Lễ Trao ngân phiếu-Presenting the Check

posted Dec 29, 2012, 8:41 PM by VietUSA Sandy   [ updated Dec 29, 2012, 11:17 PM ]
Từ trái: bà Nguyễn Em, bà Huỳnh Thị Ngọc, ông Phó Thịnh Trương (trưởng ban tổ chức), ông Douglas Fleishli (đại diện Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, bà Võ Minh Phượng, bà Christine Lan Anh Nguyễn. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Press Release #3 

Presenting the Check to American Red Cross 

Members from VietUSA for Sandy orgainizing committee presented a check of $86,994.82 , raised from "Concert with Love for Sandy" to American Red Cross representative, Douglas Fleishli, on December 27th, 2012 at Nguoi Viet Newspaper auditorium .


Thông Cáo Báo Chí  số 3

Lễ Trao ngân phiếu cho đại diện Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ

Một số thành viên của hội Viet USA for Sandy đã trao tấm ngân phiếu trị giá $86,994.82,  quyên góp được từ buổi nhạc hội gây quỹ “Concert With Love”  đến đại diện Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, ông Douglas Fleishli,  trưa 27 Tháng Mười Hai tại hội trường của nhật báo Nguòi Việt.
Comments