.Trang Chính‎ > ‎Tin Tức/News‎ > ‎

Trang Chính/ Home

Thông Báo Hồng Bàng

 • Thông Báo Khai Giảng và Ghi Danh Nhập Học

  Niên Khóa 2017-2018

  Trường Việt Ngữ Hồng-Bàng trân trọng thông báo ngày khai giảng và thủ tục ghi danh nhập học cho niên khóa 2017-2018 như sau:

                    Địa đim: Trường Trung Học Hazen

     1101 Hoquiam Avenue NE Renton, WA 98059


    Ngày và thời gian ghi danh: 

  Chủ Nhật, ngày 10 tháng 9 năm 2017  

  12:30 đến 3:0chiều.

            Buổi Thuyết Trình (Mandatory Parents Orientation):  Ban Điều Hành yêu cầu phụ huynh tham gia buổi thuyết trình Chủ Nhật, ngày 10 tháng 9 năm 2017, từ 1:30 đến 2:00 chiều

              Lệ phí ủng hộ:  $100.00 (toàn năm học, niên khóa 2017-2018) cho mỗi học sinh kể cả tiền sách và thức ăn (snack). Ngoài ra, mỗi phụ huynh cần phải ghi danh để giữ trật tự cho hai Chủ Nhật từ 1:15 tới 2:15 giờ.


              Thời gian học Chủ Nhật, từ 12:30 đến 3:00 giờ chiều, giờ chơi từ 1:30 tới 2:00.


 • Trường Việt Ngữ Hồng Bàng- Amazon Smile
  Được đăng 07:44, 22 thg 4, 2017 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 9. Xem nội dung khác »


Tin Tức Hồng Bàng

 • Lost and Found
  Được đăng 10:36, 27 thg 2, 2017 bởi HB Admin
 • THỜI KHÓA BIỂU HB 2017-2018
  Được đăng 11:20, 11 thg 8, 2017 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

Sinh Hoạt Hồng Bàng

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 7. Xem nội dung khác »Hong Bang Vietnamese Language School - A Non Profit Organization
Web:www.hongbangschool.com Email:  hongbangschool@gmail.com- To read this site in ENGLISH, click on Translate at the bottom right corner  of this page -