Bibliotek‎ > ‎

Vilka invandrar till Sverige?

År 2008 invandrade 101 171 personer till Sverige. 17 853 av dessa var svenska medborgare som återvände efter att ha varit bosatta utomlands. 9251 var medborgare i de andra nordiska länderna.

90 021 personer fick uppehållstillstånd eller uppehållsrätt (för utomnordiska EU-medborgare). Av dessa var 12% asylsökande och ytterligare 12% var anhöriga till tidigare asylsökande. 25% var arbetskraftsinvandrare. En tredjedel var anhöriga till andra än flyktingar. SCB har visat att år 2006 var en tredjedel av anknytningspersonerna födda i Sverige och nära 60% var svenska medborgare (
Anhöriginvandrare och deras familjer).
 
Läs mer i bilagan och hos Migrationsverket.
 
ĉ
Lars Persson,
29 maj 2009 12:44
Comments