Thông Báo Hồng Bàng

 • Trường Việt Ngữ Hồng Bàng 

  Tết Ất Mùi

  Mi quý Ph Huynh cùng các em hc sinh tham d tic ‘potluck’ mng Xuân Ất Mùi. Đây là dp đ gii thiu phong tc, truyn thng ngày Tết Vit Nam cho các em hc sinh, đng thi là cơ hi cho Ph Huynh và Thy Cô có dp hàn huyên, tìm hiu thêm v sinh hot ca Trường và con em trong lp.

  Ngày gi:  Ch Nht, Ngày 08 Tháng 02  Năm 2015. T 12:30 gi trưa đến 3:30 gi chiu.

  Địa điểm:   Phòng ăn Trường Trung Học Hazen

  1101 Hoquiam Avenue NE Renton, WA 98056

 • Tết Ất Mùi
  Được đăng 17:33 08-01-2015 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 8. Xem nội dung khác »


Tin Tức Hồng Bàng

 • Bản Tin Sinh Hoạt Trường VNHB Tháng 10, 2012      
  Được đăng 11:19 29-10-2012 bởi HB Admin
 • THỜI KHÓA BIỂU HB 2014-2015
  Được đăng 14:15 20-08-2014 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

Sinh Hoạt Hồng Bàng

 • Trường Việt Ngữ Hồng Bàng Tết Seattle 2013
  Được đăng 11:24 24-03-2013 bởi HB Admin
 • Hình Ảnh Sinh Hoạt Hồng Bàng 2013
  Được đăng 11:17 24-03-2013 bởi HB Admin
 • Lễ Mãn Khóa HB - June 13, 2010  
  Được đăng 22:27 13-06-2010 bởi Linh Nguyen
 • Hình Ảnh Picnic Hồng Bàng June 5, 2010
  Được đăng 14:13 19-02-2013 bởi HB Admin
 • Picnic HongBang   Như hằng năm, trường Hồng Bàng tổ chức sinh-hoạt ngoài trời trước khi chia tay nghỉ Hè. Thân mời tất cả Thầy Cô, Mạnh Thường Quân,  Phụ Huynh, Học ...
  Được đăng 22:46 10-06-2010 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 5. Xem nội dung khác »

TET-HongBang-2013