Bibliotek‎ > ‎

Värdet av invandrares utbildning

Invandringen tillför Sverige stora värden genom att vuxna, arbetsföra människor som fått sin utbildning utomlands invandrar. Det här är ett försök att beräkna värdet av den utbildning invandrare tar med sig till Sverige vid invandringstillfället.

Väsentliga faktorer att ta hänsyn till när man beräknar utbildningens värde är utbildningsnivå och antalet år i Sverige som utbildningen kan utnyttjas vid förvärvsarbete.

Beräkningen visar att de som invandrade år 2008 tillför svenska samhället ett värde av över 30 miljarder kronor via sin utbildning. Mest tillför anhöriginvandrare och asylinvandrare eftersom de stannar länge i Sverige.

Läs hela rapporten i bilagan.

ĉ
Lars Persson,
14 maj 2010 00:22
Comments