.Trang Chính‎ > ‎

Thông Báo/Announcements

Dạ Tiệc Gây Quỹ Mùa Xuân 2019

đăng 10:49, 24 thg 3, 2019 bởi HB Admin   [ đã cập nhật 10:49, 24 thg 3, 2019 ]


Trường Việt Ngữ Hồng Bàng- Amazon Smile

đăng 10:20, 24 thg 5, 2016 bởi HB Admin   [ đã cập nhật 07:44, 22 thg 4, 2017 ]


Tết Kỷ Hợi

đăng 17:27, 8 thg 1, 2015 bởi HB Admin   [ đã cập nhật 14:11, 11 thg 12, 2018 ]


Thủ Tục Ghi Danh

đăng 17:29, 19 thg 8, 2014 bởi HB Admin   [ đã cập nhật 21:32, 15 thg 9, 2018 ]

Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Mới

1.      Gởi email tới hongbangschool@gmail.com để giữ chỗ trước với tên và khả năng của học sinh như sau:  tên và tuổi của học sinh, khả năng nói, hiểu, và viết tiếng Việt.

2.     Trước khi tới trường ghi danh, điền đơn nhập học Registration Form.

3.              Vào ngày khai giảng, mang đơn nhập học tới bàn ghi danh.

4.             
Đóng lệ phí và ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.

5.              Đưa học sinh vào lớp, nộp đơn nhập học và giấy vào lớp cho Thầy Cô.

6.             
Phụ Huynh tới phòng 226 để tham dự buổi thuyết trình từ 1:30 đến 2:30 giờ.

                                            Registration for new students

Note:
·        All parents are required to attend the Orientation from 1:30pm to 2:30pm.

Step 1:
·        Please send an email to hongbangschool@gmail.com to pre-register for your child.  Please include the student name, age and indicate if your child has studied Vietnamese before. 

·        Before coming to the school to register, fill out the Registration form.

Step 2:
·        On the registration day, take the Registration form to the registration tables Registration Form

Step 3:
·        Go to the cashier to make payment, $100 per student for the academic year. 

·        Register for patrolling, twice a year from  1:15 to 2:15 to receive the Class Entry Pass. 
Step 4:
·        Take the student to class and turn in the Registration form and Class Entry Pass to the teacher.

Step 5:
·        Parents return to room 226 for the Orientation from 1:30 to 2:30pm.

Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Cũ 

1.     Trước khi tới trường ghi danh, điền đơn nhập học Registration Form.

2.     Vào ngày khai giảng lúc 12 giờ, xem danh sách ở cửa để biết lớp và số phòng của học sinh.

3.    Viết lớp và số phòng vào đơn nhập học.

4.    Mang đơn nhập học tới đóng lệ phí và ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.

5.    Đưa học sinh vào lớp, nộp đơn nhập học và giấy vào lớp cho Thầy Cô.

6.    Phụ Huynh tới phòng 226 để tham dự buổi thuyết trình từ 1:30 đến 2:30 giờ.


Registration for returning students

Note:
·        All parents are required to attend the Orientation from 1:30pm to 2:30pm.

Step 1:
·        Before coming to the school to register, fill out the Registration form.

Step 2:
·        On the registration day, look up the posted student lists to find the student’s new class and room number. Registration Form

·        Write the Class and Room number on the registration form. 
Step 3:
·        Take the Registration form to the cashier to make payment, $100 per student for the academic year. 

·        Register for patrolling, twice a year from  1:15 to 2:15 to receive the Class Entry Pass.

Step 4:        Take the student to class and turn in the Registration form and Class Entry Pass to the teacher.

Step 5:        Parents return to room 226 for the Orientation from 1:30 to 2:30pm.

 

BUỔI SINH HOẠT NGOÀI TRỜI HỒNG BÀNG PICNIC 2018

đăng 08:23, 9 thg 2, 2014 bởi HB Admin   [ đã cập nhật 15:19, 14 thg 5, 2018 ]Thông Báo Khai Giảng và Ghi Danh Nhập Học Niên Khóa 2013-2014

đăng 20:12, 18 thg 8, 2013 bởi HB Admin   [ đã cập nhật 14:35, 27 thg 8, 2013 ]

Thông Báo Khai Giảng Ghi Danh Nhập Học

Niên Khóa 2013-2014

Trường Việt Ngữ Hồng-Bàng xin thông báo ngày khai giảng và thủ tục ghi danh nhập học cho niên khóa 2013-2014 như sau:

          ·        Địa đim: Trường Trung Học Hazen

      1101 Hoquiam Avenue NE Renton, WA 98059

·        Ngày và thời gian ghi danh:  Chủ Nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2013

              1:30 đến 2:30 chiều.

·         Buổi Thuyết Trình (Mandatory Parents Orientation):  Ban Điều Hành yêu cầu phụ huynh tham gia buổi thuyết trình Chủ Nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2013, từ 2:30 đến 3:15 chiều

·         Lệ phí:  $100.00 (toàn năm học, niên khóa 2013-2014) cho mỗi học sinh kể cả tiền sách và thức ăn (snack), $80 cho học sinh thứ nhì trở lên trong một gia đình.  Ngoài ra, mỗi phụ huynh cần phải ghi danh để giữ trật tự cho hai Chủ Nhật từ 1:15 tới 2:15 giờ.

·         Thời gian học:  Chủ Nhật, từ 12:30 đến 3:00 giờ chiều, giờ chơi từ 1:30 tới 2:00.

(Xin phụ huynh lưu ý -Trường có thay đổi giờ học trong năm nay. Các lớp học sẽ bắt đầu giờ mới từ 12:30 -3:00 giờ chiều sau ngày ghi danh nhập học.)

Trường Việt Ngữ Hồng Bàng sẽ mở thêm 3 lớp cấp 1 và chỉ nhận học sinh từ 7 tuổi trở lên.

Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Mới

  1. Gởi email tới hongbangschool@gmail.com để giữ chỗ trước với tên và khả năng của học sinh như sau:  tên và tuổi của học sinh, khả năng nói, hiểu, và viết tiếng Việt.
  2. Điền đơn nhập học (Registration Form) để nộp cho Thầy Cô vào ngày khai giảng.
  3. Vào ngày khai giảng lúc 1:30 giờ, đóng lệ phí và ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.
  4. Đưa học sinh vào lớp và nộp đơn nhập học cho Thầy Cô.
  5. Phụ Huynh trở lại phòng sinh hoạt để tham dự buổi thuyết trình từ 2:30 tới 3:15 giờ.

Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Cũ

  1. Vào ngày khai giảng lúc 1:30 giờ, xem danh sách ở cửa để biết lớp và phòng. 
  2. Điền đơn nhập học (Registration Form) để nộp cho Thầy Cô.
  3. Đóng lệ phí và ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.
  4. Đưa học sinh vào lớp và nộp đơn nhập học cho Thầy Cô. 
  5. Phụ Huynh trở lại phòng sinh hoạt để tham dự buổi thuyết trình từ 2:30 tới 3:15 giờ.

Mọi liên lạc hoặc thắc mắc:  Xin gởi email đến: hongbangschool@gmail.com

For all communication, please email to: hongbangschool@gmail.com

Lễ Mãn Khóa 2012-2013

đăng 21:43, 12 thg 6, 2013 bởi HB Admin   [ đã cập nhật 21:43, 12 thg 6, 2013 ]Trường Việt Ngữ Hồng Bàng Tết Quý Ty. 2013

đăng 18:23, 16 thg 1, 2013 bởi HB Admin   [ đã cập nhật 14:09, 19 thg 2, 2013 ]


Thông Báo Khai Giảng và Ghi Danh Nhập Học Niên Khóa 2012-2013

đăng 18:54, 15 thg 8, 2012 bởi HB Admin   [ đã cập nhật 21:21, 15 thg 9, 2018 ]

Trường Việt Ngữ Hồng-Bàng trân trọng thông báo ngày khai giảng và thủ tục ghi danh nhập học cho niên khóa 2012-2013 như sau:

·         Địa đim:        Trường Trung Học Hazen

            1101 Hoquiam Avenue NE Renton, WA 98059

            (Lưu ý:  Đây là địa điểm mới của Trường Hồng-Bàng)

·         Ngày và thời gian ghi danh:  Chủ Nhật, ngày 9 tháng 9 năm 2012

              1:30 đến 2:30 chiều.

·         Buổi Thuyết Trình (Mandatory Parents Orientation):  Ban Điều Hành yêu cầu phụ huynh tham gia buổi thuyết trình Chủ Nhật, ngày 9 tháng 9 năm 2012, từ 2:30 đến 3:15 chiều

·         Lệ phí ủng hộ:  $80.00 (toàn năm học, niên khóa 2012-2013) cho mỗi học sinh kể cả tiền sách và thức ăn (snack). Ngoài ra, mỗi phụ huynh cần phải ghi danh để giữ trật tự cho hai Chủ Nhật từ 2:15 tới 3:15 giờ.

·         Thời gian học:  Chủ Nhật, từ 1:30 đến 4:00 giờ chiều.

Trường Việt Ngữ Hồng Bàng sẽ mở thêm 3 lớp cấp 1 và chỉ nhận học sinh từ 7 tuổi trở lên.

Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Mới

1.      Gởi email tới hongbangschool@gmail.com để giữ chỗ trước với tên và khả năng của học sinh như sau:  tên và tuổi của học sinh, khả năng nói, hiểu, và viết tiếng Việt.

2.      Điền đơn nhập học Registration Form.

3.      Vào ngày khai giảng lúc 1:30 giờ, đóng lệ phí và ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.

4.      Đưa học sinh vào lớp và nộp đơn nhập học cho Thầy Cô.

5.      Phụ Huynh trở lại phòng sinh hoạt để tham dự buổi thuyết trình từ 2:30 tới 3:15 giờ.

Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Cũ

1.      Vào ngày khai giảng lúc 1:30 giờ, xem danh sách ở cửa để biết lớp và phòng. 

2.      Điền đơn nhập học Registration Form.

3.      Đóng lệ phí và ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.

4.      Đưa học sinh vào lớp và nộp đơn nhập học cho Thầy Cô. 

5.      Phụ Huynh trở lại phòng sinh hoạt để tham dự buổi thuyết trình từ 2:30 tới 3:15 giờ.

Mọi liên lạc hoặc thắc mắc:  Xin gởi email đến: hongbangschool@gmail.com

For all communication, please email to: hongbangschool@gmail.com

1-9 of 9