Thông Báo Trường Việt Ngữ Hồng khai giảng khoá học mùa Xuân 2023-2024


Trường Việt Ngữ Hồng Bàng xin thông báo đến quý phụ huynh và học sinh trường sẽ khai giảng khoá học mùa Xuân 2023-2024,


Chủ Nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023 tại trường trung học Hazen, Renton.


Trường xin chào đón phụ huynh và học sinh trở lại và đến ghi danh tại địa điểm dưới đây lúc 12:00 chiều.


Hazen High School

1101 Hoquiam NE Av

Renton, WA 98059


Xin trân trọng cảm ơn.


Ban Điều Hành Trường Việt Ngữ Hồng Bàng
Hong Bang Vietnamese Language School - A Non Profit Organization

Web:www.hongbangschool.com Email: hongbangschool@gmail.com- To read this site in ENGLISH, click on Translate at the bottom right corner of this page -