Нормативно-правове забезпечення


Міжнародно-правові акти
Декларація прав людини
Конвенція ООН про права дитини
Конвенція ООН про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці

І. Конституція України

ІІ. Закони України

«Про освіту»
«Про загальну середню освіту»
«Про дошкільну освіту»
«Про позашкільну освіту»
«Про молодіжні та дитячі громадські організації»
«Про охорону дитинства»
«Про захист суспільної моралі»
«Про протидію торгівлі людьми»ІІІ. Укази Президента України 

    Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921       років

Стратегія національно-патріотичного виховання 2016-2020 роки

«Про стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
«Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

ІV. Розпорядження Постанови, Кабінету Міністрів України

Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини» від 08.12.2009 №1494-р 
Розпорядження «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 27.08.2010 року №1718-р
Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» від 22.11.2010 № 2140
Розпорядження «Про заходи з увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки» від 17.03.2011 №199
Розпорядження «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року» від 30.11.2011 № 1209
Постанова «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року» від 21.03.2012 № 350
Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське» від 22.08.2012
Постанова «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року» від 26.03.2013 № 717

V. Загальнодержавні програми
Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки
Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації на 2006-2015 роки».
Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року
Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

VІ. Концепції
Концепція національно-патріотичного виховання (26 березня 2015 року)
Концепція екологічної освіти України
Концепція патріотичного виховання учнівської молоді
Концепція превентивного виховання
Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків
Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки


VІІ. Накази Міністерства освіти і науки України


2014

VІІІ.  Листи та методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України

2014

ІХ. Обласні розпорядження, накази, листи, методичні рекомендації

  • Наказ Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області від  14.02.2011№ 53
  • Рішення серпневої наради керівників навчальних закладів та педагогічних працівників Київської області "Про підсумки 2013/2014 н.р. та основні завдання на новий 2014/2015 н.р." (Упровадити модель виховної роботи, що базуватиметься на формуванні українського патріотизму, готовності стати на захисті оборону України від зовнішньої агресії, забезпечуватиме поєднання громадянських, державниць­ких та військово-патріотичних аспектів. Розробити відповідну програму)
  • Наказ ГУОН України "Про затвердження заходів з практичного впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів" від 16.12.2011 №404
  • Наказ ДОН України «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області» від 13.12.2013 №405
  • Наказ ДОН України «Про посилення роботи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх» від 18.12.2013 №412
  • Лист ДОН України «Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних впливів» від 06.05.2014 №12-01-1301138


Накази та інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України з питань позашкільної освіти та виховної роботи на 2016-2017 н.р.: 
1. Наказ від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України». 
2. Наказ від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». 
3. Наказ від 25.11.2011 № 1358 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1039 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні».
 4. Наказ від 25.11.2011 № 1364 «Про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України». 
5. Наказ від 11.06.2012 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві».
 6. Наказ від 09.09.2014 № 1008 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти».
 7. Наказ від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді». 8. Наказ від 08.04.2015 № 408 «Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді». 
9. Наказ від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді». 
10.Наказ від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах». 11.Наказ від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти». 
12.Наказ від 02.02.2016 № 70 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2016 році».
 13.Наказ від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року». 14.Наказ від 23.03.2016 № 312 «Про затвердження плану заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру».
 15.Наказ від 04.04.2016 № 361 «Про заходи з виконання плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік».
 16.Наказ від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року». 
17.Інформаційно-методичний лист від 19.03.2014 № 1/9-151 «Про збереження системи позашкільної освіти в умовах обмеженого фінансування». 18.Інформаційно-методичний лист від 29.07.2014 № 1/9-382 «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників». 19.Інформаційно-методичний лист від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності». 
20.Інформаційно-методичний лист від 19.08.2014 № 1/9-417 «Про навчальні програми з позашкільної освіти». 21.Інформаційно-методичний лист від 28.08.2014 № 1/9-429 «Про організацію фотовиставок»; 
22.Інформаційно-методичний лист від 01.09.2014 № 1/9-441 «Про забезпечення прав дітей на позашкільну освіту». 
23.Інформаційно-методичний лист від 17.10.2014 № 1/9-543 «Про відзначення 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України».
 24.Інформаційно-методичний лист від 22.10.2014 № 1/9-547 «Про підтримку позашкільної освіти та збереження мережі позашкільних закладів». 25.Інформаційно-методичний лист від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».
 26.Інформаційно-методичний лист від 29.01.2015 № 1/9-40 «Щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів».
 27.Інформаційно-методичний лист від 17.02.2015 № 1/9-78 «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)».
 28.Інформаційно-методичний лист від 17.02.2015 № 1/9-78 «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах». 29.Інформаційно-методичний лист від 09.04.2015 № 1/9-188 «Щодо заходів з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни». 
30.Інформаційно-методичний лист від 23.04.2015 № 1/9-211 «Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі». 31.Інформаційно-методичний лист від 12.05.2015 № 1/9-23 «Щодо проведення Єдиного уроку пам’яті 18 травня 2015 року». 
32.Інформаційно-методичний лист від 22.05.2015 № 1/9-255 «Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю». 
33.Інформаційно-методичний лист від 24.06.2015 № 1/9-302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти». 
34.Інформаційно-методичний лист від 31.08.2015 № 1/9-410 «Про методичні рекомендації до відзначення 70-ї річниці завершення Другої світової війни». 35.Інформаційно-методичний лист від 22.09.2015 №1/9-448 «Щодо заходів з відзначення 25-ї річниці Революції на граніті». 
36.Інформаційно-методичний лист від 25.09.2015 № 1/9-455«Щодо заходів з відзначення Дня захисника України». 37.Інформаційно-методичний лист від 25.09.2015 № 1/9-459 «Про відзначення у 2015 році Дня захисника України». 38.Інформаційно-методичний лист від 30.10.2015 № 1/9-521 «Щодо відзначення 150-річчя з дня народження митрополита Української Греко- Католицької церкви Андрея Шептицького. 
39.Інформаційно-методичний лист від 17.11.2015 № 1/9-549 «Щодо заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів». 40.Інформаційно-методичний лист від 11.01.2016 №1/9-5 «Щодо відзначення Дня Соборності України». 41.Інформаційно-методичний лист від 05.02.2016 №1/9-66 «Щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні». 
42.Інформаційно-методичний лист від 24.03.2016 №1/9-148 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України». 43.Інформаційно-методичний лист від 28.04.2016 № 1/9-212 «Про відзначення Дня пам’яті та примирення». 44.Інформаційно-методичний лист від 12.05.2016 № 1/9-237 «Про вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу».
Comments