének a rugalmasság jegyében. Mert így átélheti cselekvése következményét, hogy kialakuljon a felelősség érzése. Így a segítők mindig élvezik a tagok feltétlen bizalmát és megvalósul magasabb szinten a vezetők visszahívhatóságának gyakorlata.

 Ezt a működést a társadalmi fában és a közösségi működésű munkacsoportokban alkalmazzuk (4.2.6.5). A magán munkacsoportok választhatnak egyedi döntéshozatali szisztémát is (4.2.6.3).

 

Ha egy bizalmi vezető adott szinten bizalmat veszt, az csak arra a szintre vonatkozik. Tehát ha egy segítőt már több szinten megválasztottak, pl. már megyei szinten segít, akkor ha szomszédsága új segítőt választ, attól ő a felsőbb szinteken szerzett bizalmait nem veszti el.

Bármely alsóbb szinten választott segítő a következő szinten plusz segítőként jelenik meg, az adott szintet így két fő képviseli. Az új segítő így tanul bele a munkába.

A szintek bizalmi eredménye látható: egy adott szinten együtt dolgozó segítők neve mellett mindig látható ha bizalmi szála megszakadt, amit a részfa tagja figyelembe vehetnek sorrendjük felállításánál vagy segítő szándékkal megnézhetik ennek okait.

 Mindenki dönthet, hogy e listája publikus vagy sem

A sorrendi lista lehetővé teszi a helyettesek meghatározását is.

Miért nem baj, hogy a megbízott könnyen leváltható? A jó programot úgyis ember függetlenül megvalósíthatják, nem kell, hogy "beragadjanak" emberek. Mint tapasztaltuk, nagyon káros következménye van a beragadásnak. Nem 4 évre, hanem évtizedekre blokkolja a változást, kiölve a közösség aktivitását.

 

4.1.3.1                       Saját szintem feletti vezetőkre leadott vélemény:

Lehetőségem van sorrendet felállítanom a felsőbb segítői szinteken is. Új embert direkt nem javasolhatok, erre csak a saját csoportomon belül a megfelelő segítő kiválasztása a lehetőség.

Az így leadott szavazatok a szint belső sorrendi szavazatát csak akkor bírálják felül, ha a szint alatt lévő összes személy meghatározó százalékban, de legalább 75% ugyanarra a személyre szavaz. Például egy ország első emberének személye mindenkit érdekel, ezen a módon mintegy automatikusan érvényre juttathatja egy hagyományos népszavazás eredményét annál sokkal rugalmasabb és árnyaltabb módszerrel.

 

 

4.1.3.2                       Területi felosztás

A belépők a felhasználók adott létszáma szerint először föld nevű csoportnak lesznek tagjai, majd ahogy szaporodik a felhasználók száma Európa, Közép Európa, majd Magyarországnak.

A feltöltődés természetesen települések szintjén zajlik majd, segítve működésüket, öntudatra ébredésüket, miközben a többi szinten is átláthatóvá teszi helyzetüket. Nem szervezethez kapcsolódnak, hanem önmagukat építik.

 A csoportokat a település szintjéig megadjuk a rendszerben, mert ezek a területi bontások a felhasználóknak nem egyértelműek, de kialakítottak. A rendszer nem lép át meglévő közigazgatási határokat. A felhasználók a maguk szintjein a csoport létszámot közösen módosíthatják 3-15 területi képviselő között. A javasolt és jelenlegi felosztás használata.

6+1 régió

Megye

Kistérség

Település

Kerület

Választói körzetek

Tömb  ha a felhasználók létszámától függően kb. 10 utcaközösség.

Utca

Telek

Épület

Emelet

Lakás

 

A hiányzó közigazgatási területeket, mint az utcák tömbökké csoportosítása, a felhasználók maguk alakíthatják ki, és megegyezés útján folyamatosan módosíthatják, míg az optimális felosztás kialakul.

A program automatikusan felosztja a csoportot ha létszáma 15 fölé nő, de a megadott kategóriákból nem csinál fél csoportot.

 

 

 

4.1.3.3                       Segítők javadalmazása

Ez a részvételi költségvetés első alkalmazási területe.

Minden munka annak segít aki fizeti, minden pénz azt szolgálja aki azt létrehozza. Miért várnánk el tehát, hogy ingyen szolgáljon minket bárki, ha meg nem mi fizetjük munkáját, naivság azt gondolni, hogy a mi érdekeinket szolgálja.

Létkérdés, hogy hatékony legyen a bizalmon alapuló civil segítői háló, és a teremtő munkáról, problémák megoldásáról kell szóljon, nem pozíciókról.

 

Példa az önkéntes támogatói díjhoz

Szint

Fizetési javaslat

Ft/segítő

Támogatási igény a felhasználótól,(Tagsági díj)

Ft

1

3 000

300

2

30 000

300

3

300 000

300

4

400 000

40

5

400 000

4

6

500 000

0,5

7

500 000

0,05

8

600 000

0,006

 

Summa támogatás:

944,556 Ft

A segítői munka javadalmazást kaphat. Minden felhasználó felajánlhat támogatást a segítőinek, ezt akár szintenként megteheti, megnézheti az igényeket is ha a szint ilyet megadott, ahhoz képes megelégedés arányában lehet támogatást adni. Ennek költségei ha például az 1000 főt vagy afeletti létszámot képviselő segítők átlag 400 000 Ft fizetést kapnának míg a tizedes 3000 Ft a százados 30 000 Ft-ot akkor az 1000 Ft támogatást jelent egyénenként havonta. Mindenki saját életkörülményeihez mérten vesz részt a teherviselésben, így mindenki környezete életszínvonalához igazodik javadalmazásában. Segítői munkáját rosszul végzőnek először a javadalmát módosítják, finom jelzést adva munkájához, ha ez a jelzés nem segített, átírja a segítői sorrendjét.

Az egyének szavazhatnak egy felsőbb szint vezetőjére, de ennek eredménye csak akkor írja felül a szint szavazatát, ha a teljes közösség  2/3-a azonosan szavaz rá, ez egy spontán népszavazásnak felel meg, melynek szabályait a szintek működési szabályzatában adhatják meg (4.7.2 . Belső működési szabályzata).

A tagsági díj elosztását a felhasználó bármikor módosíthatja, így ha elégedetlen bármely szintű segítője munkájával, a maga részével módosíthatja a fizetését. Gyakorlatban a felhasználó azt adja meg, hogy melyik segítőnek mekkora fizetést adna, majd ennek arányában alakul ki a fizetendő tagsági díj. Ez a legfinomabb jelzéseket is lehetővé teszi a közösség számára, és készteti a segítőt hogy reagáljon a jelzésekre.

A Segítők jövedelemhalmozása nem megengedett, az alsóbb szinten lévő javadalmazásuk szétoszlik a szint többi segítőjénél, hiszen rájuk hárul több feladat.

 

4.1.3.4           Tiszteletbeli elnök

Minden szint és munkacsoport választhat tiszteletbeli elnököt, mindenféle kötöttség nélkül, a társadalmi vagy szakmai  képviseleti szinteken. A munkacsoportoknál az alapító szellemiséget képviselendő a legfelső döntéshozatalba delegálhatnak további egy fő tiszteletbeli elnököt.


4.1.4      A hálózat felépülése:

Az  így kiválasztott segítők területi alapon hasonló kis csoportot hoznak létre, melyben mindig ismerősökkel kerül egy csoportba és választja meg a maga segítőjét. Az így felépülő hálózat országosan hét szintet hoz létre, úgy hogy egy egy segítő csak átlag tíz ember ötleteit kell segítse, kételyeit kell megválaszolja, és egy országos szintű segítő is csak hét fórumon kell hogy szerepeljen.

 

4.1.5      Társadalmi fa:

Így létrejött egy társadalmi fa, amelyben mindenki szerepel vagy képviseltetve van, és felbontása minden közösségi szintet lefed. Ez a felbontás teljes értékű közösségként kezeli, támogatja, kiszolgálja a szomszédságot, a társas házakat, az utca közösségét, a tömböket, választó körzetet majd a kerületeket, falut, város, régiót, megyét, országot és így tovább a teljes földi társadalomig.

 

A társadalmi fában szereplő egyének mellett automatikusan látható milyen szakmai csoportokban szerepel munkahelyek, klubok, stb. Ennek a lokális gazdaság támogatásánál is nagy jelentősége van, hiszen egy feladat megoldásánál a legközelebb állók lehetőségeit ismerhetjük meg. Itt feltüntetheti azokat a csoportokat is amelyek nem szerepelnek  a rendszerben.

 

 

Technikai megvalósítás:

Az adatbázist a felhasználók töltik fel és finomítják a hálózat felbontását az igények szerint Az alap adat beviteli struktúrában csak a közismert, definiált területi felosztások jelennek meg: ország, régió, megye, kistérség, település, kerület, választó körzet, utca, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó.  

 A sor végén legtöbb esetben 1–es áll a családi házak esetén, de ha később társasházat építenek, használni fogják a finomabb bontást.

Ha egy feljebb lévő szintet tovább szeretnénk finomítani, definiálhatnak a felhasználók újabb felosztást, vagy  segédosztásokat adhatnak meg.

Új szint beiktatása esetén a felettes szintnek jogában áll a programban ezt megtenni, vagy a csoportokat módosítani. Pl.: Budapest esetén Budára és Pestre osztani, ilyenkor a felhasználónak a meglévő alcsoportokat be kell sorolni az új csoportok alá. Valamint a régióba  két képviselőjük eszerint kerül be (a kerületek száma alapján három is lehetne).

Segéd csoport megadása nem hoz létre új képviseleti szintet, de segíti a kiépülésnél, hogy ha az adott szinten még kevesen regisztráltak, hogyan osztódjanak a létszám növekedésével. Pl.: Pesten még csak 10 fő regisztrált akkor nem kerületi, hanem csak pesti élő csoport létezik. Ha nő a felhasználók száma, akkor Pestet el kell felezni, ezt a program a segédháló nélkül,  a gps koordináták alapján, geometriai úton teszi meg úgy, hogy a kerületek középpontjai alapján kettéválasztja, ez nem minden esetben hoz létre logikus felosztást. Ebben az esetben a definiálhatják a páros osztódás csoportjait. Ennek csak az adott szint kiépülésénél van szerepe, viszonylag rövid ideig, nem lesz nagy jelentősége az automatikus felosztás hibáinak. Utca osztódásánál a számozás ezt megadja, mivel az egy vonal menti skála és az egymást követő számok biztos szomszédságot jelentenek.

 

Aloldalak (1): informatikai vitaforum
Ĉ
Gábor Hamvas,
2010. febr. 1. 1:09
Comments