Hoạt động gần đây của trang web

09:33, 16 thg 9, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa Thời Khóa Biểu 2018-2019/Schedule 2018-2019
09:33, 16 thg 9, 2018 HB Admin đã đính kèm Hong Bang 2018-2019 SchoolYear_EN.jpg vào Thời Khóa Biểu 2017-2018/Schedule 2017-2018
21:32, 15 thg 9, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa Thủ Tục Ghi Danh
21:29, 15 thg 9, 2018 HB Admin đã xóa Untitled Post
21:29, 15 thg 9, 2018 HB Admin đã xóa tệp đính kèm school poster_final sponser low 4.19.jpg khỏi Untitled Post
21:29, 15 thg 9, 2018 HB Admin đã xóa tệp đính kèm HongBang2015Picnic Flyer.jpg khỏi Untitled Post
21:28, 15 thg 9, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa Thông Báo/Announcements
21:26, 15 thg 9, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa Ghi Danh/ Register
21:24, 15 thg 9, 2018 HB Admin đã phục hồi StudentRegistrationForm.docx
21:21, 15 thg 9, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa Thông Báo Khai Giảng và Ghi Danh Nhập Học Niên Khóa 2012-2013
21:20, 15 thg 9, 2018 HB Admin đã đính kèm StudentRegistrationForm REV (3).docx vào Thông Báo Khai Giảng và Ghi Danh Nhập Học Niên Khóa 2012-2013
21:19, 15 thg 9, 2018 HB Admin đã xóa tệp đính kèm StudentRegistrationForm.docx khỏi Thông Báo Khai Giảng và Ghi Danh Nhập Học Niên Khóa 2012-2013
15:26, 29 thg 7, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa THỜI KHÓA BIỂU HB 2018-2019
15:25, 29 thg 7, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa THỜI KHÓA BIỂU HB 2018-2019
15:20, 29 thg 7, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa THỜI KHÓA BIỂU HB 2018-2019
15:20, 29 thg 7, 2018 HB Admin đã đính kèm Hong Bang 2018-2019 SchoolYear_EN_1.pdf vào THỜI KHÓA BIỂU HB 2017-2018
13:27, 29 thg 7, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa Trang Chính/ Home
13:03, 29 thg 7, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa Ghi Danh/ Register
12:59, 29 thg 7, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa Ghi Danh/ Register
22:51, 3 thg 6, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa .Trang Chính
22:50, 3 thg 6, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa .Trang Chính
22:48, 3 thg 6, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa .Trang Chính
22:47, 3 thg 6, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa .Trang Chính
22:47, 3 thg 6, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa .Trang Chính
22:46, 3 thg 6, 2018 HB Admin đã chỉnh sửa .Trang Chính

cũ hơn | mới hơn