.Trang Chính

Thông Báo Hồng Bàng

 • Lễ Mãn Khóa 2017- 2018

    Trường Việt Ngữ Hồng Bàng 


  Trường Việt Ngữ Hồng Bàng xin thông báo Lễ Mãn Khóa sẽ tổ chức vào Ngày 10 Tháng 6 Năm 2018. Thân mời các Quý phụ huynh cùng các em học sinh đến dự và cùng tán dương những thành tựu mà các em đã đạt được trong niên học.

  Chủ Nhật Ngày 10 Tháng 6 Năm 2018

  12:30pm - 3pm

  Trường Trung Học Hazen - Cafeteria

  1101 Hoquiam Avenue NE Renton, WA 98059

  Ban Điều Hành Trường Việt Ngữ Hồng Bàng

 • Trường Việt Ngữ Hồng Bàng- Amazon Smile
  Được đăng 07:44, 22 thg 4, 2017 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 8. Xem nội dung khác »


Tin Tức Hồng Bàng

 • Lost and Found
  Được đăng 10:36, 27 thg 2, 2017 bởi HB Admin
 • THỜI KHÓA BIỂU HB 2018-2019   Hong-Bang Vietnamese Language School 2018-2019 School Year Calendar Website:  www.hongbangschool.com E-mail:  hongbangschool@gmail.com   Fall Semester   September   16th School Day – First Day of School ...
  Được đăng 15:26, 29 thg 7, 2018 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

Sinh Hoạt Hồng Bàng

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 7. Xem nội dung khác »Hong Bang Vietnamese Language School - A Non Profit Organization
Web:www.hongbangschool.com Email:  hongbangschool@gmail.com- To read this site in ENGLISH, click on Translate at the bottom right corner  of this page -