Víkend v tichu

17. - 19. 1. 2020, Kolín

Tibetská mísa


Ticho je...


... odpočinek

Není potřeba stále něco říkat, o něčem přemýšlet, něco tvořit. Někdy je možné prostě jenom být.


... inspirace

Ticho je místo, kde se člověk může pravdivě setkat se sebou samým, je zdrojem vyrovnanosti a radosti.


... výzva

Dosáhnout opravdového ticha není jednoduché. Přichází spousta myšlenek, plánů, vzpomínek, emocí...


Během tohoto víkendu nepůjde o to něco zažít, vytvořit, nebo fyzicky se unavit. Naopak. Půjde o to nedělat (zdánlivě) vůbec nic, jenom se zklidnit a zaposlouchat do ticha. Ale i to může být pořádná práce.

Náplní víkendu budou převážně meditační cvičení, pří kterých je zvláštní pozornost věnována vnitřnímu ztišení, uvědomění si přítomného okamžiku a využívání fantazie. Jde o skupinové meditace Sádhana, které ve stejnojmenné knize popsal Antony de Mello. Půjde například o vnímání a pozorné sledování vlastního dechu, uvědomování si tělesných pocitů, vnímání širokého spektra jemných zvuků... taková cvičení by nám měla pomoci se odpoutat od neustálého hodnocení minulosti, plánování budoucnosti, přemýšlení a zaměřit se na uvědomění přítomného okamžiku. Cvičení zaměřená na využití fantazie umožňují lépe využít událostí, které jsme prožili, představit si jiné, nahlédnout do svého nitra.


Pokusíme se také zachovat větší část víkendu mlčení.


Víkend je určený pro začátečníky, tedy pro ty, kteří by něco podobného chtěli zkusit, ale třeba úplně neví, jak na to. Ti, kteří s meditací mají zkušenosti, ať už z předchozích ročníků nebo odjinud, budou vítáni, pokud jim nebude vadit "začátečnický charakter" a "opakování" (které ovšem nikdy není opakováním). Víkend je otevřen i lidem se zdravotním handicapem.