Thông Báo Hồng Bàng

 • Thông Báo 

    Trường Việt Ngữ Hồng Bàng 

  Thân gởi quý phụ huynh,

  Trường Việt Ngữ Hồng Bàng kêu gọi quý phụ huynh sử dụng chương trình AmazonSmile khi mua hàng qua Amazon.  Nếu quí vị mua hàng qua chương trình AmazonSmile, Amazon sẽ biếu trường Hồng Bàng 0.5%.  Qua chương trình AmazonSmile, từ giá cả, hàng hoá cho đến Amazon Account hoàn toàn không có gì khác Amazon mà quí vị vẫn thường dùng. 

  Quý phụ huynh nào đã có  chương mục với Amazon mà chưa dùng qua AmazonSmile, hãy login vào smile.amazon.com thay vì amazon.com và vẫn dùng Username/Password của Amazon.  Quý vị sẽ được hướng dẫn chọn tổ chức từ thiện. Sau khi chọn trường Việt Ngữ Hồng Bàng là tổ chức từ thiện, Amazon sẽ lưu giữ trường Hồng Bàng trong Amazon Account của quý vị.

  Xin thay mặt cho Trường Việt Ngữ Hồng Bàng, cám ơn sự hưởng ứng và đóng góp của quý phụ huynh.

  “Một cây  làm chằng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 

  Ban Điều Hành Trường Việt Ngữ Hồng Bàng

 • Trường Việt Ngữ Hồng Bàng- Amazon Smile
  Được đăng 07:44, 22 thg 4, 2017 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 10. Xem nội dung khác »


Tin Tức Hồng Bàng

 • Lost and Found
  Được đăng 10:36, 27 thg 2, 2017 bởi HB Admin
 • THỜI KHÓA BIỂU HB 2016-2017
  Được đăng 22:33, 7 thg 11, 2016 bởi HB Admin
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

Sinh Hoạt Hồng Bàng

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 7. Xem nội dung khác »Hong Bang Vietnamese Language School - A Non Profit Organization
Web:www.hongbangschool.com Email:  hongbangschool@gmail.com- To read this site in ENGLISH, click on Translate at the bottom right corner  of this page -