SEMESTERPROGRAM

Vår 2018:

                           

JANUAR

07                           1700 G2

08                           0930 Knerten

12                           2000 Fredagsklubben

14                           1020 Søndagsskulen                                          

15                           1900 Yngres og Korvetten

16                           1930 Årsmøte NLM

23                           1930 Årsmøte Normisjon

27                          1500 Misjonshusbasaren

28                           1020 Søndagsskulen                                       

29                           1900 Yngres og Korvetten

 

FEBRUAR

02                           2000 Fredagsklubben

04                           1700 G2

07                           2000 Bønnesamvær

11                           1020 Søndagsskulen                                        

13                           1930 Årsmøte Misjonshuset

20                           1930 Tirsdagsmøte Normisjon

21 – 24                  1930 Møteveke NLM                                            

25                           1020 Søndagsskulen

25                           1900 Kveldsgudstjeneste      20.00 Årsmøte kyrkja

26                           1900 Korvetten og Yngres                 


MARS                                                                                                

04                           1700 G2

07                           2000 Bønnesamvær

11                           1020 Søndagsskulen                                          

12                           1900 Yngres og Korvetten

16                           2000 Fredagsklubben

18                           1020 Søndagskulen                                         

18                           1930 Søndagsmøte NLM

21                           1830 Basar NMS

30                           1930 Langfredagsmøte


APRIL

04                           2000 Bønnesamvær

06                           2000 Fredagsklubben

09                           1900 Yngres og Korvetten

15                           1700 G2

22                           1020 Søndagsskulen                           

220                          1930 Søndagsmøte NLM

23                           1900 Yngres og Korvetten

24                           1930 tirsdagsmøte Normisjon

26                           1930 Møte Israelsmisjonen


MAI

02                           2000 Bønnesamvær

03                           1930 Møte Kr. Muslimmisjon

04                           Vårfest Vikeså Soulchildren

06                           1100 Søndagsskulen til Ørsdalen          

07                           1900 Yngres og Korvetten

13                           1700 G2                                                 

29                           1930 Tirsdagsmøte Normisjon

JUNI

06                           2000 Bønnesamvær             OBS: DEI OPPSETTE TIDENE  KAN VERTA ENDRA

              FØLG DERFOR  MED PÅ :

PLAKATAR,

 BJERKREIMSNYTT

 ELLER 

KALENDEREN PÅ MISJONSHUSET SI HEIMESIDE