Trang Chính/ Home

Thông Báo Hồng Bàng

 • Thông Báo Khai Giảng và Ghi Danh Nhập Học

  Niên Khóa 2019-2020

  Trường Việt Ngữ Hồng-Bàng trân trọng thông báo ngày khai giảng và thủ tục ghi danh nhập học cho niên khóa 2019-2020 như sau:

                    Địa đim: Trường Trung Học Hazen

     1101 Hoquiam Avenue NE Renton, WA 98059


    Ngày và thời gian ghi danh: 

  Chủ Nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019 

  12:30 đến 3:0chiều.

            Buổi Thuyết Trình (Mandatory Parents Orientation):  Ban Điều Hành yêu cầu phụ huynh tham gia buổi thuyết trình Chủ Nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2019, từ 1:30 đến 2:00 chiều

              Lệ phí ủng hộ:  $100.00 (toàn năm học, niên khóa 2019-2020) cho mỗi học sinh kể cả tiền sách và thức ăn (snack). Ngoài ra, mỗi phụ huynh cần phải ghi danh để giữ trật tự cho hai Chủ Nhật từ 1:15 tới 2:15 giờ.


              Thời gian học Chủ Nhật, từ 12:30 đến 3:00 giờ chiều, giờ chơi từ 1:30 tới 2:00.


 • Thủ Tục Ghi Danh Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Mới 1.     Điền đơn nhập học Registration Form. 2.           Vào ngày khai giảng, mang đơn nhập học tới bàn ghi danh.3 ...
  Được đăng 15:51, 1 thg 8, 2019 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »
Hong Bang Vietnamese Language School - A Non Profit Organization
Web:www.hongbangschool.com Email:  hongbangschool@gmail.com- To read this site in ENGLISH, click on Translate at the bottom right corner  of this page -
Trang con (1): Thông Báo/Announcements