BARN / UNGDOM
                                                                                                      

   

Kvar mandag kl. 09.30

KNERTEN

Kvar mandag kl. 09.30 - kl. 12.00Mandag kl. 19.00

Yngres
For jenter og gutar   5.  -   7. klasse

Ansvarleg: Magnus HellandMandag kl. 19.00

Korvettklubben

For gutar  2. - 4. klasse

Ansvarleg: Olav Engelsgjerd       

        

Torsdag kl. 17.00

Vikeså PreSoulChildren

For jenter og gutar 1 - 4 klasse

Kvar veke

Ansvarleg: Gunn Anita Vestersjø


   

Fredag kl. 20.00

Fredagsklubben

Ungdom frå 8 klasse og oppover

Sjå semesterplan for datoar

Ansvarleg: Olav Vølstad
       

Sundag kl. 10.20

Sundagsskulen

4 år og oppover


Ansvarleg: Eivor Bjerkreim