Запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству

За що Стамбульська конвенція встановлює кримінальну відповідальність? https://rm.coe.int/1680630978