Thông Báo Ngày Khai Giảng Chủ Nhật 13 Tây Tháng 9, 2015

Trường Việt Ngữ Hồng-Bàng trân trọng thông báo ngày khai giảng và thủ tục ghi danh nhập học cho niên khóa 2015-2016 như sau:

       Địa đim:                                   Trường Trung Học Hazen

                              1101 Hoquiam Avenue NE Renton, WA 98059

            
       Ngày và thời gian ghi danh:  Chủ Nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2015

                                                      12:30 đến 3:00 chiều.

       Buổi Thuyết Trình (Mandatory Parents Orientation):  

          

 Ban Điều Hành yêu cầu phụ huynh tham gia buổi thuyết trình Chủ Nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2015, từ 1:30 đến 2:00 chiều


       Lệ phí ủng hộ:  $100.00 (toàn năm học, niên khóa 2015-2016) cho mỗi học sinh kể cả tiền sách và thức ăn (snack). 

          Ngoài ra, mỗi phụ huynh cần phải ghi danh để giữ trật tự cho hai Chủ Nhật từ 1:30 tới 2:00 giờ.


      Thời gian học Chủ Nhật, từ 12:30 đến 3:00 giờ chiều, giờ chơi từ 1:30 tới 2:00.Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Mới

1.      Gởi email tới hongbangschool@gmail.com để giữ chỗ trước với tên và khả năng của học sinh như sau:  tên và tuổi của học sinh, khả năng nói, hiểu, và viết tiếng Việt.
2.      Điền đơn nhập học Registration Form.
3.      Vào ngày khai giảng lúc 12:30 giờ, đóng lệ phí và ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.
4.      Đưa học sinh vào lớp và nộp đơn nhập học cho Thầy Cô.
5.      Phụ Huynh trở lại phòng sinh hoạt để tham dự buổi thuyết trình từ 1:30 tới 2:00 giờ.

Thủ Tục Ghi Danh Cho Học Sinh Cũ
1.      Vào ngày khai giảng lúc 12:30 giờ, xem danh sách ở cửa để biết lớp và phòng. 
2.      Điền đơn nhập học Registration Form.
3.      Đóng lệ phí và ghi danh làm trật tự để lấy giấy vào lớp.
4.      Đưa học sinh vào lớp và nộp đơn nhập học cho Thầy Cô. 
5.      Phụ Huynh trở lại phòng sinh hoạt để tham dự buổi thuyết trình từ 1:30 tới 2:00 giờ.

Mọi liên lạc hoặc thắc mắc:  Xin gởi email đến: hongbangschool@gmail.com

For all communication, please email to: hongbangschool@gmail.com

Thông Báo Hồng Bàng

  • Untitled Post Ngày Khai Giảng Chủ Nhật 13 Tây Tháng 9, 2015Trường Việt Ngữ Hồng-Bàng trân trọng thông báo ngày khai giảng và thủ tục ghi danh nhập học ...
    Được đăng 15:22, 10 thg 8, 2015 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 9. Xem nội dung khác »


Tin Tức Hồng Bàng

  • Bản Tin Sinh Hoạt Trường VNHB Tháng 10, 2012      
    Được đăng 11:19, 29 thg 10, 2012 bởi HB Admin
  • THỜI KHÓA BIỂU HB 2015-2016
    Được đăng 21:04, 4 thg 9, 2015 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

Sinh Hoạt Hồng Bàng

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 6. Xem nội dung khác »

Tiệc Gây Quỹ -Trường HồngBàng-2015
Hong Bang Vietnamese Language School - A Non Profit Organization
Web:www.hongbangschool.com Email:  hongbangschool@gmail.com- To read this site in ENGLISH, click on Translate at the bottom right corner  of this page -