Bibliotek‎ > ‎

Utbildning hos invandrare

Analfabeter eller högutbildade? Det cirkulerar många rykten om invandrares utbildningsnivå. Här undersöker vi vad statistiken säger. De flesta uppgifterna är hämtade från SCB:s publikation
Befolkningens utbildning 2006 och från Statistikdatabasen, SCB.
 
Minst lika stor andel utrikes födda har eftergymnasial utbildning på minst 3 år jämfört med inrikes födda. Det är en större andel invandrare än infödda som har enbart förgymnasial utbildning.
 
De som invandrat nyligen har i medeltal högre utbildning än de som invandrade före 1990.
 
Det förekommer ofta påståenden från Sverigedemokrater att invandrare skulle ha låg utbildning. En jämförelse mellan utbildningsnivån hos invandrare och Sverigedemokraternas väljare visar att en avsevärt större andel av invandrarna har hög utbildning. Det gäller särskilt nyanlända invandrare.
 
Läs mer i bilagan.
 
ĉ
Lars Persson,
15 juni 2009 12:10
Comments