Thông Báo Hồng Bàng

 • Thông Báo 

  Ngày Khai Giảng Chủ Nhật 11 Tây Tháng 9, 2016

  Trường Việt Ngữ Hồng-Bàng trân trọng thông báo ngày khai giảng và thủ tục ghi danh nhập học cho niên khóa 2016-2017như sau:

            ·         Địa đim:        Trường Trung Học Hazen

              1101 Hoquiam Avenue NE Renton, WA 98059

  ·         Ngày và thời gian ghi danh:  Chủ Nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2016    12:30 đến 3:0chiều.

  ·         Buổi Thuyết Trình (Mandatory Parents Orientation):  Ban Điều Hành yêu cầu phụ huynh tham gia buổi thuyết trình Chủ Nhật, ngày11 tháng 9 năm 2016, từ 1:30 đến 2:00 chiều

  ·         Lệ phí ủng hộ:  $100.00 (toàn năm học, niên khóa 2016-2017) cho mỗi học sinh kể cả tiền sách và thức ăn (snack). Ngoài ra, mỗi phụ huynh cần phải ghi danh để giữ trật tự cho hai Chủ Nhật từ 1:15 tới 2:15 giờ.

  ·     Thời gian học Chủ Nhật, từ 12:30 đến 3:00 giờ chiều, giờ chơi từ 1:30 tới 2:00.


 • BUỔI SINH HOẠT NGOÀI TRỜI HỒNG BÀNG PICNIC 2016
  Được đăng 10:20, 24 thg 5, 2016 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 10. Xem nội dung khác »


Tin Tức Hồng Bàng

 • Bản Tin Sinh Hoạt Trường VNHB Tháng 10, 2012      
  Được đăng 11:19, 29 thg 10, 2012 bởi HB Admin
 • THỜI KHÓA BIỂU HB 2016-2017
  Được đăng 21:45, 10 thg 7, 2016 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

Sinh Hoạt Hồng Bàng

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 7. Xem nội dung khác »

Tiệc Gây Quỹ -Trường HồngBàng-2015
Hong Bang Vietnamese Language School - A Non Profit Organization
Web:www.hongbangschool.com Email:  hongbangschool@gmail.com- To read this site in ENGLISH, click on Translate at the bottom right corner  of this page -