UTLEIGE

Frist for tinging av Misjonshuset til konfirmasjon er 1. juni året før konfirmasjonen.

 Ved fleire tingingar vert det loddtrekking.Ta kontakt med Johan K Vassbø  tlf. 51 45 22 37 dersom du er interessert i å leiga Misjonshuset

 

 
 
LEIGESATSAR PRIVAT LEIGE:

 Bryllup (Kjøkken Peisestove og hovedsal)   kr  3000,-

Hovedsal og kjøkken   ..............................       kr  1400,-

Peisestova og kjøkken  ............................       kr  1100,-

Kvite dukar pr stk………………....….....…..      kr     30,-

Stolar  pr stk for lån ut av huset.........…….     kr      10,-

Bord  pr stk for lån ut av huset….......……..    kr      35,-

Dersom leigar ynskjer hjelp til å setja opp bord og stolar og rydde opp etterpå vert det tillegg på   kr 600.- .

KONFIRMASJON:

Frist for tinging av Misjonshuset til konfirmasjon er 1. juni året før.

Ved fleire tingingar vert det loddtrekking.


 

DET ER IKKJE TILLETE Å NYTA ALKOHOL ELLER RØYKJA INNE PÅ MISJONSHUSET !