Home/ Trang Chủ

sandyflyerI2I-new.jpg              

VIET USA FOR SANDY   “CONCERT WITH LOVE”

PRESS RELEASE #1    

Dear Spiritual Leaders, intellectuals, governing representatives, charitable organizations,  artists, media representatives , and all fellow Vietnamese in the US .

As you have heard news  from all forms of communication and media in both  the United States and Vietnam, the horrifying hurricane Sandy  had washed away a lot of what people owned in many eastern U.S. states in recent weeks. Hurricane Sandy has continued to bring more suffering, loss, and many families had become homeless .

In the spirit of giving support, sharing the pain, and showing  our gratitude to the land that has given us much,  the organizers for VIET USA FOR SANDY, a great number of performing artists, MC, Communications Agency, Hong Bang Cultural Center, the American Red Cross, and the Volunteers have collaborated and organized an outdoor concert namely "CONCERT WITH LOVE' in Southern California, on Sunday, December 9, 2012,  from 2 pm to 9 pm.

"CONCERT WITH LOVE' will be held at the very familiar place for the Vietnamese Community in Orange County,  Southern California:  Bolsa Grande High School, 9401 Westminster, CA 92844.

This is a program of outdoor concerts with the participation of many famous diva, artists, MC, elaborately staged by audio and lighting professionals .

The seated concert (2000 seats) is completely free . Please arrive on time so you can enjoy the complete and wonderful program featuring numerous well known artists

The organizers for VIET USA FOR SANDY  are asking earnestly philanthropic donors,  to donate or to be our patrons of the event, covering the  essential costs for  this concert including , but not limited to,  Security, Portable Restroom, rented chairs, stage,  meals for volunteers, etc. ...You will receive receipts for all your contributions to the American Red Cross and they are 100% tax deductibles

California November 8, 2012
YouTube Video


VIET USA FOR SANDY   “CONCERT WITH LOVE”

THÔNG BÁO # 1

Kính Thưa qúy v Lãnh Đo Tinh Thn, qúy v Thân Hào Nhân Sĩ, qúy v Chính Quyn Các Cp, qúy Đoàn Th, Hi Đoàn Thin Nguyn, qúy anh ch em Ngh Sĩ, qúy v Truyn Thông Báo Chí, và toàn th Đng Hương.

Như qúy v đã và đang theo dõi, tin tc trên các báo chí, truyn thanh, truyn hình ca Hoa K và Vit Nam cho thy trn bão khc nghit, kinh hoàng Sandy đã tràn vào và cun trôi đi rt nhiu nhng gì ngưi dân s hu ti nhiu tiu bang min đông Hoa K trong nhng tun va qua. Bão Sandy đã và đang tiếp tc mang nhiu đau thương, mt mát cho ngưi dân, và nhiu gia đình đã phi lâm vào cnh màn tri chiếu đt.

Trong tinh thn tương thân tương tr, chia s nim đau, và th hin đc tính  đn ơn, đáp nghiã đến đt nưc đã cưu mang mình  trong cng đng Ngưi Vit Hi Ngoi. Ban t chc VIET USA FOR SANDY và 1 s đông các anh ch em Văn Ngh Sĩ, M.C., Cơ Quan Truyn Thông, Trung Tâm Văn Hóa Hng Bàng, hội American Red Cross, và các Thin Nguyn Viên đã đng tâm hip lc đng ra t chc Đi Nhc Hi ngoài tri VIET USA FOR SANDY  ‘‘CONCERT WITH  LOVE’’  ti Nam California, vào ngày Ch Nht 9 Tháng 12 năm 2012 t 2 gi trưa đến 9 gi ti. Đ.N.H.  VIET USA FOR SANDY ‘’CONCERT WITH  LOVE’’ s đưc t chc ti mt nơi rt quen thuc vi cng đng nguòi Vit Nam Cali là Trưng BOLSA GRANDE HIGH SCHOOL, 9401 Westminster, CA 92844.

Đây là mt chương trình Đi Nhc Hi ngoài tri vi s góp mt ca nhiu nam n danh ca, ngh sĩ, M.C.,  đưc dàn dng công phu bi nhng anh ch em ngh sĩ chuyên nghip v phn âm thanh, ánh sáng và sân khu.

Chương trình hoàn toàn min phí, vào ca t do, có ghế ngi cho qúy v. Xin mi qúy v đến đúng gi.

Ban t chc VIET USA FOR SANDY xin tha thiết kêu gi các v mnh thưng quân tài tr,  bo tr cho nhng chi phí thiết yếu cho Đ.N.H. như Security, Portable Restroom, mưn ghế, sân khu, m thc...v.v. Các nhà bo tr, tt c nhng đóng góp ca qúy v s có biên nhn trc tiếp bi hội American Red Cross đ tr thuế.

California ngày 8 Tháng 11 Năm 2012    


Cuốn đi xa

Sandy cuốn đi xa
trôi người thân và nhà
đời lênh đênh xa lạ
sóng át lời kêu la

Xin giúp một chút lòng
chút quà đến miền đông
tuơng thân đang lan rộng
bên sóng đời mênh mông

Xin trao chút mến thuơng
người lang thang trên đường
mong tìm ra phương huớng
trong khung trời thê lương

xin góp tay với nguòi
tìm lại chút vui tươi
tràn dâng theo sóng bạc
mang mang thoáng môi cười

Thấy người nghĩ đến ta
ai ngờ trước  phong ba
cuốn chôn theo sóng lạ
đâu nụ cười hôm qua...

Cám ơn ai trong đời
cứu vớt ngưòi chơi vơi
niềm tin đang ngóng đợi
ấm lòng đau bên trời

Võ Minh Phượng


Subpages (1): Pictures- Hình Ảnh
Comments