.Trang Chính

Thông Báo Hồng Bàng

 • Trường Vit Ng HngBàng

  TếMậu Tuất 

  Trường Việt Ngữ Hồng-Bàng mi quý Ph Huynh cùng các em hc sinh tham d tic ‘potluck’ mng Xuân Mậu Tuất. Đây là dp đ gii thiu phong tc, truyn thng ngày Tết Vit Nam cho các em hc sinh, đng thi là cơ hi cho Ph Huynh và Thy Cô có dp hàn huyên, tìm hiu thêm v sinh hot ca Trường và con em trong lp.

              Ngày gi:  Ch Nht 04 tháng Hai năm 2018. T 12:30 gi trưa đến 3:30 gi chiu.

  Đa đim:  Phòng ăn trường trung học Hazen

  1101 Hoquiam Avenue NE Renton, WA 98059


 • Trường Việt Ngữ Hồng Bàng- Amazon Smile
  Được đăng 07:44, 22 thg 4, 2017 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 10. Xem nội dung khác »


Tin Tức Hồng Bàng

 • Lost and Found
  Được đăng 10:36, 27 thg 2, 2017 bởi HB Admin
 • THỜI KHÓA BIỂU HB 2017-2018
  Được đăng 11:20, 11 thg 8, 2017 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

Sinh Hoạt Hồng Bàng

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 7. Xem nội dung khác »Hong Bang Vietnamese Language School - A Non Profit Organization
Web:www.hongbangschool.com Email:  hongbangschool@gmail.com- To read this site in ENGLISH, click on Translate at the bottom right corner  of this page -