Thông Báo/Announcements


Thủ Tục Ghi Danh

đăng 17:29, 19 thg 8, 2014 bởi HB Admin   [ đã cập nhật 15:51, 1 thg 8, 2019 ]

Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Mới

1.     Điền đơn nhập học Registration Form.

2.           Vào ngày khai giảng, mang đơn nhập học tới bàn ghi danh.

3.           
Đóng lệ phí và ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.

4.            Đưa học sinh vào lớp, nộp đơn nhập học và giấy vào lớp cho Thầy Cô.

5.            
Phụ Huynh tới phòng 226 để tham dự buổi thuyết trình từ 1:30 đến 2:30 giờ.

                                            Registration for new students

Note:
·        All parents are required to attend the Orientation from 1:30pm to 2:30pm.

Step 1:
.     Fill out the Registration Form.

Step 2:
·        On the registration day, take the Registration form to the registration tables.

Step 3:
·        Go to the cashier to make payment, $100 per student for the academic year. 

·        Register for patrolling, twice a year from  1:15 to 2:15 to receive the Class Entry Pass. 
Step 4:
·        Take the student to class and turn in the Registration form and Class Entry Pass to the teacher.

Step 5:
·        Parents return to room 226 for the Orientation from 1:30 to 2:30pm.

Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Cũ 

1.     Trước khi tới trường ghi danh, điền đơn nhập học Registration Form.

2.     Vào ngày khai giảng lúc 12 giờ, xem danh sách ở cửa để biết lớp và số phòng của học sinh.

3.    Viết lớp và số phòng vào đơn nhập học.

4.    Mang đơn nhập học tới đóng lệ phí và ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.

5.    Đưa học sinh vào lớp, nộp đơn nhập học và giấy vào lớp cho Thầy Cô.

6.    Phụ Huynh tới phòng 226 để tham dự buổi thuyết trình từ 1:30 đến 2:30 giờ.


Registration for returning students

Note:
·        All parents are required to attend the Orientation from 1:30pm to 2:30pm.

Step 1:
·        Before coming to the school to register, fill out the Registration form.

Step 2:
·        On the registration day, look up the posted student lists to find the student’s new class and room number. Registration Form

·        Write the Class and Room number on the registration form. 
Step 3:
·        Take the Registration form to the cashier to make payment, $100 per student for the academic year. 

·        Register for patrolling, twice a year from  1:15 to 2:15 to receive the Class Entry Pass.

Step 4:        Take the student to class and turn in the Registration form and Class Entry Pass to the teacher.

Step 5:        Parents return to room 226 for the Orientation from 1:30 to 2:30pm.

 

1-1 of 1