Viettel Analog 02

Nơi "quảng bá" cho chất lượng dịch vụ và thái độ của nhân viên Viettel Internet
 

Hình ảnh tiêu biểu cho Viettel Internet

 

còn ai có ý tưởng gì nữa không?

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-