Bibliotek‎ > ‎

Åldersfördelning och barnafödande hos invandrare

Av Sveriges 9 256 347 invånare 2008-12-31 var 1 281 581, eller 13,8% födda i utlandet. 101 171 personer invandrade och 45 294 utvandrade. Nettoinvandringen var alltså 55 877.

Åldersfördelningen hos migranterna skiljer sig avsevärt från den infödda befolkningen. Det påverkar samhället genom ett annorlunda behov av bl.a. skolgång, barnomsorg och åldringsvård.
 
Mer än hälften av invandrarna är i åldern 20-39 år när de invandrar. En dryg fjärdedel är barn och ungdomar upp till 19 år. Att notera är att bara 2% är pensionärer. Påståendet att ett stort antal äldre släktingar till invandrare kommer som anhöriginvandrare är alltså inte sant.

Av utvandrarna är nästan exakt lika stor andel mellan 20-39 år. Däremot finns det något fler äldre och färre ungdomar bland utvandrarna.

Av de 1 281 581 utrikes födda som var folkbokförda i Sverige 2008-12-31 var en betydligt större andel i åldern 20-54 år än bland inrikes födda. Andelen barn, ungdomar och pensionärer var däremot lägre.

Genom att så stor andel av invandrarna är i fertil ålder påverkas barnafödandet i betydlig utsträckning av invandringen. År 2007 föddes 22% av barnen av kvinnor som själva var födda utomlands (

SCB: Barnafödande bland inrikes och utrikes födda). Fruktsamhetstalet för utrikes födda var 2,21 barn per kvinna jämfört med 1,82 barn per kvinna bland svenskfödda. Totalt ger det ett fruktsamhetstal på 1,88. För att uppnå full reproduktionsnivå krävs 2,1 barn per kvinna.

Det högre fruktsamhetstalet betyder dock inte att invandrarfamiljer är särskilt stora. Bara 6% av invandrarhushållen består av fler än 4 personer jämfört med 4% hos övriga (

SCB: Fakta och myter om integration 
).

Läs mer i bilagan.

 

ĉ
Lars Persson,
2 juni 2009 12:26
Comments