Kshell 1.2 Release

BACK

 Hôm nay ngày 9/10/2008 một thành viên của nhóm vietnamsecurity là kikicoco đã cho ra mắt phiên bản Kshell 1.2 là công cụ test bảo mật cho .NET windows.

Link download trực tiếp :
http://www.guru.net.vn/kshell_1.2.zip

Trích từ website guru.net.vn: 

Phiên bản này tỏ ra mạnh mẽ hơn hẳn 2 phiên bản trước. Đối với người quản trị thì đây là một công cụ tốt để kiểm tra bảo mật cho host .NET. Đối với hacker đây là một công cụ tuyệt vời để hack trên server windows hiện nay, một công cụ không thể bỏ qua.
Tôi cũng có một lưu ý là tôi sẽ không chịu tránh nhiệm về việc sử dụng công cụ này vào mục đích xấu. Theo khảo nghiệm của tôi thì công cụ này có thể khai thác trên hầu hết tất cả các server hiện nay, đặc biệt các server Việt Nam có rất nhiều lỗi mà khi sử dụng công cụ này sẽ phát huy tác dụng.

Tính năng : phiên bản 1.2 có thêm một số tính năng quan trọng như IIS Spy,thông tin hệ thống, list processes 2,...

IIS Spy cho phép liệt kê tất cả các site, pool trên một server. Cho phép kiểm tra các site có thể truy nhập được. Tính năng này cho phép hacker hack từ site này sang site khác,... Tính năng này dựa trên việc cấu hình không tốt của server (cái này phổ biến lắm nhá big grin )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------