Trang Chính/ Home

Thông Báo Hồng Bàng

  • Thông Báo Trường Hồng Bàng đóng cửa 

    Nhà trường xin trân trọng thông báo vì đại dịch COVID-19 và tình trạng cấm hội họp của tiểu bang cũng như để bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn cho các em học sinh, phụ huynh và thầy cô, trường Việt Ngữ Hồng Bàng đã quyết định sẽ đóng cửa cho tới niên khoá tới.  

  • Thủ Tục Ghi Danh Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Mới 1.     Điền đơn nhập học Registration Form. 2.           Vào ngày khai giảng, mang đơn nhập học tới bàn ghi danh.3 ...
    Được đăng 15:51, 1 thg 8, 2019 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »
Hong Bang Vietnamese Language School - A Non Profit Organization
Web:www.hongbangschool.com Email:  hongbangschool@gmail.com- To read this site in ENGLISH, click on Translate at the bottom right corner  of this page -
Trang con (1): Thông Báo/Announcements