VikiBar


VikiSözlük için Internet Explorer eklentisi

VikiBar ı kullanarak VikiSözlük te kolayca standartlara uygun madde oluşturabilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki bağlantıdan VikiBar ı indirip kurmanız yeterlidir.

Internet Explorer da oluşacak yeni toolbar da "yeni madde" düğmesi ile madde oluşturmaya başlayabilirsiniz.

 

 

 

 

VikiBar ı indir

 

 

Yeni: VikiBar 1.1 çıktı. 

 

 

 

Not: Kurduktan sonra internet explorer toolbar üzerinden VikiBar ı etkinleştirmeyi unutmayın !