Thông Báo Khai Giảng và Ghi Danh Nhập Học Niên Khóa 2012-2013

đăng 18:54, 15 thg 8, 2012 bởi HB Admin   [ đã cập nhật 21:21, 15 thg 9, 2018 ]

Trường Việt Ngữ Hồng-Bàng trân trọng thông báo ngày khai giảng và thủ tục ghi danh nhập học cho niên khóa 2012-2013 như sau:

·         Địa đim:        Trường Trung Học Hazen

            1101 Hoquiam Avenue NE Renton, WA 98059

            (Lưu ý:  Đây là địa điểm mới của Trường Hồng-Bàng)

·         Ngày và thời gian ghi danh:  Chủ Nhật, ngày 9 tháng 9 năm 2012

              1:30 đến 2:30 chiều.

·         Buổi Thuyết Trình (Mandatory Parents Orientation):  Ban Điều Hành yêu cầu phụ huynh tham gia buổi thuyết trình Chủ Nhật, ngày 9 tháng 9 năm 2012, từ 2:30 đến 3:15 chiều

·         Lệ phí ủng hộ:  $80.00 (toàn năm học, niên khóa 2012-2013) cho mỗi học sinh kể cả tiền sách và thức ăn (snack). Ngoài ra, mỗi phụ huynh cần phải ghi danh để giữ trật tự cho hai Chủ Nhật từ 2:15 tới 3:15 giờ.

·         Thời gian học:  Chủ Nhật, từ 1:30 đến 4:00 giờ chiều.

Trường Việt Ngữ Hồng Bàng sẽ mở thêm 3 lớp cấp 1 và chỉ nhận học sinh từ 7 tuổi trở lên.

Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Mới

1.      Gởi email tới hongbangschool@gmail.com để giữ chỗ trước với tên và khả năng của học sinh như sau:  tên và tuổi của học sinh, khả năng nói, hiểu, và viết tiếng Việt.

2.      Điền đơn nhập học Registration Form.

3.      Vào ngày khai giảng lúc 1:30 giờ, đóng lệ phí và ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.

4.      Đưa học sinh vào lớp và nộp đơn nhập học cho Thầy Cô.

5.      Phụ Huynh trở lại phòng sinh hoạt để tham dự buổi thuyết trình từ 2:30 tới 3:15 giờ.

Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Cũ

1.      Vào ngày khai giảng lúc 1:30 giờ, xem danh sách ở cửa để biết lớp và phòng. 

2.      Điền đơn nhập học Registration Form.

3.      Đóng lệ phí và ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.

4.      Đưa học sinh vào lớp và nộp đơn nhập học cho Thầy Cô. 

5.      Phụ Huynh trở lại phòng sinh hoạt để tham dự buổi thuyết trình từ 2:30 tới 3:15 giờ.

Mọi liên lạc hoặc thắc mắc:  Xin gởi email đến: hongbangschool@gmail.com

For all communication, please email to: hongbangschool@gmail.com

ĉ
HB Admin,
21:20, 15 thg 9, 2018
ĉ
HB Admin,
21:24, 15 thg 9, 2018
Comments