SEMESTERPROGRAM

Haust 2017:

                           

SEPTEMBER

 

03                           1020  Søndagsskulen

03                           1700  Åpningsfesten Misjonshuset                   

06                           2000 Bønnesamvær

11                           1900  Korvetten og Yngres

13                           1900  Inspirasjonshelg for Kvinner

17                           1020  Søndagsskulen

17                           1700  G2

22                           2000  Fredagsklubben                                       

25                           1900  Korvetten og Yngres

26                           1930  Delemøte Normisjon

28                           1930  Møte Kristen Muslimmisjon

29, 30og 1/10    1930  Misjonshelg NLM  Talar: Magne Vatland

 

OKTOBER

04                           2000  Bønnesamvær

05                           1930  Møte NMS Talar: Sverre Jakobsen

06                           2000  Fredagsklubben

08                           1020  Søndagskulen                           

08                           1700  G2

14                           1300  Basar NLM.  Talar: Magne Austnebrog                                                           

22                           1020  Søndagsskulen

23                           1900  Korvetten og Yngres

27                           2000  Fredagsklubben


NOVEMBER

01                           1900  Bønnesamvær

01. – 04.                1930  Møteveke NLM  Talar: Steinar Harestad

05                           1020  Søndagsskulen

05                           1700  G2                                                                             

06                           1900  Yngres og Korvetten

10                           2000  Fredagsklubben       

19                           1020  Søndagskulen

19                           1300  G2 På samfunnshuset KRIK 

20                           1900  Korvetten og Yngres

25                           2001  After Eight Praise

28                           1930  Adventmøte Normisjon


DESEMBER

01                           2000 Fredagsklubben

04                           1900 Juleavslutning Yngres og Korvetten

06                           2000 Bønnesamvær

10                           0830 Søndagskulen julefrokost

28                           1700 Juletrefest Normisjon og Sundagskulen

29                           1930 Juletrefest NLM.   Talar: Kjell Aardal                             

 

             OBS: DEI OPPSETTE TIDENE  KAN VERTA ENDRA

              FØLG DERFOR  MED PÅ :

PLAKATAR,

 BJERKREIMSNYTT

 ELLER 

KALENDEREN PÅ MISJONSHUSET SI HEIMESIDE