ÅRSMØTE 2016

Tid:     16. Februar kl 19.30

Sted:   Vikeså misjonshus

Program

Tale ved Sokneprest Leif Wikøren Nilsen

Mat og drøfting

Formelle årsmøtesaker

Saker til årsmøtet

1.     Valg av møteleder

2.     Valg av to personer til å signere protokollen

3.     Årsmelding og regnskap.  Følger vedlagt.

4.     Valg av styremedlemmer og leder.  Innstilling fra valgkomiteen følger vedlagt

5.     Orientering om utbyggingen, flommen og reperasjon.

6.     Diskusjon om virksomheten på bygget i kommende år.

 

Det er ikke mottatt saker til pkt 6-9 i vedtektene om hva som skal behandles på årsmøtet.


For styret 

Stein Kittelsen

Leder

Ċ
Stein Kittelsen,
3. feb. 2016, 11:45
Ċ
Stein Kittelsen,
3. feb. 2016, 11:45
Ċ
Stein Kittelsen,
3. feb. 2016, 11:45
Ċ
Stein Kittelsen,
3. feb. 2016, 11:45
Comments