Phụ Huynh/ Parents


Trường Hồng Bàng hoạt động nhờ vào sự tình nguyện và đóng góp công sức không vụ lợi của các Thầy Cô và Phụ Huynh.
Xin các Phụ Huynh giúp nhà trường trong các việc sau đây:
  •   Thức ăn, nước uống giờ giải lao 
  •   Tổ chức các buổi tiệc thân mật
  •   Các sinh họat Tết, trung thu, và các ngày lễ
  •   Picnic cuối năm
  •   Tổ chức an ninh, trật tự  
Trợ Giúp của Phụ Huynh
  • Yểm trợ trường Việt Ngữ Hồng-Bàng trong việc đào tạo cho các em
  • Yểm trợ trường về nhân sự trong việc giữ gìn an ninh trật tự và các sinh hoạt khác
  • Tổ chức hay phụ giúp trường tổ chức những buổi lễ trong năm như  Tết Trung Thu, Buổi Ăn Thân Mật, Tết Nguyên Đán, Lễ Mãn Khóa, buổi họp mặt ngoài trời, v.v.