Liên Lạc/Contact

Mọi Liên lạc
Xin gởi email về :
hongbangschool@gmail.com

For all communication,
please email to: hongbangschool@gmail.com

Gởi Ngân Phiếu về Thủ Quỹ HB: Make Check payable to Hong Bang Vietnamese Language School              

Giờ Học
          Mỗi Chủ Nhật từ 12:30pm - 3:00pm (theo Thời Khoá Biểu)

          Giờ Chơi: 1:30pm-2:00pm

 Belltime:

          Every Sunday (as per school Calendar) from 12:30pm-3:00pm

          Recess: 1:30pm-2:00pm

Nơi Dạy Học/School Facility

Trường Trung Học Hazen/ Hazen High School

    

1101 Hoquiam Avenue NE
Renton, WA 98059