Egy jó könyv

Gábor Hamvas, 2010. ápr. 18. 0:56   [ 2010. ápr. 18. 0:57 frissítve ]
Wiki kormányzat. Hogyan tudja a technológia a kormányzat munkáját jobbá, a demokráciát erősebbé és az állampolgárokat sokkal hatalmasabbá tenni?

"Az Internet megtanított bennünket arra, hogy jó elképzelések bárhonnan jöhetnek. Beth Noveck az elméleti és gyakorlati ismeretek meggyőző ötvözetével elmagyarázza nekünk, hogy a politikai intézmények hogyan tudják közvetlenül bevonni a nagyközönséget összetett problémák megoldásába, és hogyan tudnak ilyen módon egy jobb demokráciát teremteni."

Eric Schmidt, Google Inc., elnök-vezérigazgató

A Wiki kormányzat című könyv azt szándékozik megmutatni, hogyan lehet a kormányzati munkát megújítani. Miközben megmagyarázza, hogy a politikai intézmények működését milyen módon lehet megjavítani a hálózatok erejét felhasználva, egyben a demokráciát is alapvetően újragondolja a digitális korszak számára. A kollaboratív demokrácia - a nép kormányzata, amely a nép által és a népért van (a szerző itt Abraham Lincoln jól ismert beszédét idézi fel) - régi vágya az emberiségnek. A Wiki kormányzat megkísérli bebizonyítani, hogy ezt a régi álmot a technológia segítségével valóra tudjuk váltani. Beth Simone Noveck azt mutatja meg, hogy a kollaboratív demokrácia megerősíti a közigazgatási döntéshozatalt azzal, hogy a sokaság erejét összekapcsolja a kevesek munkájával. Fontos erénye a könyvnek, hogy lépésről-lépésre bizonyítja, hogy a kollaboratív demokrácia hogyan alkotható meg, megnyitva a politikacsinálást a nagyobb részvételnek.

A Wiki kormányzat című könyv az utóbbi idők egyik legdrámaibb újítását mutatja be a közigazgatás területén: a nagyközönség bevonását a szabadalmak elbírálásának folyamatába. Az ezt végző tisztviselők rendesen titokban dolgoznak, szűk határidők közé szorítva kell a bonyolult műszaki részletek között kiismerniük magukat. A Peer-to-Patent projekt keretében radikálisan megváltoztatták ezt a folyamatot, mindenkinek (akinek van hozzáférése az internethez) lehetővé tették, hogy részt vegyen az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalának munkájában, a benyújtott szabadalmi kérvények elbírálásában. A szerző elmagyarázza, hogyan sikerült egy hagyományos működésű kormányzati szervezet munkájába bekapcsolnia az egymással éles versenyben álló cégek munkatársait. Az önmagukat kiválogató állampolgári szakértők online hálózatait hozták létre, és sikerült ezek szaktudását és ügyszeretetét olyan formákban megjeleníteni, amiket a szabadalmi bejelentések elbírálásán dolgozó tisztviselők könnyen fel tudtak használni.

A könyv részletesen tárgyalja azokat a tervezési kihívásokat, amelyeket meg kellett oldani ahhoz, hogy az online együttműködéshez használt szoftver segítségével az elbírálási folyamat számára hasznos tartalmakat tudjanak létrehozni. Elmagyarázza, hogyan lehet a jog, a politika és a technológia eszközeit átalakítani ahhoz, hogy a kormányzat sokkal nyíltabban és az állampolgárokat bevonva működjön a politika számos területén, például az oktatás és a környezeti ügyek területén. A politikai döntések meghozatala javul, ha a közintézmények fel tudják használni a hálózatok erejét. Az állampolgári részvétel bátorításával, összehangolásával és formákba öntésével - a technológia segítségével - a kormányzat sokkal nyitottabbá válik, és sokkal hatékonyabban képes a mai kor összetett társadalmi és gazdasági problémáit megoldani. 8

Beth Simone Noveck a könyv megírásakor egyetemi polgár volt, ma az Egyesült Államok szövetségi kormányzatában a műszaki ügyekért felelős legfőbb vezető (CTO - Chief Technology Officer) helyettese. Feladata a nyílt kormányzatot megvalósító kezdeményezések vezetése.

Forrás:

Wiki Government. How Technology Can Make Government Better, Democracy Stronger, and Citizens More Powerful

Beth Simone Noveck, Brookings Institution Press 2009

http://www.brookings.edu/press/Books/2009/wikigovernment.aspx
Comments