Nota legal

L'Associació de Veïns de Viladomiu Nou, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web, per tant, no elaborada per l'Associació, o no publicada amb el seu nom. D'una manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones conectades per enllaços (links) a la pàgina web www.viladomiunou.com. La reproducció, la còpia, l'ús, la distribució, la comercialització, la comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui efectuar amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es dugui a terme sense l'autorització de l'Associació de Veïns, és una infracció que castiga la legislació vigent.

L'Associació de Veïns de Viladomiu Nou no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin originar pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que es disposa a l'article 5 de la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, "LOPD"), L'Associació de Veïns de Viladomiu Nou els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin en omplir els formularis de registre electrònic que apareixen en aquesta pàgina web es recolliran en fitxers el responsable dels quals és propietari l'Associació de Veïns de Viladomiu Nou. El remitent podrà exercir el seu dret accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos a la LOPD, per a la qual cosa cal adreçar-se a l'adreça de la seu social:
 
Associació de Veïns de Viladomiu Nou
Colònia Viladomiu Nou
08680 Gironella (Barcelona)

o per mitjà de correu electrònic a viladomiunou@gmail.com

L'Assocació de Veïns de Viladomiu Nou es compromet a tractar d'una manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades, d'acord amb el que es preveu a l'article 9 de la LOPD i al Reial Decret 994/1999, 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.

En cas de que algú no estigui d'acord amb algun escrit o fotografía que apareix en l'actual portal, estariem agraïts que ens ho comuniqui a viladomiunou@gmail.com  per rectificar-ho.